Výlet do Chile a nejsušší pouště světa, plánujeme cestu

Santiago biały pejzaż miejski

Co byste měli vědět, než vyrazíte

Nástin historie Chile aneb jak porozumět zemi

Předkolumbovská doba

Chile je země s bezesporu dlouhou a bohatou historií. Její počátky sahají mnoho tisíc let do minulosti, kdy tuto oblast začali osídlovat první indiáni. Archeologické nálezy naznačují, že osídlení těchto oblastí začalo již před 10 000 lety.

Zajímavé je také to, že existují dvě teorie o tom, jak bylo Chile osídleno. Jedna předpokládá, že se obyvatelstvo pohybovalo vertikálně, ze severu na jih, zatímco druhá předpokládá horizontální pohyb z oblasti Pacifiku.

Domorodá společenství v Chile se značně lišila ve svých ekonomických vzorcích. Jedna skupina se specializovala na rybolov a lov, jiná na zemědělství a další na řemesla.

Nejpočetnější skupinou byli Araukánci, žijící ve středních a jižních oblastech dnešního Chile. Na severu země naopak před příchodem Španělů existovala říše Inků. Když Španělé ve 30. letech 16. století dorazili do Chile, mohl počet obyvatel Araukánů dosahovat maximálně 1,5 milionu. Století evropských výbojů a epidemií nemocí však jejich počet drasticky snížilo.

araucarias and llaima volcano, "conguillío" national park
araucarias and llaima volcano, „conguillío“ national park, licencja: shutterstock/By cavanimages

Koloniální éra

Počátky koloniální éry v oblasti jsou spojeny s postavou Pedra de Valdivia, společníka Francisca Pizarra a zakladatele mnoha měst včetně hlavního města Santiaga. Je však třeba připomenout, že Valdivia byl jako conquistador zároveň nadšencem a propagátorem encomiendy, systému, který zotročoval původní obyvatelstvo a kontroloval jeho práci v koloniálních državách.

Navzdory svému úsilí se Španělům nepodařilo zcela podmanit si národy žijící v jižním Chile.

První roky nezávislosti

Guvernérství Peru, které fungovalo v závislosti na místokrálovství Peru, trvalo až do roku 1818, tedy osm let po vyhlášení nezávislosti Chile. Jedním z otců nezávislého Chile byl Bernardo O’Higgins, hlava státu v letech 1817-1823.

Konzervativní a liberální vláda

Po svržení O’Higginse a období nestability spojeném s krátkými vládami různých politiků prošla politická scéna v Chile od roku 1830 výraznými změnami. Dominantní postavení převzali konzervativci. Vláda tzv. pelucones trvala až do 70. let 19. století, kdy se začala formovat nová politická realita, charakterizovaná hegemonií tzv. pipiolos, liberálnějších politiků.

V období vlády pipiolos, jejichž vláda se časově shodovala s koncem 70. a začátkem 80. let 19. století, se Chile mimo jiné zapojilo do mezinárodního konfliktu, v historiografii známého jako válka o Pacifik. Chile se v důsledku urputných bojů podařilo porazit spojené síly Bolívie a Peru, čímž získalo tisíc kilometrů pobřeží na úkor poražených zemí.

V 80. letech 19. století upevnili vládci svou moc v oblasti Araukánie, obývané původními indiány. Navíc v důsledku smlouvy s Argentinou z roku 1881 získalo Chile kontrolu nad částí Ohňové země a anektovalo také Velikonoční ostrov.

Parlamentní éra

Následující desetiletí, až do 20. let 20. století, se vyznačovala relativně stabilními vládami ekonomicky liberálních politiků. Pozoruhodné je, že v Chile, které bylo v Latinské Americe fenoménem s tradičně silným prezidentským úřadem, měl tehdy parlament významné pravomoci. V rámci chilsko-argentinských závodů ve zbrojení navíc docházelo k dynamickému rozvoji loďstev obou zemí.

Léta 1925-1973

Od zavedení ústavy schválené prezidentem Arturem Alessandrim Palmou v roce 1925 se Chile ocitlo v období někdy označovaném jako prezidentská éra, které trvalo až do pádu vlády Salvadora Allendeho v roce 1973. V této době prošla země obdobím intenzivní industrializace a vládci prováděli poměrně protekcionistickou hospodářskou politiku.

Statue of Salvador Allende Gossens with a chilean flag in Santiago, capital of Chile. In the sign on the back says "Department of Justice and Human Rights".
Statue of Salvador Allende Gossens with a chilean flag in Santiago, capital of Chile. In the sign on the back says „Department of Justice and Human Rights“., licencja: shutterstock/By RocioSantar

Pinochetova vláda

Nepopulární prezidentství Salvadora Allendeho, vládnoucího za levicovou koalici Unidad Popular, bylo spojeno s vážnými hospodářskými problémy, které se mimo jiné vyznačovaly vysokou inflací a dlouhotrvajícími stávkami. Sociální a ekonomické napětí vedlo v roce 1973 k Allendeho svržení při převratu. V čele nového režimu, který byl výsledkem puče provedeného vojenskou juntou, stanul generál Augusto Pinochet.

Pinochetova vojenská diktatura byla obdobím četných represí proti politickým odpůrcům, pravidelného porušování lidských práv a zavádění privatizace, deregulace a liberalizace hospodářství. Hodnocení Pinochetovy politiky ze strany historiků je dodnes spíše ambivalentní záležitostí. Přestože se jeho vláda vyznačovala brutálními metodami dohledu, vysokou mírou korupce a přítomností velkých sociálních nerovností, zanechal Augusto Pinochet v Chile relativně stabilní ekonomický model, který přispěl k udržení jedné z nejvyšších životních úrovní v celé Latinské Americe.

Chile po referendu v roce 1988

V roce 1990, po porážce vojenské vlády v celonárodním referendu v roce 1988, se Augusto Pinochet vzdal moci a novým chilským prezidentem se stal křesťansko-demokratický politik Patricio Aylwin. Tato přelomová událost zahájila éru demokratické vlády a umírněný Aylwin se pustil do odstraňování chudoby a nerovnosti v zemi. Aby tohoto cíle dosáhl, zvýšil vládní výdaje na sociální programy, zvýšil minimální mzdu a důchodové a rodinné dávky. Zároveň pokračoval v politice volného trhu, která se stala charakteristickým znakem jeho i následujících chilských vlád.

Strana Concertación, z níž Aylwin vzešel, začala dominovat chilské politické scéně a svůj vliv si udržela po následující dvě desetiletí. V posledních letech vládli v Chile prezidenti, kteří byli z hlediska stranické příslušnosti různorodější. Michelle Bacheletová ze Socialistické strany Chile vládla v letech 2006-2010 a 2014-2018, zatímco konzervativně-liberální politik Sebastián Piñera vládl v letech 2010-2014 a 2018-2022.

Od roku 2022 je hlavou státu Gabriel Boric z politického uskupení Convergencia Social. Je nejmladším prezidentem v historii země (je mu 37 let).

Bezpečnost v Chile – klíčové informace

Pojištění

Před cestou do Chile je dobré se ujistit, že máte odpovídající pojištění, které vás ochrání v různých situacích. Je dobré zvolit komplexní balíček, který zahrnuje mimo jiné pojištění pro případ zrušení a přerušení cesty, nouzové situace a ztráty nebo zpoždění zavazadel. Pojišťovny nabízejí různé balíčky, proto se vyplatí pečlivě si ověřit, co vámi zvolená pojistka zahrnuje. Podrobné informace naleznete na oficiálních internetových stránkách pojišťoven.

Financial concept, Chile inflation rate, store prices, Empty shopping cart and Chilean pesos money
Financial concept, Chile inflation rate, store prices, Empty shopping cart and Chilean pesos money, licencja: shutterstock/By Andrzej+Rostek

V případě nouze může být klíčová znalost následujících tísňových čísel: policie (133), hasiči (132) a záchranka (131). Chile se může pochlubit vynikající úrovní lékařské péče, ale zdravotnický personál ne vždy hovoří plynně anglicky. Je proto užitečné znát základní fráze týkající se lékařské péče ve španělštině.

Potenciální rizika

Potenciální nebezpečí v Chile souvisí především s výskytem zemětřesení, která jsou poměrně častá. V případě takových situací je důležité zachovat klid, vyvarovat se pobytu v blízkosti předmětů, které by na vás mohly spadnout, a dodržovat bezpečnostní pokyny. Přestože se zemětřesení v Chile vyskytují každoročně, k velmi závažným otřesům o síle přesahující osm stupňů Richterovy škály dochází poměrně zřídka. K poslednímu takovému vážnému zemětřesení došlo v roce 2015 v Illapelu v centrální části země. Tehdy zemřelo šestnáct lidí.

Cars under the rubble for an earthquake in Chile
Cars under the rubble for an earthquake in Chile, licencja: shutterstock/By erlucho

Z hlediska veřejného zdraví stojí za zmínku, že ačkoli je hrozba vztekliny v současné době minimální, stále se doporučuje nechat se proti této nebezpečné nemoci očkovat. Riziko nákazy se zvyšuje při pokousání divokými zvířaty, zejména netopýry.

Ačkoli je Chile obecně bezpečnou zemí (zejména ve srovnání s jinými latinskoamerickými zeměmi), je třeba si uvědomit, že zde existuje určité riziko kriminality. Jedná se především o drobné kapesní krádeže, kterým mohou být turisté vystaveni, zejména v přeplněných oblastech velkých měst, jako je Santiago. S ostražitostí a základními bezpečnostními opatřeními je však možné si pobyt v Chile bezpečně užít.

Co se týče vody z kohoutku, je obecně pitná.

Dostupnost lékařské péče

V následujícím textu upozorňujeme na zdravotnická zařízení, která se nacházejí ve městech, jež budeme mít možnost během naší cesty navštívit, nebo která se nacházejí v blízkosti zajímavostí uvedených v průvodci.

Santiago
 • Nemocnice Luise Calva Mackenna (adresa: Antonio Varas 360, Santiago, Providencia, Región Metropolitana, telefon: +56225755800).
 • Nemocnice San Juan de Dios (adresa: Huérfanos 3255, Santiago, Región Metropolitana, telefon: +56229770732).
 • Hospital San Juan de Dios – CDT Asistencial Docente (adresa: Chacabuco 210-224, Santiago, Región Metropolitana).
 • Hospital de Urgencia Asistencia Pública (adresa: Curicó 345, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, telefon: +56225681100).
 • Hospital Clínico San Borja Arriarán (adresa: Sta. Rosa 1234, Santiago, Región Metropolitana, telefon: +56225749000).
Hanga Roa
 • Hospital Hanga Roa (adresa: Hanga Roa, Velikonoční ostrov, Valparaíso, telefon: +56322578360)
Calama
 • Nemocnice Dr. Carlos Cisternas de Calama (adresa: Almte. Grau 1490, 1392382 Calama, Antofagasta, telefon: +56552599628)
 • Nemocnice Del Cobre (adresa: Chorrillos 689, 1395454 Calama, Antofagasta, telefon: +56552320130).
3d world health day Chile flag rendering right view
3d world health day Chile flag rendering right view, licencja: shutterstock/By Dwiangga

Počasí v Chile – kdy se tam vydat z hlediska povětrnostních podmínek

Při plánování cesty do Chile je třeba učinit klíčové rozhodnutí v souvislosti s výběrem správné doby pro cestu. To však rozhodně není jednoduché. Vždyť povětrnostní podmínky jsou v zemi velmi rozmanité. Podle Köppenovy klasifikace zahrnuje Chile nejméně sedm různých klimatických podtypů. Počínaje pouští na severu, horami a ledovci na východě a jihovýchodě, přes tropické deštné pralesy na Velikonočním ostrově, oceánské klima na jihu a středomořské klima v centrální části země, nabízí Chile mimořádnou rozmanitost počasí.

Navzdory tolika klimatickým rozdílům lze na většině území Chile rozlišit následující roční období: léto (prosinec-únor), podzim (březen-květen), zima (červen-srpen) a jaro (září-listopad). Pro ty, kteří dávají přednost relativně malému množství srážek a vysokým teplotám, je ideálním obdobím pro cestování období od listopadu do března. Od června do října jsou naopak klimatické podmínky příznivé pro zimní sporty, zejména v horských oblastech.

Majestatyczne szczyty Los Kuernos nad jeziorem Pehoe. Na polnej drodze warto guanaco - Lama. Park Narodowy Torres del Paine, Patagonia, Chile
Majestatyczne szczyty Los Kuernos nad jeziorem Pehoe. Na polnej drodze warto guanaco – Lama. Park Narodowy Torres del Paine, Patagonia, Chile, licencja: shutterstock/By kavram

Lety z Evropy do Chile – klíčové informace

Při plánování cesty do Chile z Evropy je zásadní udělat si představu o dostupných možnostech letů. Madrid se stává jednou z nejstrategičtějších destinací, odkud jsou nabízeny pravidelné a relativně dostupné lety do Chile. Přímé lety na této trase jsou k dispozici již za tisíc čtyři sta zlotých v jednom směru (jako měsíc s nejatraktivnějšími cenami se ukazuje březen).

Kromě Madridu nabízí chilská letecká společnost LATAM Airlines spojení do dalších velkých evropských měst. Většina těchto letů však vyžaduje přestup, například v brazilském São Paulu. Mezi města, která poskytují cenově dostupné spojení do Chile, lze počítat evropské aglomerace, jako je Londýn, Frankfurt, Řím a Paříž. Vyplatí se však sledovat dostupnost letů na konkrétních trasách, protože situace s leteckými spojeními se může měnit.

Při hledání leteckých spojení může být velmi užitečná platforma skyscanner, která umožňuje ověřit různé možnosti a porovnat ceny letenek. Díky tomuto nástroji mohou cestující přizpůsobit své plány aktuálním nabídkám a najít optimální letové trasy. Vyplatí se být flexibilní a sledovat novinky na leteckém trhu, abyste si vybrali tu nejvhodnější variantu cesty do této fascinující země na konci světa.

Aerial View of the Andes as Seen from Airplane Window During the Flight from Santiago de Chile to the Northern Region, Chile, South America
Aerial View of the Andes as Seen from Airplane Window During the Flight from Santiago de Chile to the Northern Region, Chile, South America, licencja: shutterstock/By lovelypeace

Jazykové problémy

Poznání jazykové problematiky v Chile je fascinujícím aspektem odhalování tajemství rozmanité kultury této nádherné země. Chilská odrůda španělštiny je spolu s honduraskou považována některými lingvisty za jednu z nejodlišnějších ve srovnání s ostatními odrůdami španělštiny. Přestože mezi španělštinou používanou v severní, střední a jižní části země není mnoho výrazných rozdílů, ti, kteří mluví španělsky jako druhým jazykem, se mohou setkat s potížemi při porozumění chilským dialektům. To může být problematické zejména při pobytu v menších městech, kde se mluví izolovanějšími varietami jazyka. Komunikace v takových místech může být náročná i pro zkušené španělštináře.

Ve velkých městských centrech, jako je Santiago, by měla být znalost angličtiny poměrně běžná, zejména mezi příslušníky mladé generace a pracovníky v cestovním ruchu. Pro zajímavost je třeba zmínit, že v Chile žije poměrně velký počet potomků emigrantů z Anglie, kteří tvoří asi 5-6 % obyvatel země. Z Britských ostrovů (Walesu a Irska) pocházeli mimo jiné předkové bývalého chilského prezidenta Patricia Aylwina. Kromě toho tvoří asi 5 % obyvatel Chile potomci německých přistěhovalců, především těch, kteří se usadili v jižní části země, v okolí míst jako Valdivia, Osorno a Llanquihue. Zde stojí za zmínku, že v důsledku těchto migrací se v Chile a dalších částech Latinské Ameriky, kde se Němci usadili, dokonce vyvinul smíšený jazyk alemaňol, který vznikl kombinací němčiny a španělštiny.

Zajímavosti o Chile

Chilské mumie

Chile ukrývá fascinující tajemství a jedinečné kuriozity, které mu dodávají jedinečný charakter. Jedním z nejzajímavějších objevů je nález nejstarších mumií na světě (cca 5050 př. n. l.), které pocházejí z mnohem starší doby než první egyptská mumifikovaná těla (cca 3000 př. n. l.). Památky tohoto typu jsou nejčastěji ztotožňovány s kulturou Chinchorro, která pokrývá pacifické pobřeží a okraj pouště Atacama.

oldest mummy in the world in conservation room
oldest mummy in the world in conservation room, licencja: shutterstock/By cristianzenon

Gran Torre Costanera

V Chile se nachází také nejvyšší budova v Jižní Americe. Jedná se samozřejmě o mrakodrap Gran Torre Costanera, symbol rozvoje civilizace, pokroku a modernosti, který se nachází v Santiagu. Celková výška stavby je tři sta metrů.

Nejsušší poušť na světě

V Chile se nachází také nejsušší poušť na světě, poušť Atacama. Rozkládá se v pásu dlouhém 1 600 km západně od And a má rozlohu 105 000 km2. Průměrné srážky zde dosahují pouze 15 mm ročně.

A dry riverbed landscape in the arid Moon Valley of the driest desert on earth, Atacama Desert, Chile.
A dry riverbed landscape in the arid Moon Valley of the driest desert on earth, Atacama Desert, Chile., licencja: shutterstock/By SL-Photography

Vlajka

Zajímavostí je podobnost vlajky Chile s vlajkou Texasu, jednoho ze států USA. Obě vlajky mají shodné barevné schéma i rozložení, ačkoli vlajka Chile není na rozdíl od vlajky Texasu zcela vyplněna modrou barvou na levé straně. Za zmínku stojí teorie, podle níž byly obě vlajky navrženy tak, aby se z dálky podobaly vlajce USA. Zajímavá je také symbolika barev na chilské vlajce – bílá barva odkazuje na sníh v Andách, červená na krev prolitou v boji za nezávislost a hvězda symbolizuje pokrok, čest a nezávislost.

Zemětřesení v roce 1960

Památným datem v historii Chile je jistě 22. květen 1960. Tehdy město Valvidia postihlo tragické zemětřesení, které si vyžádalo mnoho lidských životů, způsobilo velké materiální škody a miliony lidí připravilo o domov. Toto mimořádně silné zemětřesení s magnitudou 9,5 je považováno za nejsilnější tektonický otřes v historii seismických měření. Zahynulo při něm 1 655 lidí a 2 miliony lidí zůstaly bez domova. Zemětřesení také způsobilo obří vlny tsunami, které zasáhly jihoamerické pobřeží a dokonce překonaly celý Tichý oceán a dosáhly až na Havaj, do Japonska a na Filipíny. Materiální ztráty po zemětřesení a tsunami dosáhly v Chile přibližně 550 milionů dolarů, na Havaji 75 milionů dolarů a v Japonsku 50 milionů dolarů.

Tučňáci v Chile

Chile je zemí, která se může pochlubit také rozmanitostí fauny. Jednou z nejzajímavějších populací jsou tučňáci, kteří žijí podél celého pobřeží země. Tučňáci Humboldtovi, známí také jako tučňáci peruánští, se vyskytují na pobřeží Chile a Peru. Střední a jižní pobřeží země mezitím obývají tučňáci magellanští.

pinguins in reservation punihuil on chiloe island in chilean patagonia
pinguins in reservation punihuil on chiloe island in chilean patagonia, licencja: shutterstock/By luciezr

Víno

Další zajímavostí o Chile je dlouhá historie výroby vína, která sahá až do 16. století. Klíčovou roli v rozvoji vinařské kultury jistě sehráli francouzští přistěhovalci. Jejich rozsáhlé znalosti vinařství jistě přispěly k rozšíření a diverzifikaci výroby daného nápoje. V polovině 19. století byly navíc do Chile přivezeny francouzské odrůdy vína, jako Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère a Franc, což dále rozvíjelo vinařský průmysl v zemi. Zavedení francouzských vinařských myšlenek a nástup moderních vinařských technologií, včetně nerezových kvasných tanků a dubových sudů na zrání vína, znamenaly renesanci chilského vinařství.

Výsledkem těchto změn byl rychlý nárůst vývozu a produkce kvalitního vína. Počet chilských vinařství se výrazně zvýšil a v roce 2005 jich bylo více než 70, zatímco v roce 1995 jich bylo pouze 12. Dnes Chile zaujímá ve světě vína impozantní místo, je pátým největším vývozcem na světě a sedmým největším producentem.

První týden prohlídky

První den

Nejzajímavější možnosti ubytování v Santiagu

Nejlepší hotely v Santiagu za přijatelné ceny
Hotel CasaDeTodos (rezervujte zde)

Adresa: General Flores 120, Providencia, 7500537 Santiago

Dostupnost pokojů: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. V poslední variantě si můžete podle dostupnosti vybrat mezi apartmá s jedním samostatným lůžkem a jednou manželskou postelí a třemi samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • transfer z letiště za příplatek
 • Bezplatné soukromé parkoviště v garáži
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém objektu
 • přístup na terasu a zahradu

Ceny za noc v červenci: od 88 € (ceny v průvodci jsou uvedeny bez slev pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji).

Ceny za noc v únoru: od 88 €

Hotel Voila Londres (rezervujte zde)

Adresa: Londres 61, Santiago Centre, 6320000 Santiago.

Dostupnost pokojů: apartmá s manželskou postelí

Vybavení:

 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • Za příplatek je k dispozici transfer z letiště

Ceny za noc v červenci: od 50 €

Ceny za noc v únoru: od 50 €

Best Western Estacion Central (rezervujte zde)

Adresa: Avda. Libertador Bernando O’Higgins 3559 , 9161332 Santiago

Dostupnost pokojů: apartmá se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí

Vybavení:

 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • přítomnost hotelové restaurace specializující se na mezinárodní kuchyni, kde se podávají snídaně, obědy a večeře
 • přístup do veřejných lázní
 • možnost transferu na letiště za příplatek

Ceny za noc v červenci: od 65 €

Ceny za noc v únoru: od 65 €

Nejlepší hotely v Santiagu pro rodiny s dětmi
Boulevard Suites Ferrat (rezervujte zde)

Adresa: Presidente Kennedy 5749, Las Condes, 7560356 Santiago

Dostupnost pokojů: pokoje se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou velkou manželskou postelí

Vybavení:

 • přítomnost restaurace s mezinárodní kuchyní
 • venkovní bazén zdarma
 • lázeňské a wellness centrum (mimo jiné přístup do sauny, vířivky, na masáže a kosmetické procedury)
 • internet zdarma
 • služby pro rodiny s dětmi (hlídání dětí, herna a stolní hry)

Ceny za noc v červenci: od 124 €

Ceny za noc v únoru: od 136 €

Departamento con Terraza R&M (rezervujte zde)

Adresa: Teatinos 690 – Región Metropolitana, Santiago Centre, 8340264 Santiago

Dostupnost pokojů: apartmány s jednou manželskou postelí a rozkládací pohovkou v obývacím pokoji a balkonem nebo terasou a pokoje s jednou manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem v jedné ložnici a rozkládací pohovkou v obývacím pokoji.

Vybavení:

 • Přijetí domácích zvířat bez příplatku
 • transfer z letiště za příplatek
 • placené soukromé parkoviště
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • přístup k zahradnímu nábytku

Ceny za noc v červenci: od 52 €

Ceny za noc v únoru: od 54 €

City Express by Marriott Santiago Aeropuerto (rezervujte zde)

Adresa: Américo Vespucio Oriente 1295, 8340422 Santiago.

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou nebo dvěma manželskými postelemi a také s jednou manželskou postelí a rozkládací pohovkou.

Vybavení:

 • Přítomnost fitness centra
 • přístup do hotelového baru a restaurace
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • bezplatné veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatný transfer na letiště

Ceny za noc v červenci: od 111 €

Ceny za noc v únoru: od 123 €

Nejlepší luxusní hotely v Santiago
Hotel Magnolia Santiago (rezervujte zde)

Adresa: Paseo Huerfanos 539, Santiago Centre, 8320150 Santiago

Dostupnost pokojů: dvoulůžková apartmá s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • Přístup do rozsáhlého wellness centra, kde jsou nabízeny masáže různých částí těla.
 • přítomnost posilovny
 • možnost transferu z letiště
 • tematické večery s večeří
 • přítomnost sluneční terasy a zahradního nábytku
 • umístění v centru města

Ceny za noc v červenci: od 238 €

Ceny za noc v únoru: od 376 €

The Ritz-Carlton, Santiago (rezervujte zde)

Adresa: Calle El Alcalde No 15, Las Condes, 8320000 Santiago.

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou extra velkou manželskou postelí

Vybavení:

 • přítomnost restaurace Estro, která je otevřena na obědy a večeře
 • akceptace domácích mazlíčků (může být za příplatek)
 • přítomnost prodejního místa skipasů
 • soukromé parkoviště
 • wellness centrum

Ceny za noc v červenci: od 485 eur

Ceny za noc v únoru: od 375 eur

Hotel Boutique Le Reve (rezervujte zde)

Adresa: Orrego Luco 023 , Providencia, 7570000 Santiago

Dostupnost pokojů: na výběr jsou apartmá s jednou extra velkou manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • za příplatek je k dispozici transfer z letiště
 • přístup do zahrady a na terasu
 • možnost zapůjčení jízdních kol
 • úschovna lyží

Ceny za noc v červenci: od 249 €

Ceny za noc v únoru: od 260 €

Nejlepší restaurace ve městě

Cenově dostupné restaurace
Dominó

Adresa: Avenida Pedro de Valdivia # 28, Santiago 7510606

Čím vyniká:

 • chutné sendviče
 • příjemná a rychlá obsluha
El Rápido

Adresa: Rádido: Bandera 347 Santiago Centro, costado de la Corte Suprema, Santiago 8320298

Čím vyniká:

 • rychlá obsluha
 • vynikající smažené empanadas
Fuente Alemana

Adresa: Avenida Pedro de Valdivia 210, Santiago

Čím vyniká:

 • chutné sendviče s grilovaným hovězím masem churrasco
Restaurace střední třídy
Ciudad Vieja

Adresa: Constitución 92 Barrio Bellavista, Santiago 8320000

Čím vyniká:

 • Neobvyklá sanguchería, která se specializuje na přípravu vynikajících sendvičů a dalších pochutin
 • skvělé místo na osvěžující drink s přáteli
Galindo

Adresa: Dardignac 98, Santiago 8320000

Čím vyniká:

 • Vychutnejte si tradiční chilskou kuchyni, vynikající „pastel de choclo“ (kukuřičný koláč plněný masem, olivami a cibulí) a „arrollado de huaso“ (vepřové rolády).
 • centrální poloha ve čtvrti Bellavista, oblíbené zábavní čtvrti Santiaga.
Objevování Vietnamu

Adresa: Av Vitacura 4089 Barrio mañio, frente a supermercado Lider, Santiago 7630000

Čím vyniká:

 • jedna z nejlepších vietnamských restaurací ve městě
 • dobrý poměr ceny a kvality podávaných jídel
Exkluzivní restaurace
Boragó

Adresa: San José María Escrivá de Balaguer 5970, Santiago

Čím vyniká:

 • Hlavní město chilské vysoké kuchyně.
Donde Augusto

Adresa: Augusto Augusto: San Pablo 967 Mercado Central, Santiago 8320009

Čím vyniká:

 • Vynikající pokrmy z čerstvých mořských plodů
Baco Vino y Bistro

Adresa: Nueva de Lyon 113 Providencia, Santiago 7510054

Čím vyniká:

 • Francouzská restaurace ve čtvrti Providencia
 • jeden z nejlepších vinných lístků

Historie Santiaga

Od pravěku po koloniální éru

Historie Santiaga, hlavního města Chile, sahá až do pravěku, kdy oblast Santiagské pánve obývaly skupiny kočovných lovců a sběračů. Ve druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu začali první stálí osadníci vytvářet zemědělské komunity podél řeky Mapocho. Pěstovali plodiny: kukuřici, brambory, fazole a chovali lamy.

Mezi koncem 15. a začátkem 16. století se oblast dnešního Santiaga dostala pod vliv incké říše. O této době svědčí pevnost Huaca de Chena a incká svatyně na vrcholu Cerro El Plomo. Vládu Inků však přerušila invaze conquistadorů. Pedro de Valdivia, kterého do oblasti dnešního hlavního města Chile vyslal Francisco Pizarro z Peru, 12. února 1541 oficiálně založil město Santiago del Nuevo Extremo.

Začátky v nových zemích však byly pro Španěly obtížné. První roky existence Santiaga byly poznamenány vážnými potížemi, jako byl nedostatek potravin a klíčových surovin. Místní domorodé obyvatelstvo, které patřilo k národu Picunche, se řídilo strategií opuštění své zemědělské půdy, což Španěly zanechalo v izolaci a donutilo je jíst vše, co našli. Nedostatek oblečení vedl k tomu, že se někteří Španělé museli oblékat do kůží psů, koček, lachtanů a lišek. Navzdory těmto a dalším útrapám způsobeným útoky domorodců, zemětřeseními a záplavami se město začalo rychle rozrůstat. Španělům se v průběhu let podařilo zlepšit dopravní infrastrukturu Santiaga, postavit mnoho katolických chrámů a rozšířit město.

19. století a první polovina 21. století

Od 19. století prošlo Santiago, stejně jako mnoho dalších jihoamerických měst, obdobím rychlého rozvoje a modernizace. Po získání nezávislosti se ve městě začaly stavět četné klíčové budovy, kulturní instituce a městské parky. Železniční síť vedoucí do dalších regionů země byla zase výrazně rozšířena, což obyvatelům umožnilo efektivní veřejnou dopravu.

Příliv obyvatel z venkova a přistěhovalců z Evropy měl velký vliv na růst počtu obyvatel hlavního města. Při sčítání lidu v roce 1920 se počet obyvatel Santiaga odhadoval na 507 296, což představovalo 13,6 % celkového počtu obyvatel Chile. To představovalo nárůst o celých 52,5 % ve srovnání se sčítáním v roce 1907. V následujících desetiletích došlo k dalšímu nárůstu počtu obyvatel. V roce 1940 mělo město 952 075 obyvatel, v roce 1952 již 1 350 409 a podle sčítání lidu z roku 1960 1 907 378 obyvatel.

Šedesátá a sedmdesátá léta a první roky po přechodu k demokracii

Mistrovství světa ve fotbale, které se v roce 1962 konalo v Chile, přispělo ke zvýšení prestiže a popularity Santiaga. V následujících letech bylo vyvíjeno úsilí o podporu udržitelného rozvoje, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zlepšení životních podmínek znevýhodněných obyvatel. Za tímto účelem bylo zahájeno vyklízení chudinských čtvrtí a výstavba nových bytů. V roce 1967 bylo otevřeno mezinárodní letiště Arturo Merino Benítez. V podobném období byla zahájena také výstavba systému linek metra. Uvedené události byly milníky v rozvoji města a přispěly k tomu, že se Santiago stalo významným politickým, kulturním, komunikačním a hospodářským centrem Chile.

V důsledku vojenského převratu v roce 1973 a nastolení vojenského režimu se výrazné změny v urbanismu Santiaga začaly realizovat až v 80. letech 20. století, kdy nová demokratická vláda zavedla neoliberální ekonomický model. V roce 1979 byl změněn územní plán, což vedlo k rozšíření městské oblasti. Bohužel 3. března 1985 postihlo město silné zemětřesení, které zanechalo mnoho lidí bez domova a zničilo mnoho historických budov.

S nástupem politické transformace v roce 1990 se počet obyvatel Santiaga zvýšil na čtyři miliony. V následujících letech se části oblasti hlavního města staly atraktivním místem pro řadu podniků a finančních korporací. Tento proces dal vzniknout prosperujícímu modernímu obchodnímu centru známému jako Sanhattan. Bohužel se město potýkalo také s problémy neorganizovaného rozvoje. V zimních měsících dosahovalo znečištění ovzduší kritické úrovně a celé město pokrývala vrstva smogu. V reakci na tyto problémy zavedly úřady legislativní opatření ke snížení průmyslového znečištění a zavedly omezení používání vozidel. Pro zlepšení dopravní situace došlo k zásadnímu rozšíření systému metra.

Cityscape skyscrapers view of sanhattan, a modern financial district of santiago de chile city.
Cityscape skyscrapers view of sanhattan, a modern financial district of santiago de chile city., licencja: shutterstock/By danflcreativo
Modernost

Na počátku 21. století pokračoval rychlý rozvoj Santiaga. Počátek tohoto století je charakteristický trendem výstavby vysokých budov. V roce 2010 byl postaven Titanium La Portada, druhý nejvyšší mrakodrap v Chile, a v roce 2013 byla dokončena nejvyšší stavba v Latinské Americe, mrakodrap Gran Torre Costanera. Dne 27. února 2010 však Santiago zasáhlo další silné zemětřesení, které způsobilo rozsáhlé škody. Mnoho starších budov utrpělo škody a některé moderní stavby byly neobyvatelné. Tato událost vyvolala vášnivé debaty o potřebě povinných protiseismických norem pro moderní architekturu města.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (volitelně)

Pokud budeme mít možnost, můžeme po příjezdu do Santiaga navštívit Muzeum paměti a lidských práv (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).

Jak se do muzea dostat?

Jedním z nejpohodlnějších dopravních prostředků, jak se do muzea rychle dostat z mnoha částí města, bude metro. Hned vedle Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se nachází stanice metra Quinta Normal. Do okolí muzea se lze dostat také autobusem.

Historie muzea

Historie Museo de la Memoria y los Derechos Humanos v Santiagu je silně spjata s osobní angažovaností tehdejší chilské prezidentky Michelle Bacheletové. V roce 2007 Bacheletová oznámila plány na vybudování pamětního muzea a vyhlásila architektonickou soutěž. Osobně položila základní kámen muzea, neboť byla obětí mučení v době diktatury Augusta Pinocheta.

Po dokončení stavebních prací byla 3. prosince 2009 jmenována správní rada muzea. Michelle Bacheletová měla tu čest muzeum otevřít 11. ledna 2010, pouhé dva měsíce před koncem svého funkčního období. Její angažovanost jako bývalé politické vězeňkyně dodala muzeu zvláštní rozměr a význam.

Sbírky

Sbírky přítomné v muzeu zahrnují řadu předmětů připomínajících oběti režimu vojenské junty, která kdysi vládla v Chile. Patří mezi ně díla a artefakty vytvořené samotnými oběťmi, předměty vězeňského řemesla a osobní památky. Kromě toho muzeum shromažďuje hmotné dědictví a pozůstalosti, které představují realitu a události v místnostech, kde byly oběti drženy, mučení, pohřby a další památníky. Sbírka obsahuje také předměty související s demonstracemi a protesty týkajícími se boje za lidská práva.

V Museo de la Memoria y los Derechos Humanos je rovněž uložena bohatá sbírka archivních dokumentů, které odrážejí historii porušování lidských práv a obranné akce, jež podnikli jednotlivci, společenské organizace a instituce zabývající se lidskými právy.

Výstavy
Dočasné výstavy

V rámci muzea Museo de la Memoria y los Derechos Humanos v Santiagu hrají důležitou roli také dočasné výstavy, které tvoří tematicky různorodou část expozic muzea a často se vztahují k současným společenským otázkám a k záležitostem, které mají více souvislostí. Jedním z nejnovějších projektů tohoto typu je „Las palabras… ¡NO!“. (slova… NE!), kolektivní textilní projekt, který probíhá již čtyři roky u příležitosti 25. listopadu, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách).

Další zajímavou iniciativou je výstava „Mujeres en la Resistencia“ (Ženy v odporu), která představuje více než šedesát fotografií pořízených AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes Histórica – sdružení nezávislých historických fotografů). Tyto fotografie zachycují hrdinský odpor a boj žen v letech 1973-2023 a vytvářejí tak dojemný obraz jejich zapojení do odboje a jejich úsilí o spravedlnost.

“Lo que nos queda por hablar“ (O čem musíme ještě mluvit) je další projekt, který je dialogem vzpomínek týkajících se diktatur ve Španělsku a Chile. Tato výstava má zvláštní význam, neboť se koná v klíčovém okamžiku pro Chile, který souvisí s 50. výročím státního převratu, a pro Španělsko, které pracuje na zavedení zákona o historické paměti. Tento projekt poskytuje platformu pro diskusi o obtížných tématech a budování společného porozumění historickým zkušenostem obou zemí.

Odkaz na všechny, aktuální i archivní dočasné výstavy v muzeu najdete po kliknutí zde.

Putovní a stálé výstavy

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos jako národní instituce aktivně vyváží své sbírky na různá místa v zemi, čímž široké veřejnosti zpřístupňuje dokumentární archivy a artefakty související s událostmi z období diktatury. Informace o putovních výstavách naleznete na webových stránkách, které jsou k dispozici zde.

Součástí stálých expozic v muzejním komplexu jsou také umělecká díla, která tvoří nedílnou a trvalou součást expozice. Jedním z nich je La Geometria de la Conciencia (Geometrie vědomí) od Alfreda Jaara, dílo z roku 2010. Jedná se o uměleckou instalaci podzemního charakteru, která zpřístupňuje jedinečný prostor. Díky své specifické konstrukci vytváří neobvyklou atmosféru, která návštěvníkovi zpřístupňuje jedinečný zážitek. Je však třeba mít na paměti, že vstup do uzavřeného prostoru vyžaduje od návštěvníka muzea určité přizpůsobení vnímání, aby zrak diváka mohl plynule a neinvazivně vnímat změny intenzity světla. Tento přechod mezi světlem a tmou může mít neobvyklý metaforický rozměr a podněcovat různé asociace a úvahy zaměřené na témata přítomnosti, zmizení a paměti v závislosti na individuálním prožitku každého návštěvníka. Co skrývají podzemní prostory? To nejlépe zjistíte, když muzeum osobně navštívíte.

V muzejním komplexu se navíc nachází nástěnná malba Jorgeho Tacly, inspirovaná nedávnou básní chilského básníka a sociálního aktivisty Víctora Jary. Toto dílo, umístěné u hlavního vchodu do muzea, vzniklo ve spolupráci s umělci a svářeči, čímž se spojily různé profesní skupiny a navázal se mezi nimi průřezový vztah.

Vzdělávací hodnoty muzea

Museum de la Memoria y los Derechos Humanos hraje důležitou roli také v oblasti vzdělávání, spolupracuje s mnoha pedagogickými zařízeními a poskytuje učitelům a vychovatelům cenné vzdělávací materiály. Zařízení rovněž pořádá vzdělávací kurzy a participativní workshopy s důrazem na reflexi a dialog mezi účastníky. Jeho činnost na podporu povědomí o lidských právech a paměti se projevuje tím, že muzeum využívá jako bohatý vzdělávací zdroj pro zvyšování povědomí, reflexi a dialog o zločinech spáchaných během diktatury a boji za lidská práva, přičemž se zabývá také aktuálními společenskými otázkami.

Podle studie z roku 2021 o vlivu muzea na návštěvníky projevili chilští studenti, kteří muzeum navštívili, větší podporu demokratickým institucím a častěji odmítali instituce spojené s obdobím represí. Bylo také zjištěno, že více podporovali iniciativy usilující o zlepšení politiky sociální spravedlnosti, a to bez ohledu na jejich ideologické kořeny. Výzkum rovněž ukázal, že tyto účinky přetrvávají i šest měsíců po návštěvě muzea. Nabízí se také možnost, že emocionální dopad muzea může ovlivnit změny občanských postojů, což může mít následně důležité důsledky pro procesy usmíření.

Otevírací doba

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin.

Ceny vstupenek

Vstup do muzea je zdarma.

Kontaktní údaje

E-mailová adresa: visitaguiadas@mmdh.cl

Whatsapp: +56942918742

Druhý den

Sky Costanera

Landscape of Santiago de Chile from the Sky Costanera Observatory - Santiago de Chile, Chile
Landscape of Santiago de Chile from the Sky Costanera Observatory – Santiago de Chile, Chile, licencja: shutterstock/By Bernard_Barroso
Jak se dostat na observatoř Sky Costanera?

Přístup k observatoři SkyCostanera je velmi snadný. Cestující mohou využít několik pohodlných možností veřejné dopravy, včetně autobusů. Zastávky se nacházejí přímo před komplexem a umožňují přístup k jedné z nejznámějších atrakcí Santiaga z mnoha částí města. K pohodlnému cestování do areálu přispívá také blízkost dvou stanic metra, Los Leones a Tobalaba (L1-L4). Z obou stanic se ke SkyCostanera dostaneme pěšky za pouhých šest minut.

Co je Sky Costanera?

SkyCostanera je vyhlídkové místo, které se nachází v 61. a 62. patře impozantního mrakodrapu Gran Torre Costanera a nabízí turistům úžasný vizuální zážitek . Vyhlídková plošina, která se nachází v nejvyšších patrech nejvyšší budovy v Jižní Americe, poskytuje návštěvníkům panoramatický 360stupňový výhled, mimo jiné na Metropolitní park v Santiagu a Andy. Obdivovat město z této neuvěřitelné perspektivy bude jistě zážitkem pro mnoho milovníků přírody.

Vybavení
Bar a kavárna Sky 300

SkyCostanera nabízí svým hostům nejen mimořádný zážitek z výhledu, ale také jedinečné restaurační zařízení. Součástí tohoto jedinečného komplexu je Sky 300 Bar & Coffee, elegantní místo, kde si milovníci exkluzivních chutí mohou vychutnat vlastní koktejly a lahodné pokrmy dostupné v rozsáhlém menu restaurace. To vše v působivé výšce tří set metrů, která poskytuje nezapomenutelný výhled na krajinu Santiaga.

Organizační možnosti

Kromě toho SkyCostanera nabízí návštěvníkům prostory pro pořádání různých typů akcí, více i méně formálních.

Tipy pro plánování návštěvy

Při plánování návštěvy SkyCostanera se rozhodně vyplatí zkontrolovat povětrnostní podmínky, protože počasí má mimořádně velký vliv na viditelnost z terasy. Aktuální meteorologické informace najdete na oficiálních internetových stránkách SkyCostanera.

Ceny vstupenek

Ceny vstupenek na SkyCostanera se liší. Vstupné pro dospělého (staršího třinácti let) stojí přibližně 16 eur, pro děti ve věku od 4 do 12 let 6 eur, zatímco děti do tří let mají vstup zdarma.

Otevírací doba

Atrakce je otevřena denně od 10 do 22 hodin, což umožňuje návštěvníkům flexibilně plánovat svou návštěvu.

Kontaktní údaje

Telefon: +56 2 2916 9269

Parque Araucano

Jak se dostat do Parque Araucano?

Parque Araucano, nejznámější park v hlavním městě Chile, je snadno dostupný z centra Santiaga. Nejpohodlnějším dopravním prostředkem bude metro – pojedete-li linkou metra Línea 1, zastavíte ve stanici Manquehue a odtud už dojdete přímo do parku (procházka zabere asi patnáct minut). Případně můžete využít autobusy dopravní společnosti Red Metropolitana de Movilidad. Mějte však na paměti, že tato možnost může zahrnovat přestupy, které mohou výrazně prodloužit dobu cesty. Podrobnosti o konkrétních autobusových linkách je vhodné si osobně ověřit například na Mapách Google. To nám umožní dobře naplánovat trasu a sladit cíl cesty s výchozím bodem.

parque araucano in santiago de chile
parque araucano in santiago de chile, licencja: shutterstock/By milua
Zajímavosti

Parque Araucano je významným kulturním centrem, které se nachází v západní části oblasti Las Condes, jež je důležitým hospodářským centrem Santiaga i celé země. Konají se zde četné festivaly a kulturní akce, což jej činí atraktivním pro místní obyvatele i turisty. Pro ty nejmenší je jistě zajímavou atrakcí KidZania, zábavní a vzdělávací centrum pro děti, které nabízí zajímavé zážitky a cenné informace z různých oblastí. Chcete-li se dozvědět více o dostupných atrakcích a naplánovat si zde návštěvu, navštivte oficiální webové stránky KidZania, které jsou k dispozici na tomto odkazu.

Součástí parku Araucano jsou také standardní dětská hřiště, skateparky, kluziště, tenisové kurty a pikniková místa. Zajímavým architektonickým prvkem je socha “Ofrenda“ od Maríi Angélicy Echavarri z roku 2012. Tato působivá umělecká instalace je poctou národu Mapučů. Forma sochy jasně odkazuje na jejich kulturu, včetně bicích nástrojů a motivu kruhu. Socha také odkazuje na symbolické číslo 4, které má pro původní obyvatele regionu význam z hlediska počtu ročních období a fází měsíce. Uprostřed instalace, mezi ocelovými figurami, je umístěna fontána, která dodává tomuto jedinečnému místu na půvabu.

Okolí parku

Parque Araucano je místo, které je obklopeno různými atrakcemi, jež mohou zatraktivnit návštěvu Santiaga. Vedle parku se nachází velké nákupní centrum Mall Parque Arauco, které bylo otevřeno v roce 1982. Je to jedno z nejstarších nákupních center svého druhu v Chile a ideální místo pro milovníky nakupování, které nabízí širokou škálu obchodů.

Přímo s parkem Parque Araucano sousedí další park, oddělený pouze ulicí Avenida Manquehue Norte – Parque Juan Pablo II. Název tohoto parku samozřejmě odkazuje na všem dobře známého polského papeže Jana Pavla II. Jinak je to skvělé místo k procházkám a odpočinku v zeleni a klidné atmosféře.

Museo Chileno de Arte Precolombino (volitelně)

Jak se do muzea dostat?

Přístup do Museo Chileno de Arte Precolombino je zajištěn mimo jiné autobusy. Pokud cestujete po ulici Compañía de Jesús, můžete se k muzeu dostat linkami 504, 505, 508 nebo 514. Další trasy zahrnují ulici Santo Domingo, kde autobusové linky jako 303, 307, 314, 315 nebo 214 zajistí bezproblémovou cestu do cíle. Kromě toho můžeme při jízdě po magistrále San Antonio využít následující linky: Dobré spojení k muzeu zajišťují také stanice metra v blízkosti Museo Chileno de Arte Precolombino, například Plaza de Armas (L5-L3) a Universidad de Chile (informace o autobusových linkách a stanicích metra byly ověřeny na oficiálních stránkách muzea).

Výstavní sbírka

Muzeum Chileno de Arte Precolombino má působivou sbírku, která se zaměřuje především na nálezy z oblastí předkolumbovských kultur. Jeho sbírka obsahuje více než tři tisíce artefaktů, které reprezentují téměř sto různých etnických skupin. Za zmínku stojí, že sbírka muzea je geograficky nesmírně rozmanitá a pokrývá oblasti od Mexika přes Ekvádor a Peru až po Chile a Argentinu. Nálezy z jednotlivých oblastí svědčí o neuvěřitelné rozmanitosti hmotné kultury národů, které obývaly Latinskou Ameriku v předkolumbovském období. Vystavené artefakty navíc ilustrují rozmanité aspekty každodenního života, víry a umění indiánských komunit.

Dočasné výstavy

Od svého založení na počátku 80. let se muzeum pravidelně podílí na pořádání dočasných výstav. Ačkoli se většina z nich zaměřuje na péči o dědictví indických civilizací, v minulosti se konaly i výstavy, které jsou z pohledu domorodců spíše exotické. V roce 1993 muzeum překvapilo veřejnost prezentací tapiserií z Rumunska, jejichž vystavení souviselo s oficiální návštěvou prezidenta této země v Chile. Muzeum tak nejen vystavuje předkolumbovské dědictví, ale také podporuje mezinárodní kulturní výměnu a dialog mezi různými společnostmi.

Kurzy a workshopy

Museo Chileno de Arte Precolombino je nejen výstavním prostorem, ale také vzdělávacím centrem, které návštěvníkům zpřístupňuje inspirativní kurzy a workshopy.

V rámci své vzdělávací nabídky Museo Chileno de Arte Precolombino pravidelně pořádá workshopy, z nichž obzvláště oblíbené jsou kurzy modelování keramiky. Během nich mají účastníci možnost objevit méně známé aspekty předkolumbovského umění prostřednictvím praktických zkušeností, což jistě přispívá k atraktivitě návštěvy muzea.

Kromě toho muzeum pravidelně pořádá akce, které návštěvníky zapojují do interaktivních instalací. Tyto participativní výstavy vytvářejí jedinečnou atmosféru a umožňují účastníkům aktivně se zapojit do objevování předkolumbovské historie a umění.

Vzdělávací materiály v digitalizované podobě

Muzeum si zakládá také na přístupu ke vzdělávacím materiálům v digitalizované podobě. Po kliknutí sem získají návštěvníci přístup k rozsáhlému archivu, který obsahuje mimo jiné audiovizuální materiály o domorodém obyvatelstvu, práci muzea a také krásné fotografie zachycující domorodé obyvatelstvo, místní krajinu a předkolumbovskou architekturu. Kromě toho jsou v rámci tohoto zdroje k dispozici nahrávky zvuků vydávaných předkolumbovskými nástroji umístěnými v muzeu a také tradiční lidové písně.

Obchod

Museo Chileno de Arte Precolombino má také internetový obchod, který nabízí širokou škálu produktů souvisejících s dědictvím místních obyvatel. Sortiment obchodu zahrnuje katalogy o chilském předkolumbovském umění, průvodce výstavami a další doplňky. Do posledně jmenované kategorie patří tašky, pouzdra na tužky, pera, tužky a mnoho dalších jedinečných výrobků.

Ceny vstupenek

Pokud jde o vstupenky do muzea, zahraniční turisté mohou navštívit Museo Chileno de Arte Precolombino za 10 eur. Podrobné informace o možnostech zakoupení vstupenek naleznete zde. Za zmínku stojí, že muzeum nabízí zahraničním a chilským turistům první neděli v měsíci bezplatnou návštěvu a také oslavy narozenin.

Otevírací doba

Museo Chileno de Arte Precolombino je otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 18:00. Poslední vstup je možný v 17:15.

Kontaktní údaje

Pokud chcete kontaktovat Museo Chileno de Arte Precolombino, můžete využít následující kontaktní údaje: telefonní číslo: +56 2 29281500, e-mailová adresa: informaciones@museoprecolombino.cl. Pokud naopak máte zájem o uspořádání vzdělávací návštěvy, je možné se zaregistrovat na přiložené stránce nebo zasláním e-mailu na adresu: Visita@museoprecolombino.cl.

Třetí den

Kulturní centrum Gabriela Mistral

Jak se dostanu do Centro Cultural Gabriela Mistral?

Třetí den zájezdu do Santiaga navštívíme kulturní centrum pojmenované po chilské básnířce a nositelce Nobelovy ceny za literaturu Gabriele Mistral. Chcete-li se tam dostat veřejnou dopravou, je nejlepší použít metro. Stanice metra linky 1 (Línea 1) se nachází pouhých 150 metrů od Kulturního centra Gabriely Mistral.

Adresa: Av Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, 8320275 Santiago

Historie kulturního centra

Kulturní centrum pojmenované po Gabriele Mistral bylo původně postaveno jako místo setkání Konference OSN o obchodu a rozvoji, dceřiného orgánu OSN, v roce 1972. Přitom stojí za to zmínit se šířeji o historickém kontextu, v němž bylo místo vybudováno.

Vzhledem k naléhavé potřebě vytvořit na místě kongresové centrum spojené s konferencí UNCTAD probíhala výstavba tohoto komplexu téměř expresním tempem. Částečně díky nasazení několika tisíc dobrovolníků stačilo k jeho dokončení pouhých 275 dní. Tento jedinečný počin byl nedílnou součástí propagandistické iniciativy, kterou zavedla socialistická vláda Salvadora Allendeho, jež byla v Chile u moci od konce roku 1970 do září 1973.

Po konferenci sloužila budova jako kulturní centrum až do převratu vojenské junty v roce 1973. Po svržení Pinochetova režimu se zde konaly četné kongresy a přilehlá věž se stala ústřední budovou ministerstva obrany. Počátkem roku 2006 však část komplexu zachvátil požár, což přimělo vládu Michelle Bacheletové k obnovení původního účelu budovy a k jejímu veřejnému využití jako kulturního centra.

Centro Cultural Gabriela Mistral zahájilo provoz v září 2010 a nabízí návštěvníkům jedinečný kulturní zážitek.

Atrakce, které jsou k dispozici v Centro Cultural Gabriela Mistral
Divadlo, tanec a hudba

Centro Cultural Gabriela Mistral je také místem konání, které nabízí širokou škálu kulturních atrakcí. Hlavním cílem centra je propagovat a podporovat scénické umění a hudbu a vytvářet v tomto místě dynamické kulturní prostředí.

Díky pravidelně pořádaným akcím se Centro Cultural Gabriela Mistral zaměřuje na rozmanitost a hloubku uměleckého projevu. Nedílnou součástí nabídky jsou divadelní představení, která se často dotýkají univerzálních a aktuálních společenských témat. Představení v centru jsou nejen formou zábavy, ale také výrazovým prostředkem, který umělcům umožňuje předávat důležitá poselství, často související s důležitými otázkami týkajícími se člověka jako člena společenství, který čelí výzvám moderního světa.

Důležitou roli v repertoáru kulturního centra hraje také současný tanec, v němž mezioborová vystoupení tanečníků předávají důležitá poselství. Jejich choreografie jsou často prodchnuty poselstvími obsahujícími hluboké úvahy o stavu člověka v 21. století.

Kromě toho se v Kulturním centru Gabriely Mistral pravidelně pořádají hudební akce, které obohacují kulturní krajinu tohoto místa. Hudební představení přispívají k rozmanitosti nabídky centra a přitahují milovníky hudby s různými zájmy a preferencemi.

Prostřednictvím těchto kulturních textů inspiruje Centro Cultural Gabriela Mistral k zamyšlení nad současnými výzvami a společenskými hodnotami.

Workshopy

Centrum zapojuje návštěvníky také pořádáním nejrůznějších workshopů. Velkou část nabídky tvoří dílny určené dětem, jejichž cílem je rozvíjet kognitivní funkce nejmenších prostřednictvím podpory čtenářských návyků. Tato interaktivní setkání pomáhají atraktivní a dětem všech věkových kategorií přístupnou formou osvojit si důležité a zajímavé poznatky.

Nejen ti nejmenší však mají možnost využít bohaté nabídky dílen. Centro Cultural Gabriela Mistral pořádá také čtenářské akce určené dospělým a seniorům. Tyto literární akce jsou příležitostí ke společnému čtení, diskusi na literární témata a společnému objevování fascinujícího světa knih.

Kromě toho centrum pravidelně pořádá workshopy, jejichž cílem je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti sociálního povědomí a citlivosti. Tyto kurzy poskytují účastníkům nástroje k pochopení současných společenských problémů a utváření informovanějšího pohledu na svět kolem sebe.

Výstavy

V Centru kultury Gabriely Mistral se pravidelně konají také výstavy, které mají stejně jako dříve zmíněné atrakce časový rozměr. Jedna z aktuálních výstav představuje každodenní život v lidovém umění a upozorňuje na kulturní, materiální, symbolickou a estetickou hodnotu skrytou ve zdánlivě banálních předmětech a procesech jejich vzniku. Další výstavní prostor spojuje různé umělecké instalace a vytváří kolektivní výstavu představující tři různé současné pohledy na životní prostředí a společnost. Jedná se tedy o místo, které nejen poskytuje zábavu, ale také inspiruje a vzdělává a vytváří prostor otevřený různým formám umění a kreativity.

Ceny vstupného

Vstup do fascinujícího světa Centro Cultural Gabriela Mistral je zcela zdarma, čímž je místo přístupné široké veřejnosti a vytváří otevřený prostor pro všechny zájemce.

Otevírací doba

Hlavní prostor komplexu, známý jako Edificio GAM, přijímá návštěvníky od pondělí do neděle od 9:00 do 22:00. Je však třeba poznamenat, že otevírací doba se může lišit v závislosti na konkrétních prostorách komplexu. Týká se to oblastí, jako jsou výstavní sály, informační kancelář, pokladna, umělecké prostory (Espacio B Citylab a Espacio B Lira Arte Público), kavárna, antikvariát, parkoviště nebo knihkupectví.

Centrum nabízí také zajímavou možnost strávit čas v BiblioGAM, kde jsou k dispozici studovny a zasedací místnosti, které si lze rezervovat na recepci knihovny. Tyto místnosti jsou k dispozici pro 2-4 osoby a umožňují návštěvníkům pohodlně využívat prostor až po dobu dvou hodin.

Sociální média Centro Cultural Gabriela Mistral

Ti, kteří chtějí být informováni o akcích pořádaných v Centro Cultural Gabriela Mistral, mohou sledovat jeho aktivity na sociálních sítích. Pravidelné příspěvky o novinkách najdete pod jménem @centrogam na Twitteru, Instagramu a Facebooku.

Kontaktní údaje

Chcete-li se obrátit přímo na Centro Cultural Gabriela Mistral, můžete napsat na oficiální e-mailovou adresu centra: info@gam.cl nebo zavolat na telefonní čísla +2 2566 5500 / +2 2566 5570.

Interaktivní muzeum Mirador

Další fascinující atrakcí, kterou můžeme objevit třetí den pobytu v Chile, je Interaktivní muzeum Mirador. Jedná se o výjimečné místo, které díky jedinečné kombinaci učení, zábavy a interakce poskytuje mimořádný vzdělávací zážitek, který jistě ocení návštěvníci všech věkových kategorií a zájmů.

Jak se dostat do interaktivního muzea Mirador?

Jednou ze základních možností, jak se do muzea dostat, je jet metrem. Pokud se rozhodnete dojet tímto dopravním prostředkem, musíte vystoupit na stanici Pedrero na lince 5 a odtud nastoupit do autobusu E05, který vás doveze do stanice Sebastopol – MIM, která se nachází vedle muzea. Alternativně můžete jet také autobusem linky 385 ze stanice metra Mirador. Veškeré podrobnosti o různých možnostech přístupu si můžete prohlédnout na oficiálních webových stránkách muzea.

Adresa: Punta Arenas 6711, La Granja, Región Metropolitana.

Prostory v areálu
Hlavní pavilon

Interaktivní muzeum Mirador nabízí řadu prostor k prozkoumání. Hlavní pavilon je srdcem muzea a funguje jako ústřední výstavní prostor. Právě zde mají návštěvníci možnost objevit mimořádné instalace související s vědou, uspořádané v tematických místnostech. Tento interaktivní prostor umožňuje návštěvníkům seznámit se s nejrůznějšími vědními obory, včetně biologie, geologie, matematiky, fyziky a mnoha dalších, a zároveň nabízí nezapomenutelný zážitek. Vyplatí se prozkoumat podrobné informace o jednotlivých výstavních místnostech, které jsou zde k dispozici.

Pavilon astronomie

Další fascinující částí interaktivního muzea Mirador je astronomický pavilon – největší expozice v Latinské Americe věnovaná astronomii. V tomto jedinečném prostoru mají návštěvníci možnost prozkoumat tajemství vesmíru, objevit podrobné informace o galaxiích, hvězdách, sluneční soustavě, gravitaci, astrobiologii a také se dozvědět o fascinující historii vesmíru. Kromě toho prostor umožňuje pochopit aspekty spojené s pozorováním oblohy pomocí dalekohledu a poskytuje interaktivní a vzdělávací zážitek.

Park

Dalším pozoruhodným prostorem v areálu muzea je park MIM (Mirador Interactive Museum). Rozkládá se na ploše dvanácti hektarů a nabízí nejen malebné zelené plochy, ale také sektory, které vybízejí k dalšímu zkoumání a poznávání.

Jedním z klíčových prvků tohoto parku je Jardín Musical, kde mají návštěvníci možnost experimentovat s různými zvuky prostřednictvím interakce s kreativně navrženými nástroji. Jedná se nejen o příjemný hudební zážitek, ale také o vzdělávací cestu světem zvuků.

Dalším fascinujícím prvkem parku MIM je prostor Plaza Solar, který nabízí originální způsob, jak pochopit funkce a význam Slunce.

Další atrakce

Zajímavé možnosti zábavy a poučení však nekončí u již popsaných expozic. Interaktivní muzeum Mirador totiž nabízí i další atrakce, díky nimž se jeho návštěva stane nezapomenutelnou.

Kreativní možností, jak strávit čas v muzeu, bude jistě účast na fascinující demonstraci s Van de Graaffovým elektrostatickým generátorem. Kromě toho je v areálu muzea možnost pozorovat pohybující se elektromagnetické kyvadlo a za kontrolovaných podmínek zažít zemětřesení.

Novinky v muzeu

Chcete-li mít aktuální informace o novinkách souvisejících s muzeem, navštivte webové stránky, kde najdete nejnovější zprávy a události týkající se Interaktivního muzea Mirador.

Virtuální prohlídka muzea

Pro ty, kteří by chtěli navštívit muzeum, aniž by museli opustit svůj domov, nabízí webové stránky muzea navíc možnost virtuální prohlídky jednotlivých výstavních prostor. To je ideální pro ty, kteří chtějí zažít jedinečnou atmosféru muzea a prohlédnout si výstavy, i když nemají možnost navštívit Interaktivní muzeum Mirador osobně.

Ceny vstupného

Ceny vstupného do Interaktivního muzea Mirador pokrývají různé věkové kategorie a sociální skupiny. Vstupné pro dospělé (ve věku od 18 do 59 let) stojí 7 eur, zatímco děti ve věku od 2 do 18 let mohou využít vstupenku za 6 eur (děti do 2 let mají vstup zdarma). Osoby se zdravotním postižením v doprovodu, senioři nad 60 let a učitelé mají vstup zdarma. Podrobné informace o cenách vstupenek jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách muzea. Vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím nákupní platformy dostupné na této adrese.

Otevírací doba

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle a návštěvníky přijímá od 10:30 do 18:30 hodin.

Kontakt

Interaktivní muzeum Mirador můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech: +Kromě toho muzeum nabízí možnost přihlásit se k odběru novinek, což vám umožní dostávat nejnovější informace přímo na vaši e-mailovou adresu. Přihlášení k odběru newsletteru lze provést prostřednictvím webových stránek MIM. Je to ideální způsob, jak mít přehled o událostech a novinkách týkajících se muzea.

Čtvrtý den

Cesta na Velikonoční ostrov

Sunrise at the Ahu Tongariki on Easter Island, Chile
Sunrise at the Ahu Tongariki on Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By Focus+Fusion

Čtvrtý den naší cesty po Chile se vydáme na fascinující cestu na Velikonoční ostrov. Než se však pustíme do praktického plánování této cesty a do zajímavostí, které nás tam čekají, podívejme se na historické souvislosti tohoto tajemného ostrova. Poznání historie Velikonočního ostrova nejen obohatí naše znalosti o tomto místě, ale také nám pomůže lépe pochopit zajímavosti, které během naší cesty objevíme.

Historie Velikonočního ostrova
Počátky osídlení

Počátky osídlení Velikonočního ostrova, v polynéštině známého také jako Rapa Nui, sahají až do doby, kdy byl ostrov osídlen. Odhady data prvního osídlení oblasti se pohybují v rozmezí od roku 300 do roku 1200 n. l., ačkoli v současnosti se uznává, že nejlepší odhad počátků kolonizace Velikonočního ostrova ukazuje na 12. století n. l..

Teorie o původu prvních osadníků ostrova

Velikonoční ostrov byl osídlen především Polynésany, kteří se na něj pravděpodobně dostali pomocí kánoí nebo katamaránů. Předpokládá se, že jejich cesta vedla z Gambierových ostrovů, především z ostrova Mangareva, vzdáleného 2 600 km, nebo z Markéz, vzdálených 3 200 km (obě souostroví jsou dnes součástí Francouzské Polynésie). Přestože se jedná o nejrozšířenější a nejpravděpodobnější teorii o původu prvních osadníků na Velikonočním ostrově, existují i další hypotézy.

Jedna z nich předpokládá, že první obyvatelé ostrova mohli pocházet z Jižní Ameriky. Tuto myšlenku podpořily archeologické důkazy související se zemědělstvím, zejména přítomnost sladkých brambor, známých také jako batáty, z Jižní Ameriky. Novější výzkumy však naznačují, že sladké brambory mohly být v Polynésii rozšířeny ještě před příchodem prvních osadníků na Velikonoční ostrov.

Současná pravděpodobnější teorie je, že osídlení Rapa Nui souvisí s Mangarevou a ostrovem Pitcairn. Jazyková podobnost mezi obyvateli jednotlivých ostrovů, stavba soch a charakteristické nástroje ukazují na úzké kulturní vazby mezi těmito oblastmi.

Za zmínku stojí také relativně malá vzdálenost mezi Velikonočním ostrovem, Mangarevou a Pitcairnem. Rekonstrukce cestování polynéských lodí provedená v roce 1999 ukázala, že z Mangarevy na Velikonoční ostrov bylo možné cestovat pouhých sedmnáct a půl dne. Tento objev jasně naznačuje, že cestování mezi ostrovy bylo pro osadníky z daných polynéských oblastí možné a dostupné.

Kulturní dědictví Velikonočního ostrova

Podle zpráv misionářů z poloviny 19. století měl Velikonoční ostrov složitý společenský systém založený na třídní hierarchii. Na jejím vrcholu stál ariki, náčelník, který měl na ostrově absolutní moc a také božskou moc. Na nižších stupních hierarchie stáli kněží, bojovníci a ostatní obyvatelstvo. Důležitým aspektem materiální kultury společnosti Rapa Nui bylo vytváření monumentálních soch moai, které tvořily nedílnou součást jejich kultu. Předpokládá se, že tyto sochy mohly představovat zbožštěné předky. Místní legendy také naznačují, že moai mohly představovat bojovníky, kteří se na ostrov plavili s náčelníkem Hotu Matu’a.

První řezby na Velikonočním ostrově, pocházející z let 400 až 1100, byly poměrně malé a byly umístěny na kamenných plošinách zvaných ahu. Vyznačovaly se vysokou mírou realističnosti zobrazení postav. Kolem roku 1250 se objevily první monumentální sochy, které se vyznačovaly provedením ve vulkanickém tufu vytěženém v lomu v kráteru Rano Raraku. Na jejich kamenných hlavách byly umístěny působivé „klobouky“ zvané pukao. Zajímavé je, že se nejednalo o pokrývky hlavy, ale o originální účesy.

Víra místní komunity předpokládala symbiotický vztah mezi živými a mrtvými. Podle ostrovanů mrtví zajišťovali všechny potřeby živých (zdraví, úrodnost půdy, bohatství), kteří se jim odvděčovali prováděním obětních rituálů a zajišťováním lepších podmínek existence ve světě duchů. Je možné, že právě tato víra byla důvodem pro stavbu moai podél pobřeží jako formy ochrany před duchovním světem moře. Tímto způsobem lze monumenty interpretovat nejen jako jedinečné sochařské atrakce, ale také jako památky představující fascinující kulturní pohled na vztah mezi životem a smrtí v domorodé společnosti.

Ekologická katastrofa na ostrově

S Velikonočním ostrovem je spojena také teorie o ekologické katastrofě, která se údajně odehrála před příchodem Evropanů na ostrov. Podle amerického vědce Jareda Diamonda se v té době na ostrově praktikoval kanibalismus, který měl souviset se zhoršením životního prostředí, způsobeným především stavbou monumentálních soch moai. Tato hypotéza je však předmětem sporů a řada dalších badatelů vyjádřila pochybnosti o její věrohodnosti.

Hlavním faktorem, který přispěl k vyhynutí mnoha rostlinných druhů na Velikonočním ostrově, byl s největší pravděpodobností import polynéské krysy. Paleobotanické studie ukázaly, že přítomnost těchto hlodavců mohla mít dramatický vliv na reprodukční procesy rostlin v místním ekosystému. Krysy, které se na ostrov dostaly s osadníky, představovaly pro místní flóru významnou hrozbu, protože ničily semena a narušovaly přirozený vývojový cyklus rostlin. V důsledku toho bylo zavlečení tohoto druhu jedním z klíčových faktorů změny ekologické rovnováhy na Velikonočním ostrově a přispělo k úbytku mnoha rostlinných druhů.

Kontakt s Evropany v 18. století

První zaznamenaný kontakt Evropanů s Velikonočním ostrovem se uskutečnil 5. dubna 1722, na Velikonoční neděli, kdy na ostrov dorazil nizozemský mořeplavec Jacob Roggeveen.

K dalšímu setkání s Evropany došlo 15. listopadu 1770, kdy ostrov navštívily španělské lodě San Lorenzo a Santa Rosalia pod velením kapitána Dona Felipe Gonzaleze de Aheda.

O čtyři roky později, v roce 1774, dorazil na Velikonoční ostrov James Cook.

Dalším významným okamžikem byl příjezd francouzského admirála Jeana-Françoise de Galaupa, který 10. dubna 1786 vytvořil první podrobnou mapu oblasti.

Vymírání

Ve druhé polovině 19. století postihla Velikonoční ostrov katastrofa, která značně snížila počet obyvatel ostrova a připravila jeho elitu o život. Za počátek gehenny lze považovat rok 1862, kdy ostrov přepadli peruánští piráti a unesli 1 500 mužů a žen, což představovalo polovinu tehdejší populace. Velkým problémem pro ostrov bylo, že mezi unesenými byli členové vysoké společenské hierarchie včetně nejvyššího náčelníka, jeho příbuzných a lidí, kteří uměli číst a psát písmem rongorongo, jediným nalezeným polynéským písmem. Mezinárodní protesty přinutily piráty, aby unesené obyvatele vrátili, ale většina z nich repatriaci nepřežila a zemřela na infekční choroby, a ti, kteří se vrátili, si s sebou přivezli neštovice, což přispělo k dalšímu snížení počtu obyvatel ostrova.

V následujících desetiletích 19. století

V 60. letech 19. století prošel Velikonoční ostrov procesem intenzivní christianizace, kterou prováděli francouzští misionáři. Bohužel v roce 1867 epidemie tuberkulózy výrazně snížila počet obyvatel ostrova a vedla k vyhubení čtvrtiny jeho obyvatel.

Na počátku 70. let 19. století došlo ke konfliktu mezi misionáři a Jeanem-Baptistem Dutrou-Bornierem, který získal většinu půdy na ostrově a snažil se z Velikonočního ostrova vytvořit oblast pro chov ovcí. Aby mohl uskutečnit své plány, vyhnal několik stovek domorodců a přesídlil je na Tahiti. V roce 1871, po konfliktu s Dutrou-Bornierem, misionáři většinu obyvatel vystěhovali a na ostrově zůstalo pouze 171 Rapa Nui.

V roce 1878 dorazil na ostrov Alexander Salmon mladší, bratr královny Tahiti, s deportovanými Rapa Nui. Poté nastalo období míru, obnovy obyvatelstva a kulturních změn, které se dotkly i místního jazyka (tradiční dialekt začal být ovlivňován tahitštinou).

Koncem 80. let 19. století začalo Chile podnikat konkrétní kroky k začlenění Velikonočního ostrova do svého území. Dne 9. září 1888 na základě smlouvy o anexi podepsané chilskou vládou a obyvateli Rapa Nui kapitán chilského námořnictva Policarpo Toro oficiálně připojil ostrov k Chile.

Velikonoční ostrov jako součást chilského území

Po připojení Velikonočního ostrova k Chile převzal kontrolu nad ostrovem Williamson-Balfour, který zde choval ovce. Tyto změny vedly k tomu, že obyvatelstvo ostrova bylo omezeno na město Hanga Roa. V roce 1953 chilská vláda odmítla společnosti prodloužit nájemní smlouvu, čímž předala kontrolu nad ostrovem chilskému námořnictvu a současně zastavila chov ovcí.

V roce 1966 získali Rapa Nui z Velikonočního ostrova plné chilské občanství. Významným krokem k otevření se světu bylo otevření letiště na ostrově v roce 1967 a zahájení pravidelných letů do Santiaga. Tím se radikálně změnil životní styl domorodců, kteří se seznámili s mravy konzumní společnosti ve vyspělých zemích. S touto změnou se na ostrově rozvinula i turistická infrastruktura.

Po chilském převratu v roce 1973, kdy se k moci dostal Augusto Pinochet, se však rozvoj turistiky na Velikonočním ostrově značně zpomalil. Po svržení vlády vojenské junty a obnovení demokratických standardů v Chile začaly úřady z pevniny postupně přizpůsobovat rozvoj ostrova potřebám místních obyvatel. V roce 2007 byl Velikonočnímu ostrovu spolu se souostrovím Juana Fernándeze udělen zvláštní správní status, který zvýšil jejich autonomii.

Letecká doprava na Velikonoční ostrov
View from plane of Easter Island, Chile, in the Pacific Ocean. Rapa Nui
View from plane of Easter Island, Chile, in the Pacific Ocean. Rapa Nui, licencja: shutterstock/By ViviGutierrezB
Jak se dostat z Chile na Velikonoční ostrov?

Na Velikonoční ostrov se dostanete ze Santiaga, odkud pravidelně létají osobní lety chilské letecké společnosti LATAM.

Ceny letů

Pokud jde o ceny letenek, začínají na přibližně 290 EUR za zpáteční let pro jednu osobu. Je však třeba poznamenat, že nejdražšími měsíci jsou prosinec a leden, během nichž se cena letenek může zvýšit až několikanásobně. Je také důležité mít na paměti, že ceny mohou kolísat, takže se vyplatí sledovat aktuální stav dostupnosti letů.

Cestovní tipy

Při cestě ze Santiaga doporučujeme rezervovat si místo na levé straně letadla. Přestože letadlo letí z Chile (z východu), pravděpodobně bude oblétávat severní část ostrova a přistávat ze západu. Pokud si během přistání i vzletu z Rapa Nui sednete na levou stranu, budete mít skvělý výhled na Velký ostrov.

Délka trvání cesty letadlem

Doba letu ze Santiaga na Velikonoční ostrov trvá přibližně 5 hodin.

Jak se po ostrově pohybovat?

Pokud jde o dopravu po Velikonočním ostrově, nejvýhodnějším řešením by bylo pronajmout si auto, nejlépe terénní, které nám umožní volně se pohybovat jak po zpevněných ulicích Hanga Roa, tak po méně zpevněných cestách, což nám poskytne naprostou svobodu při poznávání ostrova. Půjčovny aut jsou k dispozici v centru Hanga Roa a cena pronájmu se pohybuje od dvaceti do čtyřiceti dolarů na osm hodin v závislosti na standardech společnosti a typu vozidla.

Je však třeba poznamenat, že Velikonoční ostrov je poměrně malý a mnoho míst je snadno dostupných i pěšky. Pro milovníky trekingu a pěší turistiky může být poznávání ostrova na vlastní nohy skvělou alternativou, která vám umožní vychutnat si místní divokou přírodu a zároveň strávit volný čas. Široká škála dopravních možností umožňuje návštěvníkům cestovat podle svých individuálních preferencí a plně si vychutnat požitky tohoto fascinujícího ostrova.

Co stojí za to na ostrově jíst?
Ceny v restauracích

Když se rozhodnete povečeřet v restauraci na Velikonočním ostrově, připravte se na to, že utratíte určitou částku. Vyšší ceny jsou důsledkem izolace ostrova – mnoho surovin není k dispozici v místě a musí se dovážet ze vzdálených oblastí. Pokud jde o konkrétní náklady, ceny za občerstvení v běžných stravovacích zařízeních mohou dosáhnout až dvaceti dolarů.

Oblíbená jídla na Velikonočním ostrově

Většina restaurací na ostrově se nachází v Hanga Roa a nabízí poměrně podobná jídla.

Během pobytu na Velikonočním ostrově se rozhodně vyplatí ochutnat mořské plody z místních vod, včetně masa chobotnic a humrů, a také ryby, z nichž nejznámější je v oblasti tuňák.

Při zkoumání kuchyně Velikonočního ostrova lze rychle zjistit, že je nesmírně rozmanitá, což vypovídá o gastronomickém bohatství tohoto místa. Mezi oblíbené pokrmy patří ceviche (syrové ryby nebo měkkýši v omáčce z citrusů, cibule, chilli papriček a soli), po’e (banánový dezert), empanadas (knedlíčky s tuňákem), cazuela (masový a zeleninový vývar) nebo sopaipilla (smažené palačinky) a další. Je tedy vidět, že kuchyně tohoto ostrovního regionu byla ovlivněna jak latinskoamerickou kulturou (což lze vysvětlit oblibou empanapas, sopaipilla, cazuela nebo ceviche), tak polynéskou kulturou (po’e).

Umu pae

Jako zajímavost stojí za zmínku také tradiční způsob přípravy jídla na ostrově, který se v místním jazyce nazývá umu pae. Spočívá v tom, že se v ohni rozžhaví hromada kamenů a na rozžhavené kameny se položí maso a zelenina a přikryje se banánovými listy. Umu pae je nejen chutný a originální způsob přípravy jídla, ale také fascinující kulinářský a kulturní zážitek.

Nejlepší restaurace na Velikonočním ostrově
Cenově dostupné restaurace
La tía Berta

Adresa: Atamu Tekena, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • skvělé empanadas z tuňáka
 Image
Image
Aringa Ora

Adresa: Av Hotu Matu’a s/n con Atamu Tekena s/n

Čím vyniká:

 • Přítomnost moai u vchodových dveří
 • přístup k jednoduchým a sytým pokrmům za přijatelné ceny
Club Sandwich

Adresa: TE PITO OTE HENUA, 2700000

Čím vyniká:

 • čerstvé ovocné šťávy (banánová a pomerančová)
 • skvělé sendviče a empanadas
Restaurace střední třídy
Mamma Nui

Adresa: TANIERA TEAVE – FONO: 56-973955796, 2770000

Čím vyniká:

 • tradiční místní kuchyně
 • specializuje se na pokrmy připravované na horkých kamenech (tunu ahi).
Te Ra’ai

Adresa: Kai Tuoe, Rapa Nui S/N, Hanga Roa

Čím je výjimečná:

 • Ukázky polynéských tanců
 • skvělé místo na večeři v originální atmosféře
Restaurace Hetuu

Adresa: Atamu Tekena, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • přátelský personál
 • skvělé krevety, tuňák a sopaipillas
Exkluzivní restaurace
Izakaya Kotaro / Kotaro bistro

Adresa: Adresa: Cam. Vaitea Anakena, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • Vynikající japonská kuchyně
La Taverne du Pecheur

Adresa: Adresa: Av Te Pito o Te Henua s/n, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • malá restaurace v přístavní části města
 • velmi kvalitní mořské plody
La Kaleta

Adresa: Al Final de la Caleta Hanga Roa, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • výjimečný výhled na oceán
 • vynikající pokrmy z mořských plodů a ryb
Zajímavosti o Velikonočním ostrově
Různé názvy ostrova

Velikonoční ostrov je místo s bohatou historií a mnoha fascinujícími jmény, která mu dali jak domorodci, tak evropští objevitelé. Původní název ostrova byl „Te Pito O Te Henua“, což doslova znamená „pupek světa“. Další polynéský název zněl „Mata ki te rangi“, což lze přeložit jako „oči vzhlížející k nebi“. Současný název Rapa Nui (‚Velká Rapa‘) se vžil po nájezdech peruánských pirátů na počátku 60. let 19. století a odkazuje na topografickou podobnost s ostrovem Rapa, který se nachází v souostroví Australské ostrovy (Francouzská Polynésie).

Protože první objevitel ostrova, Holanďan Jacob Roggeveen, dorazil na ostrov o Velikonoční neděli, pojmenoval jej Paasch-Eyland (Velikonoční ostrov), čímž vzdal hold křesťanské tradici. Dnes se zdá, že pojmenování ostrova s odkazem na svátek je nejčastější. Oficiální, moderní španělský název ostrova je Isla de Pascua.

Izolovanost ostrova

Velikonoční ostrov je jedním z nejizolovanějších na světě. Nachází se 3 700 km západně od chilského pobřeží a 4 023 km východně od Tahiti.

Neobvyklý národní park

Národní park Rapa Nui je od roku 1995 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a pokrývá přibližně 40 % rozlohy ostrova.

Moai ukryté v podzemí

Sochy moai jsou obvykle spojovány s vyřezávanými zobrazeními lidských hlav. Stojí však za to vědět, že mnohé z nich se nacházejí hluboko pod zemí. Na mnoha snímcích z archeologických vykopávek, které kolují na internetu, jsou tyto působivé sochy vidět v plné kráse.

Záhada převozu moai

Otázka převozu moai je stále nevyřešená. Tato problematika je nesmírně zajímavá, zejména vzhledem k tomu, že v polynéské kultuře chybí hospodářská zvířata a kola. Lom v Rano Raraku, kde byly moai vyrobeny, se nacházel ve větších či menších vzdálenostech od místa jejich určení, takže jejich přesun mohl představovat značný logistický problém. Badatelé se většinou přiklánějí k závěru, že ostrované k přepravě těchto zajímavých soch používali kombinaci kládových valníků, lan a dřevěných saní. Odkaz na video ukazující testování jedné z teorií přepravy moai pomocí lan: https://www.youtube.com/watch?v=YpNuh-J5IgE.

Vandalismus na ostrově

V roce 2008 došlo na pláži Anakena na Velikonočním ostrově k bizarnímu incidentu, kdy finský turista uřízl moai ucho. Šestadvacetiletý Fin Marko Kulju byl dopaden, umístěn do domácího vězení a pokutován částkou 17 000 dolarů. Vzhledem k tomu, že mu hrozilo až sedm let odnětí svobody, se uložený trest zdál být malý. Kulju se za své chování rychle veřejně omluvil a zveřejnil ho v chilských novinách. Incident přiměl úřady, aby zavedly přísnější kontroly přístupu turistů, a jeden z lomů byl uzavřen, mimo hlavní atrakci.

Bezpečnost na Velikonočním ostrově

Pokud jde o bezpečnost na Velikonočním ostrově, je třeba zmínit, že ačkoli mají návštěvníci přístup k základní lékařské péči, kterou nabízejí lékárny a nemocnice v Hanga Roa, některé vážnější případy vyžadují převoz na pevninu Chile. Klíčové je vyhýbat se rizikům a dodržovat rady pro prohlídku, zejména proto, že ne všechna potenciálně nebezpečná místa, včetně například některých jeskyní, jsou jasně označena.

Nejzajímavější možnosti ubytování na Velikonočním ostrově
Nejlepší hotely na Velikonočním ostrově za přijatelné ceny
Camping Hostal Tipanie Moana Aeropuerto Centro (rezervujte zde)

Adresa: Tu’u Koihu, S/N, Hanga Roa

Dostupnost pokojů: v hotelu si můžete rezervovat apartmá s jednou nebo dvěma manželskými postelemi.

Vybavení:

 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • přístup k lehátkům a plážovým židlím
 • bezplatný transfer z letiště
 • možnost zapůjčení jízdních kol za příplatek

Ceny za noc v červenci: od 50 €

Ceny za noc v únoru: od 50 €

Hostal y Cabañas Aorangi (rezervovat zde)

Adresa: Tuki Haka Havari, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: stejně jako v případě Camping Hostal Tipanie Moana Aeropuerto Centro je i zde možné strávit pobyt ve dvoulůžkových pokojích se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí. Kromě toho jsou však k dispozici i bungalovy s výhledem do zahrady. Zvolíme-li tuto možnost, budeme mít k dispozici domky s jednou manželskou postelí a dvěma samostatnými lůžky. Je možné si také objednat pobyt v bungalovu s poněkud odlišnou konfigurací se čtyřmi samostatnými lůžky a jednou palandou. Výběrem možnosti rodinného pokoje budeme mít přístup k pěti samostatným lůžkům.

Vybavení:

 • přístup ke grilu, sluneční terase, zahradnímu nábytku a piknikovému místu.
 • oblíbenost vodních sportů v oblasti (šnorchlování)
 • přístup k široké nabídce služeb pro rodiny s dětmi (včetně herny a stolních her).
 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 61 eur

Ceny za noc v únoru: od 61 eur

Hostal Vaihere (rezervovat zde)

Adresa: Avareipua s/n, 277 0000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: V Hostal Vaihere si můžeme vybrat pokoj se dvěma samostatnými lůžky nebo třílůžkový pokoj s jednou manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem. Je možné si také rezervovat jednolůžkový pokoj se společnou koupelnou. Ekonomickou variantou bude jistě také koedukované vícelůžkové apartmá.

Vybavení:

 • přítomnost zahrady
 • internet zdarma
 • parkování zdarma
 • přístup k příslušenství pro přípravu čaje a kávy
 • přístup k zahradnímu nábytku

Ceny za noc v červenci: od 53 €

Ceny za noc v únoru: od 53 €

Nejlepší hotely na Velikonočním ostrově pro rodiny s dětmi
Hare Nua Hotel Boutique (rezervujte zde)

Adresa: Atamu Tekena, Hanga Roa

Dostupnost pokojů: K dispozici jsou zde apartmá s jednou nebo dvěma velkými manželskými postelemi. V závislosti na dostupnosti si zde můžete rezervovat také pokoje s oddělenými lůžky.

Vybavení:

 • venkovní, bezplatný bazén otevřený po celý rok
 • wellness centrum (různé masáže, veřejné lázně, vířivka, lázně pod širým nebem).
 • zařízení pro zdravotně postižené (zvukové pokyny, bezbariérový přístup)
 • transfer z letiště za příplatek
 • přístup do zahrady a na terasu

Ceny za noc v červenci: od 350 €

Ceny za noc v únoru: od 387 EUR

Taha Tai (rezervujte zde)

Adresa: Apina Nui s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: dvoulůžkové pokoje se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí. K dispozici jsou zde také větší třílůžková apartmá se třemi samostatnými lůžky nebo jednou manželskou a jednou samostatnou postelí. Ve variantě s bungalovem je na výběr jedna manželská postel nebo dvě samostatné postele.

Vybavení:

 • restaurace na místě, kde se podávají snídaně, obědy a večeře místní kuchyně.
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné veřejné parkoviště přímo na místě
 • venkovní bazén zdarma
 • přístup na nádvoří, zahradu a terasu

Ceny za noc v červenci: od 233 €

Ceny za noc v únoru: od 263 €

Hotel & Apartments „CHEZ HIVA“ (rezervovat zde)

Adresa: Petero Atamu S/N, 2700000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: K dispozici jsou zde mezonetové apartmány se dvěma samostatnými lůžky v ložnici a dvěma rozkládacími pohovkami v obývacím pokoji. Je možné si také rezervovat rodinný apartmán se dvěma nebo jednou samostatnou postelí a jednou velkou manželskou postelí.

Vybavení:

 • bezplatné veřejné parkoviště
 • bezplatné veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • za příplatek je k dispozici transfer z letiště
 • přístup k příslušenství pro přípravu čaje a kávy
 • přítomnost restaurace AU BOUT DU MONDE, která se specializuje na belgickou kuchyni

Ceny za noc v červenci: od 99 €

Ceny za noc v únoru: od 108 €

Nejlepší luxusní hotely na Velikonočním ostrově
Nayara Hangaroa (rezervujte zde)

Adresa: Pont s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: V hotelu Nayara Hangaroa jsou k dispozici tři typy apartmánů: s jednou manželskou postelí, s dalšími dvěma rozkládacími pohovkami v obývacím pokoji a se dvěma samostatnými lůžky a jednou rozkládací pohovkou.

Vybavení:

 • tři restaurace s místní i mezinárodní kuchyní
 • venkovní bazén s celoročním provozem, zdarma
 • wellness centrum s širokou nabídkou služeb (masáže různých částí těla, vířivka, posilovna, sauna, parní lázeň).
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 532 €

Ceny za noc v únoru: od 931 €

VILLA HOMITI (rezervujte zde)

Adresa: Pont s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: ve vile jsou k dispozici čtyři ložnice (v každé z nich je jedna velká manželská postel a v jedné z nich futonová matrace). V obývacím pokoji je k dispozici také rozkládací pohovka.

Vybavení:

 • Přijetí domácích zvířat bez příplatku
 • přístup na terasu a zahradu
 • bezplatné a veřejné připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • výhled na moře

Ceny za noc v červenci: od 498 €

Ceny za noc v únoru: od 498 €

Hotel Hare Uta (rezervovat zde)

Adresa: Pont s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou extra velkou manželskou postelí

Vybavení:

 • Přístup do restaurace Umanga, kde se podávají jídla pro všechny denní doby
 • venkovní bazén s brouzdalištěm zdarma
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • rozsáhlé možnosti trávení volného času (tematické večery s večeří, živá hudba, možnost pořádání výletů za místními památkami)

Ceny za noc v červenci: od 463 €

Ceny za noc v únoru: od 540 €

Pátý den

První den prohlídky ostrova

Orongo

Po první noci na ostrově zahájíme prohlídku Velikonočního ostrova plni energie. První atrakcí bude archeologické naleziště Orongo, které se nachází nedaleko Hanga Roa a kde kdysi fungovala vesnice a místní kultovní centrum.

Jak se tam dostat?

Do Oronga se dostanete za čtvrt hodiny jízdy z Hanga Roa směrem na jih.

Tajemné chýše

Jak již bylo zmíněno, v Orongu se kdysi nacházela vesnice, jejíž pozůstatky se díky práci badatelů a restaurátorů dochovaly dodnes. Skládají se z kulatých nízkých kamenných budov krytých střechami z drnů. Na architektonickém kontextu těchto staveb je nesmírně zajímavá také absence oken a malé otvory, které způsobují nejasnosti ohledně řešení jejich funkce.

Brick houses at the ruins of Orongo Village at Rano Kau Volcano - Easter Island, Chile
Brick houses at the ruins of Orongo Village at Rano Kau Volcano – Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By diegograndi
Rituální funkce vesnice Orongo

Místo bylo kdysi také důležitým rituálním centrem, spojeným s kultem ptáka man (tangata manu), který se účastnil rituálních soutěží o ukořistění prvního vejce manu tara neboli rybáka černého v daném hnízdním roce.

Je třeba zdůraznit, že ačkoli titul tangata manu, který se uděloval vítězi soutěže, byl nesmírně prestižní, jeho získání bylo spojeno s mimořádně vysokou mírou rizika. Účastníci museli nejen překonat topografické obtíže pevninské oblasti, ale také podniknout mimořádně riskantní plavbu po moři, která se jim mohla stát osudnou. Závod zahrnoval výpravu na nedaleký ostrov Motu Nui, která mohla skončit pádem ze strmých útesů nebo sežráním žralokem. Vítěz soutěže proto musel prokázat mimořádnou odvahu a rozvahu.

V oblasti Orongo najdete také četné petroglyfy, zobrazující především tangata manu, které byly pravděpodobně vytesány na památku některého z vítězů tohoto extrémního závodu.

Ceny vstupného

Návštěva fascinujícího Oronga, které se nachází v národním parku Rapa Nui, je spojena se zakoupením vstupenky. Přestože vstupné činí 56 eur, zaručuje také přístup k mnoha dalším atrakcím nacházejícím se v parku. Nezapomeňte, že zaplacením této částky také podpoříte zachování a ochranu světového dědictví Velikonočního ostrova.

Rano Kau

Po návštěvě Oronga stojí za zmínku také další lokalita v těsné blízkosti – Rano Kau. Jedná se o impozantní sopečný kráter, který zaujme svou impozantní velikostí (dno zabírá zarostlé kráterové jezero o průměru asi jeden kilometr) a nerostným bohatstvím. Rano Kau totiž obsahuje celou řadu magmatických hornin, včetně čediče, pemzy a obsidiánu, jejichž zdejší pramen byl jedním z nejdůležitějších pro kameníky využívající tuto surovinu na ostrově. Pokud jde o datování tohoto pozoruhodného kráteru, jeho vznik se datuje do pleistocénu (vznikl z čedičových lávových proudů v tomto období). Nejmladší horniny v něm naopak pocházejí z doby před 150 000 až 210 000 lety.

Krater Rano Kau, Wyspa Wielkanocna, Chile
Krater Rano Kau, Wyspa Wielkanocna, Chile, licencja: shutterstock/By thomaslusth
Ahu Vinapu

Ahu Vinapu je další pozoruhodná lokalita v národním parku Rapa Nui, několik kilometrů východně od Oronga a Rano Kau. Je to jedno z největších ahu na Velikonočním ostrově, působivý komplex kamenných plošin. Ahu na tomto místě se skládá z velkých, pečlivě osazených čedičových desek, což nepochybně svědčí o kamenické zručnosti domorodců.

Rapa Nui. The statue Moai in Ahu Vinapu on Easter Island, Chile
Rapa Nui. The statue Moai in Ahu Vinapu on Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By Sergey-73
Vazby na jiné kultury

Zajímavé je, že tyto stavby vykazují jistou podobnost s některými stavbami nacházejícími se v Peru, konkrétně se stavbami Inků v Sacsayhuamánu nebo Sillustani. Zdá se, že čedičové desky, které jsou nedílnou součástí Ahu Vinapu, sdílejí některé konstrukční prvky s inckými zdmi a pohřebními věžemi, známými jako chullpa.

Výzkum, který byl v červenci 2020 publikován v časopise Nature, také konkrétně přispěl k pochopení mezikulturních vazeb Velikonočního ostrova. Potvrdil přítomnost andské DNA v populaci Rapa Nui, stejně jako na několika dalších polynéských ostrovech. Genetické analýzy naznačují přítomnost 2 až 5 % indiánských předků mezi obyvateli ostrova. Tento objev vrhá nové světlo na složitou historii a interakce mezi různými kulturami v tomto odlehlém koutě světa.

Šestý den

Ahu Tahai

Jak se tam dostat?

Druhý den naší cesty po Velikonočním ostrově bude stejně vzrušující. Prohlídku začneme archeologickým nalezištěm Ahu Tahai. Jelikož se lokalita nachází severně od Hanga Roa, přímo na hranici města, je snadno dostupná jak autem, tak pěšky. Procházka z centra města trvá pouhých dvacet minut.

Co se v Ahu Tahai nachází?

Ahu Tahai je překvapivě rozmanité a historicky bohaté. Najdete zde tři ahu, na nichž jsou na rozdíl od těch v Ahu Vinapu umístěny moai. Ahu Ko Te Riku je jednou z nejpůsobivějších plošin, kde najdeme restaurované moai s očima z bílého korálu a pukao z červené sopečné horniny. Druhé ahu, pojmenované Ahu Tahai, patří k nejstarším na ostrově a představuje moai o impozantní výšce 4,5 metru. Třetí, Ahu Vai Ure, je zase jednou z nejznámějších ahu, která má až pět moai rozmístěných podél pobřeží. Místo je turisty oblíbené zejména kvůli skvělým podmínkám pro obdivování západu slunce.

Ahu Tahai with Moai statues and Hanga Roa city with harbor, Easter Island (Rapa Nui), Chile.
Ahu Tahai with Moai statues and Hanga Roa city with harbor, Easter Island (Rapa Nui), Chile., licencja: shutterstock/By SL-Photography
Tapati v Ahu Tahai

Pro zajímavost stojí za zmínku také to, že na Ahu Tahai se kromě archeologického naleziště pravidelně konají neobvyklé obřady, které jsou součástí živé tradice ostrova. Jedním z nich je festival tapati, který pořádá místní komunita jako poctu svým předkům. Jeho součástí jsou různé soutěže a klání, jejichž prostřednictvím se pěstuje kulturní dědictví Velikonočního ostrova.

Ahu Akahanga

Jak se dostat do Ahu Akahanga?

Po návštěvě Ahu Tahai se vydáme na archeologické naleziště Ahu Akahanga. Místo je snadno dostupné autem, skútrem nebo na kole, v závislosti na individuálních preferencích a schopnostech. Vzdálenost mezi centrem Hanga Roa a Ahu Akahanga je necelých dvanáct kilometrů, takže cesta bude jistě pohodlná a plná zajímavostí v podobě úžasných scenérií.

Hare paenga

Ahu Akahanga je neobvyklým místem na mapě ostrova, kde najdeme mimo jiné kamenné základy pro tuto oblast charakteristických domů hare paenga. Tyto fascinující stavby, které svým eliptickým tvarem připomínají lodě otočené o 180 stupňů, patří k jedinečným prvkům hmotného dědictví ostrova. Před vchodem do každého z nich najdete také čtvercové plochy lemované malými balvany, které jistě přispívají k originalitě místa.

Umu pae v Ahu Akahanga

Kromě domů se v oblasti Ahu Akahanga nacházejí také pozůstatky umu pae, tradičních vařičů, které jsme již viděli v souvislosti s kuchyní Velikonočního ostrova. Zajímavé je, že slovo „pae“ v jazyce ostrovanů znamená pět, což odkazuje na počet kamenů obvykle používaných ke stavbě vařiče.

Jeskyně

Na Ahu Akahanga najdete kromě fascinujících domků paenga zajíců také malou jeskyni, která plnila důležitou funkci úkrytu pro rybáře. Využívali ji k úkrytu před silnými dešti a k bezpečnému přenocování.

Ahu a moai

Co však dává této lokalitě jedinečný charakter, jsou nám již známá ahu. Stejně jako v případě Ahu Vinapu ani na této plošině se nenachází vertikálně stojící moai. V její bezprostřední blízkosti jsou však k vidění převrácené zbytky těchto pozoruhodných soch.

Na ahu, která je dlouhá osmnáct metrů, můžeme vidět až třináct moai, vysokých od pěti do sedmi metrů, uspořádaných lícem vzhůru. Toto neobvyklé uspořádání, které je jinde na ostrově k vidění jen zřídka, umožňuje lépe pozorovat vytesané detaily soch, což může být pro návštěvníky zajímavým a jedinečným zážitkem. Eroze má bohužel na stav dochování těchto nálezů mimořádně devastující vliv, jak je vidět na fotografiích moai z lokality. Iniciativy na obnovu těchto památek na Ahu Akahanga by mohly pomoci zachovat jedinečné dědictví tohoto tajemného ostrova.

Fallen Moai Statues at Ahu Akahanga - Easter Island, Chile
Fallen Moai Statues at Ahu Akahanga – Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By diegograndi
Legenda o pohřbu Hotu Matuʻy

V tradici Ahu Akahanga se traduje vyprávění o pohřbu legendárního Hotu Matuʻi, který je považován za prvního krále ostrova. Podle této legendy bylo jeho tělo po smrti pohřbeno pod mohylou z kamenů v této oblasti. Podle vyprávění se nejstarší syn Tuʻu Maheke rozhodl Hotu Matuʻimu uříznout hlavu a ukrýt ji mezi kameny. O něco později to někdo objevil a další vládce, Tu’u Ko Ihu, lebku ukradl a ukryl ji ve svém domě v Ahu Te Peu. Teprve královi potomci dokázali vzácnou relikvii získat zpět. Od té doby mohli využívat duchovní sílu (známou jako mana) vycházející z této vzácné relikvie.

Navzdory probíhajícím vykopávkám nebyly dosud nalezeny žádné konkrétní stopy po dávném vládci Hotu Matuʻi. Vyloučena byla i možnost, že by byl ariki pohřben pod ahu, protože datování výstavby tohoto místa je několik století po smrti legendárního vládce. Existuje hypotéza, že pohřební komora Hotu Matuʻiho se může nacházet pod nedalekou mohylou z kamenů, tato teorie však do dnešního dne nebyla potvrzena.

Výklad místa údajného pohřbu

Ahu Akahanga, které se nachází uprostřed jižního pobřeží Velikonočního ostrova, je mimořádně zajímavým místem z hlediska výběru této oblasti jako pohřebiště legendárního Hotu Matu’iho. Podle některých badatelů mohlo toto rozhodnutí pramenit z přesvědčení, že údajná duchovní síla vycházející z ariki rovnoměrně pokryje obě strany ostrova a přinese komunitě hojnou úrodu a úspěšný rybolov.

Zajímavé je, že sestra Hotu Matu’i, Ava Rei Pua, a manželka arikiho Tu’u Ko Ihu byly pohřbeny na druhém konci ostrova, na Ahu Te Peu. Nedávné studie ukázaly, že mezi Ahu Akahanga a Ahu Te Peu existuje astronomická a geometrická souvislost. Analýzy ukazují, že při pozorování západu slunce během zimního slunovratu z Akahanga, které se nachází na jihovýchodním pobřeží, směřují poslední sluneční paprsky k Te Peu, kde se nachází hrobka Ava Rei Pua. Podobně je z Te Peu, které se nachází na severozápadě ostrova, při východu slunce během letního slunovratu vidět Akahanga, symbolické pohřebiště Hotu Matu’iho. I když tato souvislost může být výsledkem geografických náhod, pohled z mystického hlediska může potvrzovat schopnost Rapa Nui využívat znalosti geometrie a astronomie k propojení symbolických pohřebišť dvou transcendentních postav v historii ostrova.

Ahu Tongariki

Jak se tam dostat?

Ahu Tongariki, největší ahu na Velikonočním ostrově, je atrakcí, kterou navštívíme po opuštění Ahu Akahanga. Z Ahu Akahanga se tam dostaneme po trase podél jižního pobřeží ostrova, která měří asi osm kilometrů.

Ahu Tongariki - największy ahu na Wyspie Wielkanocnej.
Ahu Tongariki – największy ahu na Wyspie Wielkanocnej., licencja: shutterstock/By tank_bmb
Bouřlivá historie Ahu Tongariki

Ahu Tongariki má nesmírně zajímavou historii, která podtrhuje jak jedinečnost kulturního dědictví, tak snahu o jeho ochranu a péči o něj. Moai nacházející se na Ahu Tongariki byly koncem 18. a počátkem 19. století místní komunitou svrženy z nejasných důvodů, které pravděpodobně souvisely s válkami mezi kmeny nebo ztrátou víry místních obyvatel v ochrannou moc předků ztotožňovaných s moai. Ničivé dílo dokonaly vlny tsunami, které památky smetly do vnitrozemí v minulém století. Díky restaurátorským pracím však dnes můžeme obdivovat patnáct moai hrdě stojících na ahu.

Umístění

Ahu Tongariki se nachází v jedinečném prostředí, v blízkosti dvou vyhaslých sopek – Poike a Rano Raraku, které kdysi sloužily jako lom, z něhož se těžil sopečný tuf pro vytesávání moai.

Sedmý den

Puna Pau

Sedmý den naší cesty po Chile zahájíme pěším výletem z Hanga Roa do Puna Pau, které se nachází na okraji města. Zde se v malém kráteru neboli škvárovém kuželi nacházel lom, kde se kdysi těžila červená škoria. Z této horniny se vyráběly červené „klobouky“, které se nasazovaly na hlavy některých moai. Výše zmíněná surovina se v Puna Pau těžila také pro výrobu samotných soch moai, včetně nejstarší známé sochy na ostrově – moai Tukuturi. Na skalách z Puna Pau lze někdy nalézt také petroglyfy.

Puna Pau Volcano, Easter Island (Isla de Pascua - Rapa Nui), Chile
Puna Pau Volcano, Easter Island (Isla de Pascua – Rapa Nui), Chile, licencja: shutterstock/By Focus+Fusion

Ahu Akivi

Dalším vrcholem dne bude Ahu Akivi, pět kilometrů severně od Puna Pau. Toto archeologické naleziště se vyznačuje přítomností sedmi moai, které jsou na ahu rozmístěny v ose východ-západ. Jedinečnost této lokality spočívá mimo jiné v přesnosti rozmístění soch. Během jarní rovnodennosti jsou moai obráceny přesně k západu slunce, zatímco během podzimní rovnodennosti jsou obráceny dozadu k východu slunce. Díky této astronomické přesnosti je Ahu Akivi jediným místem na ostrově, kde lze pozorovat tak přesný vztah k daným jevům. Místo je tedy zřejmě dalším fascinujícím příkladem vyspělých astronomických znalostí dávných obyvatel Velikonočního ostrova.

Widok siedmiu Ahu Akivi Moai, które są jedynym Moai, aby zmierzyć się z morzem, Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna, Chile.
Widok siedmiu Ahu Akivi Moai, które są jedynym Moai, aby zmierzyć się z morzem, Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna, Chile., licencja: shutterstock/By Lisa+Strachan
Legenda o Ahu Akivi

Na rozdíl od ostatních soch na ostrově, které jsou obráceny k vesnici, je sedm moai na Ahu Akivi obráceno k moři, což je neobvyklé podle místní víry, podle níž sochy vyzařují ochrannou manu směrem k vesnici a jejím obyvatelům. Dnes se předpokládá, že obyvatelé Rapa Nui zvolili tuto orientaci, aby uzavřeli dohodu s mořem a získali jeho přízeň pro mořeplavce.

Ke specifické orientaci moai na Ahu Akivi se však váže také legenda. Podle ní měl prý legendární kněz Hotu Matu sen, v němž králova duše překročila oceán a ukázala mu ostrov Rapa Nui. Dojatý kněz pak vyslal zvědy, kteří se vydali přes moře, aby ostrov lokalizovali a našli potenciální osadníky. Sedm statečných průzkumníků zůstalo na ostrově a čekalo na králův příjezd. Jako pocta jejich věrnosti a obětavosti mělo být na Ahu Akivi postaveno sedm impozantních kamenných soch. Podle příběhu jsou monumentální sochy symbolickým znázorněním těchto sedmi námořníků.

Ahu Nau Nau

Jak se tam dostat?

Další fascinující zastávkou po návštěvě Ahu Akivi bude Ahu Nau Nau, kam se dostanete po krátké, asi dvacetiminutové cestě autem. Archeologické naleziště se nachází uprostřed severovýchodního pobřeží ostrova, pouhých 150 metrů do vnitrozemí od klidné a malebné pláže Anakena.

Význam naleziště v mýtu o počátcích osídlení Velikonočního ostrova

Ahu Nau Nau má pro Velikonoční ostrov zvláštní význam, protože podle ústní tradice si zde náčelníci mocného klanu Miru založili své sídlo. Kromě toho v této oblasti údajně přistál ariki Hotu Matu’a, legendární vůdce a první král ostrova, jak ho známe, se svými lidmi, a založil tak první kolonii, z níž se zrodila kultura Rapa Nui.

Historie osady Ahu Nau Nau

Archeologický výzkum naznačuje nejméně tři fáze výstavby (mezi lety 1100 a 1400 n. l.) a provozu osady Ahu Nau Nau. Spekuluje se však o tom, že osada mohla vzniknout již o několik století dříve, což by z ní činilo jednu z nejstarších na ostrově.

Etymologie názvu Ahu Nau Nau

Pokud jde o název lokality, druhá část slova „naunau“ pravděpodobně souvisí s vyhynulým druhem rostliny známým jako nau opata nebo naunau. Přestože tato rostlina, která byla palmou nebo santalem, vyhynula v roce 1890, vzpomínka na ni je stále živá. V minulosti se její aromatické dřevo používalo k výrobě parfémů a ořechy byly jejími výživnými plody. O Naunau se dokonce zmiňuje jedna legenda, podle níž si Hotu Matu’a a jeho lidé přivezli její ořechy ze své původní vlasti, aby jim poskytly obživu během prvních měsíců na ostrově.

Moai from Ahu Nau Nau at Easter Island
Moai from Ahu Nau Nau at Easter Island, licencja: shutterstock/By saraporn
Stav zachování moai

Při pohledu na moai na Ahu Nau Nau si nelze nevšimnout mimořádné preciznosti a pečlivosti, s jakou byly provedeny. Při zkoumání těchto soch očima jsme schopni dospět k výrazným rysům obličeje, nosu, uší a rukou, což je odlišuje od ostatních památek tohoto typu na ostrově. Na první a jedné z nejzachovalejších moai zde upoutá pozornost také kuželovitý tvar pukao.

Neobvyklým detailem jsou také spirálovité geometrické vzory v reliéfu, které jsou patrné na hýždích moai (možná mají představovat tetování nebo malby na jejich tělech). Přítomen je také reliéf pravděpodobně znázorňující opasek v úrovni boků. Kromě toho můžeme na kamenných blocích na ahu spatřit petroglyfy zobrazující ptáky v letu a možná i mýtické postavy, což dodává lokalitě ještě větší tajemné kouzlo.

Průlomový objev v roce 1978

Během restaurátorských prací prováděných na Ahu Nau Nau v roce 1978 byl učiněn pozoruhodný objev, který výrazně změnil dosavadní představu o moai. Tehdy byly objeveny úlomky bílého korálu, z něhož byly kdysi vytvořeny oči soch, a červený disk, který představoval zornice. Tento nález byl průlomový, protože dříve panoval názor, že oční důlky moai jsou prázdné.

Ahu Ature Huki

V komplexu Ahu Nau Nau se nachází také moai Ahu Ature Huki, která je důležitou součástí historie Velikonočního ostrova v oblasti restaurování a ochrany kulturního dědictví. Tato uvízlá a erodovaná socha byla první, která byla v moderní době na ostrově znovu vztyčena.

Moai at Ahu Ature Huki at Anakena Beach on Easter Island
Moai at Ahu Ature Huki at Anakena Beach on Easter Island, licencja: shutterstock/By NYCKellyWilliams

Druhý týden prohlídky

Osmý den

Museo Antropológico Padre Sebastián Englert

Jak se do muzea dostat?

Osmý den naší cesty po Chile zakončíme naši mimořádnou prohlídku Velikonočního ostrova a poslední den věnujeme objevování dalších fascinujících památek ostrova. Naši cestu zahájíme návštěvou muzea Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, které se nachází ve městě Hanga Roa nedaleko Ahu Tahai.

Do muzea se dostanete necelých dva a půl kilometru od centra města.

Sbírky muzea

Sbírky tohoto muzea jsou skutečným pokladem pro milovníky historie a kultury Velikonočního ostrova. Sbírky muzea obsahují úctyhodný počet přibližně 15 000 artefaktů. Tyto sbírky zahrnují mimo jiné předměty shromážděné františkánem Sebastianem Englertem, který byl průkopníkem studia kultury a jazyka ostrova, a dalšími badateli. Velkou část artefaktů na místě totiž tvoří také nálezy, například lidské ostatky objevené při archeologických vykopávkách.

K nejcharakterističtějším památkám v Museo Antropológico Padre Sebastián Englert patří moai kavakava, dřevěné postavy obvykle představující stojícího, mírně shrbeného muže s vyzáblým tělem.

V muzeu se nacházejí také cenné nálezy, které mají užitkovou funkci. Dobrým příkladem takových artefaktů jsou například „matā“, což jsou nástroje vyrobené z obsidiánu, které obyvatelé Velikonočních ostrovů používali k řezání, sekání nebo jako hroty oštěpů. Rozsáhlá sbírka muzea zahrnuje také starověké háčky na ryby.

Muzeum se může pochlubit také přírodovědnou sbírkou, která zahrnuje kosti kytovců.

V knihovně Williama Mulloye, která je nedílnou součástí muzea, se zase nachází rozsáhlá sbírka vědecké literatury o ostrově.

Památky ve sbírkách zahraničních muzeí

Díky koloniální minulosti Rapa Nui a výzkumným aktivitám, které na ostrově provádějí mezinárodní vědecké týmy, se řada předmětů kulturního významu z Velikonočního ostrova dostala do muzeí po celém světě. V muzejních sbírkách na různých kontinentech se nacházejí užitkové předměty i řezby moai nebo dřevěné figurky, které tvoří nedílnou součást hmotného dědictví ostrova.

Již několik let probíhají kampaně za obnovu památek místní kultury na Velikonočním ostrově. Tato iniciativa zahrnuje mnoho unikátních artefaktů, mimo jiné i sochy moai, které jsou pravděpodobně nejcharakterističtějšími prvky kulturní krajiny ostrova. Jedním z artefaktů zahrnutých do návrhu na obnovu ostrova je Hoa Hakananai’a, který je často považován za nejkrásnější moai Velikonočního ostrova. Tato socha je ceněna zejména pro své reliéfy spojené s kultem ptačího muže, který hraje důležitou roli v místní mytologii. Hoa Hakananai’a je v současné době umístěna v Britském muzeu v Londýně.

Oficiální webové stránky muzea

Před návštěvou Museo Antropológico Padre Sebastián Englert se určitě vyplatí navštívit oficiální webové stránky muzea, kde jsou k dispozici cenné informace týkající se různých otázek spojených s touto institucí. Mimo jiné zde najdete zprávy věnované aktuálním akcím, které se v muzeu konají, jako jsou festivaly, workshopy nebo zahájení nových výstav.

Webové stránky muzea obsahují také digitální zdroje týkající se specifických aspektů kultury Velikonočního ostrova. K dispozici je například rozsáhlé vlákno věnované umělecky unikátním dřevěným sochám.

Důležitým tématem, kterému se stránky věnují, je také repatriace hmotného dědictví Rapa Nui. V článku, který zde byl zveřejněn, se lze seznámit s problematikou příslušnosti nálezů a významem navrácení artefaktů hmotné kultury zpět na ostrov.

Potápění na Velikonočním ostrově

Podmínky potápění na Velikonočním ostrově

Po prohlídce muzea bude dalším bodem programu úžasný vodní zážitek v podobě šnorchlování nebo potápění, podle vašich schopností nebo preferencí.

Vody Velikonočního ostrova nabízejí pro tuto aktivitu velmi dobré podmínky.

Jednou z největších výhod potápění nebo šnorchlování ve vodách ostrova je křišťálově čistá voda, což je dáno nedostatkem planktonu a geografickou izolací Velikonočního ostrova a s tím související absencí rozvinutého průmyslu, který by mohl potenciálně znečistit místní životní prostředí. Voda je také mimořádně čistá a viditelnost může dosahovat až šedesáti metrů.

Další výhodou je příjemná teplota vody, která se pohybuje mezi 18 a 26 stupni Celsia.

Flóra a fauna okolních vod

Přestože vody Velikonočního ostrova nejsou známé rozsáhlým výskytem tropických ryb nebo korálových útesů, lze se při jejich průzkumu setkat s mnoha fascinujícími druhy. V oblasti žije přibližně sto šedesát druhů mořských živočichů, z nichž čtvrtina je endemická, vyskytující se pouze v místním ekosystému. Rozhodneme-li se tedy ponořit do oceánu nebo šnorchlovat, jistě budeme mít příležitost obdivovat nádherný a jedinečný svět flóry a fauny.

Mezi nejběžnější mořské živočichy v oblasti patří zelené mořské želvy, které lze často spatřit v oblasti zálivu města Hanga Roa. Zajímavé je, že můžete počítat s úžasným setkáním s nimi, aniž byste museli vstoupit do vody, protože želvy můžete vidět plavat hned u břehu v malých hloubkách.

Kde se na Velikonočním ostrově potápět
Potopené moai

Pokud jde o místa hodná pozornosti milovníků potápění, jedním z nejoriginálnějších je podmořská svatyně moai. Zde diskutovaná potopená socha, která pochází z novověku, je poctou a vyjádřením vděčnosti domorodých obyvatel předchozím generacím, které jim předaly dovednosti potřebné pro život na moři. Potopená moai je také symbolem úcty k vodě a všemu, co člověku nabízí.

Motu Nui

Motu Nui, ostrůvek kousek jižně od Velikonočního ostrova, nedaleko Oronga, je fascinujícím místem pro podmořský průzkum. Ve vodách obklopujících Motu Nui se totiž můžete setkat s nejrůznějšími formami života a mimo jiné také s charakteristickými hladkými šedými skalami. Toto neobyčejné místo také skrývá tajemství z dávných dob. V oblasti Motu Nui se dříve konaly soutěže spojené s kultem ptačího muže. Při potápění ve vodách Moto Nui proto zažijete i neobvyklé ozvěny historie.

Katedrála

Další fascinující lokalitou pro milovníky potápění je oblast známá jako „Katedrála“. Najdete zde zvláštní labyrinty a jeskyně neobvyklých skalních útvarů, které se nacházejí v podvodních lávových kanálech. Mějte však na paměti, že proudy v této potápěčské lokalitě mohou být někdy poměrně silné, takže se sem vyplatí vydat, pokud máte dostatek zkušeností s potápěním.

Útes

Další mimořádně atraktivní potápěčskou lokalitou ve vodách Velikonočního ostrova je „The Cliff“, známý také jako „Acantilado“. Výrazná podmořská krajina se soustředí především na členitý vápencový sopečný podklad, osídlený koloniemi mladých korálů. Je to vynikající místo pro ty, kteří začínají své potápěčské dobrodružství.

Potápěčské centrum Velikonočního ostrova
Potápěčské centrum Orca

Mezi vyhlášenými potápěčskými centry na Velikonočním ostrově vyniká Orca Diving Center, které bylo na ostrově otevřeno jako první svého druhu a zahájilo provoz v roce 1980. Komplex zahrnuje obchod Hare Orca a potápěčské centrum, které se nachází v Caleta Hanga Roa a je zařízeno v polynéském stylu. Nabízejí komplexní infrastrukturu včetně kanceláře, dílny, místnosti s vybavením, koupelen, sprch, společenské místnosti, prostoru pro oplachování potápěčského vybavení a terasy, ideální pro relaxaci.

Potápěčské centrum Orca také garantuje všem návštěvníkům profesionální potápěčské vybavení, včetně člunů, elektrických kompresorů, kyslíkových lahví, neoprenů, ale i masek, šnorchlů a ploutví. Je tedy ideálním místem pro milovníky potápění, které poskytuje komplexní zázemí a špičkové vybavení.

Potápěčské centrum Orca nabízí širokou škálu aktivit, které vyhovují rozmanitým preferencím a schopnostem milovníků podmořského dobrodružství bez ohledu na jejich zkušenosti a dovednosti.

Podvodní křest (Iniciación al buceo)

Jedním z nejneobvyklejších zážitků je „podvodní křest“, určený pro ty, kteří s potápěním začínají. Tato 30-35minutová cesta pod vodou se odehrává v malých hloubkách, přičemž potápěči se mohou dostat maximálně do deseti metrů pod mořskou hladinu. Účastníci, kteří jsou obklopeni korálovými útesy a pestrobarevnými rybami, mohou využít individuálního přístupu (jeden instruktor na osobu). Navíc, aby se účastníci seznámili s fascinujícím podmořským světem, koná se před ponorem podrobná lekce, která budoucí potápěče poučí.

Za malý příplatek (10 EUR) je navíc k dispozici možnost zvěčnit tento mimořádný zážitek pomocí fotografií nebo podvodního filmu. Celá atrakce naproti tomu stojí v základní verzi 60 €.

Plavba lodí a šnorchlování (Paseo en bote y snorkeling)

Potápěčské centrum Orca nabízí i další fascinující atrakce, včetně plavby lodí na ostrovy Motu Nui, Motu Iti a Kao Kao, které bývaly arénou pro soutěž Tangata Manu. Cesta z Calety Hanga Roa trvá pouhých patnáct minut. Jakmile se tam účastníci dostanou, mohou se ponořit do nejčistších vod Tichého oceánu a užívat si plavání nebo šnorchlování. Během podmořského průzkumu lze objevit malebnou sopečnou krajinu s korálovými útesy pokrývajícími stěny skalních útvarů. Kouzlo místa umocňují drobné tropické rybky.

Cena této fascinující atrakce je třicet eur (děti do dvanácti let platí polovinu), takže je v tomto ohledu poměrně dostupná. Na druhou stranu celý výlet trvá od jedné a půl do dvou hodin a v jeho ceně je zahrnuto šnorchlovací vybavení pro každého účastníka, který má zájem objevovat bohatství podmořského světa.

Možnosti pro zkušené potápěče

Potápěčské centrum Orca je také skvělým místem pro zkušené certifikované potápěče, kteří chtějí prozkoumat podmořská tajemství Velikonočního ostrova. Jednou z fascinujících možností pro pokročilé potápěče je Buceo Aventura, která nabízí možnost prozkoumat pod vodou kolosální sopečné skulptury, sestávající z korálových útesů, jeskyní, mělčin a lávových mostů. Je však třeba poznamenat, že možnost vyrazit závisí na podmínkách na moři v daný den. Cena za tuto atrakci činí padesát eur a zahrnuje jeden ponor. Během každého ponoru máme k dispozici kompletní profesionální vybavení.

Pro zkušené potápěče, kteří chtějí prozkoumat podmořské radovánky v extrémnějších podmínkách, nabízí potápěčské centrum Orca možnost nočního ponoru za sedmdesát eur. Kromě toho centrum umožňuje absolvovat kurzy potápění, které však vzhledem k přísnému itineráři pravděpodobně nepřipadají v úvahu. Zájemci o tuto nabídku najdou podrobné informace na oficiálních internetových stránkách potápěčského centra Orca.

Devátý den

Devátý den cesty opustíme Velikonoční ostrov a vrátíme se do Santiaga. Vzhledem k dlouhé cestě neplánujeme na tento den žádné aktivity.

Desátý den

Kulturní centrum La Moneda

Jak se tam dostaneme?

Desátý den naší poznávací cesty po Chile však zamíříme do Centro Cultural La Moneda. Nejjednodušší způsob, jak se tam dostat, je jet metrem a vystoupit na stanici La Moneda (Línea 1). Vzdálenost mezi stanicí metra a kulturním centrem je asi tři sta padesát metrů. Lokalizaci místa usnadňuje přítomnost Palacio de La Moneda, sídla prezidenta Chilské republiky, v sousedství.

Výstavní sály a galerie

Centro Cultural La Moneda má několik výstavních prostor. Z nich stojí za zmínku Sala Andes a Sala Pacífico. Zajímavé je, že se jedná o prostory pro různé výstavy a obvykle se v nich paralelně prezentují výstavy, které uspokojují různorodé zájmy návštěvníků. Diverzifikace kulturní nabídky a oslovení různých skupin publika patří k hlavním cílům CCLM, díky nimž se toto místo stalo dynamickým centrem umění a kultury v Santiagu.

Centro Cultural La Moneda nabízí i další výstavní prostory, které jistě také stojí za prozkoumání. Galería del Diseño je místem, kde jsou prezentovány výstavy věnované místnímu i mezinárodnímu designu a architektuře. V tomto prostoru máme často možnost vidět umělecké instalace, které ukazují méně zjevné aspekty nábytku, textilu nebo jiných předmětů. Tvůrci se zde snaží divákovi zprostředkovat hlubší význam a funkci zdánlivě banálních věcí.

Dalším fascinujícím prostorem je Galería del Patrimonio. Výstavy pořádané v této místnosti často zdůrazňují potřebu chránit a pečovat o naše společné dědictví. V současné době zde probíhá výstava pod názvem „Ecologías Híbridas“, která ukazuje vztah mezi umělou inteligencí a ekologií.

Centro Cultural La Moneda vychází vstříc různým zájmům, o čemž svědčí přítomnost různých galerií a iniciativ. Galería Cero, která se snaží podporovat vztah ke kultuře a umění od nejútlejšího dětství, nabízí programy šité na míru dětem. Galería de Fotografía zase umožňuje návštěvníkům prozkoumat fascinující svět fotografie.

Workshopy

Kromě toho centrum pořádá workshopy, které zahrnují nejrůznější aktivity, mimo jiné i tvůrčí projekty pro děti. Ačkoli je mnoho z těchto aktivit zaměřeno na nejmenší, nechybí ani dílny otevřené širšímu publiku. V lednu 2024 se například koná kurz věnovaný taiči, který účastníkům nabízí jedinečný zážitek.

Cineteca Nacional de Chile

Z dalších atrakcí kulturního centra Centro Cultural La Moneda stojí za zmínku Cineteca Nacional de Chile, neboť jednou z klíčových funkcí kulturního centra je také uchovávání a šíření audiovizuálního dědictví. Na oficiálních internetových stránkách je možné se podívat na plánované filmové festivaly a premiéry, a to jak národní, tak mezinárodní, což je zajímavým doplněním kulturní nabídky centra.

Ceny vstupného

Ceny vstupenek do kulturního centra La Moneda závisí na aktuálně pořádaných výstavách, proto je vhodné sledovat aktuální výstavy na webových stránkách centra. Za zmínku stojí, že centrum často pořádá výstavy, na které je vstup zdarma.

Restaurace, kavárny a obchody

Na úrovni -1 nabízí Centro Cultural La Moneda moderní a rozmanité kulturní a gastronomické prostory. Jeho součástí je mimo jiné certifikovaná nadace Fundación Artesanías de Chile, která v tomto prostoru nabízí obchod s řemeslnými výrobky. Součástí tohoto prostoru jsou také kavárny Cívico, Café Torres a čokoládovna Entre Lagos. Během pobytu v Centro Cultural La Moneda můžete také zamířit do restaurace Muno Rural, která nabízí vynikající kuchyni a představuje rozmanité a inovativní kulinářské kombinace v souladu s přírodou. Každý zdejší obchod a kavárna mají svou jedinečnou historii, styl a služby, což z nich činí ideální místo pro setkávání obyvatel Santiaga.

Další zařízení

Centro Cultural La Moneda v Santiagu nabízí nejen bohatou škálu výstavních sálů a kulturních prostor, ale také řadu dalších zařízení, která oceníte. Mimo jiné se zde nachází jedinečný prostor Espacio Whipala, vytvořený pro relaxaci nebo coworking. Kromě toho centrum poskytuje typické vybavení tohoto typu prostor, jako jsou toalety, informační pult, skříňky a bezplatné Wi-Fi.

Cerro Santa Lucía

Jak se tam dostat?

Ve stejný den můžeme navštívit také kopec Cerro Santa Lucía, který se nachází v centru Santiaga. Co se týče dopravy na toto místo, stejně jako k mnoha dalším zde probíraným zajímavostem chilského hlavního města se sem snadno dostanete metrem. Hned pod kopcem se nacházejí stanice metra Santa Lucía a Universidad Católica (Línea 1).

Monumental Fountain of Neptune in Cerro de Santa Lucía, in the downtown of Santiago de Chile, next to the Alameda, the main avenue of the city. Chile.
Monumental Fountain of Neptune in Cerro de Santa Lucía, in the downtown of Santiago de Chile, next to the Alameda, the main avenue of the city. Chile., licencja: shutterstock/By toniflap
Historie Cerro Santa Lucía
Předkolumbovské období a španělské dobytí

Cerro Santa Lucía má bohatou historii, která sahá až do předkolumbovských dob, kdy oblast kopce obývali Inkové. Tehdy se mu říkalo „huelén“, což v překladu znamenalo neštěstí. Po dobytí oblasti španělským conquistadorem a prvním guvernérem Chile Pedrem de Valdivia 13. prosince 1540, což byl shodou okolností památný den svaté Lucie, se však název změnil na Santa Lucía neboli Svatá Lucie.

V prvních letech po dobytí byly na kopci a v jeho okolí vybudovány statky, mlýny a vinice, které přinášely španělské šlechtě značné zisky. Nicméně s výjimkou několika pousteven a domů na svazích kopce nebylo v koloniálním období na kopci v provozu mnoho významných staveb.

První polovina 19. století

Zlom nastal na počátku 19. století, v době zrodu nezávislého Chile. V roce 1816 byly na místě postaveny dvě pevnosti, které mohly být vyzbrojeny osmi až dvanácti děly.

V roce 1847, kdy na kopec Santa Lucía dorazila expedice amerického námořnictva pod velením poručíka Jamese T. Gillisse, se začala psát historie astronomického výzkumu. V roce 1852 byla oficiálně otevřena Národní astronomická observatoř (Observatorio Astronómico Nacional), která se stala jednou z prvních svého druhu v Americe a jednou z nejaktivnějších v 19. století.

Rekonstrukce

V roce 1872 se Benjamín Vicuña Mackenna, spřádající plány na zásadní proměnu městského prostoru Santiaga, pustil do ambiciózního projektu přestavby kopce Santa Lucía. V rámci rozsáhlého úsilí o zlepšení estetiky a funkčnosti města inicioval Mackenna radikální změny této historické oblasti. V roce 1872 představil řadu inovativních řešení, která významně ovlivnila současný vzhled a funkci Cerro Santa Lucía.

Ústředním bodem těchto prací byla silnice, která přetínala kopec a vedla ke kapli postavené Mackennou na vrcholu kopce. Inovativní iniciativou byla instalace na svou dobu moderní plynové lampy, která kapli a její okolí osvětlovala. Zbytek plochy kopce byl přeměněn na park s fontánami a vyhlídkami, což mělo pozitivní vliv na jeho atraktivitu a přitahovalo zájem mnoha místních obyvatel i turistů. Systematicky zavlažovaná plocha kopce se stala místem odpočinku a vyspělý zavlažovací systém poskytoval vhodné podmínky pro vegetaci. Výsledkem přestavby provedené společností Mackenna je také dnes již ikonická žlutobílá fasáda, která je charakteristickým prvkem kopce.

Tradice Cerro Santa Lucía

Podle tradice se od roku 1825 z vrcholu Cerro Santa Lucía ozývá výstřel z děla, který ohlašuje poledne. Navzdory tomuto rituálu, který je zaveden již mnoho let, se mnohokrát stalo, že byl obřad z různých důvodů přerušen. Stížnosti na obtěžující hluk vedly k tomu, že v roce 1996 byl tento zvyk na čtyři měsíce přerušen. Po zemětřesení v roce 2010 bylo navíc vzdání pocty přerušeno z obavy o bezpečnost hradu Castillo Hidalgo na vrcholu kopce.

Jedenáctý den

Viña Cousiño Macul

SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2015: A view of the Viña Cousiño Macul vineyards
SANTIAGO, CHILE – AUGUST 2015: A view of the Viña Cousiño Macul vineyards, licencja: shutterstock/By Cristian+Silva+Villalobos
Jak se tam dostat?

Jedenáctý den cesty máme v plánu navštívit vinici Viña Cousiño Macul, která se nachází v Maculu na jihovýchodě města. Z centra města se tam dostaneme autobusovou linkou 418, která jede směrem k ulici Av. Tobalaba. I když nám cesta zabere asi čtyřicet minut, určitě stojí za to.

Historie vinařství

Historie vinařství Viña Cousiño Macul je neodmyslitelně spjata s rodinou Cousiño a sahá až do poloviny 19. století. Tehdy Luis Cousiño, průkopník rodinného vinařství, zakoupil tisíc hektarů v Maculu a spolu se svou ženou Isidorou Goyenechea, chilskou podnikatelkou, se ujal jedinečného úkolu přivézt do Chile první vinice. Během svého pobytu v Evropě manželé dovezli první odrůdy, včetně Cabernetu Sauvignon a Merlotu, z různých oblastí Francie.

Evropský vliv pronikl i do architektury vinařství, které bylo navrženo pod dohledem francouzských inženýrů. Luis Cousiño a Isidora Goyenechea se postarali o to, aby struktura komplexu věrně odrážela tehdejší francouzský styl a zároveň poskytovala optimální podmínky pro výrobu vína.

Po smrti Luise Cousiña v roce 1873 převzala vedení rodinného podniku Isidora Goyenechea. Stala se jednou z prvních podnikatelek své doby a vynikla nejen v podnikání, ale také v sociální oblasti. Po její smrti v roce 1898 pokračovala rodina Cousiño ve vedení vinařství; dnes rodinnou tradici udržuje již sedmá generace Cousiño. Viña Cousiño Macul je přední společností ve vinařském průmyslu a zároveň ctí dědictví a vášeň svých předků.

Nabídka prohlídek

Viña Cousiño Macul nabízí širokou škálu balíčků prohlídek, které návštěvníkům umožňují rozmanité zážitky při poznávání vinařství. Jednou z možností je individuální prohlídka na míru se soukromým průvodcem, během níž mají účastníci možnost ochutnat různá vína (cena: 28 až 38 EUR v závislosti na zvoleném balíčku). V nabídce jsou také kreativnější prohlídky, které mohou zahrnovat projížďku na kole po vinicích nebo piknik. Tento inovativní přístup k poznávání tajů vinařství a historie místa je jistě fascinující a pestrou atrakcí.

tasting wine in chile winter with snow
tasting wine in chile winter with snow, licencja: shutterstock/By pamelastasczak
Sbírka vín

Na oficiálních webových stránkách vinařství najdete také exkluzivní kolekci vín a jejich podrobnou charakteristiku.

Viña Cousiño Macul navíc umožňuje nákup svých vín online, což vám umožní prozkoumat jejich rozmanité chutě do větší hloubky podle vašeho pohodlí.

Kontaktní údaje

Pro více informací nebo rezervaci můžete vinařství kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@cousinomacul.cl nebo na telefonním čísle +56223514135.

Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen

Jak se tam dostat?

Ještě týž den navštívíme nejznámější katedrálu hlavního města Chile, Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen. Chrám se nachází v těsné blízkosti Museo Chileno de Arte Precolombino, o tom, jak se k němu dostat, jsme hovořili dříve v průvodci.

The Metropolitan Cathedral in Santiago de Chile at night
The Metropolitan Cathedral in Santiago de Chile at night, licencja: shutterstock/By tifonimages
Historie katedrály

Počátky historie tohoto místa jsou spojeny s osobou Pedra de Valdivia, který pro stavbu chrámu určil pozemek na západní straně náměstí Plaza de Armas. Zajímavé je, že původně se chrám musel skládat pouze z kaple zhotovené z lehkých materiálů, jako je sláma a bláto. Je také známo, že zpočátku se zde sloužily mše pod širým nebem, takže tlak na postavení vhodné budovy pro konání katolických obřadů musel být poměrně silný. Nebyl to však snadný úkol. Ačkoli byl první katedrální kostel postaven v letech 1566 až 1600, musel být v průběhu let několikrát přestavěn kvůli četným škodám způsobeným požáry a zemětřeseními. K obzvláště silnému zemětřesení došlo v roce 1647, jehož následky pocítila celá španělská koloniální provincie zahrnující dnešní Chile.

Nová katedrála

Další zemětřesení, které postihlo Valparaíso v roce 1730, opět poškodilo konstrukci katedrály, zničilo úsilí stavitelů a podkopalo její architektonickou kvalitu. V důsledku toho bylo v roce 1746 rozhodnuto o kompletní přestavbě chrámu. Na stavbě nového chrámu se podíleli různí architekti, mimo jiné bavorští jezuité Pedro Vogl a Juan Hagen. Dne 1. července 1748 se konalo slavnostní položení prvního kamene nové stavby. V noci 22. prosince 1769 vypukl požár, který starou katedrálu zcela zničil, pravděpodobně v důsledku vznícení olivové lampy. Tato tragická událost urychlila práce na stavbě nové katedrály. V prosinci 1775 byla část nové katedrály otevřena a přesunulo se do ní slavení bohoslužeb.

Joaquín Toesca

V roce 1780 dostal italský architekt Joaquín Toesca, který se podílel na stavebních projektech v Chile, za úkol vytvořit fasádu katedrály. Toesca se stal klíčovou postavou při řízení stavebních prací na katedrále a provedl důkladnou revizi stavebních plánů, od prací v chátrajícím sektoru přiléhajícím k náměstí až po úpravy již existujících prostor. Díky jeho účasti získala katedrála nový neoklasicistní architektonický styl.

Další úpravy kostela

V roce 1840 udělil papež Řehoř XVI. chrámu statut metropolitní katedrály, čímž Santiago povýšil na arcibiskupství. V roce 1846 byla zahájena stavba nové kaple a o rok později bylo rozhodnuto o zakoupení nových varhan do kostela. Na konci 19. století inicioval arcibiskup Mariano Casanova řadu projektů, které katedrálu proměnily v budovu, jak ji známe dnes. Plán na dostavbu katedrály byl svěřen italskému architektovi Ignaciu Cremonessimu.

Popis katedrály – celková charakteristika, lodě a hlavní oltář

Současná architektura katedrály se vyznačuje eklektickým stylem, který je výsledkem zapojení několika architektů do stavebního procesu trvajícího více než sto padesát let. Téměř devadesát osm metrů dlouhý a třicet metrů široký kostel je rozdělen mohutnými sloupy zdobenými sochami světců na tři lodě – jeden centrální a dva boční sloupy, spojené za hlavním oltářem.

Unikátními architektonickými prvky jsou strop zdobený malbami inspirovanými biblickými výjevy a oltář z bílého mramoru, zdobený četnými zlaceními. Dlažba na podlaze je zase uspořádána do geometrických vzorů, což přispívá k jedinečnému charakteru tohoto posvátného místa.

Kaple

Uprostřed levé lodi katedrály se nachází kaple Nejsvětější svátosti s oltářem pokrytým mramorovým ciboriem, zdobeným monstrancí, anděly, lampami a stříbrným frontonem. Právě zde se modlil papež Jan Pavel II. při své návštěvě 1. dubna 1987 a také papež František 16. ledna 2018.

Krypta

Pod deskou kněžiště se nachází krypta, která je pohřebištěm santiagských arcibiskupů. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2005 získala moderní a střídmý vzhled s Kristem v pozici ukřižovaného z koloniální éry a malým žulovým oltářem.

Webové stránky katedrály

Katedrála má také rozsáhlé internetové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o otevírací době a rozpis mší a zpovědí. Webové stránky navíc umožňují přístup k virtuální prohlídce interiéru katedrály, což je fascinující možnost pro milovníky sakrální architektury. Webové stránky katedrály umožňují také přispívat online.

Dvanáctý den

Dvanáctý den naší cesty po Chile bude mimořádně fascinující, protože po krátkém pobytu v Santiagu odletíme letadlem do Calamy, abychom prozkoumali poušť Atacama, jednu z nejsušších na světě.

sunset - Calama - Blue hour
sunset – Calama – Blue hour, licencja: shutterstock/By cbenapres

Letecká doprava ze Santiaga do Calamy

Letenky mezi Santiagem a Calamou jsou obvykle dostupné za přijatelné ceny po většinu roku. Obzvláště výhodné nabídky lze najít od března do června; nejlevnější letenky začínají již na 20 eurech za osobu tam i zpět. Levné lety na této trase nabízejí především dopravci LATAM Airlines a JetSmart. Let ze Santiaga do Calamy trvá jen asi dvě hodiny.

Jak se dostanu z letiště do Calamy?

Po příletu na letiště El Loa, které se nachází pouhých šest kilometrů od centra Calamy, si musíte najít dopravu do města. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v době psaní tohoto průvodce není přímé autobusové spojení mezi El Loa a městem Calama k dispozici.

Z tohoto důvodu budete muset být připraveni najít si jiné dopravní prostředky. Nejpohodlnější možností se zdá být cesta taxíkem, za kterou můžete počítat s částkou mezi čtyřmi a devíti eury. Na letišti El Loa, stejně jako na mnoha dalších místech v Chile, funguje také služba Uber.

Atraktivní možností se zdá být také pronájem auta, zejména proto, že na místě je k dispozici mnoho mezinárodních a renomovaných společností. Je také třeba mít na paměti, že pronájem auta bude v této fázi cesty velmi žádoucí. Pokud cestujete ve větší skupině 3-5 osob, pronajměte si auto.

Historie města Calama

Okolí města ukrývá mnoho cenných památek z minulosti, které sahají až do předkolumbovských dob. V té době procházel okolím dnešního města rozsáhlý systém cest bývalé říše Inků. Calama, která fungovala jako hlavní tambo v poušti Atacama, tedy komplex plnící roli rozšířeného hostince, byla z logistického hlediska nesmírně důležitá.

Španělská nadvláda v koloniálním období znamenala jen určité změny, protože nepřátelské podnebí nedovolilo conquistadorům nastolit v oblasti silnější hegemonii. Kolonizátoři měli zájem především na udržení kontroly mezi ekonomicky strategickými cestami. V tomto smyslu se Calama stala hlavním zásobovacím bodem.

Po vyhlášení bolivijské nezávislosti (6. srpna 1825) byla Calama začleněna do hranic nově vzniklého státu. Od počátku existence nezávislé Bolívie probíhal mezi touto zemí a Chile hraniční konflikt o bolivijský pobřežní pás a poušť Atacama. Oblast zahrnující Calamu nakonec připadla Chile v roce 1904 a od té doby je v jeho hranicích.

Kde se v Calamě vyplatí jíst?

Restaurace Patagonia

Adresa: Avenida Granaderos 2549, Calama 1394009

Čím vyniká:

 • skvělé steaky ze svíčkové
 • široká nabídka vín
Rustico

Adresa: Rustico: Avenida Huaytiquina 2091, Calam

Čím vyniká:

 • chutným kuřecím masem
 • velkorysé porce
Nan-King

Adresa: Prat esquina Balmaceda, Calama

Čím je výjimečná:

 • Čínská kuchyně
Resturante Las Parinas

Adresa: Park Hotel Calama Alcalde Jose Lira 1392, Calama

Čím se vyznačuje:

 • mezinárodní kuchyně
osumi sushi

Adresa: Adresa: Avenida Parque Oriente 2553 Plaza Sol del Loa / Calama – Chile, Calama

Čím vyniká:

 • Japonská kuchyně
 • nejlepší sushi v Calamě
Bavaria

Adresa: Sotomayor 2093, Calama

Čím vyniká:

 • Výživné jídlo pro každou denní dobu v domácím prostředí.
Lucertole

Adresa: Avenida La Paz 203, Calama 1392442

Čím vyniká:

 • vynikající italská kuchyně
Hotel Borde Loa

Adresa: La Paz 247, Calama, Calama

Čím vyniká:

 • Místní kuchyně
 • skvělé místo pro večeři mimo hotel
Pasion Peruana

Adresa: Eduardo Abaroa 1694, Calama 1390829

Čím vyniká:

 • Podnik nabízí vynikající peruánskou kuchyni.

Nejzajímavější možnosti ubytování v Calamě

Nejlepší hotely v Calamě za přijatelné ceny
Atankalama (rezervujte zde)

Adresa: Uno Sur 872, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: jednolůžkové pokoje s jednou postelí, dvoulůžkové pokoje s manželskou postelí a třílůžkové pokoje se třemi samostatnými lůžky. K dispozici jsou také rodinná apartmá se dvěma nebo čtyřmi samostatnými lůžky a jednou velkou manželskou postelí.

Vybavení:

 • Restaurace AtanKalama je otevřena po celý den.
 • wellness centrum se saunou, vířivkou a masážním salónem
 • bezplatné veřejné parkoviště
 • bezplatný veřejný přístup k internetu
 • přístup na terasu se zahradou a grilem

Ceny za noc v červenci: od 45 €

Ceny za noc v únoru: od 45 €

Hotel Aymara (rezervujte zde)

Adresa: Abaroa 2120, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou nebo dvěma samostatnými postelemi a apartmá s jednou manželskou postelí.

Vybavení:

 • Bezplatné soukromé parkoviště
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • chutná kontinentální snídaně

Ceny za noc v červenci: od 36 €

Ceny za noc v únoru: od 36 €

ibis Calama (rezervujte zde)

Adresa: Calle Nueva 2 1857 Parque Poniente, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou manželskou postelí nebo s jednou manželskou postelí a rozkládací pohovkou.

Vybavení:

 • Přístup k zahradnímu nábytku, vybavení na grilování, zahrada a prostor pro piknik
 • restaurace otevřená na snídani
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 61 €

Ceny za noc v únoru: od 62 €

Nejlepší hotely v Calama pro rodiny s dětmi
Geotel Calama (rezervujte zde)

Adresa: Cobija 2273, 1700000 Calama

Dostupnost pokojů: apartmány s jednou nebo dvěma manželskými postelemi v oddělených ložnicích

Vybavení:

 • Terasa a zahradní nábytek
 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 73 €

Ceny za noc v únoru: od 73 €

Ayelen Apart Hotel (rezervovat zde)

Adresa: Sotomayor 2397 – 2369, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou nebo dvěma samostatnými postelemi a pokoje s jednou manželskou postelí. Je možné si také rezervovat dvoupokojový nebo třípokojový byt s pěti samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • fitness centrum
 • bar a kavárna v areálu

Ceny za noc v červenci: od 74 €

Ceny za noc v únoru: od 74 €

Hotel Agua del Desierto (rezervujte zde)

Adresa: La Paz 922, 1392424 Calama

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky

Vybavení:

 • přítomnost restaurace OASIS RESTAURANTE, která je otevřena na snídaně, obědy a večeře.
 • venkovní bazén zdarma, otevřený po celý rok
 • wellness centrum s posilovnou, masážním salónem a veřejnými lázněmi
 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 85 eur

Ceny za noc v únoru: od 85 eur

Nejlepší luxusní hotely v Calama
Hermoso departamento en el centro de la ciudad (rezervovat zde)

Adresa: 1536 Pasaje Vivar, Calama

Dostupnost pokoje: apartmá se třemi ložnicemi (dvě z nich mají jednu manželskou postel, třetí má dvě oddělené postele).

Vybavení:

 • wellness centrum se saunou a vířivkou
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • bezplatné veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • krásný výhled na hory

Ceny za noc v červenci: od 154 €

Ceny za noc v únoru: od 154 €

Alto del Sol Calama (rezervujte zde)

Adresa: Balmaceda 2634, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou a dvěma manželskými postelemi

Vybavení:

 • Hotel má přístup do restaurace Rafaella Restaurante, která podává peruánskou a mezinárodní kuchyni v kteroukoli denní dobu.
 • krytý bazén, zdarma, otevřený po celý rok
 • veřejné a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • fitness centrum a veřejné lázně

Ceny za noc v červenci: od 93 €

Ceny za noc v únoru: od 93 €

Hotel Diego De Almagro Calama (rezervujte zde)

Adresa: Pedro Leon Gallo 1840, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou nebo dvěma manželskými postelemi

Vybavení:

 • Restaurace Chuquicamata s místní i mezinárodní kuchyní, kde se podávají snídaně, obědy a večeře.
 • venkovní bazén, otevřený po celý rok
 • wellness centrum se saunou a posilovnou
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 118 €

Ceny za noc v únoru: od 96 €

Chuquicamata

Chuquicamata, world's biggest open pit copper mine, Calama, Chile
Chuquicamata, world’s biggest open pit copper mine, Calama, Chile, licencja: shutterstock/By sunsinger
Jak se tam dostat?

Pokud vám to čas dovolí, zvažte po příletu ze Santiaga návštěvu Chuquicamaty, jednoho z největších povrchových dolů na měď na světě z hlediska produkce, ještě týž den.

Autem z Calamy se do Chuquicamaty dostaneme za dvacet minut. Po výjezdu z města se vydáme po silnici číslo 24 na sever.

Zajímavosti o Chuquicamatě
Počátky

Chuquicamata byla kdysi využívána původními obyvateli této oblasti. Název dolu je odvozen z jazyka Aymara, který používají někteří domorodci. V předkolumbovském období zde indiáni těžili měď, kterou používali k výrobě nástrojů a zbraní.

La Fiebre del Oro Rojo

Těžba v Chuquicamatě byla zpočátku poměrně málo rozvinutá. Vše se změnilo ve druhé polovině 19. století, kdy Chile v důsledku dlouhé války se sousedními zeměmi anektovalo část území Peru a Bolívie, včetně oblasti, kde se nacházel důl Chuquicamata. V důsledku fenoménu obecně známého jako „rudá zlatá horečka“ (podle španělského názvu La Fiebre del Oro Rojo) ve druhé polovině 19. století zažila oblast příliv mnoha horníků.

V krátké době se Chuquicamata stala jednou z hlavních lokalit těžby mědi s rozvinutými důlními díly. V okolí dolu se však v té době nacházel také divoký a neorganizovaný tábor a důlní činnost zde byla často neregulovaná. Problémy s nároky na těžbu mědi a také vypuknutí chilské občanské války v roce 1891 situaci dále komplikovaly. Mnoho horníků se nelegálně usadilo v provizorních slumech v okolí dolů, kde vládl alkohol, hazard a prostituce a kde byly vraždy na denním pořádku. K obnovení pořádku bylo nutné vyslat do oblasti dolů armádu, což se podařilo až v roce 1918.

Che Guevara v Chuquicamatě

V roce 1951 zdokumentoval mladý Che Guevara svou návštěvu dolu Chuquicamata během cesty s Albertem Granadem. Ve svých pamětech nazvaných „Diarios de motocicleta“ popisuje důl jako „[…] dějiště současného dramatu. Nelze říci, že by mu chyběla krása, ale je to krása bez půvabu, impozantní a ledová“.

Vzestup mědi

Za zmínku stojí, že teprve ve 20. století dosáhla měď stejného významu jako jiné komodity vyvážené z Chile, jako je stříbro a solanka. Solný petr ztratil svůj význam poté, co byly v Německu vyvinuty levnější náhražky získané chemickou syntézou. V důsledku toho se chilská ekonomika stala závislou na měděném průmyslu, který se pak stal klíčovým pilířem hospodářství země.

Anakonda

V roce 1971 se nově zvolený chilský prezident Salvador Allende rozhodl znárodnit důl Chuquicamata. Nařízení úřadů mělo negativní důsledky pro americkou těžební společnost Anaconda, která v té době přišla o dvě třetiny své produkce mědi v této oblasti. Poté, co byl Allende v roce 1973 svržen při převratu podporovaném CIA, vyplatila nová chilská vojenská vláda společnosti Anaconda odškodné ve výši 250 milionů dolarů.

Třináctý den

San Francisco de Chiu Chiu

Jak se tam dostat?

Třináctý den naší cesty do Chile se zaměříme na návštěvu tří míst v oblasti Calama. Začneme návštěvou San Francisco de Chiu Chiu, známého také jako Chiu Chiu. Vesnice se nachází třicet pět kilometrů severovýchodně od centra Calamy. Dostaneme se tam po překročení hranic města po silnici s číslem 21. V této oblasti se nacházejí také dvě vesnice, a to Chiu Chiu a Chiu Chiu.

Kostel v Chiu Chiu

Ve vesnici Chiu Chiu je hlavní atrakcí kostel San Francisco de Chiu Chiu postavený v 17. století. Byl postaven kolem roku 1650 a je nejstarším kostelem v Chile.

San Francisco de Chiu Chiu church at the Chiu Chiu village, Chile. It was built in 16th century. The village is 30 km from Calama, in the calama province in Northern Chile, in the Antofagasta Region.
San Francisco de Chiu Chiu church at the Chiu Chiu village, Chile. It was built in 16th century. The village is 30 km from Calama, in the calama province in Northern Chile, in the Antofagasta Region., licencja: shutterstock/By Maurizio+Bersanelli

Lasana

Jak se tam dostat?

Po návštěvě historického chrámu se vydáme do Lasany, vesnice vzdálené jedenáct kilometrů severně od Chiu Chiu, a budeme pokračovat po silnici číslo 21. V Lasaně si hodláme prohlédnout ruiny pevnosti Pucará de Lasana z 12. století.

Historie původních obyvatel v Lasaně

Nejstarší stopy po domorodých komunitách v regionu pocházejí ze 6. století našeho letopočtu. V té době se indiáni z kmene Atacamas žijící v oblasti zabývali zemědělstvím (pěstování brambor, kukuřice, quinoy), chovem dobytka (lamy) a řemesly (hrnčířství, tkalcovství, zpracování mědi). V 15. století však byli dobyti Inky, kteří jim vnutili nové tradice.

Charakteristika pevnosti Pucará de Lasana

Pevnosti tohoto typu, jako je Pucará de Lasana, byly charakteristickým prvkem hmotné kultury Atacam s ochrannou funkcí. Byly postaveny z kamene a hlíny a tvořily je zdi s vnitřním členěním pro obydlí, sklady a další architektonické struktury. Vyznačovaly se také nedostatkem monumentality a sochařských motivů. Roberto Montandón Paillard, švýcarský badatel působící v Chile, považoval zdejší architekturu za primitivní, v níž převládá racionalismus nad dekorativní exaltovaností.

Ayquina

Jak se tam dostat?

Třináctý den našeho putování po Chile zakončíme návštěvou města Ayquina. Z Lasany vedou do Ayquiny dvě hlavní trasy. První z nich vede po silnici B-155 přes Divisoco. Tato trasa je sice kratší, co se týče délky, ale infrastruktura na tomto úseku nechává hodně prostoru, protože silnice do Ayquiny je nezpevněná.

Druhou možností je cesta přes San Francisco de Chiu Chiu (což vyžaduje couvání) a poté pokračování po silnicích B-169 a B-165 do našeho cíle. Zvolíme-li tuto druhou možnost, budeme mít přístup k lepším podmínkám na silnici a dalším zajímavostem na trase. Během jízdy se totiž můžeme zastavit a prohlédnout si lagunu Inka Coya, která se nachází šest kilometrů východně od Chiu Chiu.

Charakteristika vesnice

Ayquina je další neobvyklá vesnice na naší trase, která se nachází na severním svahu kaňonu řeky Salado a která zaujme nejen svými přírodními krásami, ale také charakteristickou architekturou. Během pobytu v ní si dejte pozor na množství domů v předkolumbovském stylu, jejichž doškové střechy a vápencové suťové stěny vytvářejí jedinečný krajinný ráz. Kromě toho jsou kolem vesnice rozesety půvabné zemědělské terasy malebně uspořádané podél kaňonu řeky Salado.

Pueblo de Ayquina, Is a town located in the altiplano at 3000 msnm in a ravine that ends at the Salado river.
Pueblo de Ayquina, Is a town located in the altiplano at 3000 msnm in a ravine that ends at the Salado river., licencja: shutterstock/By Andres+Araya+S
Festival

To však není vše, co Ayquina nabízí. V září se zde koná náboženský festival na počest Marie Nazaretské, který nese název Panna Maria Guadalupská. Tato slavnost, která se koná 7. a 8. září, přiláká obrovské množství poutníků, čímž se počet obyvatel města zvýší z přibližně 50 na 70 000. Někteří děkují za zázraky Panny Marie formou tance, zatímco jiní děkují tradičnějším způsobem prostřednictvím modlitby nebo pouti. Celá slavnost trvá téměř čtyřiadvacet hodin, začíná v Calamě a končí v Ayquinu. Mimořádně velkolepé jsou také ohňostroje, které této náboženské slavnosti dodávají další jiskru a barvy.

Čtrnáctý den

El Tatio

Jak se tam dostat?

Čtrnáctý den našeho zájezdu do Chile věnujeme návštěvě El Tatio, jednoho z největších geotermálních polí na světě. Z Calamy se tam dostaneme na východ po silnici 21, za Chiu Chiu odbočíme na silnici B-169 a pokračujeme po silnicích B-165, B-159 a B-245 severním směrem.

Gejzíry

El Tatio je pozoruhodné místo s téměř osmdesáti aktivními gejzíry, které hrdě stojí v čele největšího geotermálního pole na jižní polokouli. Svou rozlohou se řadí na druhé místo za Yellowstonský národní park ve Spojených státech a Údolí gejzírů v Rusku. Je také nejvýše položeným místem svého druhu na světě, neboť se nachází v úctyhodné výšce 4 000 metrů nad mořem.

Přestože se El Tatio může pochlubit úctyhodným počtem gejzírů, jejich erupce nejsou příliš velkolepé, v průměru dosahují výšky kolem 76 cm. Samotná přítomnost aktivních gejzírů a malebné okolí však znamenají, že návštěva El Tatio bude jistě nezapomenutelným zážitkem pro každého milovníka přírody a jedinečných geotermálních jevů.

hot springs, El Tatio geysers in the Atacama desert in Chile, South America
hot springs, El Tatio geysers in the Atacama desert in Chile, South America, licencja: shutterstock/By mike7
Flóra a fauna

El Tatio se nachází v ekoregionu označovaném jako Středoandská suchá puna, kde převládá vysokohorská vegetace. Na tomto jedinečném místě se vyskytují trávy, křoviny, keře, pouštní oblasti a často i rostlinné endemity typické pro tuto formaci. Charakteristickou rostlinou je zde azorella, která vytváří husté zelené polštářovité lány, které kontrastují s jednobarevnou, kamenitou pouštní krajinou.

El Tatio geyser field in the Andes Mountains of northern Chile at 4,200 meters above mean sea level. The best time to see them is at sunrise when each geyser is surmounted by a column of steam.
El Tatio geyser field in the Andes Mountains of northern Chile at 4,200 meters above mean sea level. The best time to see them is at sunrise when each geyser is surmounted by a column of steam., licencja: shutterstock/By steveallenphoto
Další zajímavosti

Další atrakcí lokality jsou termální bazény, které návštěvníkům nabízejí relaxační koupele v horkých pramenech a zároveň jim umožňují kochat se nádhernou krajinou.

Woman taking a bath at El Tatio Geysers hot springs at Atacama desert, amazing thermal spring waters at 4500 masl inside Andes mountains scenic a place with an awe geothermal activity below the ground
Woman taking a bath at El Tatio Geysers hot springs at Atacama desert, amazing thermal spring waters at 4500 masl inside Andes mountains scenic a place with an awe geothermal activity below the ground, licencja: shutterstock/By abriendomundo
Kdy se vydat do El Tatio?

Nejlepší denní dobou pro návštěvu El Tatio jsou ranní hodiny před východem slunce, kdy díky teplotním rozdílům vypadají výpary gejzírů nejpůsobivěji. Nezapomeňte se tehdy teple obléknout.

Ceny vstupného

Vstupné do El Tatio činí 15 eur.

Třetí týden prohlídky

Patnáctý den

Návrat do Santiaga

Patnáctý den našeho zájezdu do Chile se letadlem vrátíme z Calamy do Santiaga, kde zakončíme naši cestu po této fascinující zemi. Pokud však naše cesta zahrnuje období od června do října, stojí za zvážení dodatečný výlet do Valle Nevado, vyhlášeného lyžařského střediska ležícího padesát kilometrů východně od hlavního města.

Valle Nevado – volitelná možnost

Aerial view of Los 3 Valles (La Parva, Farellones, and Valle Nevado) in Santiago, Chile captured with a drone.
Aerial view of Los 3 Valles (La Parva, Farellones, and Valle Nevado) in Santiago, Chile captured with a drone., licencja: shutterstock/By pz_photo
Jak se tam dostat ze Santiaga?

Do údolí Valle Nevado se nejlépe dostaneme autem, které si můžeme půjčit mimo jiné na letišti v Santiagu. Mnoho půjčoven najdete také ve čtvrti Sanhattan a obecně ve východní části města. Můžeme se také nechat zlákat k větší extravaganci a vydat se do Valle Nevado vrtulníkem. Domluvení tohoto typu přepravy lze konzultovat se společností Valle Nevado na telefonním čísle: (56) 2 2477 7705 nebo na e-mailové adrese: reservas@vallenevado.com.

Popis letoviska

Lyžařské středisko nabízí úctyhodný počet sjezdovek – celkem 34, z toho 4 pro začátečníky, 11 pro mírně pokročilé, 14 pro pokročilé a 5 pro experty. Přístup na sjezdovky usnadňuje 16 mechanických zařízení, včetně 7 vleků, 3 kouzelných koberců, 5 sedačkových lanovek a jedné kabinkové lanovky.

Mountains of Valle Nevado Chile
Mountains of Valle Nevado Chile, licencja: shutterstock/By rcheles
Dostupné služby

Valle Nevado poskytuje nejen vynikající lyžařské podmínky, ale také řadu služeb. V místě je k dispozici lyžařská a snowboardová škola, půjčovna vybavení, zdravotní středisko a několik obchodů. V blízkosti sjezdovek se nachází také řada restaurací a hotelů. Podrobnější informace o skipasech, cenách jízdenek a dalších dostupných službách doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Valle Nevado.

Santigo, Chile - August 2011 - Amazing view of the andes mountain in Vale Nevado
Santigo, Chile – August 2011 – Amazing view of the andes mountain in Vale Nevado, licencja: shutterstock/By thiagoneves

Shrnutí

Jedinečnost Chile spočívá v kulturní a především geografické a ekosystémové rozmanitosti země. Přestože náš průvodce zahrnuje pouze zlomek dostupných a turisticky oblíbených chilských destinací, neboť jsme mimo jiné vynechali pozoruhodný národní park Torres del Paine nacházející se v jižní části země, doufáme, že umožní návštěvníkům země objevit dosud neznámé zajímavosti rozmanitého charakteru. Mějte také na paměti, že ačkoli zde uvedený průvodce představuje ucelený itinerář po Chile, můžete si prohlídku země upravit podle vlastních preferencí nebo možností. Flexibilitu plánu podtrhují i zde zahrnuté volitelné možnosti.