Zásady ochrany osobních údajů

I Obecné informace
• Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24. května 2018 a jejich účelem je splnit informační povinnost v souladu s GDPR a stanovit zásady zákonného zpracování Vašich osobních údajů při používání Webových stránek.
• Vlastníkem webu justexplore.com a správcem osobních údajů je Rafał Bednarski MediaLive.
II Osobní údaje
• Webové stránky shromažďují informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.
• Osobní údaje se shromažďují při vyplňování formuláře pro komentáře a registraci.
• Obsah webových stránek je možné prohlížet bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
• Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na přístup k jejich obsahu a možnost je opravit, aktualizovat, doplnit, jakož i požadovat ukončení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Výše uvedené činnosti lze provést zasláním příslušného prohlášení na e-mailovou adresu: info@medialive.pl
• Osobní údaje získané správcem jsou uchovávány, zpracovávány a chráněny v souladu s platnou legislativou.

III Informace o cookies.
• Web používá soubory cookie.
• Cookies (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání Webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
• Subjekt, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je provozovatel Webu.
• Soubory cookie se používají pro následující účely:
• vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
• udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
• definování profilu uživatele za účelem zobrazení materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
• Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: „cookies relace“ a „trvalé soubory cookie“. Cookies „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do doby, než je Uživatel smaže.
• Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci vašeho webového prohlížeče.
• Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
• Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou využívat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem Webu.
• Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se dozvěděli o zásadách používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
• Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá webové stránky. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce.
• Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Správa cookies – jak vyjádřit a odvolat souhlas v praxi?
• Pokud si nepřejete přijímat cookies, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Vyhrazujeme si, že zakázání souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení a zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech znemožnit používání webových stránek.
• Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte svůj webový prohlížeč/systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů
• – Internet Explorer
• – Chrome
• – Safari
• – Firefox
• – Opera
• – Android
• – Safari (iOS)
• – Windows Phone
• – Ostružina

V Sdílení dat.
• Údaje mohou být zpřístupněny externím subjektům pouze v mezích povolených zákonem.
• Provozovatel může být povinen poskytnout informace shromážděné Webem oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

VI Závěrečná ustanovení
• Správce má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Osoby poskytující své osobní údaje jsou vázány aktuálně platnou verzí Zásad ochrany osobních údajů, která je k dispozici na adrese https://justexplore.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
• V záležitostech, které tyto Zásady ochrany osobních údajů neupravují, platí příslušná ustanovení polského práva.

VII Naši partneři

• Google – https://privacy.google.com/businesses/compliance/
• Facebook – https://www.facebook.com/business/gdpr
• Rezervace – https://www.booking.com/content/privacy. pl.html
• RentalCars – https://www.rentalcars.com/pl/privacy/