Kiribati flag waving on sundown sky

Kiribati – jediná země rozkládající se na čtyřech kvadrantech světa

Na světě je jen málo zemí, které dokáží na své vlajce dokonale vystihnout charakter země. Vlnité pruhy symbolizující kiribatské souostroví, zapadající slunce připomínající nádhernou krajinu regionu a fregata plující na červeném pozadí vytvářejí skutečné umělecké dílo připomínající obraz nebo fotografii z dovolené v ráji. Pokud jste ještě tady a podařilo se mi vás tímto krátkým …

Read more