Výlet do Chile a nejsušší pouště světa, plánujeme cestu

Santiago biały pejzaż miejski

Co byste měli vědět, než vyrazíte

Nástin historie Chile aneb jak porozumět zemi

Předkolumbovská doba

Chile je země s bezesporu dlouhou a bohatou historií. Její počátky sahají mnoho tisíc let do minulosti, kdy tuto oblast začali osídlovat první indiáni. Archeologické nálezy naznačují, že osídlení těchto oblastí začalo již před 10 000 lety.

Zajímavé je také to, že existují dvě teorie o tom, jak bylo Chile osídleno. Jedna předpokládá, že se obyvatelstvo pohybovalo vertikálně, ze severu na jih, zatímco druhá předpokládá horizontální pohyb z oblasti Pacifiku.

Domorodá společenství v Chile se značně lišila ve svých ekonomických vzorcích. Jedna skupina se specializovala na rybolov a lov, jiná na zemědělství a další na řemesla.

Nejpočetnější skupinou byli Araukánci, žijící ve středních a jižních oblastech dnešního Chile. Na severu země naopak před příchodem Španělů existovala říše Inků. Když Španělé ve 30. letech 16. století dorazili do Chile, mohl počet obyvatel Araukánů dosahovat maximálně 1,5 milionu. Století evropských výbojů a epidemií nemocí však jejich počet drasticky snížilo.

araucarias and llaima volcano, "conguillío" national park
araucarias and llaima volcano, „conguillío“ national park, licencja: shutterstock/By cavanimages

Koloniální éra

Počátky koloniální éry v oblasti jsou spojeny s postavou Pedra de Valdivia, společníka Francisca Pizarra a zakladatele mnoha měst včetně hlavního města Santiaga. Je však třeba připomenout, že Valdivia byl jako conquistador zároveň nadšencem a propagátorem encomiendy, systému, který zotročoval původní obyvatelstvo a kontroloval jeho práci v koloniálních državách.

Navzdory svému úsilí se Španělům nepodařilo zcela podmanit si národy žijící v jižním Chile.

První roky nezávislosti

Guvernérství Peru, které fungovalo v závislosti na místokrálovství Peru, trvalo až do roku 1818, tedy osm let po vyhlášení nezávislosti Chile. Jedním z otců nezávislého Chile byl Bernardo O’Higgins, hlava státu v letech 1817-1823.

Konzervativní a liberální vláda

Po svržení O’Higginse a období nestability spojeném s krátkými vládami různých politiků prošla politická scéna v Chile od roku 1830 výraznými změnami. Dominantní postavení převzali konzervativci. Vláda tzv. pelucones trvala až do 70. let 19. století, kdy se začala formovat nová politická realita, charakterizovaná hegemonií tzv. pipiolos, liberálnějších politiků.

V období vlády pipiolos, jejichž vláda se časově shodovala s koncem 70. a začátkem 80. let 19. století, se Chile mimo jiné zapojilo do mezinárodního konfliktu, v historiografii známého jako válka o Pacifik. Chile se v důsledku urputných bojů podařilo porazit spojené síly Bolívie a Peru, čímž získalo tisíc kilometrů pobřeží na úkor poražených zemí.

V 80. letech 19. století upevnili vládci svou moc v oblasti Araukánie, obývané původními indiány. Navíc v důsledku smlouvy s Argentinou z roku 1881 získalo Chile kontrolu nad částí Ohňové země a anektovalo také Velikonoční ostrov.

Parlamentní éra

Následující desetiletí, až do 20. let 20. století, se vyznačovala relativně stabilními vládami ekonomicky liberálních politiků. Pozoruhodné je, že v Chile, které bylo v Latinské Americe fenoménem s tradičně silným prezidentským úřadem, měl tehdy parlament významné pravomoci. V rámci chilsko-argentinských závodů ve zbrojení navíc docházelo k dynamickému rozvoji loďstev obou zemí.

Léta 1925-1973

Od zavedení ústavy schválené prezidentem Arturem Alessandrim Palmou v roce 1925 se Chile ocitlo v období někdy označovaném jako prezidentská éra, které trvalo až do pádu vlády Salvadora Allendeho v roce 1973. V této době prošla země obdobím intenzivní industrializace a vládci prováděli poměrně protekcionistickou hospodářskou politiku.

Statue of Salvador Allende Gossens with a chilean flag in Santiago, capital of Chile. In the sign on the back says "Department of Justice and Human Rights".
Statue of Salvador Allende Gossens with a chilean flag in Santiago, capital of Chile. In the sign on the back says „Department of Justice and Human Rights“., licencja: shutterstock/By RocioSantar

Pinochetova vláda

Nepopulární prezidentství Salvadora Allendeho, vládnoucího za levicovou koalici Unidad Popular, bylo spojeno s vážnými hospodářskými problémy, které se mimo jiné vyznačovaly vysokou inflací a dlouhotrvajícími stávkami. Sociální a ekonomické napětí vedlo v roce 1973 k Allendeho svržení při převratu. V čele nového režimu, který byl výsledkem puče provedeného vojenskou juntou, stanul generál Augusto Pinochet.

Pinochetova vojenská diktatura byla obdobím četných represí proti politickým odpůrcům, pravidelného porušování lidských práv a zavádění privatizace, deregulace a liberalizace hospodářství. Hodnocení Pinochetovy politiky ze strany historiků je dodnes spíše ambivalentní záležitostí. Přestože se jeho vláda vyznačovala brutálními metodami dohledu, vysokou mírou korupce a přítomností velkých sociálních nerovností, zanechal Augusto Pinochet v Chile relativně stabilní ekonomický model, který přispěl k udržení jedné z nejvyšších životních úrovní v celé Latinské Americe.

Chile po referendu v roce 1988

V roce 1990, po porážce vojenské vlády v celonárodním referendu v roce 1988, se Augusto Pinochet vzdal moci a novým chilským prezidentem se stal křesťansko-demokratický politik Patricio Aylwin. Tato přelomová událost zahájila éru demokratické vlády a umírněný Aylwin se pustil do odstraňování chudoby a nerovnosti v zemi. Aby tohoto cíle dosáhl, zvýšil vládní výdaje na sociální programy, zvýšil minimální mzdu a důchodové a rodinné dávky. Zároveň pokračoval v politice volného trhu, která se stala charakteristickým znakem jeho i následujících chilských vlád.

Strana Concertación, z níž Aylwin vzešel, začala dominovat chilské politické scéně a svůj vliv si udržela po následující dvě desetiletí. V posledních letech vládli v Chile prezidenti, kteří byli z hlediska stranické příslušnosti různorodější. Michelle Bacheletová ze Socialistické strany Chile vládla v letech 2006-2010 a 2014-2018, zatímco konzervativně-liberální politik Sebastián Piñera vládl v letech 2010-2014 a 2018-2022.

Od roku 2022 je hlavou státu Gabriel Boric z politického uskupení Convergencia Social. Je nejmladším prezidentem v historii země (je mu 37 let).

Bezpečnost v Chile – klíčové informace

Pojištění

Před cestou do Chile je dobré se ujistit, že máte odpovídající pojištění, které vás ochrání v různých situacích. Je dobré zvolit komplexní balíček, který zahrnuje mimo jiné pojištění pro případ zrušení a přerušení cesty, nouzové situace a ztráty nebo zpoždění zavazadel. Pojišťovny nabízejí různé balíčky, proto se vyplatí pečlivě si ověřit, co vámi zvolená pojistka zahrnuje. Podrobné informace naleznete na oficiálních internetových stránkách pojišťoven.

Financial concept, Chile inflation rate, store prices, Empty shopping cart and Chilean pesos money
Financial concept, Chile inflation rate, store prices, Empty shopping cart and Chilean pesos money, licencja: shutterstock/By Andrzej+Rostek

V případě nouze může být klíčová znalost následujících tísňových čísel: policie (133), hasiči (132) a záchranka (131). Chile se může pochlubit vynikající úrovní lékařské péče, ale zdravotnický personál ne vždy hovoří plynně anglicky. Je proto užitečné znát základní fráze týkající se lékařské péče ve španělštině.

Potenciální rizika

Potenciální nebezpečí v Chile souvisí především s výskytem zemětřesení, která jsou poměrně častá. V případě takových situací je důležité zachovat klid, vyvarovat se pobytu v blízkosti předmětů, které by na vás mohly spadnout, a dodržovat bezpečnostní pokyny. Přestože se zemětřesení v Chile vyskytují každoročně, k velmi závažným otřesům o síle přesahující osm stupňů Richterovy škály dochází poměrně zřídka. K poslednímu takovému vážnému zemětřesení došlo v roce 2015 v Illapelu v centrální části země. Tehdy zemřelo šestnáct lidí.

Cars under the rubble for an earthquake in Chile
Cars under the rubble for an earthquake in Chile, licencja: shutterstock/By erlucho

Z hlediska veřejného zdraví stojí za zmínku, že ačkoli je hrozba vztekliny v současné době minimální, stále se doporučuje nechat se proti této nebezpečné nemoci očkovat. Riziko nákazy se zvyšuje při pokousání divokými zvířaty, zejména netopýry.

Ačkoli je Chile obecně bezpečnou zemí (zejména ve srovnání s jinými latinskoamerickými zeměmi), je třeba si uvědomit, že zde existuje určité riziko kriminality. Jedná se především o drobné kapesní krádeže, kterým mohou být turisté vystaveni, zejména v přeplněných oblastech velkých měst, jako je Santiago. S ostražitostí a základními bezpečnostními opatřeními je však možné si pobyt v Chile bezpečně užít.

Co se týče vody z kohoutku, je obecně pitná.

Dostupnost lékařské péče

V následujícím textu upozorňujeme na zdravotnická zařízení, která se nacházejí ve městech, jež budeme mít možnost během naší cesty navštívit, nebo která se nacházejí v blízkosti zajímavostí uvedených v průvodci.

Santiago
 • Nemocnice Luise Calva Mackenna (adresa: Antonio Varas 360, Santiago, Providencia, Región Metropolitana, telefon: +56225755800).
 • Nemocnice San Juan de Dios (adresa: Huérfanos 3255, Santiago, Región Metropolitana, telefon: +56229770732).
 • Hospital San Juan de Dios – CDT Asistencial Docente (adresa: Chacabuco 210-224, Santiago, Región Metropolitana).
 • Hospital de Urgencia Asistencia Pública (adresa: Curicó 345, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, telefon: +56225681100).
 • Hospital Clínico San Borja Arriarán (adresa: Sta. Rosa 1234, Santiago, Región Metropolitana, telefon: +56225749000).
Hanga Roa
 • Hospital Hanga Roa (adresa: Hanga Roa, Velikonoční ostrov, Valparaíso, telefon: +56322578360)
Calama
 • Nemocnice Dr. Carlos Cisternas de Calama (adresa: Almte. Grau 1490, 1392382 Calama, Antofagasta, telefon: +56552599628)
 • Nemocnice Del Cobre (adresa: Chorrillos 689, 1395454 Calama, Antofagasta, telefon: +56552320130).
3d world health day Chile flag rendering right view
3d world health day Chile flag rendering right view, licencja: shutterstock/By Dwiangga

Počasí v Chile – kdy se tam vydat z hlediska povětrnostních podmínek

Při plánování cesty do Chile je třeba učinit klíčové rozhodnutí v souvislosti s výběrem správné doby pro cestu. To však rozhodně není jednoduché. Vždyť povětrnostní podmínky jsou v zemi velmi rozmanité. Podle Köppenovy klasifikace zahrnuje Chile nejméně sedm různých klimatických podtypů. Počínaje pouští na severu, horami a ledovci na východě a jihovýchodě, přes tropické deštné pralesy na Velikonočním ostrově, oceánské klima na jihu a středomořské klima v centrální části země, nabízí Chile mimořádnou rozmanitost počasí.

Navzdory tolika klimatickým rozdílům lze na většině území Chile rozlišit následující roční období: léto (prosinec-únor), podzim (březen-květen), zima (červen-srpen) a jaro (září-listopad). Pro ty, kteří dávají přednost relativně malému množství srážek a vysokým teplotám, je ideálním obdobím pro cestování období od listopadu do března. Od června do října jsou naopak klimatické podmínky příznivé pro zimní sporty, zejména v horských oblastech.

Majestatyczne szczyty Los Kuernos nad jeziorem Pehoe. Na polnej drodze warto guanaco - Lama. Park Narodowy Torres del Paine, Patagonia, Chile
Majestatyczne szczyty Los Kuernos nad jeziorem Pehoe. Na polnej drodze warto guanaco – Lama. Park Narodowy Torres del Paine, Patagonia, Chile, licencja: shutterstock/By kavram

Lety z Evropy do Chile – klíčové informace

Při plánování cesty do Chile z Evropy je zásadní udělat si představu o dostupných možnostech letů. Madrid se stává jednou z nejstrategičtějších destinací, odkud jsou nabízeny pravidelné a relativně dostupné lety do Chile. Přímé lety na této trase jsou k dispozici již za tisíc čtyři sta zlotých v jednom směru (jako měsíc s nejatraktivnějšími cenami se ukazuje březen).

Kromě Madridu nabízí chilská letecká společnost LATAM Airlines spojení do dalších velkých evropských měst. Většina těchto letů však vyžaduje přestup, například v brazilském São Paulu. Mezi města, která poskytují cenově dostupné spojení do Chile, lze počítat evropské aglomerace, jako je Londýn, Frankfurt, Řím a Paříž. Vyplatí se však sledovat dostupnost letů na konkrétních trasách, protože situace s leteckými spojeními se může měnit.

Při hledání leteckých spojení může být velmi užitečná platforma skyscanner, která umožňuje ověřit různé možnosti a porovnat ceny letenek. Díky tomuto nástroji mohou cestující přizpůsobit své plány aktuálním nabídkám a najít optimální letové trasy. Vyplatí se být flexibilní a sledovat novinky na leteckém trhu, abyste si vybrali tu nejvhodnější variantu cesty do této fascinující země na konci světa.

Aerial View of the Andes as Seen from Airplane Window During the Flight from Santiago de Chile to the Northern Region, Chile, South America
Aerial View of the Andes as Seen from Airplane Window During the Flight from Santiago de Chile to the Northern Region, Chile, South America, licencja: shutterstock/By lovelypeace

Jazykové problémy

Poznání jazykové problematiky v Chile je fascinujícím aspektem odhalování tajemství rozmanité kultury této nádherné země. Chilská odrůda španělštiny je spolu s honduraskou považována některými lingvisty za jednu z nejodlišnějších ve srovnání s ostatními odrůdami španělštiny. Přestože mezi španělštinou používanou v severní, střední a jižní části země není mnoho výrazných rozdílů, ti, kteří mluví španělsky jako druhým jazykem, se mohou setkat s potížemi při porozumění chilským dialektům. To může být problematické zejména při pobytu v menších městech, kde se mluví izolovanějšími varietami jazyka. Komunikace v takových místech může být náročná i pro zkušené španělštináře.

Ve velkých městských centrech, jako je Santiago, by měla být znalost angličtiny poměrně běžná, zejména mezi příslušníky mladé generace a pracovníky v cestovním ruchu. Pro zajímavost je třeba zmínit, že v Chile žije poměrně velký počet potomků emigrantů z Anglie, kteří tvoří asi 5-6 % obyvatel země. Z Britských ostrovů (Walesu a Irska) pocházeli mimo jiné předkové bývalého chilského prezidenta Patricia Aylwina. Kromě toho tvoří asi 5 % obyvatel Chile potomci německých přistěhovalců, především těch, kteří se usadili v jižní části země, v okolí míst jako Valdivia, Osorno a Llanquihue. Zde stojí za zmínku, že v důsledku těchto migrací se v Chile a dalších částech Latinské Ameriky, kde se Němci usadili, dokonce vyvinul smíšený jazyk alemaňol, který vznikl kombinací němčiny a španělštiny.

Zajímavosti o Chile

Chilské mumie

Chile ukrývá fascinující tajemství a jedinečné kuriozity, které mu dodávají jedinečný charakter. Jedním z nejzajímavějších objevů je nález nejstarších mumií na světě (cca 5050 př. n. l.), které pocházejí z mnohem starší doby než první egyptská mumifikovaná těla (cca 3000 př. n. l.). Památky tohoto typu jsou nejčastěji ztotožňovány s kulturou Chinchorro, která pokrývá pacifické pobřeží a okraj pouště Atacama.

oldest mummy in the world in conservation room
oldest mummy in the world in conservation room, licencja: shutterstock/By cristianzenon

Gran Torre Costanera

V Chile se nachází také nejvyšší budova v Jižní Americe. Jedná se samozřejmě o mrakodrap Gran Torre Costanera, symbol rozvoje civilizace, pokroku a modernosti, který se nachází v Santiagu. Celková výška stavby je tři sta metrů.

Nejsušší poušť na světě

V Chile se nachází také nejsušší poušť na světě, poušť Atacama. Rozkládá se v pásu dlouhém 1 600 km západně od And a má rozlohu 105 000 km2. Průměrné srážky zde dosahují pouze 15 mm ročně.

A dry riverbed landscape in the arid Moon Valley of the driest desert on earth, Atacama Desert, Chile.
A dry riverbed landscape in the arid Moon Valley of the driest desert on earth, Atacama Desert, Chile., licencja: shutterstock/By SL-Photography

Vlajka

Zajímavostí je podobnost vlajky Chile s vlajkou Texasu, jednoho ze států USA. Obě vlajky mají shodné barevné schéma i rozložení, ačkoli vlajka Chile není na rozdíl od vlajky Texasu zcela vyplněna modrou barvou na levé straně. Za zmínku stojí teorie, podle níž byly obě vlajky navrženy tak, aby se z dálky podobaly vlajce USA. Zajímavá je také symbolika barev na chilské vlajce – bílá barva odkazuje na sníh v Andách, červená na krev prolitou v boji za nezávislost a hvězda symbolizuje pokrok, čest a nezávislost.

Zemětřesení v roce 1960

Památným datem v historii Chile je jistě 22. květen 1960. Tehdy město Valvidia postihlo tragické zemětřesení, které si vyžádalo mnoho lidských životů, způsobilo velké materiální škody a miliony lidí připravilo o domov. Toto mimořádně silné zemětřesení s magnitudou 9,5 je považováno za nejsilnější tektonický otřes v historii seismických měření. Zahynulo při něm 1 655 lidí a 2 miliony lidí zůstaly bez domova. Zemětřesení také způsobilo obří vlny tsunami, které zasáhly jihoamerické pobřeží a dokonce překonaly celý Tichý oceán a dosáhly až na Havaj, do Japonska a na Filipíny. Materiální ztráty po zemětřesení a tsunami dosáhly v Chile přibližně 550 milionů dolarů, na Havaji 75 milionů dolarů a v Japonsku 50 milionů dolarů.

Tučňáci v Chile

Chile je zemí, která se může pochlubit také rozmanitostí fauny. Jednou z nejzajímavějších populací jsou tučňáci, kteří žijí podél celého pobřeží země. Tučňáci Humboldtovi, známí také jako tučňáci peruánští, se vyskytují na pobřeží Chile a Peru. Střední a jižní pobřeží země mezitím obývají tučňáci magellanští.

pinguins in reservation punihuil on chiloe island in chilean patagonia
pinguins in reservation punihuil on chiloe island in chilean patagonia, licencja: shutterstock/By luciezr

Víno

Další zajímavostí o Chile je dlouhá historie výroby vína, která sahá až do 16. století. Klíčovou roli v rozvoji vinařské kultury jistě sehráli francouzští přistěhovalci. Jejich rozsáhlé znalosti vinařství jistě přispěly k rozšíření a diverzifikaci výroby daného nápoje. V polovině 19. století byly navíc do Chile přivezeny francouzské odrůdy vína, jako Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère a Franc, což dále rozvíjelo vinařský průmysl v zemi. Zavedení francouzských vinařských myšlenek a nástup moderních vinařských technologií, včetně nerezových kvasných tanků a dubových sudů na zrání vína, znamenaly renesanci chilského vinařství.

Výsledkem těchto změn byl rychlý nárůst vývozu a produkce kvalitního vína. Počet chilských vinařství se výrazně zvýšil a v roce 2005 jich bylo více než 70, zatímco v roce 1995 jich bylo pouze 12. Dnes Chile zaujímá ve světě vína impozantní místo, je pátým největším vývozcem na světě a sedmým největším producentem.

První týden prohlídky

První den

Nejzajímavější možnosti ubytování v Santiagu

Nejlepší hotely v Santiagu za přijatelné ceny
Hotel CasaDeTodos (rezervujte zde)

Adresa: General Flores 120, Providencia, 7500537 Santiago

Dostupnost pokojů: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. V poslední variantě si můžete podle dostupnosti vybrat mezi apartmá s jedním samostatným lůžkem a jednou manželskou postelí a třemi samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • transfer z letiště za příplatek
 • Bezplatné soukromé parkoviště v garáži
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém objektu
 • přístup na terasu a zahradu

Ceny za noc v červenci: od 88 € (ceny v průvodci jsou uvedeny bez slev pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji).

Ceny za noc v únoru: od 88 €

Hotel Voila Londres (rezervujte zde)

Adresa: Londres 61, Santiago Centre, 6320000 Santiago.

Dostupnost pokojů: apartmá s manželskou postelí

Vybavení:

 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • Za příplatek je k dispozici transfer z letiště

Ceny za noc v červenci: od 50 €

Ceny za noc v únoru: od 50 €

Best Western Estacion Central (rezervujte zde)

Adresa: Avda. Libertador Bernando O’Higgins 3559 , 9161332 Santiago

Dostupnost pokojů: apartmá se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí

Vybavení:

 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • přítomnost hotelové restaurace specializující se na mezinárodní kuchyni, kde se podávají snídaně, obědy a večeře
 • přístup do veřejných lázní
 • možnost transferu na letiště za příplatek

Ceny za noc v červenci: od 65 €

Ceny za noc v únoru: od 65 €

Nejlepší hotely v Santiagu pro rodiny s dětmi
Boulevard Suites Ferrat (rezervujte zde)

Adresa: Presidente Kennedy 5749, Las Condes, 7560356 Santiago

Dostupnost pokojů: pokoje se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou velkou manželskou postelí

Vybavení:

 • přítomnost restaurace s mezinárodní kuchyní
 • venkovní bazén zdarma
 • lázeňské a wellness centrum (mimo jiné přístup do sauny, vířivky, na masáže a kosmetické procedury)
 • internet zdarma
 • služby pro rodiny s dětmi (hlídání dětí, herna a stolní hry)

Ceny za noc v červenci: od 124 €

Ceny za noc v únoru: od 136 €

Departamento con Terraza R&M (rezervujte zde)

Adresa: Teatinos 690 – Región Metropolitana, Santiago Centre, 8340264 Santiago

Dostupnost pokojů: apartmány s jednou manželskou postelí a rozkládací pohovkou v obývacím pokoji a balkonem nebo terasou a pokoje s jednou manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem v jedné ložnici a rozkládací pohovkou v obývacím pokoji.

Vybavení:

 • Přijetí domácích zvířat bez příplatku
 • transfer z letiště za příplatek
 • placené soukromé parkoviště
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • přístup k zahradnímu nábytku

Ceny za noc v červenci: od 52 €

Ceny za noc v únoru: od 54 €

City Express by Marriott Santiago Aeropuerto (rezervujte zde)

Adresa: Américo Vespucio Oriente 1295, 8340422 Santiago.

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou nebo dvěma manželskými postelemi a také s jednou manželskou postelí a rozkládací pohovkou.

Vybavení:

 • Přítomnost fitness centra
 • přístup do hotelového baru a restaurace
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • bezplatné veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatný transfer na letiště

Ceny za noc v červenci: od 111 €

Ceny za noc v únoru: od 123 €

Nejlepší luxusní hotely v Santiago
Hotel Magnolia Santiago (rezervujte zde)

Adresa: Paseo Huerfanos 539, Santiago Centre, 8320150 Santiago

Dostupnost pokojů: dvoulůžková apartmá s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • Přístup do rozsáhlého wellness centra, kde jsou nabízeny masáže různých částí těla.
 • přítomnost posilovny
 • možnost transferu z letiště
 • tematické večery s večeří
 • přítomnost sluneční terasy a zahradního nábytku
 • umístění v centru města

Ceny za noc v červenci: od 238 €

Ceny za noc v únoru: od 376 €

The Ritz-Carlton, Santiago (rezervujte zde)

Adresa: Calle El Alcalde No 15, Las Condes, 8320000 Santiago.

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou extra velkou manželskou postelí

Vybavení:

 • přítomnost restaurace Estro, která je otevřena na obědy a večeře
 • akceptace domácích mazlíčků (může být za příplatek)
 • přítomnost prodejního místa skipasů
 • soukromé parkoviště
 • wellness centrum

Ceny za noc v červenci: od 485 eur

Ceny za noc v únoru: od 375 eur

Hotel Boutique Le Reve (rezervujte zde)

Adresa: Orrego Luco 023 , Providencia, 7570000 Santiago

Dostupnost pokojů: na výběr jsou apartmá s jednou extra velkou manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • za příplatek je k dispozici transfer z letiště
 • přístup do zahrady a na terasu
 • možnost zapůjčení jízdních kol
 • úschovna lyží

Ceny za noc v červenci: od 249 €

Ceny za noc v únoru: od 260 €

Nejlepší restaurace ve městě

Cenově dostupné restaurace
Dominó

Adresa: Avenida Pedro de Valdivia # 28, Santiago 7510606

Čím vyniká:

 • chutné sendviče
 • příjemná a rychlá obsluha
El Rápido

Adresa: Rádido: Bandera 347 Santiago Centro, costado de la Corte Suprema, Santiago 8320298

Čím vyniká:

 • rychlá obsluha
 • vynikající smažené empanadas
Fuente Alemana

Adresa: Avenida Pedro de Valdivia 210, Santiago

Čím vyniká:

 • chutné sendviče s grilovaným hovězím masem churrasco
Restaurace střední třídy
Ciudad Vieja

Adresa: Constitución 92 Barrio Bellavista, Santiago 8320000

Čím vyniká:

 • Neobvyklá sanguchería, která se specializuje na přípravu vynikajících sendvičů a dalších pochutin
 • skvělé místo na osvěžující drink s přáteli
Galindo

Adresa: Dardignac 98, Santiago 8320000

Čím vyniká:

 • Vychutnejte si tradiční chilskou kuchyni, vynikající „pastel de choclo“ (kukuřičný koláč plněný masem, olivami a cibulí) a „arrollado de huaso“ (vepřové rolády).
 • centrální poloha ve čtvrti Bellavista, oblíbené zábavní čtvrti Santiaga.
Objevování Vietnamu

Adresa: Av Vitacura 4089 Barrio mañio, frente a supermercado Lider, Santiago 7630000

Čím vyniká:

 • jedna z nejlepších vietnamských restaurací ve městě
 • dobrý poměr ceny a kvality podávaných jídel
Exkluzivní restaurace
Boragó

Adresa: San José María Escrivá de Balaguer 5970, Santiago

Čím vyniká:

 • Hlavní město chilské vysoké kuchyně.
Donde Augusto

Adresa: Augusto Augusto: San Pablo 967 Mercado Central, Santiago 8320009

Čím vyniká:

 • Vynikající pokrmy z čerstvých mořských plodů
Baco Vino y Bistro

Adresa: Nueva de Lyon 113 Providencia, Santiago 7510054

Čím vyniká:

 • Francouzská restaurace ve čtvrti Providencia
 • jeden z nejlepších vinných lístků

Historie Santiaga

Od pravěku po koloniální éru

Historie Santiaga, hlavního města Chile, sahá až do pravěku, kdy oblast Santiagské pánve obývaly skupiny kočovných lovců a sběračů. Ve druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu začali první stálí osadníci vytvářet zemědělské komunity podél řeky Mapocho. Pěstovali plodiny: kukuřici, brambory, fazole a chovali lamy.

Mezi koncem 15. a začátkem 16. století se oblast dnešního Santiaga dostala pod vliv incké říše. O této době svědčí pevnost Huaca de Chena a incká svatyně na vrcholu Cerro El Plomo. Vládu Inků však přerušila invaze conquistadorů. Pedro de Valdivia, kterého do oblasti dnešního hlavního města Chile vyslal Francisco Pizarro z Peru, 12. února 1541 oficiálně založil město Santiago del Nuevo Extremo.

Začátky v nových zemích však byly pro Španěly obtížné. První roky existence Santiaga byly poznamenány vážnými potížemi, jako byl nedostatek potravin a klíčových surovin. Místní domorodé obyvatelstvo, které patřilo k národu Picunche, se řídilo strategií opuštění své zemědělské půdy, což Španěly zanechalo v izolaci a donutilo je jíst vše, co našli. Nedostatek oblečení vedl k tomu, že se někteří Španělé museli oblékat do kůží psů, koček, lachtanů a lišek. Navzdory těmto a dalším útrapám způsobeným útoky domorodců, zemětřeseními a záplavami se město začalo rychle rozrůstat. Španělům se v průběhu let podařilo zlepšit dopravní infrastrukturu Santiaga, postavit mnoho katolických chrámů a rozšířit město.

19. století a první polovina 21. století

Od 19. století prošlo Santiago, stejně jako mnoho dalších jihoamerických měst, obdobím rychlého rozvoje a modernizace. Po získání nezávislosti se ve městě začaly stavět četné klíčové budovy, kulturní instituce a městské parky. Železniční síť vedoucí do dalších regionů země byla zase výrazně rozšířena, což obyvatelům umožnilo efektivní veřejnou dopravu.

Příliv obyvatel z venkova a přistěhovalců z Evropy měl velký vliv na růst počtu obyvatel hlavního města. Při sčítání lidu v roce 1920 se počet obyvatel Santiaga odhadoval na 507 296, což představovalo 13,6 % celkového počtu obyvatel Chile. To představovalo nárůst o celých 52,5 % ve srovnání se sčítáním v roce 1907. V následujících desetiletích došlo k dalšímu nárůstu počtu obyvatel. V roce 1940 mělo město 952 075 obyvatel, v roce 1952 již 1 350 409 a podle sčítání lidu z roku 1960 1 907 378 obyvatel.

Šedesátá a sedmdesátá léta a první roky po přechodu k demokracii

Mistrovství světa ve fotbale, které se v roce 1962 konalo v Chile, přispělo ke zvýšení prestiže a popularity Santiaga. V následujících letech bylo vyvíjeno úsilí o podporu udržitelného rozvoje, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zlepšení životních podmínek znevýhodněných obyvatel. Za tímto účelem bylo zahájeno vyklízení chudinských čtvrtí a výstavba nových bytů. V roce 1967 bylo otevřeno mezinárodní letiště Arturo Merino Benítez. V podobném období byla zahájena také výstavba systému linek metra. Uvedené události byly milníky v rozvoji města a přispěly k tomu, že se Santiago stalo významným politickým, kulturním, komunikačním a hospodářským centrem Chile.

V důsledku vojenského převratu v roce 1973 a nastolení vojenského režimu se výrazné změny v urbanismu Santiaga začaly realizovat až v 80. letech 20. století, kdy nová demokratická vláda zavedla neoliberální ekonomický model. V roce 1979 byl změněn územní plán, což vedlo k rozšíření městské oblasti. Bohužel 3. března 1985 postihlo město silné zemětřesení, které zanechalo mnoho lidí bez domova a zničilo mnoho historických budov.

S nástupem politické transformace v roce 1990 se počet obyvatel Santiaga zvýšil na čtyři miliony. V následujících letech se části oblasti hlavního města staly atraktivním místem pro řadu podniků a finančních korporací. Tento proces dal vzniknout prosperujícímu modernímu obchodnímu centru známému jako Sanhattan. Bohužel se město potýkalo také s problémy neorganizovaného rozvoje. V zimních měsících dosahovalo znečištění ovzduší kritické úrovně a celé město pokrývala vrstva smogu. V reakci na tyto problémy zavedly úřady legislativní opatření ke snížení průmyslového znečištění a zavedly omezení používání vozidel. Pro zlepšení dopravní situace došlo k zásadnímu rozšíření systému metra.

Cityscape skyscrapers view of sanhattan, a modern financial district of santiago de chile city.
Cityscape skyscrapers view of sanhattan, a modern financial district of santiago de chile city., licencja: shutterstock/By danflcreativo
Modernost

Na počátku 21. století pokračoval rychlý rozvoj Santiaga. Počátek tohoto století je charakteristický trendem výstavby vysokých budov. V roce 2010 byl postaven Titanium La Portada, druhý nejvyšší mrakodrap v Chile, a v roce 2013 byla dokončena nejvyšší stavba v Latinské Americe, mrakodrap Gran Torre Costanera. Dne 27. února 2010 však Santiago zasáhlo další silné zemětřesení, které způsobilo rozsáhlé škody. Mnoho starších budov utrpělo škody a některé moderní stavby byly neobyvatelné. Tato událost vyvolala vášnivé debaty o potřebě povinných protiseismických norem pro moderní architekturu města.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (volitelně)

Pokud budeme mít možnost, můžeme po příjezdu do Santiaga navštívit Muzeum paměti a lidských práv (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).

Jak se do muzea dostat?

Jedním z nejpohodlnějších dopravních prostředků, jak se do muzea rychle dostat z mnoha částí města, bude metro. Hned vedle Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se nachází stanice metra Quinta Normal. Do okolí muzea se lze dostat také autobusem.

Historie muzea

Historie Museo de la Memoria y los Derechos Humanos v Santiagu je silně spjata s osobní angažovaností tehdejší chilské prezidentky Michelle Bacheletové. V roce 2007 Bacheletová oznámila plány na vybudování pamětního muzea a vyhlásila architektonickou soutěž. Osobně položila základní kámen muzea, neboť byla obětí mučení v době diktatury Augusta Pinocheta.

Po dokončení stavebních prací byla 3. prosince 2009 jmenována správní rada muzea. Michelle Bacheletová měla tu čest muzeum otevřít 11. ledna 2010, pouhé dva měsíce před koncem svého funkčního období. Její angažovanost jako bývalé politické vězeňkyně dodala muzeu zvláštní rozměr a význam.

Sbírky

Sbírky přítomné v muzeu zahrnují řadu předmětů připomínajících oběti režimu vojenské junty, která kdysi vládla v Chile. Patří mezi ně díla a artefakty vytvořené samotnými oběťmi, předměty vězeňského řemesla a osobní památky. Kromě toho muzeum shromažďuje hmotné dědictví a pozůstalosti, které představují realitu a události v místnostech, kde byly oběti drženy, mučení, pohřby a další památníky. Sbírka obsahuje také předměty související s demonstracemi a protesty týkajícími se boje za lidská práva.

V Museo de la Memoria y los Derechos Humanos je rovněž uložena bohatá sbírka archivních dokumentů, které odrážejí historii porušování lidských práv a obranné akce, jež podnikli jednotlivci, společenské organizace a instituce zabývající se lidskými právy.

Výstavy
Dočasné výstavy

V rámci muzea Museo de la Memoria y los Derechos Humanos v Santiagu hrají důležitou roli také dočasné výstavy, které tvoří tematicky různorodou část expozic muzea a často se vztahují k současným společenským otázkám a k záležitostem, které mají více souvislostí. Jedním z nejnovějších projektů tohoto typu je „Las palabras… ¡NO!“. (slova… NE!), kolektivní textilní projekt, který probíhá již čtyři roky u příležitosti 25. listopadu, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách).

Další zajímavou iniciativou je výstava „Mujeres en la Resistencia“ (Ženy v odporu), která představuje více než šedesát fotografií pořízených AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes Histórica – sdružení nezávislých historických fotografů). Tyto fotografie zachycují hrdinský odpor a boj žen v letech 1973-2023 a vytvářejí tak dojemný obraz jejich zapojení do odboje a jejich úsilí o spravedlnost.

“Lo que nos queda por hablar“ (O čem musíme ještě mluvit) je další projekt, který je dialogem vzpomínek týkajících se diktatur ve Španělsku a Chile. Tato výstava má zvláštní význam, neboť se koná v klíčovém okamžiku pro Chile, který souvisí s 50. výročím státního převratu, a pro Španělsko, které pracuje na zavedení zákona o historické paměti. Tento projekt poskytuje platformu pro diskusi o obtížných tématech a budování společného porozumění historickým zkušenostem obou zemí.

Odkaz na všechny, aktuální i archivní dočasné výstavy v muzeu najdete po kliknutí zde.

Putovní a stálé výstavy

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos jako národní instituce aktivně vyváží své sbírky na různá místa v zemi, čímž široké veřejnosti zpřístupňuje dokumentární archivy a artefakty související s událostmi z období diktatury. Informace o putovních výstavách naleznete na webových stránkách, které jsou k dispozici zde.

Součástí stálých expozic v muzejním komplexu jsou také umělecká díla, která tvoří nedílnou a trvalou součást expozice. Jedním z nich je La Geometria de la Conciencia (Geometrie vědomí) od Alfreda Jaara, dílo z roku 2010. Jedná se o uměleckou instalaci podzemního charakteru, která zpřístupňuje jedinečný prostor. Díky své specifické konstrukci vytváří neobvyklou atmosféru, která návštěvníkovi zpřístupňuje jedinečný zážitek. Je však třeba mít na paměti, že vstup do uzavřeného prostoru vyžaduje od návštěvníka muzea určité přizpůsobení vnímání, aby zrak diváka mohl plynule a neinvazivně vnímat změny intenzity světla. Tento přechod mezi světlem a tmou může mít neobvyklý metaforický rozměr a podněcovat různé asociace a úvahy zaměřené na témata přítomnosti, zmizení a paměti v závislosti na individuálním prožitku každého návštěvníka. Co skrývají podzemní prostory? To nejlépe zjistíte, když muzeum osobně navštívíte.

V muzejním komplexu se navíc nachází nástěnná malba Jorgeho Tacly, inspirovaná nedávnou básní chilského básníka a sociálního aktivisty Víctora Jary. Toto dílo, umístěné u hlavního vchodu do muzea, vzniklo ve spolupráci s umělci a svářeči, čímž se spojily různé profesní skupiny a navázal se mezi nimi průřezový vztah.

Vzdělávací hodnoty muzea

Museum de la Memoria y los Derechos Humanos hraje důležitou roli také v oblasti vzdělávání, spolupracuje s mnoha pedagogickými zařízeními a poskytuje učitelům a vychovatelům cenné vzdělávací materiály. Zařízení rovněž pořádá vzdělávací kurzy a participativní workshopy s důrazem na reflexi a dialog mezi účastníky. Jeho činnost na podporu povědomí o lidských právech a paměti se projevuje tím, že muzeum využívá jako bohatý vzdělávací zdroj pro zvyšování povědomí, reflexi a dialog o zločinech spáchaných během diktatury a boji za lidská práva, přičemž se zabývá také aktuálními společenskými otázkami.

Podle studie z roku 2021 o vlivu muzea na návštěvníky projevili chilští studenti, kteří muzeum navštívili, větší podporu demokratickým institucím a častěji odmítali instituce spojené s obdobím represí. Bylo také zjištěno, že více podporovali iniciativy usilující o zlepšení politiky sociální spravedlnosti, a to bez ohledu na jejich ideologické kořeny. Výzkum rovněž ukázal, že tyto účinky přetrvávají i šest měsíců po návštěvě muzea. Nabízí se také možnost, že emocionální dopad muzea může ovlivnit změny občanských postojů, což může mít následně důležité důsledky pro procesy usmíření.

Otevírací doba

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin.

Ceny vstupenek

Vstup do muzea je zdarma.

Kontaktní údaje

E-mailová adresa: visitaguiadas@mmdh.cl

Whatsapp: +56942918742

Druhý den

Sky Costanera

Landscape of Santiago de Chile from the Sky Costanera Observatory - Santiago de Chile, Chile
Landscape of Santiago de Chile from the Sky Costanera Observatory – Santiago de Chile, Chile, licencja: shutterstock/By Bernard_Barroso
Jak se dostat na observatoř Sky Costanera?

Přístup k observatoři SkyCostanera je velmi snadný. Cestující mohou využít několik pohodlných možností veřejné dopravy, včetně autobusů. Zastávky se nacházejí přímo před komplexem a umožňují přístup k jedné z nejznámějších atrakcí Santiaga z mnoha částí města. K pohodlnému cestování do areálu přispívá také blízkost dvou stanic metra, Los Leones a Tobalaba (L1-L4). Z obou stanic se ke SkyCostanera dostaneme pěšky za pouhých šest minut.

Co je Sky Costanera?

SkyCostanera je vyhlídkové místo, které se nachází v 61. a 62. patře impozantního mrakodrapu Gran Torre Costanera a nabízí turistům úžasný vizuální zážitek . Vyhlídková plošina, která se nachází v nejvyšších patrech nejvyšší budovy v Jižní Americe, poskytuje návštěvníkům panoramatický 360stupňový výhled, mimo jiné na Metropolitní park v Santiagu a Andy. Obdivovat město z této neuvěřitelné perspektivy bude jistě zážitkem pro mnoho milovníků přírody.

Vybavení
Bar a kavárna Sky 300

SkyCostanera nabízí svým hostům nejen mimořádný zážitek z výhledu, ale také jedinečné restaurační zařízení. Součástí tohoto jedinečného komplexu je Sky 300 Bar & Coffee, elegantní místo, kde si milovníci exkluzivních chutí mohou vychutnat vlastní koktejly a lahodné pokrmy dostupné v rozsáhlém menu restaurace. To vše v působivé výšce tří set metrů, která poskytuje nezapomenutelný výhled na krajinu Santiaga.

Organizační možnosti

Kromě toho SkyCostanera nabízí návštěvníkům prostory pro pořádání různých typů akcí, více i méně formálních.

Tipy pro plánování návštěvy

Při plánování návštěvy SkyCostanera se rozhodně vyplatí zkontrolovat povětrnostní podmínky, protože počasí má mimořádně velký vliv na viditelnost z terasy. Aktuální meteorologické informace najdete na oficiálních internetových stránkách SkyCostanera.

Ceny vstupenek

Ceny vstupenek na SkyCostanera se liší. Vstupné pro dospělého (staršího třinácti let) stojí přibližně 16 eur, pro děti ve věku od 4 do 12 let 6 eur, zatímco děti do tří let mají vstup zdarma.

Otevírací doba

Atrakce je otevřena denně od 10 do 22 hodin, což umožňuje návštěvníkům flexibilně plánovat svou návštěvu.

Kontaktní údaje

Telefon: +56 2 2916 9269

Parque Araucano

Jak se dostat do Parque Araucano?

Parque Araucano, nejznámější park v hlavním městě Chile, je snadno dostupný z centra Santiaga. Nejpohodlnějším dopravním prostředkem bude metro – pojedete-li linkou metra Línea 1, zastavíte ve stanici Manquehue a odtud už dojdete přímo do parku (procházka zabere asi patnáct minut). Případně můžete využít autobusy dopravní společnosti Red Metropolitana de Movilidad. Mějte však na paměti, že tato možnost může zahrnovat přestupy, které mohou výrazně prodloužit dobu cesty. Podrobnosti o konkrétních autobusových linkách je vhodné si osobně ověřit například na Mapách Google. To nám umožní dobře naplánovat trasu a sladit cíl cesty s výchozím bodem.

parque araucano in santiago de chile
parque araucano in santiago de chile, licencja: shutterstock/By milua
Zajímavosti

Parque Araucano je významným kulturním centrem, které se nachází v západní části oblasti Las Condes, jež je důležitým hospodářským centrem Santiaga i celé země. Konají se zde četné festivaly a kulturní akce, což jej činí atraktivním pro místní obyvatele i turisty. Pro ty nejmenší je jistě zajímavou atrakcí KidZania, zábavní a vzdělávací centrum pro děti, které nabízí zajímavé zážitky a cenné informace z různých oblastí. Chcete-li se dozvědět více o dostupných atrakcích a naplánovat si zde návštěvu, navštivte oficiální webové stránky KidZania, které jsou k dispozici na tomto odkazu.

Součástí parku Araucano jsou také standardní dětská hřiště, skateparky, kluziště, tenisové kurty a pikniková místa. Zajímavým architektonickým prvkem je socha “Ofrenda“ od Maríi Angélicy Echavarri z roku 2012. Tato působivá umělecká instalace je poctou národu Mapučů. Forma sochy jasně odkazuje na jejich kulturu, včetně bicích nástrojů a motivu kruhu. Socha také odkazuje na symbolické číslo 4, které má pro původní obyvatele regionu význam z hlediska počtu ročních období a fází měsíce. Uprostřed instalace, mezi ocelovými figurami, je umístěna fontána, která dodává tomuto jedinečnému místu na půvabu.

Okolí parku

Parque Araucano je místo, které je obklopeno různými atrakcemi, jež mohou zatraktivnit návštěvu Santiaga. Vedle parku se nachází velké nákupní centrum Mall Parque Arauco, které bylo otevřeno v roce 1982. Je to jedno z nejstarších nákupních center svého druhu v Chile a ideální místo pro milovníky nakupování, které nabízí širokou škálu obchodů.

Přímo s parkem Parque Araucano sousedí další park, oddělený pouze ulicí Avenida Manquehue Norte – Parque Juan Pablo II. Název tohoto parku samozřejmě odkazuje na všem dobře známého polského papeže Jana Pavla II. Jinak je to skvělé místo k procházkám a odpočinku v zeleni a klidné atmosféře.

Museo Chileno de Arte Precolombino (volitelně)

Jak se do muzea dostat?

Přístup do Museo Chileno de Arte Precolombino je zajištěn mimo jiné autobusy. Pokud cestujete po ulici Compañía de Jesús, můžete se k muzeu dostat linkami 504, 505, 508 nebo 514. Další trasy zahrnují ulici Santo Domingo, kde autobusové linky jako 303, 307, 314, 315 nebo 214 zajistí bezproblémovou cestu do cíle. Kromě toho můžeme při jízdě po magistrále San Antonio využít následující linky: Dobré spojení k muzeu zajišťují také stanice metra v blízkosti Museo Chileno de Arte Precolombino, například Plaza de Armas (L5-L3) a Universidad de Chile (informace o autobusových linkách a stanicích metra byly ověřeny na oficiálních stránkách muzea).

Výstavní sbírka

Muzeum Chileno de Arte Precolombino má působivou sbírku, která se zaměřuje především na nálezy z oblastí předkolumbovských kultur. Jeho sbírka obsahuje více než tři tisíce artefaktů, které reprezentují téměř sto různých etnických skupin. Za zmínku stojí, že sbírka muzea je geograficky nesmírně rozmanitá a pokrývá oblasti od Mexika přes Ekvádor a Peru až po Chile a Argentinu. Nálezy z jednotlivých oblastí svědčí o neuvěřitelné rozmanitosti hmotné kultury národů, které obývaly Latinskou Ameriku v předkolumbovském období. Vystavené artefakty navíc ilustrují rozmanité aspekty každodenního života, víry a umění indiánských komunit.

Dočasné výstavy

Od svého založení na počátku 80. let se muzeum pravidelně podílí na pořádání dočasných výstav. Ačkoli se většina z nich zaměřuje na péči o dědictví indických civilizací, v minulosti se konaly i výstavy, které jsou z pohledu domorodců spíše exotické. V roce 1993 muzeum překvapilo veřejnost prezentací tapiserií z Rumunska, jejichž vystavení souviselo s oficiální návštěvou prezidenta této země v Chile. Muzeum tak nejen vystavuje předkolumbovské dědictví, ale také podporuje mezinárodní kulturní výměnu a dialog mezi různými společnostmi.

Kurzy a workshopy

Museo Chileno de Arte Precolombino je nejen výstavním prostorem, ale také vzdělávacím centrem, které návštěvníkům zpřístupňuje inspirativní kurzy a workshopy.

V rámci své vzdělávací nabídky Museo Chileno de Arte Precolombino pravidelně pořádá workshopy, z nichž obzvláště oblíbené jsou kurzy modelování keramiky. Během nich mají účastníci možnost objevit méně známé aspekty předkolumbovského umění prostřednictvím praktických zkušeností, což jistě přispívá k atraktivitě návštěvy muzea.

Kromě toho muzeum pravidelně pořádá akce, které návštěvníky zapojují do interaktivních instalací. Tyto participativní výstavy vytvářejí jedinečnou atmosféru a umožňují účastníkům aktivně se zapojit do objevování předkolumbovské historie a umění.

Vzdělávací materiály v digitalizované podobě

Muzeum si zakládá také na přístupu ke vzdělávacím materiálům v digitalizované podobě. Po kliknutí sem získají návštěvníci přístup k rozsáhlému archivu, který obsahuje mimo jiné audiovizuální materiály o domorodém obyvatelstvu, práci muzea a také krásné fotografie zachycující domorodé obyvatelstvo, místní krajinu a předkolumbovskou architekturu. Kromě toho jsou v rámci tohoto zdroje k dispozici nahrávky zvuků vydávaných předkolumbovskými nástroji umístěnými v muzeu a také tradiční lidové písně.

Obchod

Museo Chileno de Arte Precolombino má také internetový obchod, který nabízí širokou škálu produktů souvisejících s dědictvím místních obyvatel. Sortiment obchodu zahrnuje katalogy o chilském předkolumbovském umění, průvodce výstavami a další doplňky. Do posledně jmenované kategorie patří tašky, pouzdra na tužky, pera, tužky a mnoho dalších jedinečných výrobků.

Ceny vstupenek

Pokud jde o vstupenky do muzea, zahraniční turisté mohou navštívit Museo Chileno de Arte Precolombino za 10 eur. Podrobné informace o možnostech zakoupení vstupenek naleznete zde. Za zmínku stojí, že muzeum nabízí zahraničním a chilským turistům první neděli v měsíci bezplatnou návštěvu a také oslavy narozenin.

Otevírací doba

Museo Chileno de Arte Precolombino je otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 18:00. Poslední vstup je možný v 17:15.

Kontaktní údaje

Pokud chcete kontaktovat Museo Chileno de Arte Precolombino, můžete využít následující kontaktní údaje: telefonní číslo: +56 2 29281500, e-mailová adresa: informaciones@museoprecolombino.cl. Pokud naopak máte zájem o uspořádání vzdělávací návštěvy, je možné se zaregistrovat na přiložené stránce nebo zasláním e-mailu na adresu: Visita@museoprecolombino.cl.

Třetí den

Kulturní centrum Gabriela Mistral

Jak se dostanu do Centro Cultural Gabriela Mistral?

Třetí den zájezdu do Santiaga navštívíme kulturní centrum pojmenované po chilské básnířce a nositelce Nobelovy ceny za literaturu Gabriele Mistral. Chcete-li se tam dostat veřejnou dopravou, je nejlepší použít metro. Stanice metra linky 1 (Línea 1) se nachází pouhých 150 metrů od Kulturního centra Gabriely Mistral.

Adresa: Av Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, 8320275 Santiago

Historie kulturního centra

Kulturní centrum pojmenované po Gabriele Mistral bylo původně postaveno jako místo setkání Konference OSN o obchodu a rozvoji, dceřiného orgánu OSN, v roce 1972. Přitom stojí za to zmínit se šířeji o historickém kontextu, v němž bylo místo vybudováno.

Vzhledem k naléhavé potřebě vytvořit na místě kongresové centrum spojené s konferencí UNCTAD probíhala výstavba tohoto komplexu téměř expresním tempem. Částečně díky nasazení několika tisíc dobrovolníků stačilo k jeho dokončení pouhých 275 dní. Tento jedinečný počin byl nedílnou součástí propagandistické iniciativy, kterou zavedla socialistická vláda Salvadora Allendeho, jež byla v Chile u moci od konce roku 1970 do září 1973.

Po konferenci sloužila budova jako kulturní centrum až do převratu vojenské junty v roce 1973. Po svržení Pinochetova režimu se zde konaly četné kongresy a přilehlá věž se stala ústřední budovou ministerstva obrany. Počátkem roku 2006 však část komplexu zachvátil požár, což přimělo vládu Michelle Bacheletové k obnovení původního účelu budovy a k jejímu veřejnému využití jako kulturního centra.

Centro Cultural Gabriela Mistral zahájilo provoz v září 2010 a nabízí návštěvníkům jedinečný kulturní zážitek.

Atrakce, které jsou k dispozici v Centro Cultural Gabriela Mistral
Divadlo, tanec a hudba

Centro Cultural Gabriela Mistral je také místem konání, které nabízí širokou škálu kulturních atrakcí. Hlavním cílem centra je propagovat a podporovat scénické umění a hudbu a vytvářet v tomto místě dynamické kulturní prostředí.

Díky pravidelně pořádaným akcím se Centro Cultural Gabriela Mistral zaměřuje na rozmanitost a hloubku uměleckého projevu. Nedílnou součástí nabídky jsou divadelní představení, která se často dotýkají univerzálních a aktuálních společenských témat. Představení v centru jsou nejen formou zábavy, ale také výrazovým prostředkem, který umělcům umožňuje předávat důležitá poselství, často související s důležitými otázkami týkajícími se člověka jako člena společenství, který čelí výzvám moderního světa.

Důležitou roli v repertoáru kulturního centra hraje také současný tanec, v němž mezioborová vystoupení tanečníků předávají důležitá poselství. Jejich choreografie jsou často prodchnuty poselstvími obsahujícími hluboké úvahy o stavu člověka v 21. století.

Kromě toho se v Kulturním centru Gabriely Mistral pravidelně pořádají hudební akce, které obohacují kulturní krajinu tohoto místa. Hudební představení přispívají k rozmanitosti nabídky centra a přitahují milovníky hudby s různými zájmy a preferencemi.

Prostřednictvím těchto kulturních textů inspiruje Centro Cultural Gabriela Mistral k zamyšlení nad současnými výzvami a společenskými hodnotami.

Workshopy

Centrum zapojuje návštěvníky také pořádáním nejrůznějších workshopů. Velkou část nabídky tvoří dílny určené dětem, jejichž cílem je rozvíjet kognitivní funkce nejmenších prostřednictvím podpory čtenářských návyků. Tato interaktivní setkání pomáhají atraktivní a dětem všech věkových kategorií přístupnou formou osvojit si důležité a zajímavé poznatky.

Nejen ti nejmenší však mají možnost využít bohaté nabídky dílen. Centro Cultural Gabriela Mistral pořádá také čtenářské akce určené dospělým a seniorům. Tyto literární akce jsou příležitostí ke společnému čtení, diskusi na literární témata a společnému objevování fascinujícího světa knih.

Kromě toho centrum pravidelně pořádá workshopy, jejichž cílem je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti sociálního povědomí a citlivosti. Tyto kurzy poskytují účastníkům nástroje k pochopení současných společenských problémů a utváření informovanějšího pohledu na svět kolem sebe.

Výstavy

V Centru kultury Gabriely Mistral se pravidelně konají také výstavy, které mají stejně jako dříve zmíněné atrakce časový rozměr. Jedna z aktuálních výstav představuje každodenní život v lidovém umění a upozorňuje na kulturní, materiální, symbolickou a estetickou hodnotu skrytou ve zdánlivě banálních předmětech a procesech jejich vzniku. Další výstavní prostor spojuje různé umělecké instalace a vytváří kolektivní výstavu představující tři různé současné pohledy na životní prostředí a společnost. Jedná se tedy o místo, které nejen poskytuje zábavu, ale také inspiruje a vzdělává a vytváří prostor otevřený různým formám umění a kreativity.

Ceny vstupného

Vstup do fascinujícího světa Centro Cultural Gabriela Mistral je zcela zdarma, čímž je místo přístupné široké veřejnosti a vytváří otevřený prostor pro všechny zájemce.

Otevírací doba

Hlavní prostor komplexu, známý jako Edificio GAM, přijímá návštěvníky od pondělí do neděle od 9:00 do 22:00. Je však třeba poznamenat, že otevírací doba se může lišit v závislosti na konkrétních prostorách komplexu. Týká se to oblastí, jako jsou výstavní sály, informační kancelář, pokladna, umělecké prostory (Espacio B Citylab a Espacio B Lira Arte Público), kavárna, antikvariát, parkoviště nebo knihkupectví.

Centrum nabízí také zajímavou možnost strávit čas v BiblioGAM, kde jsou k dispozici studovny a zasedací místnosti, které si lze rezervovat na recepci knihovny. Tyto místnosti jsou k dispozici pro 2-4 osoby a umožňují návštěvníkům pohodlně využívat prostor až po dobu dvou hodin.

Sociální média Centro Cultural Gabriela Mistral

Ti, kteří chtějí být informováni o akcích pořádaných v Centro Cultural Gabriela Mistral, mohou sledovat jeho aktivity na sociálních sítích. Pravidelné příspěvky o novinkách najdete pod jménem @centrogam na Twitteru, Instagramu a Facebooku.

Kontaktní údaje

Chcete-li se obrátit přímo na Centro Cultural Gabriela Mistral, můžete napsat na oficiální e-mailovou adresu centra: info@gam.cl nebo zavolat na telefonní čísla +2 2566 5500 / +2 2566 5570.

Interaktivní muzeum Mirador

Další fascinující atrakcí, kterou můžeme objevit třetí den pobytu v Chile, je Interaktivní muzeum Mirador. Jedná se o výjimečné místo, které díky jedinečné kombinaci učení, zábavy a interakce poskytuje mimořádný vzdělávací zážitek, který jistě ocení návštěvníci všech věkových kategorií a zájmů.

Jak se dostat do interaktivního muzea Mirador?

Jednou ze základních možností, jak se do muzea dostat, je jet metrem. Pokud se rozhodnete dojet tímto dopravním prostředkem, musíte vystoupit na stanici Pedrero na lince 5 a odtud nastoupit do autobusu E05, který vás doveze do stanice Sebastopol – MIM, která se nachází vedle muzea. Alternativně můžete jet také autobusem linky 385 ze stanice metra Mirador. Veškeré podrobnosti o různých možnostech přístupu si můžete prohlédnout na oficiálních webových stránkách muzea.

Adresa: Punta Arenas 6711, La Granja, Región Metropolitana.

Prostory v areálu
Hlavní pavilon

Interaktivní muzeum Mirador nabízí řadu prostor k prozkoumání. Hlavní pavilon je srdcem muzea a funguje jako ústřední výstavní prostor. Právě zde mají návštěvníci možnost objevit mimořádné instalace související s vědou, uspořádané v tematických místnostech. Tento interaktivní prostor umožňuje návštěvníkům seznámit se s nejrůznějšími vědními obory, včetně biologie, geologie, matematiky, fyziky a mnoha dalších, a zároveň nabízí nezapomenutelný zážitek. Vyplatí se prozkoumat podrobné informace o jednotlivých výstavních místnostech, které jsou zde k dispozici.

Pavilon astronomie

Další fascinující částí interaktivního muzea Mirador je astronomický pavilon – největší expozice v Latinské Americe věnovaná astronomii. V tomto jedinečném prostoru mají návštěvníci možnost prozkoumat tajemství vesmíru, objevit podrobné informace o galaxiích, hvězdách, sluneční soustavě, gravitaci, astrobiologii a také se dozvědět o fascinující historii vesmíru. Kromě toho prostor umožňuje pochopit aspekty spojené s pozorováním oblohy pomocí dalekohledu a poskytuje interaktivní a vzdělávací zážitek.

Park

Dalším pozoruhodným prostorem v areálu muzea je park MIM (Mirador Interactive Museum). Rozkládá se na ploše dvanácti hektarů a nabízí nejen malebné zelené plochy, ale také sektory, které vybízejí k dalšímu zkoumání a poznávání.

Jedním z klíčových prvků tohoto parku je Jardín Musical, kde mají návštěvníci možnost experimentovat s různými zvuky prostřednictvím interakce s kreativně navrženými nástroji. Jedná se nejen o příjemný hudební zážitek, ale také o vzdělávací cestu světem zvuků.

Dalším fascinujícím prvkem parku MIM je prostor Plaza Solar, který nabízí originální způsob, jak pochopit funkce a význam Slunce.

Další atrakce

Zajímavé možnosti zábavy a poučení však nekončí u již popsaných expozic. Interaktivní muzeum Mirador totiž nabízí i další atrakce, díky nimž se jeho návštěva stane nezapomenutelnou.

Kreativní možností, jak strávit čas v muzeu, bude jistě účast na fascinující demonstraci s Van de Graaffovým elektrostatickým generátorem. Kromě toho je v areálu muzea možnost pozorovat pohybující se elektromagnetické kyvadlo a za kontrolovaných podmínek zažít zemětřesení.

Novinky v muzeu

Chcete-li mít aktuální informace o novinkách souvisejících s muzeem, navštivte webové stránky, kde najdete nejnovější zprávy a události týkající se Interaktivního muzea Mirador.

Virtuální prohlídka muzea

Pro ty, kteří by chtěli navštívit muzeum, aniž by museli opustit svůj domov, nabízí webové stránky muzea navíc možnost virtuální prohlídky jednotlivých výstavních prostor. To je ideální pro ty, kteří chtějí zažít jedinečnou atmosféru muzea a prohlédnout si výstavy, i když nemají možnost navštívit Interaktivní muzeum Mirador osobně.

Ceny vstupného

Ceny vstupného do Interaktivního muzea Mirador pokrývají různé věkové kategorie a sociální skupiny. Vstupné pro dospělé (ve věku od 18 do 59 let) stojí 7 eur, zatímco děti ve věku od 2 do 18 let mohou využít vstupenku za 6 eur (děti do 2 let mají vstup zdarma). Osoby se zdravotním postižením v doprovodu, senioři nad 60 let a učitelé mají vstup zdarma. Podrobné informace o cenách vstupenek jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách muzea. Vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím nákupní platformy dostupné na této adrese.

Otevírací doba

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle a návštěvníky přijímá od 10:30 do 18:30 hodin.

Kontakt

Interaktivní muzeum Mirador můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech: +Kromě toho muzeum nabízí možnost přihlásit se k odběru novinek, což vám umožní dostávat nejnovější informace přímo na vaši e-mailovou adresu. Přihlášení k odběru newsletteru lze provést prostřednictvím webových stránek MIM. Je to ideální způsob, jak mít přehled o událostech a novinkách týkajících se muzea.

Čtvrtý den

Cesta na Velikonoční ostrov

Sunrise at the Ahu Tongariki on Easter Island, Chile
Sunrise at the Ahu Tongariki on Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By Focus+Fusion

Čtvrtý den naší cesty po Chile se vydáme na fascinující cestu na Velikonoční ostrov. Než se však pustíme do praktického plánování této cesty a do zajímavostí, které nás tam čekají, podívejme se na historické souvislosti tohoto tajemného ostrova. Poznání historie Velikonočního ostrova nejen obohatí naše znalosti o tomto místě, ale také nám pomůže lépe pochopit zajímavosti, které během naší cesty objevíme.

Historie Velikonočního ostrova
Počátky osídlení

Počátky osídlení Velikonočního ostrova, v polynéštině známého také jako Rapa Nui, sahají až do doby, kdy byl ostrov osídlen. Odhady data prvního osídlení oblasti se pohybují v rozmezí od roku 300 do roku 1200 n. l., ačkoli v současnosti se uznává, že nejlepší odhad počátků kolonizace Velikonočního ostrova ukazuje na 12. století n. l..

Teorie o původu prvních osadníků ostrova

Velikonoční ostrov byl osídlen především Polynésany, kteří se na něj pravděpodobně dostali pomocí kánoí nebo katamaránů. Předpokládá se, že jejich cesta vedla z Gambierových ostrovů, především z ostrova Mangareva, vzdáleného 2 600 km, nebo z Markéz, vzdálených 3 200 km (obě souostroví jsou dnes součástí Francouzské Polynésie). Přestože se jedná o nejrozšířenější a nejpravděpodobnější teorii o původu prvních osadníků na Velikonočním ostrově, existují i další hypotézy.

Jedna z nich předpokládá, že první obyvatelé ostrova mohli pocházet z Jižní Ameriky. Tuto myšlenku podpořily archeologické důkazy související se zemědělstvím, zejména přítomnost sladkých brambor, známých také jako batáty, z Jižní Ameriky. Novější výzkumy však naznačují, že sladké brambory mohly být v Polynésii rozšířeny ještě před příchodem prvních osadníků na Velikonoční ostrov.

Současná pravděpodobnější teorie je, že osídlení Rapa Nui souvisí s Mangarevou a ostrovem Pitcairn. Jazyková podobnost mezi obyvateli jednotlivých ostrovů, stavba soch a charakteristické nástroje ukazují na úzké kulturní vazby mezi těmito oblastmi.

Za zmínku stojí také relativně malá vzdálenost mezi Velikonočním ostrovem, Mangarevou a Pitcairnem. Rekonstrukce cestování polynéských lodí provedená v roce 1999 ukázala, že z Mangarevy na Velikonoční ostrov bylo možné cestovat pouhých sedmnáct a půl dne. Tento objev jasně naznačuje, že cestování mezi ostrovy bylo pro osadníky z daných polynéských oblastí možné a dostupné.

Kulturní dědictví Velikonočního ostrova

Podle zpráv misionářů z poloviny 19. století měl Velikonoční ostrov složitý společenský systém založený na třídní hierarchii. Na jejím vrcholu stál ariki, náčelník, který měl na ostrově absolutní moc a také božskou moc. Na nižších stupních hierarchie stáli kněží, bojovníci a ostatní obyvatelstvo. Důležitým aspektem materiální kultury společnosti Rapa Nui bylo vytváření monumentálních soch moai, které tvořily nedílnou součást jejich kultu. Předpokládá se, že tyto sochy mohly představovat zbožštěné předky. Místní legendy také naznačují, že moai mohly představovat bojovníky, kteří se na ostrov plavili s náčelníkem Hotu Matu’a.

První řezby na Velikonočním ostrově, pocházející z let 400 až 1100, byly poměrně malé a byly umístěny na kamenných plošinách zvaných ahu. Vyznačovaly se vysokou mírou realističnosti zobrazení postav. Kolem roku 1250 se objevily první monumentální sochy, které se vyznačovaly provedením ve vulkanickém tufu vytěženém v lomu v kráteru Rano Raraku. Na jejich kamenných hlavách byly umístěny působivé „klobouky“ zvané pukao. Zajímavé je, že se nejednalo o pokrývky hlavy, ale o originální účesy.

Víra místní komunity předpokládala symbiotický vztah mezi živými a mrtvými. Podle ostrovanů mrtví zajišťovali všechny potřeby živých (zdraví, úrodnost půdy, bohatství), kteří se jim odvděčovali prováděním obětních rituálů a zajišťováním lepších podmínek existence ve světě duchů. Je možné, že právě tato víra byla důvodem pro stavbu moai podél pobřeží jako formy ochrany před duchovním světem moře. Tímto způsobem lze monumenty interpretovat nejen jako jedinečné sochařské atrakce, ale také jako památky představující fascinující kulturní pohled na vztah mezi životem a smrtí v domorodé společnosti.

Ekologická katastrofa na ostrově

S Velikonočním ostrovem je spojena také teorie o ekologické katastrofě, která se údajně odehrála před příchodem Evropanů na ostrov. Podle amerického vědce Jareda Diamonda se v té době na ostrově praktikoval kanibalismus, který měl souviset se zhoršením životního prostředí, způsobeným především stavbou monumentálních soch moai. Tato hypotéza je však předmětem sporů a řada dalších badatelů vyjádřila pochybnosti o její věrohodnosti.

Hlavním faktorem, který přispěl k vyhynutí mnoha rostlinných druhů na Velikonočním ostrově, byl s největší pravděpodobností import polynéské krysy. Paleobotanické studie ukázaly, že přítomnost těchto hlodavců mohla mít dramatický vliv na reprodukční procesy rostlin v místním ekosystému. Krysy, které se na ostrov dostaly s osadníky, představovaly pro místní flóru významnou hrozbu, protože ničily semena a narušovaly přirozený vývojový cyklus rostlin. V důsledku toho bylo zavlečení tohoto druhu jedním z klíčových faktorů změny ekologické rovnováhy na Velikonočním ostrově a přispělo k úbytku mnoha rostlinných druhů.

Kontakt s Evropany v 18. století

První zaznamenaný kontakt Evropanů s Velikonočním ostrovem se uskutečnil 5. dubna 1722, na Velikonoční neděli, kdy na ostrov dorazil nizozemský mořeplavec Jacob Roggeveen.

K dalšímu setkání s Evropany došlo 15. listopadu 1770, kdy ostrov navštívily španělské lodě San Lorenzo a Santa Rosalia pod velením kapitána Dona Felipe Gonzaleze de Aheda.

O čtyři roky později, v roce 1774, dorazil na Velikonoční ostrov James Cook.

Dalším významným okamžikem byl příjezd francouzského admirála Jeana-Françoise de Galaupa, který 10. dubna 1786 vytvořil první podrobnou mapu oblasti.

Vymírání

Ve druhé polovině 19. století postihla Velikonoční ostrov katastrofa, která značně snížila počet obyvatel ostrova a připravila jeho elitu o život. Za počátek gehenny lze považovat rok 1862, kdy ostrov přepadli peruánští piráti a unesli 1 500 mužů a žen, což představovalo polovinu tehdejší populace. Velkým problémem pro ostrov bylo, že mezi unesenými byli členové vysoké společenské hierarchie včetně nejvyššího náčelníka, jeho příbuzných a lidí, kteří uměli číst a psát písmem rongorongo, jediným nalezeným polynéským písmem. Mezinárodní protesty přinutily piráty, aby unesené obyvatele vrátili, ale většina z nich repatriaci nepřežila a zemřela na infekční choroby, a ti, kteří se vrátili, si s sebou přivezli neštovice, což přispělo k dalšímu snížení počtu obyvatel ostrova.

V následujících desetiletích 19. století

V 60. letech 19. století prošel Velikonoční ostrov procesem intenzivní christianizace, kterou prováděli francouzští misionáři. Bohužel v roce 1867 epidemie tuberkulózy výrazně snížila počet obyvatel ostrova a vedla k vyhubení čtvrtiny jeho obyvatel.

Na počátku 70. let 19. století došlo ke konfliktu mezi misionáři a Jeanem-Baptistem Dutrou-Bornierem, který získal většinu půdy na ostrově a snažil se z Velikonočního ostrova vytvořit oblast pro chov ovcí. Aby mohl uskutečnit své plány, vyhnal několik stovek domorodců a přesídlil je na Tahiti. V roce 1871, po konfliktu s Dutrou-Bornierem, misionáři většinu obyvatel vystěhovali a na ostrově zůstalo pouze 171 Rapa Nui.

V roce 1878 dorazil na ostrov Alexander Salmon mladší, bratr královny Tahiti, s deportovanými Rapa Nui. Poté nastalo období míru, obnovy obyvatelstva a kulturních změn, které se dotkly i místního jazyka (tradiční dialekt začal být ovlivňován tahitštinou).

Koncem 80. let 19. století začalo Chile podnikat konkrétní kroky k začlenění Velikonočního ostrova do svého území. Dne 9. září 1888 na základě smlouvy o anexi podepsané chilskou vládou a obyvateli Rapa Nui kapitán chilského námořnictva Policarpo Toro oficiálně připojil ostrov k Chile.

Velikonoční ostrov jako součást chilského území

Po připojení Velikonočního ostrova k Chile převzal kontrolu nad ostrovem Williamson-Balfour, který zde choval ovce. Tyto změny vedly k tomu, že obyvatelstvo ostrova bylo omezeno na město Hanga Roa. V roce 1953 chilská vláda odmítla společnosti prodloužit nájemní smlouvu, čímž předala kontrolu nad ostrovem chilskému námořnictvu a současně zastavila chov ovcí.

V roce 1966 získali Rapa Nui z Velikonočního ostrova plné chilské občanství. Významným krokem k otevření se světu bylo otevření letiště na ostrově v roce 1967 a zahájení pravidelných letů do Santiaga. Tím se radikálně změnil životní styl domorodců, kteří se seznámili s mravy konzumní společnosti ve vyspělých zemích. S touto změnou se na ostrově rozvinula i turistická infrastruktura.

Po chilském převratu v roce 1973, kdy se k moci dostal Augusto Pinochet, se však rozvoj turistiky na Velikonočním ostrově značně zpomalil. Po svržení vlády vojenské junty a obnovení demokratických standardů v Chile začaly úřady z pevniny postupně přizpůsobovat rozvoj ostrova potřebám místních obyvatel. V roce 2007 byl Velikonočnímu ostrovu spolu se souostrovím Juana Fernándeze udělen zvláštní správní status, který zvýšil jejich autonomii.

Letecká doprava na Velikonoční ostrov
View from plane of Easter Island, Chile, in the Pacific Ocean. Rapa Nui
View from plane of Easter Island, Chile, in the Pacific Ocean. Rapa Nui, licencja: shutterstock/By ViviGutierrezB
Jak se dostat z Chile na Velikonoční ostrov?

Na Velikonoční ostrov se dostanete ze Santiaga, odkud pravidelně létají osobní lety chilské letecké společnosti LATAM.

Ceny letů

Pokud jde o ceny letenek, začínají na přibližně 290 EUR za zpáteční let pro jednu osobu. Je však třeba poznamenat, že nejdražšími měsíci jsou prosinec a leden, během nichž se cena letenek může zvýšit až několikanásobně. Je také důležité mít na paměti, že ceny mohou kolísat, takže se vyplatí sledovat aktuální stav dostupnosti letů.

Cestovní tipy

Při cestě ze Santiaga doporučujeme rezervovat si místo na levé straně letadla. Přestože letadlo letí z Chile (z východu), pravděpodobně bude oblétávat severní část ostrova a přistávat ze západu. Pokud si během přistání i vzletu z Rapa Nui sednete na levou stranu, budete mít skvělý výhled na Velký ostrov.

Délka trvání cesty letadlem

Doba letu ze Santiaga na Velikonoční ostrov trvá přibližně 5 hodin.

Jak se po ostrově pohybovat?

Pokud jde o dopravu po Velikonočním ostrově, nejvýhodnějším řešením by bylo pronajmout si auto, nejlépe terénní, které nám umožní volně se pohybovat jak po zpevněných ulicích Hanga Roa, tak po méně zpevněných cestách, což nám poskytne naprostou svobodu při poznávání ostrova. Půjčovny aut jsou k dispozici v centru Hanga Roa a cena pronájmu se pohybuje od dvaceti do čtyřiceti dolarů na osm hodin v závislosti na standardech společnosti a typu vozidla.

Je však třeba poznamenat, že Velikonoční ostrov je poměrně malý a mnoho míst je snadno dostupných i pěšky. Pro milovníky trekingu a pěší turistiky může být poznávání ostrova na vlastní nohy skvělou alternativou, která vám umožní vychutnat si místní divokou přírodu a zároveň strávit volný čas. Široká škála dopravních možností umožňuje návštěvníkům cestovat podle svých individuálních preferencí a plně si vychutnat požitky tohoto fascinujícího ostrova.

Co stojí za to na ostrově jíst?
Ceny v restauracích

Když se rozhodnete povečeřet v restauraci na Velikonočním ostrově, připravte se na to, že utratíte určitou částku. Vyšší ceny jsou důsledkem izolace ostrova – mnoho surovin není k dispozici v místě a musí se dovážet ze vzdálených oblastí. Pokud jde o konkrétní náklady, ceny za občerstvení v běžných stravovacích zařízeních mohou dosáhnout až dvaceti dolarů.

Oblíbená jídla na Velikonočním ostrově

Většina restaurací na ostrově se nachází v Hanga Roa a nabízí poměrně podobná jídla.

Během pobytu na Velikonočním ostrově se rozhodně vyplatí ochutnat mořské plody z místních vod, včetně masa chobotnic a humrů, a také ryby, z nichž nejznámější je v oblasti tuňák.

Při zkoumání kuchyně Velikonočního ostrova lze rychle zjistit, že je nesmírně rozmanitá, což vypovídá o gastronomickém bohatství tohoto místa. Mezi oblíbené pokrmy patří ceviche (syrové ryby nebo měkkýši v omáčce z citrusů, cibule, chilli papriček a soli), po’e (banánový dezert), empanadas (knedlíčky s tuňákem), cazuela (masový a zeleninový vývar) nebo sopaipilla (smažené palačinky) a další. Je tedy vidět, že kuchyně tohoto ostrovního regionu byla ovlivněna jak latinskoamerickou kulturou (což lze vysvětlit oblibou empanapas, sopaipilla, cazuela nebo ceviche), tak polynéskou kulturou (po’e).

Umu pae

Jako zajímavost stojí za zmínku také tradiční způsob přípravy jídla na ostrově, který se v místním jazyce nazývá umu pae. Spočívá v tom, že se v ohni rozžhaví hromada kamenů a na rozžhavené kameny se položí maso a zelenina a přikryje se banánovými listy. Umu pae je nejen chutný a originální způsob přípravy jídla, ale také fascinující kulinářský a kulturní zážitek.

Nejlepší restaurace na Velikonočním ostrově
Cenově dostupné restaurace
La tía Berta

Adresa: Atamu Tekena, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • skvělé empanadas z tuňáka
 Image
Image
Aringa Ora

Adresa: Av Hotu Matu’a s/n con Atamu Tekena s/n

Čím vyniká:

 • Přítomnost moai u vchodových dveří
 • přístup k jednoduchým a sytým pokrmům za přijatelné ceny
Club Sandwich

Adresa: TE PITO OTE HENUA, 2700000

Čím vyniká:

 • čerstvé ovocné šťávy (banánová a pomerančová)
 • skvělé sendviče a empanadas
Restaurace střední třídy
Mamma Nui

Adresa: TANIERA TEAVE – FONO: 56-973955796, 2770000

Čím vyniká:

 • tradiční místní kuchyně
 • specializuje se na pokrmy připravované na horkých kamenech (tunu ahi).
Te Ra’ai

Adresa: Kai Tuoe, Rapa Nui S/N, Hanga Roa

Čím je výjimečná:

 • Ukázky polynéských tanců
 • skvělé místo na večeři v originální atmosféře
Restaurace Hetuu

Adresa: Atamu Tekena, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • přátelský personál
 • skvělé krevety, tuňák a sopaipillas
Exkluzivní restaurace
Izakaya Kotaro / Kotaro bistro

Adresa: Adresa: Cam. Vaitea Anakena, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • Vynikající japonská kuchyně
La Taverne du Pecheur

Adresa: Adresa: Av Te Pito o Te Henua s/n, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • malá restaurace v přístavní části města
 • velmi kvalitní mořské plody
La Kaleta

Adresa: Al Final de la Caleta Hanga Roa, Hanga Roa

Čím vyniká:

 • výjimečný výhled na oceán
 • vynikající pokrmy z mořských plodů a ryb
Zajímavosti o Velikonočním ostrově
Různé názvy ostrova

Velikonoční ostrov je místo s bohatou historií a mnoha fascinujícími jmény, která mu dali jak domorodci, tak evropští objevitelé. Původní název ostrova byl „Te Pito O Te Henua“, což doslova znamená „pupek světa“. Další polynéský název zněl „Mata ki te rangi“, což lze přeložit jako „oči vzhlížející k nebi“. Současný název Rapa Nui (‚Velká Rapa‘) se vžil po nájezdech peruánských pirátů na počátku 60. let 19. století a odkazuje na topografickou podobnost s ostrovem Rapa, který se nachází v souostroví Australské ostrovy (Francouzská Polynésie).

Protože první objevitel ostrova, Holanďan Jacob Roggeveen, dorazil na ostrov o Velikonoční neděli, pojmenoval jej Paasch-Eyland (Velikonoční ostrov), čímž vzdal hold křesťanské tradici. Dnes se zdá, že pojmenování ostrova s odkazem na svátek je nejčastější. Oficiální, moderní španělský název ostrova je Isla de Pascua.

Izolovanost ostrova

Velikonoční ostrov je jedním z nejizolovanějších na světě. Nachází se 3 700 km západně od chilského pobřeží a 4 023 km východně od Tahiti.

Neobvyklý národní park

Národní park Rapa Nui je od roku 1995 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a pokrývá přibližně 40 % rozlohy ostrova.

Moai ukryté v podzemí

Sochy moai jsou obvykle spojovány s vyřezávanými zobrazeními lidských hlav. Stojí však za to vědět, že mnohé z nich se nacházejí hluboko pod zemí. Na mnoha snímcích z archeologických vykopávek, které kolují na internetu, jsou tyto působivé sochy vidět v plné kráse.

Záhada převozu moai

Otázka převozu moai je stále nevyřešená. Tato problematika je nesmírně zajímavá, zejména vzhledem k tomu, že v polynéské kultuře chybí hospodářská zvířata a kola. Lom v Rano Raraku, kde byly moai vyrobeny, se nacházel ve větších či menších vzdálenostech od místa jejich určení, takže jejich přesun mohl představovat značný logistický problém. Badatelé se většinou přiklánějí k závěru, že ostrované k přepravě těchto zajímavých soch používali kombinaci kládových valníků, lan a dřevěných saní. Odkaz na video ukazující testování jedné z teorií přepravy moai pomocí lan: https://www.youtube.com/watch?v=YpNuh-J5IgE.

Vandalismus na ostrově

V roce 2008 došlo na pláži Anakena na Velikonočním ostrově k bizarnímu incidentu, kdy finský turista uřízl moai ucho. Šestadvacetiletý Fin Marko Kulju byl dopaden, umístěn do domácího vězení a pokutován částkou 17 000 dolarů. Vzhledem k tomu, že mu hrozilo až sedm let odnětí svobody, se uložený trest zdál být malý. Kulju se za své chování rychle veřejně omluvil a zveřejnil ho v chilských novinách. Incident přiměl úřady, aby zavedly přísnější kontroly přístupu turistů, a jeden z lomů byl uzavřen, mimo hlavní atrakci.

Bezpečnost na Velikonočním ostrově

Pokud jde o bezpečnost na Velikonočním ostrově, je třeba zmínit, že ačkoli mají návštěvníci přístup k základní lékařské péči, kterou nabízejí lékárny a nemocnice v Hanga Roa, některé vážnější případy vyžadují převoz na pevninu Chile. Klíčové je vyhýbat se rizikům a dodržovat rady pro prohlídku, zejména proto, že ne všechna potenciálně nebezpečná místa, včetně například některých jeskyní, jsou jasně označena.

Nejzajímavější možnosti ubytování na Velikonočním ostrově
Nejlepší hotely na Velikonočním ostrově za přijatelné ceny
Camping Hostal Tipanie Moana Aeropuerto Centro (rezervujte zde)

Adresa: Tu’u Koihu, S/N, Hanga Roa

Dostupnost pokojů: v hotelu si můžete rezervovat apartmá s jednou nebo dvěma manželskými postelemi.

Vybavení:

 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • přístup k lehátkům a plážovým židlím
 • bezplatný transfer z letiště
 • možnost zapůjčení jízdních kol za příplatek

Ceny za noc v červenci: od 50 €

Ceny za noc v únoru: od 50 €

Hostal y Cabañas Aorangi (rezervovat zde)

Adresa: Tuki Haka Havari, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: stejně jako v případě Camping Hostal Tipanie Moana Aeropuerto Centro je i zde možné strávit pobyt ve dvoulůžkových pokojích se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí. Kromě toho jsou však k dispozici i bungalovy s výhledem do zahrady. Zvolíme-li tuto možnost, budeme mít k dispozici domky s jednou manželskou postelí a dvěma samostatnými lůžky. Je možné si také objednat pobyt v bungalovu s poněkud odlišnou konfigurací se čtyřmi samostatnými lůžky a jednou palandou. Výběrem možnosti rodinného pokoje budeme mít přístup k pěti samostatným lůžkům.

Vybavení:

 • přístup ke grilu, sluneční terase, zahradnímu nábytku a piknikovému místu.
 • oblíbenost vodních sportů v oblasti (šnorchlování)
 • přístup k široké nabídce služeb pro rodiny s dětmi (včetně herny a stolních her).
 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 61 eur

Ceny za noc v únoru: od 61 eur

Hostal Vaihere (rezervovat zde)

Adresa: Avareipua s/n, 277 0000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: V Hostal Vaihere si můžeme vybrat pokoj se dvěma samostatnými lůžky nebo třílůžkový pokoj s jednou manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem. Je možné si také rezervovat jednolůžkový pokoj se společnou koupelnou. Ekonomickou variantou bude jistě také koedukované vícelůžkové apartmá.

Vybavení:

 • přítomnost zahrady
 • internet zdarma
 • parkování zdarma
 • přístup k příslušenství pro přípravu čaje a kávy
 • přístup k zahradnímu nábytku

Ceny za noc v červenci: od 53 €

Ceny za noc v únoru: od 53 €

Nejlepší hotely na Velikonočním ostrově pro rodiny s dětmi
Hare Nua Hotel Boutique (rezervujte zde)

Adresa: Atamu Tekena, Hanga Roa

Dostupnost pokojů: K dispozici jsou zde apartmá s jednou nebo dvěma velkými manželskými postelemi. V závislosti na dostupnosti si zde můžete rezervovat také pokoje s oddělenými lůžky.

Vybavení:

 • venkovní, bezplatný bazén otevřený po celý rok
 • wellness centrum (různé masáže, veřejné lázně, vířivka, lázně pod širým nebem).
 • zařízení pro zdravotně postižené (zvukové pokyny, bezbariérový přístup)
 • transfer z letiště za příplatek
 • přístup do zahrady a na terasu

Ceny za noc v červenci: od 350 €

Ceny za noc v únoru: od 387 EUR

Taha Tai (rezervujte zde)

Adresa: Apina Nui s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: dvoulůžkové pokoje se dvěma samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí. K dispozici jsou zde také větší třílůžková apartmá se třemi samostatnými lůžky nebo jednou manželskou a jednou samostatnou postelí. Ve variantě s bungalovem je na výběr jedna manželská postel nebo dvě samostatné postele.

Vybavení:

 • restaurace na místě, kde se podávají snídaně, obědy a večeře místní kuchyně.
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné veřejné parkoviště přímo na místě
 • venkovní bazén zdarma
 • přístup na nádvoří, zahradu a terasu

Ceny za noc v červenci: od 233 €

Ceny za noc v únoru: od 263 €

Hotel & Apartments „CHEZ HIVA“ (rezervovat zde)

Adresa: Petero Atamu S/N, 2700000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: K dispozici jsou zde mezonetové apartmány se dvěma samostatnými lůžky v ložnici a dvěma rozkládacími pohovkami v obývacím pokoji. Je možné si také rezervovat rodinný apartmán se dvěma nebo jednou samostatnou postelí a jednou velkou manželskou postelí.

Vybavení:

 • bezplatné veřejné parkoviště
 • bezplatné veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • za příplatek je k dispozici transfer z letiště
 • přístup k příslušenství pro přípravu čaje a kávy
 • přítomnost restaurace AU BOUT DU MONDE, která se specializuje na belgickou kuchyni

Ceny za noc v červenci: od 99 €

Ceny za noc v únoru: od 108 €

Nejlepší luxusní hotely na Velikonočním ostrově
Nayara Hangaroa (rezervujte zde)

Adresa: Pont s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: V hotelu Nayara Hangaroa jsou k dispozici tři typy apartmánů: s jednou manželskou postelí, s dalšími dvěma rozkládacími pohovkami v obývacím pokoji a se dvěma samostatnými lůžky a jednou rozkládací pohovkou.

Vybavení:

 • tři restaurace s místní i mezinárodní kuchyní
 • venkovní bazén s celoročním provozem, zdarma
 • wellness centrum s širokou nabídkou služeb (masáže různých částí těla, vířivka, posilovna, sauna, parní lázeň).
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 532 €

Ceny za noc v únoru: od 931 €

VILLA HOMITI (rezervujte zde)

Adresa: Pont s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: ve vile jsou k dispozici čtyři ložnice (v každé z nich je jedna velká manželská postel a v jedné z nich futonová matrace). V obývacím pokoji je k dispozici také rozkládací pohovka.

Vybavení:

 • Přijetí domácích zvířat bez příplatku
 • přístup na terasu a zahradu
 • bezplatné a veřejné připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • výhled na moře

Ceny za noc v červenci: od 498 €

Ceny za noc v únoru: od 498 €

Hotel Hare Uta (rezervovat zde)

Adresa: Pont s/n, 2770000 Hanga Roa

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou extra velkou manželskou postelí

Vybavení:

 • Přístup do restaurace Umanga, kde se podávají jídla pro všechny denní doby
 • venkovní bazén s brouzdalištěm zdarma
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • rozsáhlé možnosti trávení volného času (tematické večery s večeří, živá hudba, možnost pořádání výletů za místními památkami)

Ceny za noc v červenci: od 463 €

Ceny za noc v únoru: od 540 €

Pátý den

První den prohlídky ostrova

Orongo

Po první noci na ostrově zahájíme prohlídku Velikonočního ostrova plni energie. První atrakcí bude archeologické naleziště Orongo, které se nachází nedaleko Hanga Roa a kde kdysi fungovala vesnice a místní kultovní centrum.

Jak se tam dostat?

Do Oronga se dostanete za čtvrt hodiny jízdy z Hanga Roa směrem na jih.

Tajemné chýše

Jak již bylo zmíněno, v Orongu se kdysi nacházela vesnice, jejíž pozůstatky se díky práci badatelů a restaurátorů dochovaly dodnes. Skládají se z kulatých nízkých kamenných budov krytých střechami z drnů. Na architektonickém kontextu těchto staveb je nesmírně zajímavá také absence oken a malé otvory, které způsobují nejasnosti ohledně řešení jejich funkce.

Brick houses at the ruins of Orongo Village at Rano Kau Volcano - Easter Island, Chile
Brick houses at the ruins of Orongo Village at Rano Kau Volcano – Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By diegograndi
Rituální funkce vesnice Orongo

Místo bylo kdysi také důležitým rituálním centrem, spojeným s kultem ptáka man (tangata manu), který se účastnil rituálních soutěží o ukořistění prvního vejce manu tara neboli rybáka černého v daném hnízdním roce.

Je třeba zdůraznit, že ačkoli titul tangata manu, který se uděloval vítězi soutěže, byl nesmírně prestižní, jeho získání bylo spojeno s mimořádně vysokou mírou rizika. Účastníci museli nejen překonat topografické obtíže pevninské oblasti, ale také podniknout mimořádně riskantní plavbu po moři, která se jim mohla stát osudnou. Závod zahrnoval výpravu na nedaleký ostrov Motu Nui, která mohla skončit pádem ze strmých útesů nebo sežráním žralokem. Vítěz soutěže proto musel prokázat mimořádnou odvahu a rozvahu.

V oblasti Orongo najdete také četné petroglyfy, zobrazující především tangata manu, které byly pravděpodobně vytesány na památku některého z vítězů tohoto extrémního závodu.

Ceny vstupného

Návštěva fascinujícího Oronga, které se nachází v národním parku Rapa Nui, je spojena se zakoupením vstupenky. Přestože vstupné činí 56 eur, zaručuje také přístup k mnoha dalším atrakcím nacházejícím se v parku. Nezapomeňte, že zaplacením této částky také podpoříte zachování a ochranu světového dědictví Velikonočního ostrova.

Rano Kau

Po návštěvě Oronga stojí za zmínku také další lokalita v těsné blízkosti – Rano Kau. Jedná se o impozantní sopečný kráter, který zaujme svou impozantní velikostí (dno zabírá zarostlé kráterové jezero o průměru asi jeden kilometr) a nerostným bohatstvím. Rano Kau totiž obsahuje celou řadu magmatických hornin, včetně čediče, pemzy a obsidiánu, jejichž zdejší pramen byl jedním z nejdůležitějších pro kameníky využívající tuto surovinu na ostrově. Pokud jde o datování tohoto pozoruhodného kráteru, jeho vznik se datuje do pleistocénu (vznikl z čedičových lávových proudů v tomto období). Nejmladší horniny v něm naopak pocházejí z doby před 150 000 až 210 000 lety.

Krater Rano Kau, Wyspa Wielkanocna, Chile
Krater Rano Kau, Wyspa Wielkanocna, Chile, licencja: shutterstock/By thomaslusth
Ahu Vinapu

Ahu Vinapu je další pozoruhodná lokalita v národním parku Rapa Nui, několik kilometrů východně od Oronga a Rano Kau. Je to jedno z největších ahu na Velikonočním ostrově, působivý komplex kamenných plošin. Ahu na tomto místě se skládá z velkých, pečlivě osazených čedičových desek, což nepochybně svědčí o kamenické zručnosti domorodců.

Rapa Nui. The statue Moai in Ahu Vinapu on Easter Island, Chile
Rapa Nui. The statue Moai in Ahu Vinapu on Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By Sergey-73
Vazby na jiné kultury

Zajímavé je, že tyto stavby vykazují jistou podobnost s některými stavbami nacházejícími se v Peru, konkrétně se stavbami Inků v Sacsayhuamánu nebo Sillustani. Zdá se, že čedičové desky, které jsou nedílnou součástí Ahu Vinapu, sdílejí některé konstrukční prvky s inckými zdmi a pohřebními věžemi, známými jako chullpa.

Výzkum, který byl v červenci 2020 publikován v časopise Nature, také konkrétně přispěl k pochopení mezikulturních vazeb Velikonočního ostrova. Potvrdil přítomnost andské DNA v populaci Rapa Nui, stejně jako na několika dalších polynéských ostrovech. Genetické analýzy naznačují přítomnost 2 až 5 % indiánských předků mezi obyvateli ostrova. Tento objev vrhá nové světlo na složitou historii a interakce mezi různými kulturami v tomto odlehlém koutě světa.

Šestý den

Ahu Tahai

Jak se tam dostat?

Druhý den naší cesty po Velikonočním ostrově bude stejně vzrušující. Prohlídku začneme archeologickým nalezištěm Ahu Tahai. Jelikož se lokalita nachází severně od Hanga Roa, přímo na hranici města, je snadno dostupná jak autem, tak pěšky. Procházka z centra města trvá pouhých dvacet minut.

Co se v Ahu Tahai nachází?

Ahu Tahai je překvapivě rozmanité a historicky bohaté. Najdete zde tři ahu, na nichž jsou na rozdíl od těch v Ahu Vinapu umístěny moai. Ahu Ko Te Riku je jednou z nejpůsobivějších plošin, kde najdeme restaurované moai s očima z bílého korálu a pukao z červené sopečné horniny. Druhé ahu, pojmenované Ahu Tahai, patří k nejstarším na ostrově a představuje moai o impozantní výšce 4,5 metru. Třetí, Ahu Vai Ure, je zase jednou z nejznámějších ahu, která má až pět moai rozmístěných podél pobřeží. Místo je turisty oblíbené zejména kvůli skvělým podmínkám pro obdivování západu slunce.

Ahu Tahai with Moai statues and Hanga Roa city with harbor, Easter Island (Rapa Nui), Chile.
Ahu Tahai with Moai statues and Hanga Roa city with harbor, Easter Island (Rapa Nui), Chile., licencja: shutterstock/By SL-Photography
Tapati v Ahu Tahai

Pro zajímavost stojí za zmínku také to, že na Ahu Tahai se kromě archeologického naleziště pravidelně konají neobvyklé obřady, které jsou součástí živé tradice ostrova. Jedním z nich je festival tapati, který pořádá místní komunita jako poctu svým předkům. Jeho součástí jsou různé soutěže a klání, jejichž prostřednictvím se pěstuje kulturní dědictví Velikonočního ostrova.

Ahu Akahanga

Jak se dostat do Ahu Akahanga?

Po návštěvě Ahu Tahai se vydáme na archeologické naleziště Ahu Akahanga. Místo je snadno dostupné autem, skútrem nebo na kole, v závislosti na individuálních preferencích a schopnostech. Vzdálenost mezi centrem Hanga Roa a Ahu Akahanga je necelých dvanáct kilometrů, takže cesta bude jistě pohodlná a plná zajímavostí v podobě úžasných scenérií.

Hare paenga

Ahu Akahanga je neobvyklým místem na mapě ostrova, kde najdeme mimo jiné kamenné základy pro tuto oblast charakteristických domů hare paenga. Tyto fascinující stavby, které svým eliptickým tvarem připomínají lodě otočené o 180 stupňů, patří k jedinečným prvkům hmotného dědictví ostrova. Před vchodem do každého z nich najdete také čtvercové plochy lemované malými balvany, které jistě přispívají k originalitě místa.

Umu pae v Ahu Akahanga

Kromě domů se v oblasti Ahu Akahanga nacházejí také pozůstatky umu pae, tradičních vařičů, které jsme již viděli v souvislosti s kuchyní Velikonočního ostrova. Zajímavé je, že slovo „pae“ v jazyce ostrovanů znamená pět, což odkazuje na počet kamenů obvykle používaných ke stavbě vařiče.

Jeskyně

Na Ahu Akahanga najdete kromě fascinujících domků paenga zajíců také malou jeskyni, která plnila důležitou funkci úkrytu pro rybáře. Využívali ji k úkrytu před silnými dešti a k bezpečnému přenocování.

Ahu a moai

Co však dává této lokalitě jedinečný charakter, jsou nám již známá ahu. Stejně jako v případě Ahu Vinapu ani na této plošině se nenachází vertikálně stojící moai. V její bezprostřední blízkosti jsou však k vidění převrácené zbytky těchto pozoruhodných soch.

Na ahu, která je dlouhá osmnáct metrů, můžeme vidět až třináct moai, vysokých od pěti do sedmi metrů, uspořádaných lícem vzhůru. Toto neobvyklé uspořádání, které je jinde na ostrově k vidění jen zřídka, umožňuje lépe pozorovat vytesané detaily soch, což může být pro návštěvníky zajímavým a jedinečným zážitkem. Eroze má bohužel na stav dochování těchto nálezů mimořádně devastující vliv, jak je vidět na fotografiích moai z lokality. Iniciativy na obnovu těchto památek na Ahu Akahanga by mohly pomoci zachovat jedinečné dědictví tohoto tajemného ostrova.

Fallen Moai Statues at Ahu Akahanga - Easter Island, Chile
Fallen Moai Statues at Ahu Akahanga – Easter Island, Chile, licencja: shutterstock/By diegograndi
Legenda o pohřbu Hotu Matuʻy

V tradici Ahu Akahanga se traduje vyprávění o pohřbu legendárního Hotu Matuʻi, který je považován za prvního krále ostrova. Podle této legendy bylo jeho tělo po smrti pohřbeno pod mohylou z kamenů v této oblasti. Podle vyprávění se nejstarší syn Tuʻu Maheke rozhodl Hotu Matuʻimu uříznout hlavu a ukrýt ji mezi kameny. O něco později to někdo objevil a další vládce, Tu’u Ko Ihu, lebku ukradl a ukryl ji ve svém domě v Ahu Te Peu. Teprve královi potomci dokázali vzácnou relikvii získat zpět. Od té doby mohli využívat duchovní sílu (známou jako mana) vycházející z této vzácné relikvie.

Navzdory probíhajícím vykopávkám nebyly dosud nalezeny žádné konkrétní stopy po dávném vládci Hotu Matuʻi. Vyloučena byla i možnost, že by byl ariki pohřben pod ahu, protože datování výstavby tohoto místa je několik století po smrti legendárního vládce. Existuje hypotéza, že pohřební komora Hotu Matuʻiho se může nacházet pod nedalekou mohylou z kamenů, tato teorie však do dnešního dne nebyla potvrzena.

Výklad místa údajného pohřbu

Ahu Akahanga, které se nachází uprostřed jižního pobřeží Velikonočního ostrova, je mimořádně zajímavým místem z hlediska výběru této oblasti jako pohřebiště legendárního Hotu Matu’iho. Podle některých badatelů mohlo toto rozhodnutí pramenit z přesvědčení, že údajná duchovní síla vycházející z ariki rovnoměrně pokryje obě strany ostrova a přinese komunitě hojnou úrodu a úspěšný rybolov.

Zajímavé je, že sestra Hotu Matu’i, Ava Rei Pua, a manželka arikiho Tu’u Ko Ihu byly pohřbeny na druhém konci ostrova, na Ahu Te Peu. Nedávné studie ukázaly, že mezi Ahu Akahanga a Ahu Te Peu existuje astronomická a geometrická souvislost. Analýzy ukazují, že při pozorování západu slunce během zimního slunovratu z Akahanga, které se nachází na jihovýchodním pobřeží, směřují poslední sluneční paprsky k Te Peu, kde se nachází hrobka Ava Rei Pua. Podobně je z Te Peu, které se nachází na severozápadě ostrova, při východu slunce během letního slunovratu vidět Akahanga, symbolické pohřebiště Hotu Matu’iho. I když tato souvislost může být výsledkem geografických náhod, pohled z mystického hlediska může potvrzovat schopnost Rapa Nui využívat znalosti geometrie a astronomie k propojení symbolických pohřebišť dvou transcendentních postav v historii ostrova.

Ahu Tongariki

Jak se tam dostat?

Ahu Tongariki, největší ahu na Velikonočním ostrově, je atrakcí, kterou navštívíme po opuštění Ahu Akahanga. Z Ahu Akahanga se tam dostaneme po trase podél jižního pobřeží ostrova, která měří asi osm kilometrů.

Ahu Tongariki - największy ahu na Wyspie Wielkanocnej.
Ahu Tongariki – największy ahu na Wyspie Wielkanocnej., licencja: shutterstock/By tank_bmb
Bouřlivá historie Ahu Tongariki

Ahu Tongariki má nesmírně zajímavou historii, která podtrhuje jak jedinečnost kulturního dědictví, tak snahu o jeho ochranu a péči o něj. Moai nacházející se na Ahu Tongariki byly koncem 18. a počátkem 19. století místní komunitou svrženy z nejasných důvodů, které pravděpodobně souvisely s válkami mezi kmeny nebo ztrátou víry místních obyvatel v ochrannou moc předků ztotožňovaných s moai. Ničivé dílo dokonaly vlny tsunami, které památky smetly do vnitrozemí v minulém století. Díky restaurátorským pracím však dnes můžeme obdivovat patnáct moai hrdě stojících na ahu.

Umístění

Ahu Tongariki se nachází v jedinečném prostředí, v blízkosti dvou vyhaslých sopek – Poike a Rano Raraku, které kdysi sloužily jako lom, z něhož se těžil sopečný tuf pro vytesávání moai.

Sedmý den

Puna Pau

Sedmý den naší cesty po Chile zahájíme pěším výletem z Hanga Roa do Puna Pau, které se nachází na okraji města. Zde se v malém kráteru neboli škvárovém kuželi nacházel lom, kde se kdysi těžila červená škoria. Z této horniny se vyráběly červené „klobouky“, které se nasazovaly na hlavy některých moai. Výše zmíněná surovina se v Puna Pau těžila také pro výrobu samotných soch moai, včetně nejstarší známé sochy na ostrově – moai Tukuturi. Na skalách z Puna Pau lze někdy nalézt také petroglyfy.

Puna Pau Volcano, Easter Island (Isla de Pascua - Rapa Nui), Chile
Puna Pau Volcano, Easter Island (Isla de Pascua – Rapa Nui), Chile, licencja: shutterstock/By Focus+Fusion

Ahu Akivi

Dalším vrcholem dne bude Ahu Akivi, pět kilometrů severně od Puna Pau. Toto archeologické naleziště se vyznačuje přítomností sedmi moai, které jsou na ahu rozmístěny v ose východ-západ. Jedinečnost této lokality spočívá mimo jiné v přesnosti rozmístění soch. Během jarní rovnodennosti jsou moai obráceny přesně k západu slunce, zatímco během podzimní rovnodennosti jsou obráceny dozadu k východu slunce. Díky této astronomické přesnosti je Ahu Akivi jediným místem na ostrově, kde lze pozorovat tak přesný vztah k daným jevům. Místo je tedy zřejmě dalším fascinujícím příkladem vyspělých astronomických znalostí dávných obyvatel Velikonočního ostrova.

Widok siedmiu Ahu Akivi Moai, które są jedynym Moai, aby zmierzyć się z morzem, Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna, Chile.
Widok siedmiu Ahu Akivi Moai, które są jedynym Moai, aby zmierzyć się z morzem, Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna, Chile., licencja: shutterstock/By Lisa+Strachan
Legenda o Ahu Akivi

Na rozdíl od ostatních soch na ostrově, které jsou obráceny k vesnici, je sedm moai na Ahu Akivi obráceno k moři, což je neobvyklé podle místní víry, podle níž sochy vyzařují ochrannou manu směrem k vesnici a jejím obyvatelům. Dnes se předpokládá, že obyvatelé Rapa Nui zvolili tuto orientaci, aby uzavřeli dohodu s mořem a získali jeho přízeň pro mořeplavce.

Ke specifické orientaci moai na Ahu Akivi se však váže také legenda. Podle ní měl prý legendární kněz Hotu Matu sen, v němž králova duše překročila oceán a ukázala mu ostrov Rapa Nui. Dojatý kněz pak vyslal zvědy, kteří se vydali přes moře, aby ostrov lokalizovali a našli potenciální osadníky. Sedm statečných průzkumníků zůstalo na ostrově a čekalo na králův příjezd. Jako pocta jejich věrnosti a obětavosti mělo být na Ahu Akivi postaveno sedm impozantních kamenných soch. Podle příběhu jsou monumentální sochy symbolickým znázorněním těchto sedmi námořníků.

Ahu Nau Nau

Jak se tam dostat?

Další fascinující zastávkou po návštěvě Ahu Akivi bude Ahu Nau Nau, kam se dostanete po krátké, asi dvacetiminutové cestě autem. Archeologické naleziště se nachází uprostřed severovýchodního pobřeží ostrova, pouhých 150 metrů do vnitrozemí od klidné a malebné pláže Anakena.

Význam naleziště v mýtu o počátcích osídlení Velikonočního ostrova

Ahu Nau Nau má pro Velikonoční ostrov zvláštní význam, protože podle ústní tradice si zde náčelníci mocného klanu Miru založili své sídlo. Kromě toho v této oblasti údajně přistál ariki Hotu Matu’a, legendární vůdce a první král ostrova, jak ho známe, se svými lidmi, a založil tak první kolonii, z níž se zrodila kultura Rapa Nui.

Historie osady Ahu Nau Nau

Archeologický výzkum naznačuje nejméně tři fáze výstavby (mezi lety 1100 a 1400 n. l.) a provozu osady Ahu Nau Nau. Spekuluje se však o tom, že osada mohla vzniknout již o několik století dříve, což by z ní činilo jednu z nejstarších na ostrově.

Etymologie názvu Ahu Nau Nau

Pokud jde o název lokality, druhá část slova „naunau“ pravděpodobně souvisí s vyhynulým druhem rostliny známým jako nau opata nebo naunau. Přestože tato rostlina, která byla palmou nebo santalem, vyhynula v roce 1890, vzpomínka na ni je stále živá. V minulosti se její aromatické dřevo používalo k výrobě parfémů a ořechy byly jejími výživnými plody. O Naunau se dokonce zmiňuje jedna legenda, podle níž si Hotu Matu’a a jeho lidé přivezli její ořechy ze své původní vlasti, aby jim poskytly obživu během prvních měsíců na ostrově.

Moai from Ahu Nau Nau at Easter Island
Moai from Ahu Nau Nau at Easter Island, licencja: shutterstock/By saraporn
Stav zachování moai

Při pohledu na moai na Ahu Nau Nau si nelze nevšimnout mimořádné preciznosti a pečlivosti, s jakou byly provedeny. Při zkoumání těchto soch očima jsme schopni dospět k výrazným rysům obličeje, nosu, uší a rukou, což je odlišuje od ostatních památek tohoto typu na ostrově. Na první a jedné z nejzachovalejších moai zde upoutá pozornost také kuželovitý tvar pukao.

Neobvyklým detailem jsou také spirálovité geometrické vzory v reliéfu, které jsou patrné na hýždích moai (možná mají představovat tetování nebo malby na jejich tělech). Přítomen je také reliéf pravděpodobně znázorňující opasek v úrovni boků. Kromě toho můžeme na kamenných blocích na ahu spatřit petroglyfy zobrazující ptáky v letu a možná i mýtické postavy, což dodává lokalitě ještě větší tajemné kouzlo.

Průlomový objev v roce 1978

Během restaurátorských prací prováděných na Ahu Nau Nau v roce 1978 byl učiněn pozoruhodný objev, který výrazně změnil dosavadní představu o moai. Tehdy byly objeveny úlomky bílého korálu, z něhož byly kdysi vytvořeny oči soch, a červený disk, který představoval zornice. Tento nález byl průlomový, protože dříve panoval názor, že oční důlky moai jsou prázdné.

Ahu Ature Huki

V komplexu Ahu Nau Nau se nachází také moai Ahu Ature Huki, která je důležitou součástí historie Velikonočního ostrova v oblasti restaurování a ochrany kulturního dědictví. Tato uvízlá a erodovaná socha byla první, která byla v moderní době na ostrově znovu vztyčena.

Moai at Ahu Ature Huki at Anakena Beach on Easter Island
Moai at Ahu Ature Huki at Anakena Beach on Easter Island, licencja: shutterstock/By NYCKellyWilliams

Druhý týden prohlídky

Osmý den

Museo Antropológico Padre Sebastián Englert

Jak se do muzea dostat?

Osmý den naší cesty po Chile zakončíme naši mimořádnou prohlídku Velikonočního ostrova a poslední den věnujeme objevování dalších fascinujících památek ostrova. Naši cestu zahájíme návštěvou muzea Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, které se nachází ve městě Hanga Roa nedaleko Ahu Tahai.

Do muzea se dostanete necelých dva a půl kilometru od centra města.

Sbírky muzea

Sbírky tohoto muzea jsou skutečným pokladem pro milovníky historie a kultury Velikonočního ostrova. Sbírky muzea obsahují úctyhodný počet přibližně 15 000 artefaktů. Tyto sbírky zahrnují mimo jiné předměty shromážděné františkánem Sebastianem Englertem, který byl průkopníkem studia kultury a jazyka ostrova, a dalšími badateli. Velkou část artefaktů na místě totiž tvoří také nálezy, například lidské ostatky objevené při archeologických vykopávkách.

K nejcharakterističtějším památkám v Museo Antropológico Padre Sebastián Englert patří moai kavakava, dřevěné postavy obvykle představující stojícího, mírně shrbeného muže s vyzáblým tělem.

V muzeu se nacházejí také cenné nálezy, které mají užitkovou funkci. Dobrým příkladem takových artefaktů jsou například „matā“, což jsou nástroje vyrobené z obsidiánu, které obyvatelé Velikonočních ostrovů používali k řezání, sekání nebo jako hroty oštěpů. Rozsáhlá sbírka muzea zahrnuje také starověké háčky na ryby.

Muzeum se může pochlubit také přírodovědnou sbírkou, která zahrnuje kosti kytovců.

V knihovně Williama Mulloye, která je nedílnou součástí muzea, se zase nachází rozsáhlá sbírka vědecké literatury o ostrově.

Památky ve sbírkách zahraničních muzeí

Díky koloniální minulosti Rapa Nui a výzkumným aktivitám, které na ostrově provádějí mezinárodní vědecké týmy, se řada předmětů kulturního významu z Velikonočního ostrova dostala do muzeí po celém světě. V muzejních sbírkách na různých kontinentech se nacházejí užitkové předměty i řezby moai nebo dřevěné figurky, které tvoří nedílnou součást hmotného dědictví ostrova.

Již několik let probíhají kampaně za obnovu památek místní kultury na Velikonočním ostrově. Tato iniciativa zahrnuje mnoho unikátních artefaktů, mimo jiné i sochy moai, které jsou pravděpodobně nejcharakterističtějšími prvky kulturní krajiny ostrova. Jedním z artefaktů zahrnutých do návrhu na obnovu ostrova je Hoa Hakananai’a, který je často považován za nejkrásnější moai Velikonočního ostrova. Tato socha je ceněna zejména pro své reliéfy spojené s kultem ptačího muže, který hraje důležitou roli v místní mytologii. Hoa Hakananai’a je v současné době umístěna v Britském muzeu v Londýně.

Oficiální webové stránky muzea

Před návštěvou Museo Antropológico Padre Sebastián Englert se určitě vyplatí navštívit oficiální webové stránky muzea, kde jsou k dispozici cenné informace týkající se různých otázek spojených s touto institucí. Mimo jiné zde najdete zprávy věnované aktuálním akcím, které se v muzeu konají, jako jsou festivaly, workshopy nebo zahájení nových výstav.

Webové stránky muzea obsahují také digitální zdroje týkající se specifických aspektů kultury Velikonočního ostrova. K dispozici je například rozsáhlé vlákno věnované umělecky unikátním dřevěným sochám.

Důležitým tématem, kterému se stránky věnují, je také repatriace hmotného dědictví Rapa Nui. V článku, který zde byl zveřejněn, se lze seznámit s problematikou příslušnosti nálezů a významem navrácení artefaktů hmotné kultury zpět na ostrov.

Potápění na Velikonočním ostrově

Podmínky potápění na Velikonočním ostrově

Po prohlídce muzea bude dalším bodem programu úžasný vodní zážitek v podobě šnorchlování nebo potápění, podle vašich schopností nebo preferencí.

Vody Velikonočního ostrova nabízejí pro tuto aktivitu velmi dobré podmínky.

Jednou z největších výhod potápění nebo šnorchlování ve vodách ostrova je křišťálově čistá voda, což je dáno nedostatkem planktonu a geografickou izolací Velikonočního ostrova a s tím související absencí rozvinutého průmyslu, který by mohl potenciálně znečistit místní životní prostředí. Voda je také mimořádně čistá a viditelnost může dosahovat až šedesáti metrů.

Další výhodou je příjemná teplota vody, která se pohybuje mezi 18 a 26 stupni Celsia.

Flóra a fauna okolních vod

Přestože vody Velikonočního ostrova nejsou známé rozsáhlým výskytem tropických ryb nebo korálových útesů, lze se při jejich průzkumu setkat s mnoha fascinujícími druhy. V oblasti žije přibližně sto šedesát druhů mořských živočichů, z nichž čtvrtina je endemická, vyskytující se pouze v místním ekosystému. Rozhodneme-li se tedy ponořit do oceánu nebo šnorchlovat, jistě budeme mít příležitost obdivovat nádherný a jedinečný svět flóry a fauny.

Mezi nejběžnější mořské živočichy v oblasti patří zelené mořské želvy, které lze často spatřit v oblasti zálivu města Hanga Roa. Zajímavé je, že můžete počítat s úžasným setkáním s nimi, aniž byste museli vstoupit do vody, protože želvy můžete vidět plavat hned u břehu v malých hloubkách.

Kde se na Velikonočním ostrově potápět
Potopené moai

Pokud jde o místa hodná pozornosti milovníků potápění, jedním z nejoriginálnějších je podmořská svatyně moai. Zde diskutovaná potopená socha, která pochází z novověku, je poctou a vyjádřením vděčnosti domorodých obyvatel předchozím generacím, které jim předaly dovednosti potřebné pro život na moři. Potopená moai je také symbolem úcty k vodě a všemu, co člověku nabízí.

Motu Nui

Motu Nui, ostrůvek kousek jižně od Velikonočního ostrova, nedaleko Oronga, je fascinujícím místem pro podmořský průzkum. Ve vodách obklopujících Motu Nui se totiž můžete setkat s nejrůznějšími formami života a mimo jiné také s charakteristickými hladkými šedými skalami. Toto neobyčejné místo také skrývá tajemství z dávných dob. V oblasti Motu Nui se dříve konaly soutěže spojené s kultem ptačího muže. Při potápění ve vodách Moto Nui proto zažijete i neobvyklé ozvěny historie.

Katedrála

Další fascinující lokalitou pro milovníky potápění je oblast známá jako „Katedrála“. Najdete zde zvláštní labyrinty a jeskyně neobvyklých skalních útvarů, které se nacházejí v podvodních lávových kanálech. Mějte však na paměti, že proudy v této potápěčské lokalitě mohou být někdy poměrně silné, takže se sem vyplatí vydat, pokud máte dostatek zkušeností s potápěním.

Útes

Další mimořádně atraktivní potápěčskou lokalitou ve vodách Velikonočního ostrova je „The Cliff“, známý také jako „Acantilado“. Výrazná podmořská krajina se soustředí především na členitý vápencový sopečný podklad, osídlený koloniemi mladých korálů. Je to vynikající místo pro ty, kteří začínají své potápěčské dobrodružství.

Potápěčské centrum Velikonočního ostrova
Potápěčské centrum Orca

Mezi vyhlášenými potápěčskými centry na Velikonočním ostrově vyniká Orca Diving Center, které bylo na ostrově otevřeno jako první svého druhu a zahájilo provoz v roce 1980. Komplex zahrnuje obchod Hare Orca a potápěčské centrum, které se nachází v Caleta Hanga Roa a je zařízeno v polynéském stylu. Nabízejí komplexní infrastrukturu včetně kanceláře, dílny, místnosti s vybavením, koupelen, sprch, společenské místnosti, prostoru pro oplachování potápěčského vybavení a terasy, ideální pro relaxaci.

Potápěčské centrum Orca také garantuje všem návštěvníkům profesionální potápěčské vybavení, včetně člunů, elektrických kompresorů, kyslíkových lahví, neoprenů, ale i masek, šnorchlů a ploutví. Je tedy ideálním místem pro milovníky potápění, které poskytuje komplexní zázemí a špičkové vybavení.

Potápěčské centrum Orca nabízí širokou škálu aktivit, které vyhovují rozmanitým preferencím a schopnostem milovníků podmořského dobrodružství bez ohledu na jejich zkušenosti a dovednosti.

Podvodní křest (Iniciación al buceo)

Jedním z nejneobvyklejších zážitků je „podvodní křest“, určený pro ty, kteří s potápěním začínají. Tato 30-35minutová cesta pod vodou se odehrává v malých hloubkách, přičemž potápěči se mohou dostat maximálně do deseti metrů pod mořskou hladinu. Účastníci, kteří jsou obklopeni korálovými útesy a pestrobarevnými rybami, mohou využít individuálního přístupu (jeden instruktor na osobu). Navíc, aby se účastníci seznámili s fascinujícím podmořským světem, koná se před ponorem podrobná lekce, která budoucí potápěče poučí.

Za malý příplatek (10 EUR) je navíc k dispozici možnost zvěčnit tento mimořádný zážitek pomocí fotografií nebo podvodního filmu. Celá atrakce naproti tomu stojí v základní verzi 60 €.

Plavba lodí a šnorchlování (Paseo en bote y snorkeling)

Potápěčské centrum Orca nabízí i další fascinující atrakce, včetně plavby lodí na ostrovy Motu Nui, Motu Iti a Kao Kao, které bývaly arénou pro soutěž Tangata Manu. Cesta z Calety Hanga Roa trvá pouhých patnáct minut. Jakmile se tam účastníci dostanou, mohou se ponořit do nejčistších vod Tichého oceánu a užívat si plavání nebo šnorchlování. Během podmořského průzkumu lze objevit malebnou sopečnou krajinu s korálovými útesy pokrývajícími stěny skalních útvarů. Kouzlo místa umocňují drobné tropické rybky.

Cena této fascinující atrakce je třicet eur (děti do dvanácti let platí polovinu), takže je v tomto ohledu poměrně dostupná. Na druhou stranu celý výlet trvá od jedné a půl do dvou hodin a v jeho ceně je zahrnuto šnorchlovací vybavení pro každého účastníka, který má zájem objevovat bohatství podmořského světa.

Možnosti pro zkušené potápěče

Potápěčské centrum Orca je také skvělým místem pro zkušené certifikované potápěče, kteří chtějí prozkoumat podmořská tajemství Velikonočního ostrova. Jednou z fascinujících možností pro pokročilé potápěče je Buceo Aventura, která nabízí možnost prozkoumat pod vodou kolosální sopečné skulptury, sestávající z korálových útesů, jeskyní, mělčin a lávových mostů. Je však třeba poznamenat, že možnost vyrazit závisí na podmínkách na moři v daný den. Cena za tuto atrakci činí padesát eur a zahrnuje jeden ponor. Během každého ponoru máme k dispozici kompletní profesionální vybavení.

Pro zkušené potápěče, kteří chtějí prozkoumat podmořské radovánky v extrémnějších podmínkách, nabízí potápěčské centrum Orca možnost nočního ponoru za sedmdesát eur. Kromě toho centrum umožňuje absolvovat kurzy potápění, které však vzhledem k přísnému itineráři pravděpodobně nepřipadají v úvahu. Zájemci o tuto nabídku najdou podrobné informace na oficiálních internetových stránkách potápěčského centra Orca.

Devátý den

Devátý den cesty opustíme Velikonoční ostrov a vrátíme se do Santiaga. Vzhledem k dlouhé cestě neplánujeme na tento den žádné aktivity.

Desátý den

Kulturní centrum La Moneda

Jak se tam dostaneme?

Desátý den naší poznávací cesty po Chile však zamíříme do Centro Cultural La Moneda. Nejjednodušší způsob, jak se tam dostat, je jet metrem a vystoupit na stanici La Moneda (Línea 1). Vzdálenost mezi stanicí metra a kulturním centrem je asi tři sta padesát metrů. Lokalizaci místa usnadňuje přítomnost Palacio de La Moneda, sídla prezidenta Chilské republiky, v sousedství.

Výstavní sály a galerie

Centro Cultural La Moneda má několik výstavních prostor. Z nich stojí za zmínku Sala Andes a Sala Pacífico. Zajímavé je, že se jedná o prostory pro různé výstavy a obvykle se v nich paralelně prezentují výstavy, které uspokojují různorodé zájmy návštěvníků. Diverzifikace kulturní nabídky a oslovení různých skupin publika patří k hlavním cílům CCLM, díky nimž se toto místo stalo dynamickým centrem umění a kultury v Santiagu.

Centro Cultural La Moneda nabízí i další výstavní prostory, které jistě také stojí za prozkoumání. Galería del Diseño je místem, kde jsou prezentovány výstavy věnované místnímu i mezinárodnímu designu a architektuře. V tomto prostoru máme často možnost vidět umělecké instalace, které ukazují méně zjevné aspekty nábytku, textilu nebo jiných předmětů. Tvůrci se zde snaží divákovi zprostředkovat hlubší význam a funkci zdánlivě banálních věcí.

Dalším fascinujícím prostorem je Galería del Patrimonio. Výstavy pořádané v této místnosti často zdůrazňují potřebu chránit a pečovat o naše společné dědictví. V současné době zde probíhá výstava pod názvem „Ecologías Híbridas“, která ukazuje vztah mezi umělou inteligencí a ekologií.

Centro Cultural La Moneda vychází vstříc různým zájmům, o čemž svědčí přítomnost různých galerií a iniciativ. Galería Cero, která se snaží podporovat vztah ke kultuře a umění od nejútlejšího dětství, nabízí programy šité na míru dětem. Galería de Fotografía zase umožňuje návštěvníkům prozkoumat fascinující svět fotografie.

Workshopy

Kromě toho centrum pořádá workshopy, které zahrnují nejrůznější aktivity, mimo jiné i tvůrčí projekty pro děti. Ačkoli je mnoho z těchto aktivit zaměřeno na nejmenší, nechybí ani dílny otevřené širšímu publiku. V lednu 2024 se například koná kurz věnovaný taiči, který účastníkům nabízí jedinečný zážitek.

Cineteca Nacional de Chile

Z dalších atrakcí kulturního centra Centro Cultural La Moneda stojí za zmínku Cineteca Nacional de Chile, neboť jednou z klíčových funkcí kulturního centra je také uchovávání a šíření audiovizuálního dědictví. Na oficiálních internetových stránkách je možné se podívat na plánované filmové festivaly a premiéry, a to jak národní, tak mezinárodní, což je zajímavým doplněním kulturní nabídky centra.

Ceny vstupného

Ceny vstupenek do kulturního centra La Moneda závisí na aktuálně pořádaných výstavách, proto je vhodné sledovat aktuální výstavy na webových stránkách centra. Za zmínku stojí, že centrum často pořádá výstavy, na které je vstup zdarma.

Restaurace, kavárny a obchody

Na úrovni -1 nabízí Centro Cultural La Moneda moderní a rozmanité kulturní a gastronomické prostory. Jeho součástí je mimo jiné certifikovaná nadace Fundación Artesanías de Chile, která v tomto prostoru nabízí obchod s řemeslnými výrobky. Součástí tohoto prostoru jsou také kavárny Cívico, Café Torres a čokoládovna Entre Lagos. Během pobytu v Centro Cultural La Moneda můžete také zamířit do restaurace Muno Rural, která nabízí vynikající kuchyni a představuje rozmanité a inovativní kulinářské kombinace v souladu s přírodou. Každý zdejší obchod a kavárna mají svou jedinečnou historii, styl a služby, což z nich činí ideální místo pro setkávání obyvatel Santiaga.

Další zařízení

Centro Cultural La Moneda v Santiagu nabízí nejen bohatou škálu výstavních sálů a kulturních prostor, ale také řadu dalších zařízení, která oceníte. Mimo jiné se zde nachází jedinečný prostor Espacio Whipala, vytvořený pro relaxaci nebo coworking. Kromě toho centrum poskytuje typické vybavení tohoto typu prostor, jako jsou toalety, informační pult, skříňky a bezplatné Wi-Fi.

Cerro Santa Lucía

Jak se tam dostat?

Ve stejný den můžeme navštívit také kopec Cerro Santa Lucía, který se nachází v centru Santiaga. Co se týče dopravy na toto místo, stejně jako k mnoha dalším zde probíraným zajímavostem chilského hlavního města se sem snadno dostanete metrem. Hned pod kopcem se nacházejí stanice metra Santa Lucía a Universidad Católica (Línea 1).

Monumental Fountain of Neptune in Cerro de Santa Lucía, in the downtown of Santiago de Chile, next to the Alameda, the main avenue of the city. Chile.
Monumental Fountain of Neptune in Cerro de Santa Lucía, in the downtown of Santiago de Chile, next to the Alameda, the main avenue of the city. Chile., licencja: shutterstock/By toniflap
Historie Cerro Santa Lucía
Předkolumbovské období a španělské dobytí

Cerro Santa Lucía má bohatou historii, která sahá až do předkolumbovských dob, kdy oblast kopce obývali Inkové. Tehdy se mu říkalo „huelén“, což v překladu znamenalo neštěstí. Po dobytí oblasti španělským conquistadorem a prvním guvernérem Chile Pedrem de Valdivia 13. prosince 1540, což byl shodou okolností památný den svaté Lucie, se však název změnil na Santa Lucía neboli Svatá Lucie.

V prvních letech po dobytí byly na kopci a v jeho okolí vybudovány statky, mlýny a vinice, které přinášely španělské šlechtě značné zisky. Nicméně s výjimkou několika pousteven a domů na svazích kopce nebylo v koloniálním období na kopci v provozu mnoho významných staveb.

První polovina 19. století

Zlom nastal na počátku 19. století, v době zrodu nezávislého Chile. V roce 1816 byly na místě postaveny dvě pevnosti, které mohly být vyzbrojeny osmi až dvanácti děly.

V roce 1847, kdy na kopec Santa Lucía dorazila expedice amerického námořnictva pod velením poručíka Jamese T. Gillisse, se začala psát historie astronomického výzkumu. V roce 1852 byla oficiálně otevřena Národní astronomická observatoř (Observatorio Astronómico Nacional), která se stala jednou z prvních svého druhu v Americe a jednou z nejaktivnějších v 19. století.

Rekonstrukce

V roce 1872 se Benjamín Vicuña Mackenna, spřádající plány na zásadní proměnu městského prostoru Santiaga, pustil do ambiciózního projektu přestavby kopce Santa Lucía. V rámci rozsáhlého úsilí o zlepšení estetiky a funkčnosti města inicioval Mackenna radikální změny této historické oblasti. V roce 1872 představil řadu inovativních řešení, která významně ovlivnila současný vzhled a funkci Cerro Santa Lucía.

Ústředním bodem těchto prací byla silnice, která přetínala kopec a vedla ke kapli postavené Mackennou na vrcholu kopce. Inovativní iniciativou byla instalace na svou dobu moderní plynové lampy, která kapli a její okolí osvětlovala. Zbytek plochy kopce byl přeměněn na park s fontánami a vyhlídkami, což mělo pozitivní vliv na jeho atraktivitu a přitahovalo zájem mnoha místních obyvatel i turistů. Systematicky zavlažovaná plocha kopce se stala místem odpočinku a vyspělý zavlažovací systém poskytoval vhodné podmínky pro vegetaci. Výsledkem přestavby provedené společností Mackenna je také dnes již ikonická žlutobílá fasáda, která je charakteristickým prvkem kopce.

Tradice Cerro Santa Lucía

Podle tradice se od roku 1825 z vrcholu Cerro Santa Lucía ozývá výstřel z děla, který ohlašuje poledne. Navzdory tomuto rituálu, který je zaveden již mnoho let, se mnohokrát stalo, že byl obřad z různých důvodů přerušen. Stížnosti na obtěžující hluk vedly k tomu, že v roce 1996 byl tento zvyk na čtyři měsíce přerušen. Po zemětřesení v roce 2010 bylo navíc vzdání pocty přerušeno z obavy o bezpečnost hradu Castillo Hidalgo na vrcholu kopce.

Jedenáctý den

Viña Cousiño Macul

SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2015: A view of the Viña Cousiño Macul vineyards
SANTIAGO, CHILE – AUGUST 2015: A view of the Viña Cousiño Macul vineyards, licencja: shutterstock/By Cristian+Silva+Villalobos
Jak se tam dostat?

Jedenáctý den cesty máme v plánu navštívit vinici Viña Cousiño Macul, která se nachází v Maculu na jihovýchodě města. Z centra města se tam dostaneme autobusovou linkou 418, která jede směrem k ulici Av. Tobalaba. I když nám cesta zabere asi čtyřicet minut, určitě stojí za to.

Historie vinařství

Historie vinařství Viña Cousiño Macul je neodmyslitelně spjata s rodinou Cousiño a sahá až do poloviny 19. století. Tehdy Luis Cousiño, průkopník rodinného vinařství, zakoupil tisíc hektarů v Maculu a spolu se svou ženou Isidorou Goyenechea, chilskou podnikatelkou, se ujal jedinečného úkolu přivézt do Chile první vinice. Během svého pobytu v Evropě manželé dovezli první odrůdy, včetně Cabernetu Sauvignon a Merlotu, z různých oblastí Francie.

Evropský vliv pronikl i do architektury vinařství, které bylo navrženo pod dohledem francouzských inženýrů. Luis Cousiño a Isidora Goyenechea se postarali o to, aby struktura komplexu věrně odrážela tehdejší francouzský styl a zároveň poskytovala optimální podmínky pro výrobu vína.

Po smrti Luise Cousiña v roce 1873 převzala vedení rodinného podniku Isidora Goyenechea. Stala se jednou z prvních podnikatelek své doby a vynikla nejen v podnikání, ale také v sociální oblasti. Po její smrti v roce 1898 pokračovala rodina Cousiño ve vedení vinařství; dnes rodinnou tradici udržuje již sedmá generace Cousiño. Viña Cousiño Macul je přední společností ve vinařském průmyslu a zároveň ctí dědictví a vášeň svých předků.

Nabídka prohlídek

Viña Cousiño Macul nabízí širokou škálu balíčků prohlídek, které návštěvníkům umožňují rozmanité zážitky při poznávání vinařství. Jednou z možností je individuální prohlídka na míru se soukromým průvodcem, během níž mají účastníci možnost ochutnat různá vína (cena: 28 až 38 EUR v závislosti na zvoleném balíčku). V nabídce jsou také kreativnější prohlídky, které mohou zahrnovat projížďku na kole po vinicích nebo piknik. Tento inovativní přístup k poznávání tajů vinařství a historie místa je jistě fascinující a pestrou atrakcí.

tasting wine in chile winter with snow
tasting wine in chile winter with snow, licencja: shutterstock/By pamelastasczak
Sbírka vín

Na oficiálních webových stránkách vinařství najdete také exkluzivní kolekci vín a jejich podrobnou charakteristiku.

Viña Cousiño Macul navíc umožňuje nákup svých vín online, což vám umožní prozkoumat jejich rozmanité chutě do větší hloubky podle vašeho pohodlí.

Kontaktní údaje

Pro více informací nebo rezervaci můžete vinařství kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@cousinomacul.cl nebo na telefonním čísle +56223514135.

Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen

Jak se tam dostat?

Ještě týž den navštívíme nejznámější katedrálu hlavního města Chile, Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen. Chrám se nachází v těsné blízkosti Museo Chileno de Arte Precolombino, o tom, jak se k němu dostat, jsme hovořili dříve v průvodci.

The Metropolitan Cathedral in Santiago de Chile at night
The Metropolitan Cathedral in Santiago de Chile at night, licencja: shutterstock/By tifonimages
Historie katedrály

Počátky historie tohoto místa jsou spojeny s osobou Pedra de Valdivia, který pro stavbu chrámu určil pozemek na západní straně náměstí Plaza de Armas. Zajímavé je, že původně se chrám musel skládat pouze z kaple zhotovené z lehkých materiálů, jako je sláma a bláto. Je také známo, že zpočátku se zde sloužily mše pod širým nebem, takže tlak na postavení vhodné budovy pro konání katolických obřadů musel být poměrně silný. Nebyl to však snadný úkol. Ačkoli byl první katedrální kostel postaven v letech 1566 až 1600, musel být v průběhu let několikrát přestavěn kvůli četným škodám způsobeným požáry a zemětřeseními. K obzvláště silnému zemětřesení došlo v roce 1647, jehož následky pocítila celá španělská koloniální provincie zahrnující dnešní Chile.

Nová katedrála

Další zemětřesení, které postihlo Valparaíso v roce 1730, opět poškodilo konstrukci katedrály, zničilo úsilí stavitelů a podkopalo její architektonickou kvalitu. V důsledku toho bylo v roce 1746 rozhodnuto o kompletní přestavbě chrámu. Na stavbě nového chrámu se podíleli různí architekti, mimo jiné bavorští jezuité Pedro Vogl a Juan Hagen. Dne 1. července 1748 se konalo slavnostní položení prvního kamene nové stavby. V noci 22. prosince 1769 vypukl požár, který starou katedrálu zcela zničil, pravděpodobně v důsledku vznícení olivové lampy. Tato tragická událost urychlila práce na stavbě nové katedrály. V prosinci 1775 byla část nové katedrály otevřena a přesunulo se do ní slavení bohoslužeb.

Joaquín Toesca

V roce 1780 dostal italský architekt Joaquín Toesca, který se podílel na stavebních projektech v Chile, za úkol vytvořit fasádu katedrály. Toesca se stal klíčovou postavou při řízení stavebních prací na katedrále a provedl důkladnou revizi stavebních plánů, od prací v chátrajícím sektoru přiléhajícím k náměstí až po úpravy již existujících prostor. Díky jeho účasti získala katedrála nový neoklasicistní architektonický styl.

Další úpravy kostela

V roce 1840 udělil papež Řehoř XVI. chrámu statut metropolitní katedrály, čímž Santiago povýšil na arcibiskupství. V roce 1846 byla zahájena stavba nové kaple a o rok později bylo rozhodnuto o zakoupení nových varhan do kostela. Na konci 19. století inicioval arcibiskup Mariano Casanova řadu projektů, které katedrálu proměnily v budovu, jak ji známe dnes. Plán na dostavbu katedrály byl svěřen italskému architektovi Ignaciu Cremonessimu.

Popis katedrály – celková charakteristika, lodě a hlavní oltář

Současná architektura katedrály se vyznačuje eklektickým stylem, který je výsledkem zapojení několika architektů do stavebního procesu trvajícího více než sto padesát let. Téměř devadesát osm metrů dlouhý a třicet metrů široký kostel je rozdělen mohutnými sloupy zdobenými sochami světců na tři lodě – jeden centrální a dva boční sloupy, spojené za hlavním oltářem.

Unikátními architektonickými prvky jsou strop zdobený malbami inspirovanými biblickými výjevy a oltář z bílého mramoru, zdobený četnými zlaceními. Dlažba na podlaze je zase uspořádána do geometrických vzorů, což přispívá k jedinečnému charakteru tohoto posvátného místa.

Kaple

Uprostřed levé lodi katedrály se nachází kaple Nejsvětější svátosti s oltářem pokrytým mramorovým ciboriem, zdobeným monstrancí, anděly, lampami a stříbrným frontonem. Právě zde se modlil papež Jan Pavel II. při své návštěvě 1. dubna 1987 a také papež František 16. ledna 2018.

Krypta

Pod deskou kněžiště se nachází krypta, která je pohřebištěm santiagských arcibiskupů. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2005 získala moderní a střídmý vzhled s Kristem v pozici ukřižovaného z koloniální éry a malým žulovým oltářem.

Webové stránky katedrály

Katedrála má také rozsáhlé internetové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o otevírací době a rozpis mší a zpovědí. Webové stránky navíc umožňují přístup k virtuální prohlídce interiéru katedrály, což je fascinující možnost pro milovníky sakrální architektury. Webové stránky katedrály umožňují také přispívat online.

Dvanáctý den

Dvanáctý den naší cesty po Chile bude mimořádně fascinující, protože po krátkém pobytu v Santiagu odletíme letadlem do Calamy, abychom prozkoumali poušť Atacama, jednu z nejsušších na světě.

sunset - Calama - Blue hour
sunset – Calama – Blue hour, licencja: shutterstock/By cbenapres

Letecká doprava ze Santiaga do Calamy

Letenky mezi Santiagem a Calamou jsou obvykle dostupné za přijatelné ceny po většinu roku. Obzvláště výhodné nabídky lze najít od března do června; nejlevnější letenky začínají již na 20 eurech za osobu tam i zpět. Levné lety na této trase nabízejí především dopravci LATAM Airlines a JetSmart. Let ze Santiaga do Calamy trvá jen asi dvě hodiny.

Jak se dostanu z letiště do Calamy?

Po příletu na letiště El Loa, které se nachází pouhých šest kilometrů od centra Calamy, si musíte najít dopravu do města. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v době psaní tohoto průvodce není přímé autobusové spojení mezi El Loa a městem Calama k dispozici.

Z tohoto důvodu budete muset být připraveni najít si jiné dopravní prostředky. Nejpohodlnější možností se zdá být cesta taxíkem, za kterou můžete počítat s částkou mezi čtyřmi a devíti eury. Na letišti El Loa, stejně jako na mnoha dalších místech v Chile, funguje také služba Uber.

Atraktivní možností se zdá být také pronájem auta, zejména proto, že na místě je k dispozici mnoho mezinárodních a renomovaných společností. Je také třeba mít na paměti, že pronájem auta bude v této fázi cesty velmi žádoucí. Pokud cestujete ve větší skupině 3-5 osob, pronajměte si auto.

Historie města Calama

Okolí města ukrývá mnoho cenných památek z minulosti, které sahají až do předkolumbovských dob. V té době procházel okolím dnešního města rozsáhlý systém cest bývalé říše Inků. Calama, která fungovala jako hlavní tambo v poušti Atacama, tedy komplex plnící roli rozšířeného hostince, byla z logistického hlediska nesmírně důležitá.

Španělská nadvláda v koloniálním období znamenala jen určité změny, protože nepřátelské podnebí nedovolilo conquistadorům nastolit v oblasti silnější hegemonii. Kolonizátoři měli zájem především na udržení kontroly mezi ekonomicky strategickými cestami. V tomto smyslu se Calama stala hlavním zásobovacím bodem.

Po vyhlášení bolivijské nezávislosti (6. srpna 1825) byla Calama začleněna do hranic nově vzniklého státu. Od počátku existence nezávislé Bolívie probíhal mezi touto zemí a Chile hraniční konflikt o bolivijský pobřežní pás a poušť Atacama. Oblast zahrnující Calamu nakonec připadla Chile v roce 1904 a od té doby je v jeho hranicích.

Kde se v Calamě vyplatí jíst?

Restaurace Patagonia

Adresa: Avenida Granaderos 2549, Calama 1394009

Čím vyniká:

 • skvělé steaky ze svíčkové
 • široká nabídka vín
Rustico

Adresa: Rustico: Avenida Huaytiquina 2091, Calam

Čím vyniká:

 • chutným kuřecím masem
 • velkorysé porce
Nan-King

Adresa: Prat esquina Balmaceda, Calama

Čím je výjimečná:

 • Čínská kuchyně
Resturante Las Parinas

Adresa: Park Hotel Calama Alcalde Jose Lira 1392, Calama

Čím se vyznačuje:

 • mezinárodní kuchyně
osumi sushi

Adresa: Adresa: Avenida Parque Oriente 2553 Plaza Sol del Loa / Calama – Chile, Calama

Čím vyniká:

 • Japonská kuchyně
 • nejlepší sushi v Calamě
Bavaria

Adresa: Sotomayor 2093, Calama

Čím vyniká:

 • Výživné jídlo pro každou denní dobu v domácím prostředí.
Lucertole

Adresa: Avenida La Paz 203, Calama 1392442

Čím vyniká:

 • vynikající italská kuchyně
Hotel Borde Loa

Adresa: La Paz 247, Calama, Calama

Čím vyniká:

 • Místní kuchyně
 • skvělé místo pro večeři mimo hotel
Pasion Peruana

Adresa: Eduardo Abaroa 1694, Calama 1390829

Čím vyniká:

 • Podnik nabízí vynikající peruánskou kuchyni.

Nejzajímavější možnosti ubytování v Calamě

Nejlepší hotely v Calamě za přijatelné ceny
Atankalama (rezervujte zde)

Adresa: Uno Sur 872, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: jednolůžkové pokoje s jednou postelí, dvoulůžkové pokoje s manželskou postelí a třílůžkové pokoje se třemi samostatnými lůžky. K dispozici jsou také rodinná apartmá se dvěma nebo čtyřmi samostatnými lůžky a jednou velkou manželskou postelí.

Vybavení:

 • Restaurace AtanKalama je otevřena po celý den.
 • wellness centrum se saunou, vířivkou a masážním salónem
 • bezplatné veřejné parkoviště
 • bezplatný veřejný přístup k internetu
 • přístup na terasu se zahradou a grilem

Ceny za noc v červenci: od 45 €

Ceny za noc v únoru: od 45 €

Hotel Aymara (rezervujte zde)

Adresa: Abaroa 2120, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou nebo dvěma samostatnými postelemi a apartmá s jednou manželskou postelí.

Vybavení:

 • Bezplatné soukromé parkoviště
 • bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • chutná kontinentální snídaně

Ceny za noc v červenci: od 36 €

Ceny za noc v únoru: od 36 €

ibis Calama (rezervujte zde)

Adresa: Calle Nueva 2 1857 Parque Poniente, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou manželskou postelí nebo s jednou manželskou postelí a rozkládací pohovkou.

Vybavení:

 • Přístup k zahradnímu nábytku, vybavení na grilování, zahrada a prostor pro piknik
 • restaurace otevřená na snídani
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 61 €

Ceny za noc v únoru: od 62 €

Nejlepší hotely v Calama pro rodiny s dětmi
Geotel Calama (rezervujte zde)

Adresa: Cobija 2273, 1700000 Calama

Dostupnost pokojů: apartmány s jednou nebo dvěma manželskými postelemi v oddělených ložnicích

Vybavení:

 • Terasa a zahradní nábytek
 • bezplatné a veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 73 €

Ceny za noc v únoru: od 73 €

Ayelen Apart Hotel (rezervovat zde)

Adresa: Sotomayor 2397 – 2369, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou nebo dvěma samostatnými postelemi a pokoje s jednou manželskou postelí. Je možné si také rezervovat dvoupokojový nebo třípokojový byt s pěti samostatnými lůžky.

Vybavení:

 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • fitness centrum
 • bar a kavárna v areálu

Ceny za noc v červenci: od 74 €

Ceny za noc v únoru: od 74 €

Hotel Agua del Desierto (rezervujte zde)

Adresa: La Paz 922, 1392424 Calama

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky

Vybavení:

 • přítomnost restaurace OASIS RESTAURANTE, která je otevřena na snídaně, obědy a večeře.
 • venkovní bazén zdarma, otevřený po celý rok
 • wellness centrum s posilovnou, masážním salónem a veřejnými lázněmi
 • internet zdarma
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 85 eur

Ceny za noc v únoru: od 85 eur

Nejlepší luxusní hotely v Calama
Hermoso departamento en el centro de la ciudad (rezervovat zde)

Adresa: 1536 Pasaje Vivar, Calama

Dostupnost pokoje: apartmá se třemi ložnicemi (dvě z nich mají jednu manželskou postel, třetí má dvě oddělené postele).

Vybavení:

 • wellness centrum se saunou a vířivkou
 • bezplatné soukromé parkoviště
 • bezplatné veřejné Wi-Fi připojení k internetu
 • krásný výhled na hory

Ceny za noc v červenci: od 154 €

Ceny za noc v únoru: od 154 €

Alto del Sol Calama (rezervujte zde)

Adresa: Balmaceda 2634, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: pokoje s jednou a dvěma manželskými postelemi

Vybavení:

 • Hotel má přístup do restaurace Rafaella Restaurante, která podává peruánskou a mezinárodní kuchyni v kteroukoli denní dobu.
 • krytý bazén, zdarma, otevřený po celý rok
 • veřejné a bezplatné Wi-Fi připojení k internetu
 • fitness centrum a veřejné lázně

Ceny za noc v červenci: od 93 €

Ceny za noc v únoru: od 93 €

Hotel Diego De Almagro Calama (rezervujte zde)

Adresa: Pedro Leon Gallo 1840, 1390000 Calama

Dostupnost pokojů: apartmá s jednou nebo dvěma manželskými postelemi

Vybavení:

 • Restaurace Chuquicamata s místní i mezinárodní kuchyní, kde se podávají snídaně, obědy a večeře.
 • venkovní bazén, otevřený po celý rok
 • wellness centrum se saunou a posilovnou
 • bezplatné soukromé parkoviště

Ceny za noc v červenci: od 118 €

Ceny za noc v únoru: od 96 €

Chuquicamata

Chuquicamata, world's biggest open pit copper mine, Calama, Chile
Chuquicamata, world’s biggest open pit copper mine, Calama, Chile, licencja: shutterstock/By sunsinger
Jak se tam dostat?

Pokud vám to čas dovolí, zvažte po příletu ze Santiaga návštěvu Chuquicamaty, jednoho z největších povrchových dolů na měď na světě z hlediska produkce, ještě týž den.

Autem z Calamy se do Chuquicamaty dostaneme za dvacet minut. Po výjezdu z města se vydáme po silnici číslo 24 na sever.

Zajímavosti o Chuquicamatě
Počátky

Chuquicamata byla kdysi využívána původními obyvateli této oblasti. Název dolu je odvozen z jazyka Aymara, který používají někteří domorodci. V předkolumbovském období zde indiáni těžili měď, kterou používali k výrobě nástrojů a zbraní.

La Fiebre del Oro Rojo

Těžba v Chuquicamatě byla zpočátku poměrně málo rozvinutá. Vše se změnilo ve druhé polovině 19. století, kdy Chile v důsledku dlouhé války se sousedními zeměmi anektovalo část území Peru a Bolívie, včetně oblasti, kde se nacházel důl Chuquicamata. V důsledku fenoménu obecně známého jako „rudá zlatá horečka“ (podle španělského názvu La Fiebre del Oro Rojo) ve druhé polovině 19. století zažila oblast příliv mnoha horníků.

V krátké době se Chuquicamata stala jednou z hlavních lokalit těžby mědi s rozvinutými důlními díly. V okolí dolu se však v té době nacházel také divoký a neorganizovaný tábor a důlní činnost zde byla často neregulovaná. Problémy s nároky na těžbu mědi a také vypuknutí chilské občanské války v roce 1891 situaci dále komplikovaly. Mnoho horníků se nelegálně usadilo v provizorních slumech v okolí dolů, kde vládl alkohol, hazard a prostituce a kde byly vraždy na denním pořádku. K obnovení pořádku bylo nutné vyslat do oblasti dolů armádu, což se podařilo až v roce 1918.

Che Guevara v Chuquicamatě

V roce 1951 zdokumentoval mladý Che Guevara svou návštěvu dolu Chuquicamata během cesty s Albertem Granadem. Ve svých pamětech nazvaných „Diarios de motocicleta“ popisuje důl jako „[…] dějiště současného dramatu. Nelze říci, že by mu chyběla krása, ale je to krása bez půvabu, impozantní a ledová“.

Vzestup mědi

Za zmínku stojí, že teprve ve 20. století dosáhla měď stejného významu jako jiné komodity vyvážené z Chile, jako je stříbro a solanka. Solný petr ztratil svůj význam poté, co byly v Německu vyvinuty levnější náhražky získané chemickou syntézou. V důsledku toho se chilská ekonomika stala závislou na měděném průmyslu, který se pak stal klíčovým pilířem hospodářství země.

Anakonda

V roce 1971 se nově zvolený chilský prezident Salvador Allende rozhodl znárodnit důl Chuquicamata. Nařízení úřadů mělo negativní důsledky pro americkou těžební společnost Anaconda, která v té době přišla o dvě třetiny své produkce mědi v této oblasti. Poté, co byl Allende v roce 1973 svržen při převratu podporovaném CIA, vyplatila nová chilská vojenská vláda společnosti Anaconda odškodné ve výši 250 milionů dolarů.

Třináctý den

San Francisco de Chiu Chiu

Jak se tam dostat?

Třináctý den naší cesty do Chile se zaměříme na návštěvu tří míst v oblasti Calama. Začneme návštěvou San Francisco de Chiu Chiu, známého také jako Chiu Chiu. Vesnice se nachází třicet pět kilometrů severovýchodně od centra Calamy. Dostaneme se tam po překročení hranic města po silnici s číslem 21. V této oblasti se nacházejí také dvě vesnice, a to Chiu Chiu a Chiu Chiu.

Kostel v Chiu Chiu

Ve vesnici Chiu Chiu je hlavní atrakcí kostel San Francisco de Chiu Chiu postavený v 17. století. Byl postaven kolem roku 1650 a je nejstarším kostelem v Chile.

San Francisco de Chiu Chiu church at the Chiu Chiu village, Chile. It was built in 16th century. The village is 30 km from Calama, in the calama province in Northern Chile, in the Antofagasta Region.
San Francisco de Chiu Chiu church at the Chiu Chiu village, Chile. It was built in 16th century. The village is 30 km from Calama, in the calama province in Northern Chile, in the Antofagasta Region., licencja: shutterstock/By Maurizio+Bersanelli

Lasana

Jak se tam dostat?

Po návštěvě historického chrámu se vydáme do Lasany, vesnice vzdálené jedenáct kilometrů severně od Chiu Chiu, a budeme pokračovat po silnici číslo 21. V Lasaně si hodláme prohlédnout ruiny pevnosti Pucará de Lasana z 12. století.

Historie původních obyvatel v Lasaně

Nejstarší stopy po domorodých komunitách v regionu pocházejí ze 6. století našeho letopočtu. V té době se indiáni z kmene Atacamas žijící v oblasti zabývali zemědělstvím (pěstování brambor, kukuřice, quinoy), chovem dobytka (lamy) a řemesly (hrnčířství, tkalcovství, zpracování mědi). V 15. století však byli dobyti Inky, kteří jim vnutili nové tradice.

Charakteristika pevnosti Pucará de Lasana

Pevnosti tohoto typu, jako je Pucará de Lasana, byly charakteristickým prvkem hmotné kultury Atacam s ochrannou funkcí. Byly postaveny z kamene a hlíny a tvořily je zdi s vnitřním členěním pro obydlí, sklady a další architektonické struktury. Vyznačovaly se také nedostatkem monumentality a sochařských motivů. Roberto Montandón Paillard, švýcarský badatel působící v Chile, považoval zdejší architekturu za primitivní, v níž převládá racionalismus nad dekorativní exaltovaností.

Ayquina

Jak se tam dostat?

Třináctý den našeho putování po Chile zakončíme návštěvou města Ayquina. Z Lasany vedou do Ayquiny dvě hlavní trasy. První z nich vede po silnici B-155 přes Divisoco. Tato trasa je sice kratší, co se týče délky, ale infrastruktura na tomto úseku nechává hodně prostoru, protože silnice do Ayquiny je nezpevněná.

Druhou možností je cesta přes San Francisco de Chiu Chiu (což vyžaduje couvání) a poté pokračování po silnicích B-169 a B-165 do našeho cíle. Zvolíme-li tuto druhou možnost, budeme mít přístup k lepším podmínkám na silnici a dalším zajímavostem na trase. Během jízdy se totiž můžeme zastavit a prohlédnout si lagunu Inka Coya, která se nachází šest kilometrů východně od Chiu Chiu.

Charakteristika vesnice

Ayquina je další neobvyklá vesnice na naší trase, která se nachází na severním svahu kaňonu řeky Salado a která zaujme nejen svými přírodními krásami, ale také charakteristickou architekturou. Během pobytu v ní si dejte pozor na množství domů v předkolumbovském stylu, jejichž doškové střechy a vápencové suťové stěny vytvářejí jedinečný krajinný ráz. Kromě toho jsou kolem vesnice rozesety půvabné zemědělské terasy malebně uspořádané podél kaňonu řeky Salado.

Pueblo de Ayquina, Is a town located in the altiplano at 3000 msnm in a ravine that ends at the Salado river.
Pueblo de Ayquina, Is a town located in the altiplano at 3000 msnm in a ravine that ends at the Salado river., licencja: shutterstock/By Andres+Araya+S
Festival

To však není vše, co Ayquina nabízí. V září se zde koná náboženský festival na počest Marie Nazaretské, který nese název Panna Maria Guadalupská. Tato slavnost, která se koná 7. a 8. září, přiláká obrovské množství poutníků, čímž se počet obyvatel města zvýší z přibližně 50 na 70 000. Někteří děkují za zázraky Panny Marie formou tance, zatímco jiní děkují tradičnějším způsobem prostřednictvím modlitby nebo pouti. Celá slavnost trvá téměř čtyřiadvacet hodin, začíná v Calamě a končí v Ayquinu. Mimořádně velkolepé jsou také ohňostroje, které této náboženské slavnosti dodávají další jiskru a barvy.

Čtrnáctý den

El Tatio

Jak se tam dostat?

Čtrnáctý den našeho zájezdu do Chile věnujeme návštěvě El Tatio, jednoho z největších geotermálních polí na světě. Z Calamy se tam dostaneme na východ po silnici 21, za Chiu Chiu odbočíme na silnici B-169 a pokračujeme po silnicích B-165, B-159 a B-245 severním směrem.

Gejzíry

El Tatio je pozoruhodné místo s téměř osmdesáti aktivními gejzíry, které hrdě stojí v čele největšího geotermálního pole na jižní polokouli. Svou rozlohou se řadí na druhé místo za Yellowstonský národní park ve Spojených státech a Údolí gejzírů v Rusku. Je také nejvýše položeným místem svého druhu na světě, neboť se nachází v úctyhodné výšce 4 000 metrů nad mořem.

Přestože se El Tatio může pochlubit úctyhodným počtem gejzírů, jejich erupce nejsou příliš velkolepé, v průměru dosahují výšky kolem 76 cm. Samotná přítomnost aktivních gejzírů a malebné okolí však znamenají, že návštěva El Tatio bude jistě nezapomenutelným zážitkem pro každého milovníka přírody a jedinečných geotermálních jevů.

hot springs, El Tatio geysers in the Atacama desert in Chile, South America
hot springs, El Tatio geysers in the Atacama desert in Chile, South America, licencja: shutterstock/By mike7
Flóra a fauna

El Tatio se nachází v ekoregionu označovaném jako Středoandská suchá puna, kde převládá vysokohorská vegetace. Na tomto jedinečném místě se vyskytují trávy, křoviny, keře, pouštní oblasti a často i rostlinné endemity typické pro tuto formaci. Charakteristickou rostlinou je zde azorella, která vytváří husté zelené polštářovité lány, které kontrastují s jednobarevnou, kamenitou pouštní krajinou.

El Tatio geyser field in the Andes Mountains of northern Chile at 4,200 meters above mean sea level. The best time to see them is at sunrise when each geyser is surmounted by a column of steam.
El Tatio geyser field in the Andes Mountains of northern Chile at 4,200 meters above mean sea level. The best time to see them is at sunrise when each geyser is surmounted by a column of steam., licencja: shutterstock/By steveallenphoto
Další zajímavosti

Další atrakcí lokality jsou termální bazény, které návštěvníkům nabízejí relaxační koupele v horkých pramenech a zároveň jim umožňují kochat se nádhernou krajinou.

Woman taking a bath at El Tatio Geysers hot springs at Atacama desert, amazing thermal spring waters at 4500 masl inside Andes mountains scenic a place with an awe geothermal activity below the ground
Woman taking a bath at El Tatio Geysers hot springs at Atacama desert, amazing thermal spring waters at 4500 masl inside Andes mountains scenic a place with an awe geothermal activity below the ground, licencja: shutterstock/By abriendomundo
Kdy se vydat do El Tatio?

Nejlepší denní dobou pro návštěvu El Tatio jsou ranní hodiny před východem slunce, kdy díky teplotním rozdílům vypadají výpary gejzírů nejpůsobivěji. Nezapomeňte se tehdy teple obléknout.

Ceny vstupného

Vstupné do El Tatio činí 15 eur.

Třetí týden prohlídky

Patnáctý den

Návrat do Santiaga

Patnáctý den našeho zájezdu do Chile se letadlem vrátíme z Calamy do Santiaga, kde zakončíme naši cestu po této fascinující zemi. Pokud však naše cesta zahrnuje období od června do října, stojí za zvážení dodatečný výlet do Valle Nevado, vyhlášeného lyžařského střediska ležícího padesát kilometrů východně od hlavního města.

Valle Nevado – volitelná možnost

Aerial view of Los 3 Valles (La Parva, Farellones, and Valle Nevado) in Santiago, Chile captured with a drone.
Aerial view of Los 3 Valles (La Parva, Farellones, and Valle Nevado) in Santiago, Chile captured with a drone., licencja: shutterstock/By pz_photo
Jak se tam dostat ze Santiaga?

Do údolí Valle Nevado se nejlépe dostaneme autem, které si můžeme půjčit mimo jiné na letišti v Santiagu. Mnoho půjčoven najdete také ve čtvrti Sanhattan a obecně ve východní části města. Můžeme se také nechat zlákat k větší extravaganci a vydat se do Valle Nevado vrtulníkem. Domluvení tohoto typu přepravy lze konzultovat se společností Valle Nevado na telefonním čísle: (56) 2 2477 7705 nebo na e-mailové adrese: reservas@vallenevado.com.

Popis letoviska

Lyžařské středisko nabízí úctyhodný počet sjezdovek – celkem 34, z toho 4 pro začátečníky, 11 pro mírně pokročilé, 14 pro pokročilé a 5 pro experty. Přístup na sjezdovky usnadňuje 16 mechanických zařízení, včetně 7 vleků, 3 kouzelných koberců, 5 sedačkových lanovek a jedné kabinkové lanovky.

Mountains of Valle Nevado Chile
Mountains of Valle Nevado Chile, licencja: shutterstock/By rcheles
Dostupné služby

Valle Nevado poskytuje nejen vynikající lyžařské podmínky, ale také řadu služeb. V místě je k dispozici lyžařská a snowboardová škola, půjčovna vybavení, zdravotní středisko a několik obchodů. V blízkosti sjezdovek se nachází také řada restaurací a hotelů. Podrobnější informace o skipasech, cenách jízdenek a dalších dostupných službách doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Valle Nevado.

Santigo, Chile - August 2011 - Amazing view of the andes mountain in Vale Nevado
Santigo, Chile – August 2011 – Amazing view of the andes mountain in Vale Nevado, licencja: shutterstock/By thiagoneves

Shrnutí

Jedinečnost Chile spočívá v kulturní a především geografické a ekosystémové rozmanitosti země. Přestože náš průvodce zahrnuje pouze zlomek dostupných a turisticky oblíbených chilských destinací, neboť jsme mimo jiné vynechali pozoruhodný národní park Torres del Paine nacházející se v jižní části země, doufáme, že umožní návštěvníkům země objevit dosud neznámé zajímavosti rozmanitého charakteru. Mějte také na paměti, že ačkoli zde uvedený průvodce představuje ucelený itinerář po Chile, můžete si prohlídku země upravit podle vlastních preferencí nebo možností. Flexibilitu plánu podtrhují i zde zahrnuté volitelné možnosti.

Na cestě za dobrodružstvím – poznávací zájezd do neobyčejných koutů Peru

The Flag of Peru on the World Map.

Peru je jistě místem, které díky své bohaté historii a přírodě láká svou rozmanitostí a neobyčejným kouzlem. Zájezd do této země proto může být skvělou volbou, jak naložit s volným časem a strávit ho v originální atmosféře. Takový výlet však vyžaduje dobrou přípravu a plán, který nám umožní návštěvu uspořádat. V tomto článku si přečtete průvodce po Peru, který je představen formou okružní cesty v délce více než tří týdnů. Zde navržený itinerář byl napsán pro ty, kteří ocení podrobné průvodce. Obsahuje informace nejen o zajímavostech, ale také o logistických otázkách, ubytování nebo cenách, na které je třeba si dát během cesty pozor.

První týden turné

První den

Transfer z letiště Lima-Jorge Chávez do hotelu Iberostar Selection Miraflores

První den našeho zájezdu do Peru zahájíme návštěvou jeho hlavního města, okouzlující Limy. Naše dobrodružství v zemi začne na největším peruánském mezinárodním letišti Lima-Jorge Chávez Airport. Po tak dlouhém letu se jistě budeme těšit na rychlý a pohodlný transfer do našeho konečného ubytování, hotelu Iberostar Selection Miraflores. Jelikož je Lima městem s poměrně rozsáhlou dopravní infrastrukturou, máme na výběr několik možností pohodlné jízdy.

QuickLlama Airport Shuttle

Jednou z nejoblíbenějších možností je cestování dodávkou QuickLlama Airport Shuttle. Tento pohodlný způsob dopravy nás dopraví z letiště v Limě přímo do naší hotelové čtvrti Miraflores. Je pohodlná a relativně levná, stojí pouhých pět dolarů. Pokud tedy hledáme pohodlí a rychlost, je to určitě dobrá volba.

Autobusy

Kromě QuickLlama Airport Shuttle existují i další možnosti dopravy z letiště do hotelu, které jsou z hlediska doby jízdy (přibližně hodina) podobné. Do hotelu Iberostar Selection Miraflores můžeme jet také městskými autobusy, například linkami EO35, IM18 nebo IO06. Při použití těchto dopravních prostředků však musíme počítat s přestupováním, což může naši cestu o něco prodloužit. Nicméně náklady na cestu těmito autobusy jsou výrazně nižší. Za celou cestu zaplatíte maximálně kolem jednoho dolaru.

Young latin couple wearing protective face mask and carrying guitar case looking at the bus, sitting at bus stop. New normal in public transport.
Young latin couple wearing protective face mask and carrying guitar case looking at the bus, sitting at bus stop. New normal in public transport., licencja: shutterstock/By Ladanifer
Taxíky

Na dané trase se bude jezdit také taxíkem. Cesta z letiště do hotelu tímto dopravním prostředkem by nás neměla stát více než dvacet dolarů. Jedná se tedy o docela fajn alternativu, zejména pokud cestujeme ve větší skupině a chceme se přepravit rychle (cesta taxíkem bude trvat dvacet minut).

Iberostar Selection Miraflores (rezervujte zde)

První hotel, ve kterém strávíme část našeho času na cestě po Peru, je přizpůsoben různorodým skupinám cestovatelů. Budeme si zde totiž moci rezervovat jak apartmá pro páry s jednou velkou manželskou postelí, tak větší pokoje s přistýlkou nebo rozkládací pohovkou, ideální pro cestující rodiny a skupiny přátel. V areálu hotelu jsou k dispozici také tři hotelové restaurace, kde se podávají peruánské a středomořské pokrmy k snídani, obědu i večeři. Co se týče vybavení, Iberostar Selection Miraflores nabízí venkovní bezplatný střešní bazén, kde najdete plážové doplňky a bar. Hotel se může pochlubit také rozsáhlým wellness centrem, které poskytuje přístup k masážím, sauně, posilovně a rozmanitým kosmetickým procedurám (včetně světelné terapie, tělových peelingů a zábalů).

Santuario y Monasterio de Las Nazarenas

Komplex zahrnující svatyni a klášter Las Nazarenas, známý také jako Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, je pozoruhodnou památkou v Limě, postavenou v roce 1771 v rokokovém stylu, a je významnou památkou spojenou s peruánskou katolickou tradicí.

V roce 1746 postihlo Limu silné zemětřesení, které si vyžádalo mnoho lidských životů a srovnalo se zemí velkou část budov peruánského hlavního města. Socha na stěně kostela zobrazující Seňora de los Milagros, Pána zázraků, však katastrofu přežila. Tato událost stála u zrodu katolické tradice pořádání jednoho z nejvýznamnějších procesí v zemi, které se v říjnu koná v chrámovém komplexu. Obraz Seňora de los Milagros se nyní nachází na oltáři svatyně.

Místo stojí za návštěvu jak z náboženských, tak z architektonických důvodů. Svatyně vyzařuje neuvěřitelnou atmosféru klidu a duchovního rozjímání, která umožňuje ponořit se do hlubokého zamyšlení, kontemplace nebo modlitby. Budeme si zde také moci zblízka prohlédnout architektonické detaily, které mohou být zajímavé pro milovníky církevní historie a umění 18. století. Pokud se na toto místo vydáme v době, kdy se zde koná procesí, budeme mít jistě také příležitost setkat se s poutníky z celého světa. Setkání s cizinci může být nesmírně inspirativní.

K Santuario y Monasterio de Las Nazarenas se z našeho hotelu nejlépe dostaneme autobusovou linkou 301 s cílovou stanicí Barranco do Rímac. Jízda touto linkou nám sice zabere asi padesát minut, ale umožní nám dostat se na toto historické místo plynule, bez nutnosti přestupovat. Za zmínku také stojí, že vstup do kostela je zdarma.

Magnificent Las Nazarenas Church in Lima, Peru
Magnificent Las Nazarenas Church in Lima, Peru , licencja: shutterstock/By CMFerrer16

Basílica y convento de San Francisco de Lima

Basílica y Convento de San Francisco de Lima je fascinující architektonický soubor postavený v neoklasicistním stylu, který se nachází v historickém centru Limy. Skládá se z kláštera a dvou kostelů, Nuestra Señora de la Soledad a del Milagro, které tento historický komplex obohacují.

Než nastíníme historii tohoto chrámového komplexu, je třeba říci několik slov o vzniku samotné Limy a historii spojené s přidělováním pozemků ve městě. Francisco Pizarro při zakládání hlavního města dnešního Peru v roce 1535 vytvořil plán města a přidělil pozemky řeholním řádům. Jeden z nich byl přidělen františkánovi, otci Franciscu de la Cruzovi, který zde postavil malou kapli. Netrvalo však dlouho a tento pozemek byl kvůli nedostatku františkánů v oblasti přidělen dominikánům. Nový pozemek byl františkánům přidělen na místě, kde nyní stojí kostel del Milagro. V roce 1546 přišel do Limy Francisco de Santa Ana a postavil zde skromný kostel.

V následujících desetiletích byl areál rozšířen a prošel četnými restauracemi. Bohužel 4. února 1655 postihlo Limu zemětřesení, které zničilo františkánský klášter a zničilo cenné památky shromažďované po staletí. Nicméně již v roce 1672 byl na stejném místě slavnostně otevřen nový klášter.

Dnes je Basílica y Convento de San Francisco de Lima přístupná veřejnosti. Jelikož se jedná o skutečný architektonický skvost města, každoročně se na toto místo sjíždí mnoho turistů. Abyste však mohli obdivovat krásy chrámového komplexu, je třeba zaplatit malý poplatek (cena za dospělou osobu – čtyři dolary).

Co se týče dopravy, je možné se na toto místo dostat pěšky za dvacet minut od dříve diskutované svatyně.

Webové stránky tiqets.com nabízejí také organizovanou prohlídku Limy včetně návštěvy kláštera sv. Františka. Pokud o ni máte zájem, klikněte zde a dozvíte se více.

17th century Church and Monastery of San Francisco (Basílica y Convento de San Francisco), Lima, Peru.
17th century Church and Monastery of San Francisco (Basílica y Convento de San Francisco), Lima, Peru., licencja: shutterstock/By SzymonBarylski
Katakomby v Basílica y Convento de San Francisco de Lima

Za zmínku jistě stojí i katakomby v Basílica y Convento de San Francisco de Lima. V koloniální éře sloužily jako podzemní hřbitov a byly místem odpočinku mnoha obyvatel města. Místo bylo využíváno až do roku 1810 a odhaduje se, že se zde mohly nacházet ostatky až sedmdesáti tisíc lidí.

Dnes jsou v těchto podzemních prostorách uloženy kosti svědomitě roztříděné antropology a uspořádané do kompozice, která dává kostnici umělecký výraz. Lze tedy s jistotou říci, že toto místo má velký význam pro identitu obyvatel Limy, kteří pečují o památku zemřelých.

Zajímavé je, že zmíněné katakomby jsou také zdrojem mnoha hypotéz a záhad. Existuje domněnka, že některé vchody vedoucí do podzemí se mohou napojovat na chodby vedoucí do jiných kostelů nebo dokonce do Casa de Pizarro, sídla prezidenta Peruánské republiky. Potvrzení této hypotézy by naznačovalo mimořádně důležitou roli katakomb v historii města, které kdysi mohly fungovat jako tajné úkryty.

Za zmínku také stojí, že tyto katakomby byly objeveny poměrně nedávno, v roce 1951. Jejich historie je proto stále intenzivně zkoumána odbornými specialisty. Kdo ví, třeba se v budoucnu dozvíme více o účelu těchto tajemných podzemních prostor Basílica y Convento de San Francisco de Lima. Jedno je však prozatím jisté. Návštěva těchto katakomb je skvělou příležitostí dozvědět se více o fascinující historii města a ponořit se do tajemného světa podzemních hřbitovů.

Medieval bones in the basement of St. Francis Monastery in Lima
Medieval bones in the basement of St. Francis Monastery in Lima , licencja: shutterstock/By Yury+Birukov

Druhý den

Fortaleza del Real Felipe

Druhý den prohlídky Limy věnujeme částečně pevnosti Fortaleza del Real Felipe, vojenskému komplexu z 18. století. Kdysi byl sužován útoky pirátů, dnes je hojně navštěvován turisty, kteří se zajímají o vojenskou historii a dějiny Peru.

Než se začneme zabývat bouřlivou historií pevnosti, stojí za to věnovat několik slov původu pevnosti a jejího názvu. Zajímavé je, že již v 17. století existovalo v Callau, pobřežní čtvrti Limy, opevnění, které chránilo přístav a zajišťovalo spojení mezi španělskými koloniemi a metropolí. Avšak, jak již bylo zmíněno v souvislosti s klášterem Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, zemětřesení v roce 1746 většinu opevnění zničilo. Na tento problém se však podařilo rychle reagovat. V roce 1747 byla zahájena stavba nové pevnosti, pojmenované po králi Filipovi V. z dynastie Bourbonů, který zemřel rok předtím.

Pevnost byla dokončena v roce 1774. V následujících desetiletích byla pravidelně rozšiřována a modernizována. Tyto úpravy do značné míry úzce souvisely s bouřlivými roky, které připadly na počátek následujícího století. V prvních desetiletích 19. století čelila pevnost Fortaleza del Real Felipe útokům britského námořnictva a byla dějištěm intenzivních bojů během války za nezávislost španělských kolonií.

V následujících desetiletích plnila pevnost různé funkce. Mimo jiné v ní bylo umístěno vězení. Fortaleza del Real Felipe byla také mnohokrát sídlem různých státních institucí. Ačkoli pevnost naposledy plnila svou původní obrannou funkci na přelomu 70. a 80. let 19. století, později se v opevnění nacházely také vojenské základny. Místo je tak neuvěřitelným dokladem toho, jak mohou vojenské komplexy v průběhu let měnit svou roli a význam.

Vstupné a přístup

Dnes je areál pevnosti Fortaleza del Real Felipe přístupný turistům k prohlídkám. Vstupné činí pět dolarů pro dospělou osobu, která není peruánským občanem. Vzhledem k bohatství historie a kultury, které zde lze objevit, se jedná o poměrně nízkou částku. Fortaleza del Real Felipe je místem, které nám umožňuje přiblížit se minulosti a pochopit její vliv na formování moderní Limy.

Do Fortaleza del Real Felipe se dostanete autobusem z hotelu Iberostar Selection Miraflores za něco málo přes hodinu. Mějte však na paměti, že cesta bude zahrnovat nejméně dva přestupy. Existují dvě trasy, které nám umožní relativně pohodlnou dopravu. Na obou z nich zpočátku využijeme autobusy EO35. Poté v blízkosti ulice Avenida 28 de Julio 398 přestoupíme buď na OM28, nebo na IM44, v závislosti na zvolené trase.

Interior view of the Fortress of the Royal Felipe. was built over 250 years ago built to defend the Peruvian coast. Sunday, March 20, 2016, Callao Peru
Interior view of the Fortress of the Royal Felipe. was built over 250 years ago built to defend the Peruvian coast. Sunday, March 20, 2016, Callao Peru, licencja: shutterstock/By Milton+Rodriguez

Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera

Druhý den výletu do Limy byste měli navštívit také fascinující Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, muzeum věnované předkolumbovskému umění.

Nachází se v malebné čtvrti Pueblo Libre, kterou obývá především peruánská střední třída. Vyznačuje se množstvím parků, soukromých univerzit a sídly nadnárodních korporací. Samotná budova muzea pochází z 18. století, z doby, kdy v Peru existovalo místokrálovství, císařská správní jednotka spravovaná Španělskem.

Archeologické muzeum Rafaela Larca Herrery přitahuje pozornost nejen svým historickým prostředím, ale také bohatými sbírkami předkolumbovského umění. V Galerii zlata a stříbra je vystavena působivá sbírka šperků používaných významnými panovníky předkolumbovského Peru. Zde budeme mít možnost obdivovat četné koruny, náušnice, ozdoby nosů, části oděvů, masky či vázy, složitě vyrobené z ornamentálního zlata a zdobené polodrahokamy.

V Galerii kultur se zase návštěvníci muzea budou moci ponořit do bohaté peruánské předkolumbovské historie staré deset tisíc let. Díky chronologické prezentaci sbírek je zde možné sledovat, jak se formovala hmotná kultura regionu v průběhu staletí před příchodem Španělů. Domorodé umění, které je zde uchováváno a konzervováno, umožňuje návštěvníkům seznámit se s každodenním životem a tradicemi těchto dávných komunit.

Ceny vstupného

Ceny vstupného do muzea jsou následující. Dospělí zaplatí za návštěvu expozic osm a půl eura. Senioři, starší šedesáti let jen něco málo přes sedm eur a žáci od devíti do sedmnácti let čtyři eura. Děti do osmi let mají vstup zdarma.

Z hotelu Iberostar Selection Miraflores se do muzea nejlépe dostaneme autobusem OM19, který nás za necelých padesát minut doveze přímo téměř před samotnou budovu Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. Abychom však mohli tímto autobusem nastoupit, musíme nejprve ujít osm set metrů na zastávku Avenida José Larco 310.

Pokud máme možnost navštívit muzeum ihned po prohlídce pevnosti Fortaleza del Real Felipe, můžeme využít dostupných autobusových spojů, které nám cestu zpříjemní. Přestože nám cesta autobusem IO100 zabere čtyřicet minut, bude to cesta bez přestupů a bez nutnosti dlouhých procházek po trase.

Třetí den

Casa de Pizarro

Třetí den prohlídky Limy nám poskytne jedinečnou příležitost poznat Casa de Pizarro, sídlo peruánské vlády a oficiální rezidenci peruánského prezidenta. Zajímavé je, že samotné umístění vládního komplexu svědčí o existenci staré tradice spojené s výkonem moci právě zde. Casa de Pizarro se totiž nachází na břehu řeky Rímac a zaujímá prostor obrovské huacy neboli „uctívaného objektu“, kde se kdysi nacházel chrám Taulichusca, posledního curacaa, domorodého guvernéra Limy.

První vládní palác na tomto místě byl postaven v roce 1535 z iniciativy Francisca Pizarra, guvernéra Nové Kastilie. V roce 1542, po založení peruánského místokrálovství, se palác stal sídlem místokrále a správním centrem. Poslední úpravy budovy proběhly ve 30. letech 19. století. Zajímavostí je, že na renovaci Casa de Pizarro dohlížel mimo jiné polsko-peruánský architekt Ricardo de Jax Malachowski. Jeho návrh novobarokní fasády byl realizován v roce 1938.

Zlatý sál

Komplex Casa de Pizarro zahrnuje mnoho formálních místností a několik vnitřních nádvoří. Jedním z nejvelkolepějších je Salón Dorado neboli Zlatý sál, který pochází z 20. let 20. století. Právě zde, v hlavní přijímací místnosti, skládají členové Rady ministrů přísahu prezidentovi. Tento sál byl inspirován slavným Zrcadlovým sálem ve Versailleském paláci ve Francii. Vše v Salón Dorado působí majestátně – od vysokých zrcadel přes zdobné zlaté reliéfy na stěnách až po pozlacený strop, na němž jsou zobrazeny domorodé i evropské motivy.

Velký sál

Při vstupu vchodem Puerta de Honor, který zdobí obraz Francisca Pizarra, se návštěvníci ocitnou ve dvoupatrovém Velkém sále (Gran Hall), dalším mimořádném prostoru v Casa de Pizarro. Tento sál vyzařuje monumentalitu se sloupy, listovou výzdobou a malovanými reliéfy. Mramorová podlaha je zdobena místními detaily a schodiště vedoucí nahoru lemují busty velkých osvoboditelů Simóna Bolívara a Josého de San Martína. Nad schodištěm se nachází kopulovitý strop se secesními vitrážemi.

Návštěva tohoto místa vám umožní ponořit se do fascinující a inspirující architektury, která spojuje tradice domorodých kultur s evropskými vlivy. To dodává místu jedinečnou atmosféru, kterou ocení všichni milovníci synkretického umění.

Co se týče dopravy z našeho hotelu do Casa de Pizarro, nejpohodlnější se zdá být využití autobusu 301. Nejprve budeme muset dojít pěšky na zastávku Avenida José Larco, vzdálenou půl kilometru od hotelu Iberostar Selection Miraflores. Poté pojedeme autobusem s cílovou stanicí Barranco a Rímac až na Avenida Tacna S/N. Odtud půjdeme opět pěšky, přímo ke komplexu. Poslední úsek trasy zvládneme za čtvrt hodiny.

Lima, Peru: Pałac rządowy, rezydencja prezydenta, znany jako dom Pizarro w historycznym centrum Lima, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Lima, Peru: Pałac rządowy, rezydencja prezydenta, znany jako dom Pizarro w historycznym centrum Lima, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,, licencja: shutterstock/By Atosan

Parque de la Reserva

Parque de la Reserva, který se nachází v centru Limy, je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších rekreačních míst ve městě. Návštěvníky potěší zejména bohatým souborem atrakcí, z nichž jednou z nejpozoruhodnějších je El Circuito Mágico del Agua.

Zmíněný El Circuito Mágico del Agua je zvláštní soubor vodních zařízení, který byl otevřen v roce 2007. Návštěvníkům nabízí úžasnou podívanou, úchvatnou kompozici vody a světla. Jako největší komplex fontán na světě ve veřejném parku byl navíc El Circuito Mágico del Agua oceněn zápisem do Guinnessovy knihy rekordů.

V El Circuito Mágico del Agua se totiž nachází až třináct různých fontán, z nichž mnohé jsou interaktivní. Když se setmí, celý vodní komplex se promění v kouzelný mikrosvět světel, barev a zvuků. Fontány osvětlené dynamicky se měnícím světlem tančí v rytmu klasické a peruánské hudby a zobrazují jedinečné vzory a tvary. Pro návštěvníky je to jistě neuvěřitelně pohlcující podívaná, která vytváří nezapomenutelnou atmosféru.

Instalace v komplexu El Circuito Mágico del Agua

Největší atrakcí parku Parque de la Reserva je působivá Kouzelná fontána (Fuente Mágica), tryskající proudem vody do výšky více než osmdesáti metrů. V parku se navíc nacházejí i další fascinující fontány, které vyhovují různým preferencím návštěvníků. Je tu mimo jiné Fuente Túnel de las Sorpresas, fontána v podobě pětatřicet metrů dlouhého tunelu, jehož vodní proud teče nad hlavami procházejících turistů. Kromě toho je zde fontána Fuente de los Niños neboli Fantasia, věnovaná dětem, kde se pravidelně konají barevné a velkolepé světelné show.

Celkově je Parque de la Reserva výjimečným místem díky pozoruhodnému spojení přírody, techniky a umění. Kromě toho, že park plní rekreační funkci, poskytuje všem návštěvníkům jedinečný vícesmyslový zážitek.

Z areálu komplexu Casa de Pizarro se do parku dostanete autobusovou linkou IO33B. Nejprve musíme dojít na zastávku Sitio del Patrimonio Mundial Centro histórico de Lima – Avenida Tacna. Tam nasedneme na městskou hromadnou dopravu a vystoupíme na zastávce Avenida Iquitos 1038, pak ujdeme pět set metrů po Avenida Isabel la Católica a jsme na místě. Celou trasu bychom měli zvládnout za půl hodiny.

Colorful illuminated water fountains light art installation Circuito magico del Agua in Parque de la Reserva Lima Peru South America
Colorful illuminated water fountains light art installation Circuito magico del Agua in Parque de la Reserva Lima Peru South America, licencja: shutterstock/By maphke

Čtvrtý den

Půjčení auta v Limě

Abychom se mohli po Peru pohybovat efektivně a měli záruku, že toho na naší cestě po Peru stihneme hodně, budeme si muset pronajmout auto. Je to proto, že se všude nedostaneme vlakem nebo dokonce autobusem. Před rezervací se však ujistěte, že agentura, od které si chcete auto pronajmout, má dobrou pověst a pozitivní recenze od spokojených zákazníků. Níže budou uvedeny TOP 3 půjčovny, které najdete v hlavním městě Peru.

Hertz Salaverry

Recenze lidí, kteří využili služeb této půjčovny, svědčí o vynikajících službách a dostupnosti moderních vozidel. Zákazníci vyzdvihují obdivuhodné nasazení personálu, který ke každému zákazníkovi přistupuje zdvořile a profesionálně. Díky důvěře svých zákazníků je jednou z nejdoporučovanějších půjčoven v Limě.

GO PERU RENT A CAR

Zákazníci, kteří využili služeb této půjčovny, mají rovněž pozitivní zkušenosti s pronájmem vozu. Proces rezervace u společnosti GO PERU RENT A CAR je jednoduchý a rychlý a vozidla jsou udržována ve výborném stavu. Díky čistotě a pravidelné údržbě vozů se zákazníci cítí jistě při cestování ve vozech, které si zde pronajímají. Celý proces dále usnadňují flexibilní časy vyzvednutí a vrácení.

Alamo / Enterprise / National

Společnost Alamo / Enterprise / National je chválena za transparentnost podmínek pronájmu a přehlednost cen. Tato půjčovna má pověst profesionální, vstřícné vůči zákazníkům a mimořádně férové společnosti. Je to vynikající volba, pokud vám obzvláště záleží na flexibilitě cen a možnostech pronájmu.

Průměrné ceny pronájmu vozu v Lima

Abyste se na svou cestu dobře připravili, je dobré se také seznámit s průměrnými cenami pronájmu automobilů. Pomůže nám to lépe naplánovat rozpočet na cestu a vyhnout se finančnímu zklamání.

Vozy kompaktní a ekonomické třídy si můžete pronajmout již od čtrnácti dolarů na den. Vozy střední třídy pro pohodlnější cesty jsou k dispozici od dvaceti dolarů. Pokud máte zájem o SUV, které kombinuje vlastnosti osobního automobilu a terénního vozu, musíte počítat s náklady na pronájem v řádu čtyřiceti dolarů.

Upozorňujeme, že zde uvedené ceny jsou průměrné a mohou se lišit v závislosti na půjčovně, ročním období a dostupnosti vozidel. Vždy si také zkontrolujte stav vozidla, které si chcete pronajmout, a pečlivě si ověřte podmínky smlouvy o pronájmu vozidla.

Cesta z Iberostar Selection Miraflores do hotelu Villarma v Alis

Na začátku naší cesty se vydáme po dálnici 1S, která je peruánskou částí mezikontinentální trasy Carretera Panamericana. Tento zázrak dálniční infrastruktury spojuje obě Ameriky a táhne se v délce třiceti tisíc kilometrů.

Během cesty stojí za povšimnutí brány při sjezdu z dálnice u Cerro Azul, která je nedílnou součástí peruánského mýtného systému. Po opuštění dálnice 1S se vydáte na východ po silnici 24, která vede z Cañete do Huancayo. Pojedete-li přímo k cíli, budete mít možnost projet mimo jiné přírodní rezervací Bosque de protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial. Nedaleko parku se na trase nachází také archeologická lokalita Incahuasi. Nacházejí se zde architektonické pozůstatky inckého města.

Hotel Villarma v Alis, který se nachází na trase do Huancayo, je z výchozího bodu dosažitelný přibližně za šest hodin (délka trasy – tři sta kilometrů).

Village of Alis in Nor Yauyos Cochas nature reserve, Peru.
Village of Alis in Nor Yauyos Cochas nature reserve, Peru., licencja: shutterstock/By estivillml

Hotel Villarma v Alisu (rezervujte zde)

Hotel Villarma se nachází v přírodní rezervaci Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, kterou navštívíme čtvrtý a pátý den naší cesty. Co se týče bytů, které jsou zde k dispozici, je možné si rezervovat mimo jiné dvoulůžkové pokoje s jednou velkou manželskou postelí. Můžeme si také vybrat apartmá se dvěma samostatnými lůžky a rodinné pokoje s jedním samostatným a jedním manželským lůžkem. Naše chutě naopak uspokojí restaurace Mama Culi, která nabízí peruánskou kuchyni pro každou denní dobu. V nabídce restaurace najdete i veganské pokrmy. Během pobytu v hotelu můžete také plně relaxovat ve wellness centru. Lázně pod širým nebem vám umožní zregenerovat síly na další prohlídku města. V hotelu Villarma je k dispozici také bezplatné Wi-Fi a bezplatné soukromé parkoviště.

Cascadas de Cabracancha

Čtvrtý den našeho výletu se vydáme do přírodní rezervace Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, abychom objevili jednu z jejích nejkrásnějších atrakcí, Cascadas de Cabracancha. Vzhledem k logistickým problémům na trase z Limy do Alis, která trvala šest hodin, stojí za to strávit zbytek dne v klidu. Umožní nám to zregenerovat síly a vychutnat si plnými doušky krásu tohoto kouzelného místa. Čtvrtý den výpravy proto navštívíme pouze vodopády v rezervaci.

Cascadas de Cabracancha jsou malebné vodopády vzdálené pouhou hodinu jízdy od našeho hotelu v Alisu. Četní turisté, kteří do této oblasti přijíždějí, je považují za ideální místo pro fotografování a objevování s rodinou nebo přáteli.

Mějte však na paměti, že povětrnostní podmínky jsou zde poměrně drsné. Doporučujeme proto být připraveni na závany studeného vzduchu a nezapomeňte si vzít teplé oblečení. Tyto drobné nepříjemnosti však nemohou zastínit výhody Cascadas de Cabracancha.

Pátý den

Laguna Piquecocha

Cestou k vodopádům, které jsme navštívili předchozí den, narazíme necelých devět kilometrů severně od hotelu Villarma na lagunu Piquecocha.

Návštěva laguny Piquecocha je skvělou příležitostí obdivovat krásu místní fauny a rozmanitost živočichů. Mnozí cestovatelé obdivují zdejší výskyt potápějících se kachen, možnost užít si za malý poplatek plavbu lodí nebo množství malebných míst, ideálních pro fotografování. V oblasti laguny navíc můžete potkat roztomilé alpaky, které se, pravděpodobně zvyklé na přítomnost turistů, ochotně nechávají fotografovat.

Návštěvníci lokality oceňují také dostupnost sociálního zařízení a přítomnost obchodů v okolí laguny. V těchto obchodech se mimo jiné prodává voda, občerstvení a místní produkty, jako je sýr a med.

Na malém molu poblíž laguny se nachází také restaurace, která nabízí pokrmy z místních produktů. Dáme si zde například místní polévku, smaženého pstruha nebo běžnější kuře s rýží. Díky tomu, že se při přípravě jídel používá koření specifické pro zdejší region, jsou zdejší pokrmy mimořádně chutné a originální.

Cañon de Uchco

Když už jsme v oblasti laguny, po jejím prozkoumání stojí za to vydat se do jednoho z kaňonů v okolí. Nejbližším z nich bude Cañon de Uchco, který se nachází sedmnáct kilometrů východně od laguny. Chcete-li se tam dostat, jeďte nejprve na jih po silnici č. 120 a pak se poblíž Tinco vydejte na východ po silnici č. 24.

Ačkoli je pěší turistika v Cañon de Uchco časově náročná a poněkud zručná, rozhodně stojí za to se tam vydat kvůli krásné krajině. Zdejší skalní útvary svými nepravidelnými, zvlněnými a surrealistickými tvary svádějí nejen milovníky Instagramu.

Uchto canyon in Nor Yauyos-Cochas nature reserve, Peru
Uchto canyon in Nor Yauyos-Cochas nature reserve, Peru, licencja: shutterstock/By estivillml

Cesta do Huancayo s Alisem

Pátý den naší cesty se vydáme z Alisu do Huancayo, vzdáleného sto sedmnáct kilometrů na východ. Cesta nám zabere necelé tři hodiny a po převážnou většinu času pojedeme po silnici č. 24. Na cestě nás čekají dvě hodiny jízdy.

Den šestý

Pobyt v Huancayo – zajímavosti a stručná historie města

Huancayo je po Limě prvním a největším městem na naší cestě po Peru a má přes čtyři sta tisíc obyvatel. To z něj činí páté nejlidnatější město v zemi a zároveň kulturní a obchodní centrum celé oblasti centrálních peruánských And.

Historie tohoto města sahá až do předkolumbovského období. Původně oblast dnešního Huancaya obýval jeden z kmenů Kečua, Huanca. Samotný název města proto pochází od tohoto národa a v jejich jazyce znamená “místo s posvátnou skálou“. Kolem roku 500 př. Kr. bylo Huancayo začleněno do říše Tiwanaku-Wari. Navzdory snahám bránit svou nezávislost byl nakonec kmen Huanca v roce 1460 dobyt Pachacutecy a začleněn do říše Inků. V roce 1572 zde bylo oficiálně založeno koloniální město pod názvem „Santísima Trinidad de Huancayo“, které působilo v rámci španělského vlivu. Po získání nezávislosti Peru na Španělsku se město začalo rychle rozvíjet. Z tohoto důvodu se však do dnešních dnů dochovalo jen málo koloniálních staveb. V současné době dominují panoramatu města moderní budovy.

Hotel de Turistas Huancayo – Hotel Asociado Casa Andina (rezervujte zde)

Jedním z nejčastěji doporučovaných hotelů v Huancayo je Hotel de Turistas Huancayo – Hotel Asociado Casa Andina. K dispozici jsou zde v zásadě dva typy bytů, ve kterých si můžete rezervovat pobyt. Pokoj s velkou manželskou postelí je určen pro cestující páry. V tomto hotelu je také možné strávit čas v apartmá se dvěma samostatnými lůžky. K dispozici je také restaurace MAIZAL CLASSIC RESTAURANT, která nabízí místní i mezinárodní kuchyni k snídani, obědu i večeři. K dalším hotelovým zařízením patří také bezplatné Wi-Fi.

Parque de la Identidad Huanca

Ceněnou atrakcí mnoha turistů i místních obyvatel v Huancayo je Parque de la Identidad Huanca. V tomto parku vybudovaném v 90. letech 20. století se nachází mnoho kanálů, soch a portálů odkazujících na reprezentativní osobnosti regionu (včetně hudebníků a skladatelů, kteří vytvořili peruánskou a andskou lidovou hudbu). Park je navíc obklopen zelení plnou různých rostlin. Zajímavé je, že projektanti, kteří park upravovali, se inspirovali zahradou Park Güell, která se nachází v Barceloně a kterou navrhl katalánský architekt Antoni Gaudí. Tento park, stejně jako park Parque de la Identidad Huanca podle jeho vzoru, se vyznačuje přítomností mnoha architektonických prvků.

Park in Huancayo; Peru
Park in Huancayo; Peru, licencja: shutterstock/By ethylalkohol

Torre Torre

Torre Torre je komplex geologických útvarů vzdálený pouhý kilometr a půl od centra Huancaya. Najdete zde z jílovité půdy vytvořené jakési věže (torre je španělsky věž), které vznikly erozivní činností větru a deště. Mohou dosahovat výšky až třiceti metrů. Nezapomeňte však, že ačkoli je současný stav torre popisován jako dobrý, eroze tyto geomorfologické struktury neustále ovlivňuje a denně je proměňuje. Proto se vyplatí při návštěvě Huancaya tuto lokalitu navštívit a využít stále relativně dobrého stavu komplexu.

Geological Formation Torre Torre in Huancayo - Peru
Geological Formation Torre Torre in Huancayo – Peru, licencja: shutterstock/By jcfotografiape

Další informace o Huancayo

Další zajímavosti v Huancayo

Pokud nám po návštěvě Parque de la Identidad Huanca a Torre Torre zbyde ještě nějaký čas, vyplatí se ho využít k návštěvě dalších turistických atrakcí města. Mezi ty nejznámější můžeme jistě zařadit Catedral de Huancayo. Nachází se na náměstí Plaza de la Constitución, přímo v centru města. Kilometr od chrámu se naopak nachází Museo Salesiano Vicente Rasetto, které se nachází ve škole Colegio Salesiano Santa Rosa. Jsou zde vystaveny exponáty týkající se archeologie, přírodovědy, textilu a entomologie. Velmi oblíbený je v neděli také více než dva kilometry dlouhý trh Feria Dominical de Huancayo, který se nachází na třídě Huancavelica (Avenida Huancavelica). Najdete zde nejrůznější řemeslné výrobky, oblečení a stánky s místní zeleninou.

Gastronomická scéna města

Díky své poloze v údolí úrodné řeky Mantaro nabízí Huancayo rozmanitou místní kuchyni. Jedním z nejoblíbenějších jídel v této části země je pachamanca, připravovaná z různých druhů masa a zeleniny. V Huancayo se k přípravě pachamanky používá především jehněčí maso.

In,The,Pachamanca,Ceremony,,Lamb,,Alpaca,,Pork,And,Beef,Are
In,The,Pachamanca,Ceremony,,Lamb,,Alpaca,,Pork,And,Beef,Are

Zajímavým bodem je proces pečení. Příprava pokrmu začíná zahříváním kamenů nad ohněm. Poté se na ně položí maso a oheň se přikryje trávou a zeminou. Vzniklá pec se otevře asi po dvou hodinách.

Dalším zajímavým pokrmem je papa a la huancaína, neboli doslova brambory po huancayovsku. Jedná se o typ předkrmu, který se připravuje z vařených brambor v pikantní krémové omáčce Huancaína z bílého sýra a smažených nebo grilovaných peruánských borůvkových paprik, jakož i červené cibule a česneku. Papa a la huancaína se obvykle podává jako studený předkrm s listy salátu, černými olivami, kukuřičnými zrny a čtvrtkami natvrdo uvařených vajec. Jde o pokrm, jehož obliba přesáhla Huancayo a rozšířila se po celém Peru. Dnes je papa a la huancaína základem každodenní i sváteční kuchyně v celé zemi.

Mezi další oblíbená jídla v Huancayo a okolí patří picante de cuy, chicharrón colourado, mondongo nebo sopa verde.

Den sedmý

Cesta z Huancayo do Ayacucha

Z Huancayo do Ayacucha se dá cestovat autem po několika trasách. Nejvýhodnější se zdá být ta, která zahrnuje cestu po dálnici 3S. Její překonání zabere něco málo přes šest hodin (260 kilometrů).

Pobyt v Ayacucho – zajímavosti a stručná historie města

Ayacucho je poměrně velké město, i když co do počtu obyvatel je více než dvakrát větší než Huancayo. Je také prvním na naší cestě, které se nachází výrazně jižně od Limy.

Ayacucho je město s bohatou historií, která sahá až do prehistorických dob. Pětadvacet kilometrů severně od Ayacucha se nachází archeologická lokalita Pikimachay, kde byly objeveny pozůstatky lidských sídlišť starých více než 15 000 let. Ve druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu byla tato městská oblast stejně jako Huancayo spojena s kulturou Wari, nejrychleji se rozvíjející předinckou civilizací. Následně, až do dobytí Inky, vládla oblasti takzvaná konfederace Čanka. Vládci incké říše, kteří zde vládli od 15. století, se však ze svých nových územních zisků dlouho netěšili.

Ayacucho, tehdy známé jako Huamanga, bylo dobyto a proměněno v koloniální město spravované španělským místokrálovstvím Peru. V následujících letech bylo osídleno španělskými osadníky z Limy a Cusca. Královským dekretem mu byl dokonce udělen titul nejurozenějšího a nejvěrnějšího města, což bylo nejvyšší označení ve španělské hierarchii pojmenování měst. Další století přineslo Ayacucho rozvoj v oblasti vyššího vzdělávání. Dne 3. července 1677 byla ve městě založena univerzita (Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga). Obecně lze říci, že v koloniální éře bylo Ayacucho důležitým správním centrem a strategickou zastávkou mezi Limou a Cuskem.

Dne 15. února 1825 Simón Bolívar, vůdce během boje za osvobození Jižní Ameriky od španělské nadvlády, známý také jako El Libertador (Osvoboditel), přejmenoval město na Ayacucho. Odkázal tím na historickou bitvu, která se odehrála 9. prosince 1824 a byla posledním ozbrojeným střetem mezi španělskou armádou a bojovníky za nezávislost během peruánské války za nezávislost. Název města je složeninou dvou slov z místní variety jazyka kečua. První „aya“ znamená mrtvý a druhé „kuchu“ znamená roh.

Poslední desetiletí a současnost

Ačkoli bylo město v následujících desetiletích masivně osídleno, násilné politické nepokoje (způsobené činností levicových teroristických organizací v 80. letech 20. století) destabilizovaly region a donutily mnoho lidí k migraci.

Dnes je Ayacucho významným městským centrem s rozvinutým lehkým průmyslem a turistickou základnou na místní úrovni. Město je mimo jiné proslulé třiatřiceti kostely postavenými v koloniální éře, zasvěcenými každému roku Ježíšova života. Navzdory průmyslovému rozvoji leží Ayacucho stále v jedné z nejchudších oblastí Peru, kde převládá zemědělství.

Hotel Santa Rosa (rezervujte zde)

Hotel Santa Rosa se nachází v centru města, kousek od slavného náměstí Plaza de Armas de Ayacucho. K dispozici je zde několik typů pokojů přizpůsobených různým skupinám přijíždějících turistů. Můžete si zde rezervovat pobyt v apartmánu s jednou, dvěma nebo třemi samostatnými lůžky nebo jednou manželskou postelí. Největší pokoj obsahuje dvě jednolůžka a jednu manželskou postel. Co se týče vybavení, na místě je k dispozici veřejné a bezplatné Wi-Fi a soukromé parkoviště. Nechybí zde ani wellness centrum, jehož součástí jsou veřejné lázně. Velkou atrakcí je zde také nádvoří, na které je výhled z hotelových pokojů.

The Plaza de Armas with the cathedral in the background in Ayacucho, Peru
The Plaza de Armas with the cathedral in the background in Ayacucho, Peru, licencja: shutterstock/By jkraft5

Museo Arqueológico Hipólito Unanue

Vzhledem k šestihodinové cestě toho dne zakončíme první týden jednou turistickou atrakcí. Bude to jedno z nejznámějších muzeí v Ayacucho – Museo Arqueológico Hipólito Unanue.

Cesta k němu trvá od hotelu Santa Rosa osm minut autem a pětadvacet minut pěšky směrem na sever k Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Muzeum shromažďuje sbírky, které jsou hmotným dědictvím předkolumbovského Peru. Najdete zde mnoho kamenných, textilních a keramických artefaktů. Zvláštní pozornost je věnována kultuře Wari, jejíž ruiny hlavního města se nacházejí dvacet pět kilometrů severně od centra Ayacucha. Navíc se před budovou nachází botanická zahrada Parque xerofito de Ayacucho sbírající statné kaktusy.

Samotné muzeum nese jméno Hipólita Unanueho (1755-1833), peruánského lékaře a prvního ministra financí nezávislého Peru.

Co se týče cen vstupného do muzea, dospělí zaplatí 1,46 €, studenti 0,73 € a žáci 0,24 €. Údaje o cenách byly převzaty z internetových stránek “Museos en Línea“. Najdete zde mimo jiné také informace o dalších muzeích v zemi a zprávy z kulturního světa.

Alternativní místa k návštěvě v Ayacucho

Pokud se nám nechce navštívit exponáty v archeologickém muzeu Hipólito Unanue nebo pokud bychom chtěli navíc vidět něco jiného, můžeme mimo jiné navštívit slavné chrámy ve městě: Catedral de Ayacucho a Templo de Santo Domingo de Huamanga.

První pochází z druhé poloviny 17. století a v roce 1972 byla uznána za historické kulturní dědictví peruánského lidu. Je postavena v barokním slohu z růžového a šedého kamene a zajímavě splývá s náměstím Plaza de Armas před ní. Je to také hlavní a největší chrám města, který mnozí považují za nejkrásnější v Peru. K jeho popularitě přispívá především interiér, vyzdobený ve stylu známém jako churriguerismus. Jedná se o specifickou španělskou variantu baroka, která se vyznačuje přemírou ornamentálních prvků a mimořádným množstvím sochařských detailů.

Tři sta padesát metrů severně od katedrály se nachází chrám Templo de Santo Domingo de Huamanga. Stejně jako ten, o němž byla řeč dříve, byl postaven v koloniální éře, v 16. až 17. století. Nejcharakterističtějšími prvky stavby jsou tři oblouky ve spodní části průčelí a dvě věže. Zajímavé je, že chrám je příkladem využití mudéjarského stylu v ayacuchské architektuře, který se vyvinul z kombinace islámských a křesťanských (románských a gotických) prvků.

Museo de la Memoria „Para que no se repita“ a Santuario histórico de la Pampa de Ayacucho

Zajímavým místem na mapě zajímavostí Ayacucha je také muzeum Museo de la Memoria „Para que no se repita“ (Aby se to neopakovalo). Na rozdíl od výše popsaného archeologického muzea Hipólito Unanue vystavuje ve čtyřech místnostech fotografie, obrazy, zbytky oděvů a další předměty související s peruánskou občanskou válkou, která se datuje do 80. let 19. století. Tento komplex se nachází sedm set padesát metrů od archeologického muzea Hipólito Unanue, na ulici Jirón Libertad 1365.

Hodinu jízdy od Ayacucha, nedaleko města Quinua, se nachází také chráněná oblast Santuario histórico de la Pampa de Ayacucho. Toto místo připomíná bitvu, která se zde odehrála 9. prosince 1824 a o které již byla zmínka výše. Nejvýraznějším prvkem přírodní rezervace je mramorový obelisk věnovaný velitelům, kteří během bitvy bojovali. Na stupních stavby jsou umístěny třímetrové bronzové sochy, které generály zobrazují. Nad nimi se navíc tyčí oválný basreliéf s podobiznou Simóna Bolívara.

ayacucho, culture, obelisk pampa de la quinoa
ayacucho, culture, obelisk pampa de la quinoa, licencja: shutterstock/By Jeff_Ersoh

Ayacucho – nejlepší restaurace ve městě

Kolem náměstí Plaza de Armas je seskupena řada intervenčních restaurací a kaváren, které stojí za návštěvu, když jste v Ayacucho. Jedna z nich, ViaVia Cafe Ayacucho, nabízí velmi dobrá místní jídla za mimořádně přijatelné ceny. Zejména pokrmy z quinoy se líbí chutím turistů, kteří sem zavítají. Velmi ceněný je také výhled z teras restaurace na náměstí a umné servírování jídla.

Pro večerní posezení je naopak skvělým místem restaurace El Nino. Tato restaurace se nachází naproti kostelu Templo de Santo Domingo de Guzmán, vedle parku Plazoleta de Luis Carranza. Kromě klasických peruánských jídel si zde dáme i jídla mezinárodnějšího charakteru, například pizzu. To vše ve velké zahradě za doprovodu hudby v podání místních kapel.

Vedle již zmíněné restaurace ViaVia Cafe Ayacucho se nachází také Sukre Cocina Peruana. Jedná se o podnik s peruánskou kuchyní, který návštěvníky potěší velkými porcemi a krásnou krajinou v prostoru restaurace.

Buffet lunch table Peruvian cuisine traditional dishes comfort food
Buffet lunch table Peruvian cuisine traditional dishes comfort food, licencja: shutterstock/By NatRocfort

Druhý týden turné

První den

Cesta z Ayacucho do Abancay

První den druhého týdne zájezdu do Peru věnujeme výhradně cestě z Ayacucho do Abancay a zotavení v hotelu El Peregrino Apart. Trasa, kterou pojedeme, je dlouhá tři sta osmdesát kilometrů a zabere více než osm hodin.

El Peregrino Apart Hotel (rezervujte zde)

V hotelu El Peregrino Apart Hotel jsou k pronájmu dvoupokojové byty (v každém je manželská postel). Zajímavým vybavením hotelu je jistě bezplatný internet a veřejné lázně. Co se týče polohy, hotel se nachází půl kilometru od centra Abancay.

Národní rezervace Ampay

Ačkoli, jak již bylo řečeno, po příjezdu do Abancay neplánujeme návštěvu okolních zajímavých míst, je třeba zmínit národní svatyni Ampay, která se nachází v těsné blízkosti. Jedná se o poměrně známou přírodní rezervaci, která se nachází několik kilometrů severně od našeho hotelu. Nejvýraznější dominantou této oblasti je jezero Upaccocha, které se nachází v nadmořské výšce 3750 metrů. V místě je k dispozici také infrastruktura pro kempování a pěší turistiku. Kromě toho se zde nacházejí také tábořiště, určená správou rezervace. Upozorňujeme, že návštěva lokality národní rezervace Ampay je pouze alternativní atrakcí. Pokud nemáte zájem o výlet do této lokality, můžete tento odstavec brát jako zajímavost, která vás může inspirovat k získání dalších informací o místní flóře a fauně a také o environmentálním managementu v Peru.

On a trekking in Ampay National Sanctuary
On a trekking in Ampay National Sanctuary, licencja: shutterstock/By WSWagner

Druhý den

Cesta z Abancay do Cuzca

Cesta autem z Abancay do Cuzca nám zabere asi čtyři a půl hodiny.

Zajímavosti na trase Abancay-Cuzco

Sayhuite

Trasa, kterou pojedeme, povede kolem mnoha zajímavých míst, u kterých se možná vyplatí zastavit. Již po pětačtyřiceti kilometrech si budeme moci prohlédnout významné archeologické naleziště Sayhuite. Toto místo je považováno za centrum inckého náboženského kultu vody.

Nejcharakterističtější atrakcí této lokality je monolit s četnými geometrickými a zoomorfními obrazci, které jsou na něm vytesány. Zajímavé je, že ačkoli konkrétní účel kamene není zcela znám, předpokládá se, že monolit sloužil jako model, který se používal k navrhování, vývoji, testování a dokumentování toku vody pro projekty zásobování vodou. Mohl mít také didaktickou funkci a učit dávné, budoucí inženýry.

Je třeba také zdůraznit, že přítomnost takto zachovalého monolitu v oblasti umožňuje vědcům nahlédnout do kultury předkolumbovských lidí. Archeologové zjistili, že místo bylo důležitým inckým náboženským centrem, kde se konaly rituály a obřady zaměřené na uctívání vody. Vytesané části monolitu s říčními terasami, zavlažovacími kanály a divokými zvířaty, jako jsou pumy, jsou možná symbolickým znázorněním údolí. Ačkoli dosud není zcela známo, jaký význam měl kámen pro Inky, jistě je monolit součástí jejich hmotné kultury a přibližuje nám bohaté kulturní dědictví původních obyvatel. Takové objevy navíc pomáhají zlepšit naše chápání předkolumbovských civilizací v širším slova smyslu. Umožňují totiž nalézt souvislosti mezi latinskoamerickými kulturami.

Peru Peruvian coin 1 one sol 2012, Inca religious site Sayhuite, carved stone in front, ruins behind, shield with lama, tree and horn of plenty flanked by sprigs, date below,
Peru Peruvian coin 1 one sol 2012, Inca religious site Sayhuite, carved stone in front, ruins behind, shield with lama, tree and horn of plenty flanked by sprigs, date below,, licencja: shutterstock/By Yaroslav+N.+Novik
Killarumiyoq

Asi po sto padesáti kilometrech se ocitáme v blízkosti vesnice Ancahuasi, u níž se nachází archeologický park Killarumiyuq. Název této lokality, stejně jako mnoha dalších podobných v Peru, pochází z jazyka kečua a skládá se ze tří prvků. „Killa“ znamená měsíc a „rumi“ znamená kámen. V kombinaci s příponou -yuq, která označuje vlastnictví, lze slovo přeložit jako “ten s měsíčním kamenem“.

Killarumiyuq je sice poměrně málo známá, ale fascinující lokalita. Rytý kámen zde pravděpodobně obsahuje vyobrazení Měsíce, které mohlo mít i kultovní funkci.

Pobyt v Cuzcu – zajímavosti a stručná historie města

Cuzco je pravděpodobně jedním z nejznámějších měst v Peru a za svou popularitu vděčí předkolumbovskému dědictví.

První stopy přítomnosti andských civilizací v této oblasti pocházejí z období kolem prvního tisíciletí našeho letopočtu. Jedná se o kulturu Killke, jejíž představitelé vybudovali první opevnění v oblasti pevnosti Sacsayhuamán, později rozšířené Inky. Na jejím okraji byly také odkryty pozůstatky chrámu, které svědčí o náboženském a vojenském využití lokality.

V následujících letech bylo Cuzco silně ovlivněno inckou kulturou. Od konce dvanáctého do první poloviny šestnáctého století sloužilo město jako hlavní město inckého státu a zároveň bylo svědkem bouřlivých dějin říše. Obecně je Pachacuteca považován za jednoho z nejvýznamnějších vládců inckého státu. Jako Sapa Inca, což v kečuánštině znamená “jediný pán“, nepochybně přispěl k rozšíření města a jeho vzestupu na hlavní centrum mocné incké říše.

V letech bezprostředně předcházejících invazi španělských conquistadorů byla říše Tahuantinsuyu (doslova: Říše čtyř částí) arénou občanské války mezi pretendenty inckého trůnu: Huáscar a Atahualpa. Ten se v roce 1532 zmocnil Cuzca a na krátkou dobu převzal kontrolu nad oblastí. Již v roce 1533 byl totiž zákeřně uvězněn a zavražděn a jeho vojska poražena v bitvě u Cajamarky. Španělská nadvláda v oblasti byla završena vítězstvím conquistadorů nad inckými vojsky v bitvě u Cuzca 14. listopadu 1533. Následujícího dne Francisco Pizarro oficiálně vstoupil do města. V roce 1534 jmenoval Manco Inku vládcem loutkového státu závislého na Španělech. Brzy poté se však incký vládce proti útočníkům vzbouřil a vedl proti nim partyzánskou válku. V roce 1544 byl však zákeřně zavražděn, aniž by se kdy vítězně vrátil do Cuzca.

Cuzco, Peru: Panoramiczny widok na Rynek Główny i kościół katedralny.
Cuzco, Peru: Panoramiczny widok na Rynek Główny i kościół katedralny., licencja: shutterstock/By christianvinces
Zhodnocení koloniální politiky v Cuzcu a současnosti

Vliv španělské koloniální nadvlády na situaci místních obyvatel a rozvoj Cuzca lze hodnotit dvojznačně. Na jedné straně v důsledku válečných konfliktů a mnohaleté španělské kolonizace těchto území původní obyvatelé masově umírali na epidemie neštovic. Jednalo se o endemickou nemoc, která byla Evropanům dobře známá, ale pro indiány, kteří měli proti neštovicím slabou imunitu, byla velmi nebezpečná a smrtelná. Na druhou stranu však Španělé přispěli k dynamickému rozvoji města. Kromě křesťanských chrámů vybudovali mimo jiné vzdělávací instituce včetně univerzit. Cuzco také prosperovalo díky zemědělství, chovu dobytka, hornictví a obchodu se španělskou metropolí.

Od 90. let 20. století nabývá ve městě na významu cestovní ruch. Tento jev je do značné míry způsoben přítomností jednoho ze sedmi divů světa (Machu Picchu) v oblasti. V samotném městě se však nachází také mnoho zajímavých atrakcí, o kterých budeme hovořit dále v tomto článku.

Casona Plaza Hotel Cusco (rezervujte zde)

Hotel je z hlediska ubytování přizpůsoben skupinám dvou a čtyř osob. Můžete si zde rezervovat dvoulůžkové apartmány s jednou manželskou postelí nebo dvěma samostatnými lůžky, případně čtyřlůžkové apartmány se čtyřmi samostatnými lůžky. Internet v areálu je zdarma a veřejně přístupný. K dispozici je také placené parkoviště v blízkém okolí.

Zajímavosti v Cuzcu

Více než čtyřhodinová cesta z Abancay do Cuzca (nepočítaje fakultativní prohlídku kamenů přítomných na trase) nám neumožní navštívit všechny zajímavosti města druhý den, druhý týden zájezdu do Peru. Doporučujeme proto omezit počet míst, která v Cuzcu navštívíme, na jedno. Protože se nám zdá, že nejzajímavější atrakcí je komplex opevnění Sacsayhuamán, budeme se mu věnovat nejpodrobněji. Čtenář, který využije tohoto průvodce, však bude mít možnost seznámit se i s dalšími zajímavými místy v Cuzcu, která budou představena podobným způsobem jako alternativní zajímavosti probírané u dřívějších měst.

Sacsayhuamán

Sacsayhuamán je pravděpodobně nejznámější turistickou atrakcí v Cuzcu, neboť se jedná o propracovaný archeologický komplex v podobě citadely. Jak již bylo zmíněno při pojednání o historii města, první stavby v areálu Sacsayhuamán postavili stavitelé ztotožnění s kulturou Killke. Dynamický rozvoj pevnosti naopak nastal v 15. století n. l., tedy v letech vlády Pachacuteca a jeho nástupců.

Co se týče konstrukce hradeb v Sacsayhuamánu, mají terasovité uspořádání v podobě megalitické stavby. Zajímavý je bod týkající se přepravy surového kamene z lomů a zpracování balvanů. Kameny použité na stavbu těchto staveb váží několik set kilogramů nebo dokonce tun (nejtěžší až 200 tun!), takže jejich doprava z lomů vzdálených několik kilometrů při absenci rozvinuté kolové dopravní techniky je věcí poněkud záhadnou. Ostatně tažná zvířata, jejichž sílu Inkové v obtížném horském terénu využívali, nebyla schopna takový náklad unést. Záhadou zůstává také tvarování balvanů pomocí kamenných nástrojů, které Inkové znali, a jejich přesné uložení do stavby.

O stavbě megalitických zdí existuje několik teorií. Bylo dokonce provedeno několik experimentů, při nichž se zkoušely různé způsoby přepravy kamenů. Poměrně úspěšný experiment byl proveden vlečením balvanů po dlažebních kostkách, které tlačilo a táhlo několik lan více než sto lidí.

Vstup na lokalitu Sacsayhuamán bohužel není zdarma. Vstupenka sice stojí dvaatřicet eur, ale umožňuje navštívit až šestnáct různých atrakcí rozmístěných v areálu.

Co se týče polohy, Sacsayhuamán se nachází jeden a půl kilometru od hotelu Casona Plaza Cusco, kde doporučujeme se v článku ubytovat.

Panoramic view of the walls of the complex of Sacsayhuaman, Cuzco, Peru.
Panoramic view of the walls of the complex of Sacsayhuaman, Cuzco, Peru., licencja: shutterstock/By Andreas+Wolochow

Alternativní místa k návštěvě v Cuzcu

Nedaleko našeho hotelu v Cuzcu se nachází také mnoho dalších míst, která stojí za návštěvu. Jedním z nich je Plaza de Armas, hlavní náměstí města. V předkolumbovských dobách bylo toto místo důležitým správním, náboženským a kulturním centrem hlavního města říše Inků. I přes úpadek indiánské státnosti a architektonickou přestavbu náměstí neztratilo svůj význam. Kromě katolických chrámů postavených v koloniální éře je dnes místo plné restaurací, cestovních kanceláří a klenotnictví.

Nedaleko náměstí se nachází také Coricancha, nejvýznamnější chrám incké říše. Z hlediska architektury byl tento monumentální chrám, podobně jako zdi Sacsayhuamánu, postaven mimo jiné z velkých, dokonale do sebe zapadajících kamenných bloků. Po dobytí Cuzca Španěly v roce 1534 byla Coricancha vyrabována. Španělští kolonisté pak na tomto místě postavili dominikánský klášter, chrám zbořili a jeho základy použili na stavbu katedrály. Po zemětřesení v roce 1950 byl tento klášter zničen. Díky této události však byly zároveň odkryty zdi bývalého chrámu. V blízkosti se nyní nachází archeologické muzeum se zajímavými exponáty včetně mumií, textilií a inckých kultovních předmětů. Vstupné do komplexu Coricancha stojí 3,60 €.

Świątynia słońca lub „Qorikancha” w Cusco podczas Inti Raymi (stąd dysk słoneczny), Peru.
Świątynia słońca lub „Qorikancha” w Cusco podczas Inti Raymi (stąd dysk słoneczny), Peru., licencja: shutterstock/By SL-Photography

Zájemci o místní koření, ovoce, zeleninu nebo řemeslné výrobky by zase měli zvážit návštěvu trhu Mercado Central de San Pedro. Jedná se o hlavní a nejstarší místo svého druhu v Cuzcu, jehož počátky sahají do 20. let 20. století. Postupem času se charakter tohoto místa začal měnit a trh se z trhu s potravinami stával stále více turistickým. Trh má nyní více než tisíc prodejních stánků a v okolních ulicích vytváří velký obchodní ruch. Jeho prostor je uspořádán do bloků rozlišených podle nabízeného zboží. Zajímavé je, že se zde těší velké oblibě výrobky související s tradičním andským šamanismem.

Třetí den

Cesta z Cuzca na Machu Picchu

Cesta na Machu Picchu z Cuzca vyžaduje určitou organizační přípravu, protože na této trase neexistuje přímá linka. Nejprve se dostanete do města Ollantaytambo, které se nachází šedesát kilometrů od Cusca. Můžeme se tam dostat autobusem společnosti Cusco Real Inka Car, pronajatým autem nebo taxíkem. Alternativní možností je jet nejprve hybridním autobusem na vlakové nádraží v Poroy a odtud přímým vlakem do Ollantaytambo. Z Ollantaytambo pak zamíříme vlakem (PeruRail nebo Inca Rail) do Aguas Calientes. Do nejznámějšího města Inků se z Aguas Calientes dostaneme autobusem.

city of AGUAS CALIENTES, PERU Inca Rail train
city of AGUAS CALIENTES, PERU Inca Rail train, licencja: shutterstock/By Lopolo

Cesta z Cuzca na Machu Picchu zabere celkem asi čtyři hodiny v závislosti na volbě dopravního prostředku. Náklady na cestu jsou ještě rozmanitější. Nejúspornější varianta cesty z Cuzca na Machu Picchu nás může vyjít přibližně na sedmdesát dolarů. Hodně zde však záleží na typu zvoleného dopravce, třídě, kterou se rozhodneme při cestě vlakem nebo ročním období využít. Náklady na cestu touto trasou tak mohou být klidně i několikanásobně vyšší.

Webové stránky tiqets.com nabízejí řadu různých variant zájezdů, které vám usnadní plánování cesty v různých etapách. Možnosti dostupné na těchto stránkách zahrnují dopravu z Cusca do Ollantaytambo, na Machu Picchu z Aguas Calientes nebo nabídky s prohlídkou a vstupným v ceně.

Abyste měli aktuální informace o cenách jízdenek různých druhů dopravy nebo nabídek zájezdů a mohli si cestu na Machu Picchu dobře naplánovat, je dobré pravidelně sledovat oficiální stránky dopravců a stránky s možnostmi zájezdů.

Machu Picchu

Etymologie názvu

V jazyce Kečua znamená „machu“ starý a druhá část názvu města „picchu“ znamená vrchol nebo pyramida. Z jazyka indiánů kmene Ketchua je tedy možné název města přeložit jako stará hora nebo pyramida.

Historie místa
Raná historie místa

Počátky lidské přítomnosti na Machu Picchu sahají do první poloviny 15. století. Postavení tohoto komplexu lze tedy zřejmě připsat stavitelům z doby vlády Pachacuteka a Tupaca Yupanquiho.

Město bylo po pádu nového hlavního města novoindického státu Vilcabamba v roce 1572 opuštěno. V koloniálních dobách zarostlo Machu Picchu džunglí a o existenci města vědělo mimo nejbližší okolí jen málo lidí.

Objevení Machu Picchu

Prvním vědeckým badatelem, který dorazil k Machu Picchu a prozkoumal toto místo, byl profesor Yaleovy univerzity Hiram Bingham. Díky informacím, které získal od místních obyvatel během své expedice, se mu podařilo v roce 1911 na místo dostat. V následujících letech prováděl na Machu Picchu vykopávky, objevoval nálezy a ukládal je do univerzitního muzea. Zpočátku byla peruánská vláda Binghamovým aktivitám příznivě nakloněna, později se však objevila obvinění a fámy, udržované místním tiskem, že nalezené artefakty tým archeologů pracujících na Machu Picchu krade. Peruánci také začali tvrdit, že probíhající vykopávky Hirama Binghama a související průzkumy vedly ke znehodnocení lokality a monopolizaci výzkumu inckého města, což vyloučilo místní badatele ze získávání poznatků o jejich vlastní historii. V důsledku zhoršení vztahů mezi americkými badateli a místními úřady byla část sbírky vrácena do Peru.

Za zmínku také stojí, že před příchodem Hirama Binghama na Machu Picchu mohlo být místo zapomenutého inckého města již prozkoumáno. Z dotazů amerického badatele Paola Greera vyplývá, že Machu Picchu vyraboval německý podnikatel Augusto Berns. Údajně založil společnost, která se zabývala výrobou dřeva a průmyslovým průzkumem a také obchodem s ukradenými vzácnými předměty z opuštěných hrobek. K tomuto postupu došlo v 60. a 70. letech 19. století, tedy více než čtyřicet let předtím, než na Machu Picchu dorazil Hiram Bingham. Zajímavé je, že tuto loupežnou činnost Augusto Berns prováděl se souhlasem peruánských úřadů, které dostávaly procenta ze zisku z průzkumu.

Agustín Lizárragra

Na závěr pojednání o objevení Machu Picchu je třeba říci několik slov o Agustínu Lizárragra, vůbec prvním objeviteli města. Byl to zemědělec a Machu Picchu objevil náhodou, když hledal novou půdu pro obdělávání. Poté, co narazil na stavby komplexu, provedl na jeden ze stavebních kamenů nápis uhlím se svým jménem a rokem objevu (1902). Hiram Bingham tuto peruánskou značku objevil v roce 1911 a nařídil její odstranění s odvoláním na důvody ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že tento objev nenesl znaky vědeckého bádání, je při pojednání o tom, jak bylo Machu Picchu poprvé dosaženo, největší pozornost věnována Hiramu Binghamovi.

Každodenní život obyvatel Machu Picchu
Sociální skupiny na Machu Picchu

Většina obyvatel Machu Picchu patřila k sociální skupině “yanakuna“, která působila jako pomocný personál. Jejich úkolem bylo především vykonávat různé úkoly na vyšších místech incké společenské hierarchie (kněží a vládci). Na rozdíl od otroků však nebyli nuceni pracovat. Yanakunové směli vlastnit majetek, a dokonce i vlastní farmy a ranče. Co se týče jejich každodenních prací, věnovali se řemeslům, hospodaření pro výše postavené a pasení dobytka. Další důležitou skupinou byli mayocové neboli dočasní specializovaní pracovníci. Důležitou roli hráli také kněží, jejichž přítomnost pravděpodobně výrazně ovlivnila organizaci společenského a kulturního života ve městě.

Původ obyvatel Machu Picchu

Jednou z nejzajímavějších otázek týkajících se Machu Picchu je bezpochyby ta, která souvisí s původem obyvatel inckého města. Nuže, výzkumy pohřbů provedené v Machu Picchu ukázaly, že jeho obyvatelé byli přistěhovalci z okolí města a nežili zde celý život. Svědčí o tom absence osteologických a chemických markerů, které by jistě měli, kdyby se narodili v Machu Picchu. Nálezy poškození kostí způsobené parazity specifickými pro jiné oblasti Peru podporují teorii, že obyvatelé přišli do města z jiných oblastí.

Analýza kostí navíc prokázala přítomnost různých osteologických stresorů a rozdílnou hustotu kostí, což může svědčit o rozmanitém životním stylu a stravě obyvatel Machu Picchu. Je jisté, že rozmanitý život komunity na Machu Picchu, prosycený bohatstvím různých tradic a zkušeností jeho obyvatel, mohl mít neobvyklý a jedinečný charakter.

Panoramatický pohled na Machu Picchu neboli Machu Picchu v Peru. Machu Picchu je incké naleziště nacházející se v peruánském regionu Cusco. Machu Picchu je jedním ze sedmi nových divů světa. licence: shutterstock/By saiko3p

Panorama panoramiczny widok Machu Picchu lub Machu Pikchu w Peru. Machu Picchu to obiekt Inków położony w regionie Cusco w Peru. Machu Picchu jest jednym z Siedmiu Nowych Cudów Świata.
Panorama panoramiczny widok Machu Picchu lub Machu Pikchu w Peru. Machu Picchu to obiekt Inków położony w regionie Cusco w Peru. Machu Picchu jest jednym z Siedmiu Nowych Cudów Świata., licencja: shutterstock/By saiko3p
Zemědělství mezi komunitami na Machu Picchu

Zemědělství na Machu Picchu bylo nezbytnou součástí života komunit a nepochybně klíčovým aspektem místní ekonomiky. Hovoříme-li o této problematice, nelze nezmínit četné terasy, na nichž se pěstovala většina plodin. Díky svému propracovanému designu od významných inckých inženýrů plnily jak zásadní zemědělskou, tak ochrannou funkci. Kromě toho, že zajišťovaly dostatečné odvodnění a úrodnost půdy, totiž hrály také důležitou roli při ochraně hor před erozí a sesuvy půdy.

Důmyslné incké inženýrství také zaručovalo vysokou zemědělskou produktivitu, protože umožňovalo sklízet bohatou úrodu z omezené plochy obdělávaných teras. Přesto byla plocha věnovaná orné půdě příliš skromná a nestačila k uživení početné populace Machu Picchu. Z tohoto a dalšího důvodu, který souvisel s omezenou rozmanitostí pěstovaných plodin (plodiny na terasách tvořila především kukuřice a brambory), se musely potraviny do určité míry dovážet z okolních oblastí.

Zajímavé je, že v oblasti Machu Picchu panovaly poměrně příznivé klimatické podmínky, příznivé pro pěstování plodin. Deště, které přesahovaly 1 800 mm ročně, byly tak vydatné, že dodatečné zavlažování teras lidmi obvykle nebylo nutné. Důmyslně navržené terasy navíc umožňovaly účinný odtok přebytečné vody a poskytovaly optimální podmínky pro růst rostlin.

Popis lokality
Zóny ve městě

Machu Picchu lze rozdělit do několika sfér s různými, specifickými funkcemi. Zejména existuje jasné rozdělení mezi městským a zemědělským sektorem a také mezi horním a dolním městem.

V horním městě se nacházejí impozantní chrámy, posvátná a obřadní místa, a tedy stavby, které mají pro obyvatele Machu Picchu mimořádný náboženský význam. V dolním městě se naproti tomu soustředily především sklady. Lze tedy předpokládat, že tato oblast měla přízemnější funkci, související s hospodářstvím a skladováním zásob.

Architektonické úpravy na Machu Picchu

Architektura Machu Picchu byla dokonale přizpůsobena hornatému terénu. Přibližně dvě stovky budov jsou uspořádány do širokých rovnoběžných teras, které obklopují centrální náměstí. Toto řešení jistě usnadnilo prostorovou organizaci města a zajistilo bezpečnost, o níž jsme se zmínili dříve.

Dalším příkladem vyspělého inckého inženýrství byla kamenná schodiště ve zdech, která umožňovala přístup do různých úrovní. Kromě praktického významu efektivní navigace ve specifickém terénu toto řešení jistě vytvořilo velkolepou městskou krajinu.

Významná místa v oblasti Machu Picchu
Intihuatana

Jedním z nejúchvatnějších míst na Machu Picchu je bezpochyby Intihuatana. Tato stavba z kamene sloužila jako observatoř, pravděpodobně astronomické hodiny nebo kalendář. Etymologické otázky spojené s touto stavbou jsou jistě zajímavé a mohou částečně vysvětlit význam, který Inkové Intihuataně přisuzovali. Nuže, název kamene je odvozen z jazyka Ketchua a skládá se ze tří částí. První “inti“ znamená slunce, “wata“ znamená vázat nebo hák a “na“ je přípona přidávaná k podstatným jménům označujícím místo nebo zařízení. Metodou dedukce lze tedy Intihuatana vykládat jako místo nebo zařízení, které poutá slunce. Toto vysvětlení může dávat určitý smysl, protože Inkové věřili, že kámen udržuje slunce na jeho místě během jeho každoroční cesty po obloze.

Intihuatana, sacred sun dial in Inca ruins Machu Picchu, Peru, South America
Intihuatana, sacred sun dial in Inca ruins Machu Picchu, Peru, South America, licencja: shutterstock/By huci
Věž Slunce (Torreón)

Dalším nesmírně zajímavým místem na Machu Picchu je Věž slunce, známá také jako Torreón a v anglicky psaných studiích jako “Temple of the Sun“ neboli chrám slunce. Ať už toto místo nazveme jakkoli, je jisté, že komplex fungoval jako chrám, kde se konaly náboženské obřady, přinášely oběti a vzdávala pocta bohu slunce zvanému Intim.

Sluneční věž vynikala nejen svou jedinečnou náboženskou funkcí, ale také pozoruhodnou architektonickou strukturou. Pod věží se totiž nacházela jeskyně, která sloužila jako hrobka nebo mauzoleum. Jednalo se tedy zcela jistě o symbolické místo s neobvyklým duchovním rozměrem, které zdůrazňovalo spojení mezi životem a smrtí, jež bylo v incké mytologii velmi důležité.

Stejně jako již zmíněná stavba Intihuatana sloužila i Věž slunce jako astronomická observatoř. Strategicky umístěná okna umožňovala přesné pozorování pohybů oblohy, díky čemuž bylo možné určit přesné okamžiky slunovratů a změn ročních období.

Machu Picchu, Peru.
Machu Picchu, Peru., licencja: shutterstock/By Johnnykiehr
Chrám tří oken

Chrám tří oken je jedinečným dokladem vyspělých stavebních technik a estetiky Inků, která odráží jejich hluboký smysl pro vkus a krásu. Stejně jako Chrám slunce má i Chrám tří oken lichoběžníková okna charakteristická pro inckou architekturu, zasazená do dokonalé kompozice. Dokonalá strukturální přesnost těchto oken může naznačovat symbolický význam, který představuje tři říše incké kosmologie: nebe, zemi a podsvětí.

Charakteristickým rysem této stavby jsou jistě také vyspělé architektonické prvky, které zdůrazňují vysokou úroveň inckých technických znalostí. Chrám Tří oken je totiž postaven na pevné, mírně se svažující plošině, která umožňuje účinné odvodnění a zároveň zajišťuje stabilitu stavby.

Při diskusi o Chrámu tří oken a jeho různých architektonických prvcích nelze nezmínit také vnitřní stěny stavby. Ty jsou totiž zdobeny vyřezávanými výklenky, které možná kdysi sloužily k ukládání posvátných předmětů. Přítomnost výklenků ve stěně a záměrné sousedství oken jistě zdůrazňují význam tohoto místa jako místa s velkým náboženským významem.

Stejně jako stavby, o nichž jsme zde hovořili dříve, měl i Chrám tří oken důležitou funkci astronomické observatoře. Přítomnost takových staveb v tak velkém počtu podtrhuje zájem Inků o astronomii a jejich vysokou kompetenci v této vědecké oblasti. Duchovno, umění a věda se spojují v monumentálním architektonickém komplexu, který svědčí o jejich širokém pohledu na svět a okolní realitu.

Machu,Picchu,Temple,Of,The,Three,Windows
Machu,Picchu,Temple,Of,The,Three,Windows
Turistická činnost a související rizika

Machu Picchu jako jedna z nejvýznamnějších historických památek na světě přitahuje obrovské množství turistů, což přináší stavu komplexu výhody i problémy. Odhaduje se, že ho ročně navštíví přibližně jeden a půl milionu lidí, což je téměř dvojnásobek limitu doporučeného UNESCO. Intenzivní turistický ruch představuje pro Machu Picchu a jeho okolí výzvu jak z hlediska zachování historických ruin, tak z hlediska ochrany místního ekosystému.

Projekt výstavby mezinárodního letiště v Chinchero, které se nachází nedaleko Cuzca, vyvolal polemiku ohledně jeho možného dopadu na rostoucí turistický ruch na Machu Picchu. V roce 2019 se peruánská vláda rozhodla v projektu pokračovat, což vyvolalo obavy z destruktivního dopadu na stav archeologického naleziště a další degradace životního prostředí v okolí komplexu.

Je však důležité zmínit, že Peru vyvíjí úsilí směřující k rozvoji udržitelného cestovního ruchu, snaží se zpomalit rozvoj rizikové infrastruktury a také ztělesňuje řešení na ochranu této jedinečné oblasti. Incident z roku 2020, při němž skupina turistů způsobila škody na ruinách, poukázal na naléhavou potřebu dalších bezpečnostních opatření. V reakci na tento incident bylo na Machu Picchu nainstalováno více než deset dalších kamer, které archeologickou oblast lépe monitorují a chrání. Kromě toho byly v zájmu omezení škodlivých účinků přemíry turistů na komplex stanoveny určité hranice, které omezují skupiny turistů. Návštěvníci se musí pohybovat ve skupinách maximálně šestnácti osob a pohybovat se pouze po určených cestách. Kromě toho je omezena doba jejich návštěvy. To vše má minimalizovat negativní dopady přebujelého turismu na Machu Picchu a umožnit turistům užívat si tuto pozoruhodnou lokalitu udržitelným způsobem.

Nezapomeňte, že zachování jedinečného dědictví Machu Picchu a vytvoření podmínek pro udržitelný cestovní ruch umožní i budoucím generacím užívat si toto jedinečné místo.

Restaurace, které stojí za návštěvu v Cuzcu

Cuzco se může pochlubit řadou gastronomických podniků, které nabízejí výjimečné kulinářské zážitky. Můžeme si být jisti, že v tomto městě si budeme moci pochutnat na pokrmech, které se vyrovnají kulinářským standardům špičkových restaurací v Evropě. Místní kuchaři navíc experimentují s tradičními peruánskými pokrmy a vytvářejí rafinované chuťové kombinace fusion kuchyně.

Důležité je, že pokrmy podávané v restauracích v Cuzcu jsou cenově poměrně dostupné, takže zdejší stravování nemusí nijak zatížit váš rozpočet.

Za zmínku také stojí, že při návštěvě Cuzca se nebudeme muset obávat nedostatku vegetariánských, veganských nebo bezlepkových možností v menu restaurací. Tato dostupnost může být nesmírně důležitá pro lidi se speciálními dietními preferencemi, kteří jistě ocení inkluzivní přístup majitelů restaurací.

Seznam restaurací, které stojí za návštěvu v Cuzcu:

 • Rucula Cusco
 • Pachapapa cocina cusqueña y más
 • Kusykay Peruvian Craft Food
 • Hanz Craft Beer & Restaurant
 • Restaurace Inkazuela
Ceviche from at a expensive restaurant in Peru. One of the best restaurants in the Peru, serving an inventive tasting menu of Peruvian-Japanese bites.
Ceviche from at a expensive restaurant in Peru. One of the best restaurants in the Peru, serving an inventive tasting menu of Peruvian-Japanese bites., licencja: shutterstock/By Grovic

Čtvrtý, pátý a šestý den

Návštěva národního parku Parque nacional del Manú

Národní park Manú, který se nachází na hranici mezi severními Andami a Amazonskou nížinou, je jistě jedním z nejúchvatnějších cílů pro milovníky přírody v Peru. Z Cuzca, které je vstupní branou do této jedinečné oblasti biodiverzity, se pravidelně pořádají nejrůznější výlety, které nabízejí nezapomenutelné zážitky v divoké džungli nedotčené lidskými zásahy.

Organizátoři zájezdů z Cuzca do národního parku Manú nabízejí nejméně třídenní výlety, při nichž mají turisté možnost ponořit se do jedné z nejbohatších rezervací biologické rozmanitosti na světě. Tento jedinečný zážitek zahrnuje řadu aktivit, jako je průzkum fascinujících jeskyní, vyhlídkové plavby lodí po řece a především cenná pozorování bohaté flóry a fauny tropické džungle.

Při těchto výletech hrají klíčovou roli zkušení průvodci. Ti, kteří provádějí návštěvníky národním parkem Manú, mají často dlouholeté zkušenosti, což jim umožňuje nejen zajistit bezpečnost skupiny, ale také poskytnout fascinující informace o přírodě, historii a kultuře této pozoruhodné oblasti.

Pokud zvažujete účast na fascinujícím dobrodružství v národním parku Manú s cestovními kancelářemi z Cuzca, musíte počítat s náklady na takový jedinečný zážitek. Ceny takových výprav začínají na přibližně čtyřech stech dolarech za osobu. Nezapomeňte však, že tyto náklady zahrnují širokou škálu atrakcí a služeb, díky nimž je výlet bezpečný, pohodlný a vzrušující. Kromě výše zmíněných atrakcí poskytují organizátoři zúčastněným turistům v ceně ubytování, dopravu klimatizovanými vozidly a stravování po celou denní dobu. Nezapomeňte, že náklady na výpravy nepokrývají pouze organizaci výletu, ale přispívají také na ochranu tohoto jedinečného přírodního prostředí, takže účast na takové výpravě je zároveň investicí do budoucnosti divoké přírody a zachování mimořádných oblastí rezervace.

Jaguar relaksuje się na pniu drzewa nad brzegiem rzeki Tambopata, w peruwiańskiej Amazonii
Jaguar relaksuje się na pniu drzewa nad brzegiem rzeki Tambopata, w peruwiańskiej Amazonii, licencja: shutterstock/By markgreen
Zajímavosti o rezervaci
 • Národní park Manú se rozkládá na ploše větší než sedmnáct tisíc kilometrů čtverečních.
 • park je od roku 1977 biosférickou rezervací UNESCO a od roku 1987 památkou světového dědictví UNESCO
 • park je domovem několika tisíc živočišných druhů, včetně mnoha ohrožených ptáků a savců
 • park je rozdělen na několik oblastí: zónu s omezeným využitím (s panenskými lesy a původními společenstvy, kam mají přístup pouze výzkumníci), zónu s omezeným přístupem (pro rekreaci a výzkum), zónu obnovy (pro obnovu oblastí poškozených lidskou činností) a kulturní zónu (pro lidské osídlení a většinu aktivit, včetně přírodní turistiky)
 • oblast parku obývá několik domorodých národů žijících v dobrovolné izolaci (Amahuaca, Mashco-Piro, Machiguenga).
 • v národním parku Manú se nachází také rozsáhlá archeologická lokalita (petroglyfy Pusharo), která obsahuje dosud neprozkoumané a málo známé oblasti s jeskynním uměním.
Roseate spoonbill in lagoon about to fly
Roseate spoonbill in lagoon about to fly, licencja: shutterstock/By jocrebbin

Den sedmý

Návštěva archeologických nalezišť v okolí Cuzca v rámci souborného zájezdu

Po návratu z fascinujícího národního parku Manú věnujeme další den našeho zájezdu do Peru průzkumu tajemných archeologických nalezišť nacházejících se v blízkém okolí Cuzca, které spolu s Machu Picchu leží v Posvátném údolí Inků, kdysi jádru jejich říše. Zde se zaměříme na jednu z nabídek navržených turistickou kanceláří Inkayni Peru Tours, která zahrnuje itinerář prohlídky míst jako Moray, Salinas de Maras a Chinchero.

Základní informace týkající se prohlídky

Pokud jde o samotný zájezd, zahrnuje návštěvu míst v okruhu padesáti kilometrů od Cuzca. Výlet je doprovázen kvalifikovaným průvodcem, který vás vyzvedne z vašeho ubytování v Cuzcu.

Prohlídka trvá přibližně osm hodin. Ceny za rezervaci míst naopak začínají na sto dolarech.

Popis míst navštívených během prohlídky

Moray

Moray je jistě jedním z nejzajímavějších míst v oblasti Cuzca, ohromující svou jedinečnou strukturou, připomínající antický amfiteátr. Pozůstatky incké přítomnosti na tomto místě tvoří především několik terasovitých kruhových prohlubní, z nichž největší dosahují hloubky kolem třiceti metrů.

Oblast Moray byla pravděpodobně úzce spojena se zemědělstvím. Výzkumy povrchových vrstev na lokalitě ukázaly, že půdní typy, které se zde vyskytují, byly přivezeny z okolních regionů za účelem pěstování plodin na různých úrovních teras.

Unikalne starożytne Inków okrągłe tarasy w Moray (rolnicza stacja eksperymentalna), Peru, Ameryka Południowa
Unikalne starożytne Inków okrągłe tarasy w Moray (rolnicza stacja eksperymentalna), Peru, Ameryka Południowa, licencja: shutterstock/By valon
Salinas de Maras

Necelých pět kilometrů východně od Moray se nachází Salinas de Maras. Jedná se o pravděpodobně nejznámější komplex salin, což jsou místa, kde se kamenná sůl vyrábí odpařováním vody ze solanky, která v tomto případě pochází ze solných rybníků. Zajímavostí je, že Inkové jich zde v počátcích incké říše vydlabali více než šest tisíc a domorodci je stále využívají.

Za zmínku stojí také to, že v blízkosti salin se nacházejí vesnice Maras a Urubamba. Najdete zde trhy, několik obchodů se suvenýry a několik restaurací, jejichž návštěva může být zajímavým zpestřením při prohlídce archeologických nalezišť.

View of the natural salt pools in Las Salineras de Maras in the Sacred Valley of Cusco. Peru
View of the natural salt pools in Las Salineras de Maras in the Sacred Valley of Cusco. Peru, licencja: shutterstock/By ErikGonzalez
Chinchero

Třicet kilometrů jihovýchodně od Salinas de Maras se nachází Chinchero, kdysi centrum křižovatek cest v Posvátném údolí Inků. Chinchero je spojováno především s desátým inckým králem Tupakem Yupanquim, který zde nechal vybudovat četné akvadukty a zemědělské terasy, z nichž mnohé jsou v provozu dodnes.

Stejně jako v případě Moraye hrála i v Chincheru hlavní roli půda, která je v této oblasti považována za jednu z nejúrodnějších. Umožňovala mimo jiné pěstovat brambory, olluco, oci, quinou a fazole.

Třetí týden prohlídky

První den

Cesta z Cuzca do Puna

Nový týden začínáme opuštěním Cuzca a cestou do téměř čtyři sta kilometrů vzdáleného Puno, které leží na jezeře Titicaca. Cesta po dálnici 3S nám zabere přibližně sedm hodin.

Přestože se na trase do Puno nachází řada více či méně oblíbených památek, neplánujeme během cesty delší zastávky a prohlídky. Je to samozřejmě dáno délkou cesty.

Čtyřicet kilometrů před vjezdem do centra města Puno se nachází 300tisícové město Juliaca. I když jeho velikost může naznačovat velké množství zajímavostí, není zde mnoho význačných míst, která bychom již dříve nenavštívili. Mnoho památek v tomto městě tvoří kostely postavené v koloniálním období a další církevní stavby.

Los Uros Lago Titicaca (rezervujte zde)

Na jezeře Titicaca u města Puno se nachází řada umělých ostrovů, které vybudovali domorodí indiáni kmene Uru, a které jsou dnes hlavní turistickou atrakcí. Nachází se zde také rozsáhlá hotelová infrastruktura, která poskytuje ubytování v pozoruhodné atmosféře. Jedním z hotelů v této oblasti je právě ten, který je na booking.com známý jako Los Uros Lago Titicaca. Zde si můžete objednat pobyt mimo jiné v apartmánech s jednou manželskou a jednou samostatnou postelí a terasou. Větší pokoje, Superior a Suites, mají dvě manželské postele a jsou několikanásobně větší než ty, o kterých byla řeč dříve (jejich rozloha se pohybuje od 40 do 120 m²). Na místě je také restaurace nabízející cestovatelům peruánskou kuchyni pro jakoukoli denní dobu.

Restaurace, které stojí za to navštívit v Puno

Stejně jako v Cuzcu a na dalších místech v Peru, i v Punu je mnoho stravovacích zařízení, kde se můžete dobře najíst za přijatelné ceny. Cena jídla v těchto podnicích se obvykle pohybuje maximálně do desítky dolarů, a to mluvíme o restauracích vysoké úrovně.

Co se týče druhů kuchyně, mnoho podniků se specializuje na místní pokrmy připravované z čerstvých surovin. V Punu však najdete i restaurace, kde si můžete dát jídla tradiční pro japonskou kuchyni (sushi) nebo například italskou kuchyni (pizza).

Seznam restaurací, které stojí za návštěvu v Puno:

 • Alma Bar Restaurante
 • Valeria Restaurant
 • Balcones de Puno
 • Tulipan’s Restaurant & Pizzeria
 • Mojsa Restaurante
 • Sushi Ten Bento
 • Remix Pizzeria Resto Cafe & Bar

Druhý den

Prohlídka národní rezervace Titicaca

Národní rezervace Titicaca je bezpochyby jednou z největších atrakcí v oblasti Puno. Stejně jako komplex archeologických nalezišť v Posvátném údolí Inků nebo národní park Manú, i tuto oblast navštívíme v rámci organizované prohlídky s průvodcem.

Základní informace o prohlídce

Na webových stránkách tiqets.co.uk je k dispozici exkurze do Puno, která vám umožní objevit největší jezero Jižní Ameriky a seznámit se s původními obyvateli ostrovů. Za cenu zájezdu, jehož vstupenky lze na stránkách tiqets.co.uk rezervovat již od třiceti sedmi dolarů, budeme mít přístup k následujícím aktivitám:

 • plavbu lodí po jezeře
 • návštěva ostrova Taquile
 • seznámení s historií a legendami spojenými s jezerem Titicaca.

Prohlídka trvá přibližně jedenáct hodin. Pokud vás tato nabídka zaujala, podrobnější informace k ní najdete po kliknutí sem.

Wyspa Uros w jeziorze Titicaca, Peru
Wyspa Uros w jeziorze Titicaca, Peru, licencja: shutterstock/By StanislavBeloglazov

Den třetí

Prohlídka Sillustani

První zajímavostí našeho třetího dne v Puno je Sillustani, předincké pohřebiště na jezeře Umayo. Cesta z Puna nám zabere asi čtyřicet minut.

Sillustani je komplex s pohřby mrtvých v rodinných hrobkách, určený pro elitu národa Kolla, postavený v podobě věží zvaných “chullpas“. Ačkoli stavby tohoto typu se nacházejí v celé oblasti Altiplana, právě v Sillustani se nachází nejlépe zachovalé pohřebiště tohoto typu.

Vstup do Sillustani je zpoplatněn. Za vstup do komplexu se platí čtyři dolary.

Chullpas in Archaeological Center of Sillustani, Puno Peru.
Chullpas in Archaeological Center of Sillustani, Puno Peru., licencja: shutterstock/By Milton+Rodriguez
Popis hrobek a podobných staveb v jiných částech světa

Pokud jde o pohřbívání, mrtvola v každé hrobce byla obvykle uložena v embryonální poloze. Kromě toho měl zesnulý často vedle sebe položeny své věci, mimo jiné i oblečení.

Za zmínku stojí také to, že hroby nalezené v Sillustani jsou někdy zdobeny složitými ornamenty. Na mnoha „chullpas“ jsou vyobrazeny ještěrky, které národy žijící v té době v této oblasti považovaly za symboly života. To souvisí se schopností ještěrů regenerovat svůj ocas.

Zajímavé je, že se někdy předpokládá, že velmi podobné kamenné stavby na Velikonočním ostrově, známé jako „tupa“, jsou úzce příbuzné s „chullpas“.

Návštěva Aramské zdi

Po návštěvě Sillustani se vydáme na jih k Aramu Muru. Protože trasa povede přes Puno, můžeme se zastavit ve městě, kde máme ubytování, a zajít na oběd do jedné z restaurací doporučených v článku.

Cesta do Aramu Muru ze Sillustani nám zabere asi dvě a půl hodiny (sto třicet sedm kilometrů). Většinu cesty pojedeme po dálnici 3S, kterou již dobře známe.

Aramu Muru je místo proslulé kamennou sochou, interpretovanou jako portál. Všeobecně se má za to, že místo, objevené na počátku devadesátých let minulého století, je opuštěným inckým stavebním projektem.

Místo je častým poutním cílem věřících v paranormální jevy. Podle legendy incký kněz, který vlastnil zlatý disk (který měl spadnout z nebe spolu s ostatními), jej umístil do malé prohlubně ve „dveřích“ (tím se myslí výklenek vytesaný do skály), což způsobilo otevření dveří.

Pokud máme zájem o organizovanou prohlídku, na internetu je k dispozici řada prohlídek Sillustani i Aramu Muru.

Aramu Muru's gate near Titica lake in Peru
Aramu Muru’s gate near Titica lake in Peru, licencja: shutterstock/By fabrimanios

Čtvrtý den

Cesta z Puno do Chivay

Čtvrtý den třetího týdne naší cesty po Peru opouštíme Puno a jedeme do města Chivay, které leží západně od Puna. Během cesty (zabere nám více než čtyři hodiny) budeme projíždět chráněnou oblastí Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca. Toto místo je domovem mnoha druhů zvířat a rostlin, takže se nám během cesty jistě podaří zastavit na krásném místě a pořídit úžasné fotografie.

Co se týče zajímavostí dne, omezíme se spíše na možné zastávky na trase, v rámci rezervace. Určitě stojí za to zastavit se cestou na místech kuželovitých kamenných útvarů (Bosque de Piedras Imata, Bosque de Piedras de Puruña). Kromě toho se nedaleko Bosque de Piedras de Puruña nacházejí termální vody Aguas Termales de Sumbay a poblíž farmy alpak na trase jsou jeskyně Cuevas de Sumbay, kde jsou jeskynní malby.

Casa Andina Standard Colca (rezervace zde)

Hotel, ve kterém budeme během pobytu v Chivay ubytováni, je vybaven třemi typy apartmá. První z nich, s velkou manželskou postelí, je určen pro páry, zatímco další dva mají dvě, respektive tři samostatné postele. V hotelové restauraci “Sama“ se podávají obědy a večeře. Co se týče vybavení, na místě je k dispozici bezplatné soukromé parkoviště (je nutné si předem rezervovat místo).

Pátý den

Zajímavosti v kaňonu Colca

Pátý den naší cesty věnujeme průzkumu okolí kaňonu Colca, jednoho z nejhlubších na světě, kterému konkuruje pouze kaňon Cotahuasi nacházející se o něco severněji.

View of Colca Canyon in Peru. It is one of the deepest canyons in the world. Beautiful nature in latin America.
View of Colca Canyon in Peru. It is one of the deepest canyons in the world. Beautiful nature in latin America., licencja: shutterstock/By romeovip_md
Cruz Del Condor

Jednou z nejzajímavějších atrakcí v této oblasti je pozorování velkých kondorů, kteří prolétávají kolem stěn kaňonu. Vyhlídkové místo, odkud můžete tyto nádherné tvory pozorovat při plachtění vzduchem, se nachází čtyřicet kilometrů západně od Chivay (dostanete se tam po silnici označené číslem 109).

Jeskyně Mollepunko

V oblasti Chivay se nacházejí také jeskyně Mollepunko, známé díky jeskynním malbám, které se zde nacházejí. Ty zde vytvořili jedinci patřící k předinckým národům a zobrazují mimo jiné rané domestikace lam. Tyto jeskyně byly v předinckých dobách pravděpodobně využívány také k rituálům a jako pohřebiště. Zajímavé je, že v oblasti se nachází řada vykopávek, které naznačují, že v okolí jeskyní se lovily poklady. Ty mohly být motivovány kolující inckou legendou, podle níž zde měl být zakopán zlatý poklad.

K jeskyním se dostanete po silnici č. 111. Vzdálenost mezi Chivay a Mollepunkem je 45 kilometrů.

Choqueshisha

Nedaleko jeskyní (ve vesnici Callalli, osm kilometrů severně od Mollepunko) se naopak nachází rituální místo zvané Choqueshisha. Tam místní ženy přinášejí oběti z lamího tuku, kukuřice a dalších místních produktů Pachamamě, incké bohyni, která zajišťuje úrodnost polí a plodnost.

Banos Termales de Inca

Po návratu do Chivay se můžete vydat do komplexu termálních lázní Banos Termales de Inca, který se nachází mezi vesnicemi Callalli a Sibayo.

Další zajímavosti

Podél silnice mezi Callalli a jeskyněmi Mollepunko se nacházejí monumentální skalní útvary známé jako zakleté “hrady“ („Castillos“ Encantados de Callalli).

Pokud máme chuť na trochu extrémnější zážitek, můžeme se svézt tyrolským vláčkem nad kaňonem.

Cesta do Arequipy

Vzhledem k tomu, že zajímavosti podél kaňonu Colca se nacházejí v těsné blízkosti, budeme moci navštívit všechna zmíněná místa v poměrně krátkém čase. To nám umožní ještě týž den dojet do Arequipy, vzdálené sto šedesát kilometrů od Chivay.

Plaza Central (rezervujte zde)

Plaza Central je hotel, který se nachází přímo v centru Arequipy, na hlavním náměstí města, Plaza de Armas Arequipa. Co se týče bytů, jsou přizpůsobeny různým skupinám cestovatelů. K dispozici jsou varianty s jednou nebo dvěma manželskými postelemi a rodinné pokoje se dvěma dvoulůžkovými a jedním jednolůžkovým pokojem. Nespornou výhodou těchto bytů je výhled na nejznámější katedrálu města, Basílica Catedral, pocházející ze 17. století. Pohodlný pobyt v Arequipě je pro návštěvníky zajištěn také bezplatným Wi-Fi připojením k internetu, které je k dispozici v celém objektu.

Arequipská kuchyně

Arequipa je stejně jako Cuzco proslulá svými gastronomickými podniky zvanými „picantería“, kde se podává kukuřičné pivo „chicha de jora“ s talíři regionálních paprik rocoto. Kromě toho se v tomto typu restaurací často podávají polévky, dušená masa nebo zapékané pokrmy. Mezi jídla, která rozhodně stojí za ochutnání během pobytu v Arequipě, patří:

 • Chupe de Camarones (krevetová polévka, často podávaná s pošírovaným vejcem a kukuřicí)
 • Ocopa Arequipeña (jemná omáčka s příchutí máty huacatay, rostliny pocházející z Arequipy. Podává se horká jako zálivka k vařeným bramborám nebo jako příloha ke studeným vejcím natvrdo)
 • Rocoto Relleno (papriky plněné masem, vejcem, zeleninou a sýrem)
 • Adobo arequipeño (marinované vepřové maso, obvykle podávané se speciálním chlebem – pan de tres puntas – který se namáčí do omáčky)
 • Solterito de Queso (salát z fazolí, cibule, rajčat, kukuřice, sýra nakrájeného na kostičky, paprik rocoto, vinného octa, olivového oleje, oliv a petrželky)
 • Cuy Chactado (smažené morče. Kromě toho se obvykle podávají vařené brambory, fazole nebo kukuřice)
 • Chairo (dušené jehněčí nebo skopové maso nebo vývar z něj, podávaný se sušenými bramborami (chuño) a zeleninou. Tento pokrm je oblíbený také v Bolívii a severním Chile)
 • Pebre (pokrm z koriandru, petrželky, nakrájené cibule, oleje, papriky ají a nakrájených rajčat)
 • Queso helado (druh zmrzliny. Každou čtvrtou neděli v lednu se na náměstí Plaza de Armas v Arequipě koná oslava „Día del queso helado arequipeño“, spojená s tímto dezertem)
The Adobo de Chancho arequipeño consists of a marinated pork meat dish that is accompanied by vegetables and seasonings cooked in a clay pot
The Adobo de Chancho arequipeño consists of a marinated pork meat dish that is accompanied by vegetables and seasonings cooked in a clay pot, licencja: shutterstock/By leckerstudio

Den šestý

Arequipa – místa k návštěvě

Arequipa je druhé největší město Peru, co se týče počtu obyvatel. Proto zde není nouze o zajímavosti v podobě památek nebo infrastruktury pro zábavnou atmosféru.

Kromě katedrály zmíněné v souvislosti s hotelem je Arequipa proslulá i dalšími církevními stavbami. Ve městě je mimo jiné velmi oblíbený klášter Monasterio de Santa Catalina de Siena, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Kromě toho se v Arequipě nachází řada muzeí, která uchovávají bohaté sbírky související s místním kulturním dědictvím. Mezi nejznámější z nich můžeme zařadit muzeum vedle katedrály (Museo de la Catedral) a muzeum současného umění (Museo de Arte Contemporáneo). V posledně jmenovaném se nacházejí sbírky obrazů a fotografií nejvýznamnějších peruánských umělců, včetně významného malíře a sochaře polského původu Fernanda de Szyszla. Za návštěvu jistě stojí také Museo Santuarios Andinos. Jedná se o archeologické muzeum, jehož nejznámějším exponátem je zmrzlá mumie Juanity, mladé dívky obětované v Andách v 16. století.

Pokud máte zájem navštívit Arequipu a její okolí v rámci organizovaného zájezdu, mohla by vás zaujmout nabídka na tiqets.com. Díky ní budete mít možnost prohlédnout si historické centrum města, navštívit vyhlídky v okolní krajině a mimo jiné i oblast Andenes de Paucarpata. Ceny vstupenek začínají na pouhých šestnácti eurech.

Plaza de Armas Arequipa, Peru. Ameryka Południowa.
Plaza de Armas Arequipa, Peru. Ameryka Południowa., licencja: shutterstock/By Stephanie+van+Deventer

Z Arequipy do Camaná

Po návštěvě nejzajímavějších míst v Arequipě opustíme město a přejedeme do Camaná, města na pobřeží oceánu. Do cíle bychom měli z Arequipy dorazit za tři hodiny (vzdálenost: sto sedmdesát pět kilometrů).

La Posada de Valdez (rezervujte zde)

V hotelu La Posada de Valdez v Camaná si můžete rezervovat pobyt v apartmánech s oddělenými lůžky (jedno až tři z nich), s jednou manželskou postelí nebo v rodinném pokoji s manželskou postelí a jedním lůžkem. Co se týče Wi-Fi, je k dispozici zdarma a v pokojích. K dispozici je také bezplatné soukromé parkoviště.

Sedmý den

Cesta z Camaná do Nazky

Poslední den třetího týdne naší cesty po Peru opustíme vesnici Camaná a vydáme se do Nazky, vzdálené téměř čtyři sta kilometrů na sever. Trasa bude zahrnovat prakticky celou jízdu po dálnici 1S, která se táhne většinu cesty podél oceánu.

Vzhledem k dlouhé cestě, která může trvat až sedm hodin, nepředpokládáme v tento den návštěvu města Nazca ani jeho okolí.

Hotel Alegria Nasca (rezervujte zde)

Stejně jako v ostatních dříve zmíněných hotelech jsou i zde k dispozici různě velká apartmá, která vyhovují různým skupinám cestujících. Je možné si rezervovat pobyt v pokoji s jednou nebo třemi samostatnými postelemi, případně s jednou samostatnou a jednou manželskou postelí. V areálu hotelu Alegria Nasca se nachází také restaurace, která nabízí pokrmy místní kuchyně pro jakoukoli denní dobu. Co se týče vybavení, je zde k dispozici venkovní bazén. Hotel se může pochlubit také wellness centrem, jehož součástí jsou za příplatek veřejné lázně. V hotelu Alegria Nasca je naopak zdarma k dispozici internet a soukromé parkoviště.

Čtvrtý týden

První den

Prozkoumávání Lineas de Nazca

Necelých třicet kilometrů severně od Nazcy, na silnici 1S, se nachází vyhlídka (Mirador De Las Líneas De Nazca), která vám umožní obdivovat z vysoké plošiny fascinující geoglyfy, což jsou rozměrné kresby na zemi.

Drawings, Nazca lines ( lineas de nazca ) in the desert of nazca - Peru.
Drawings, Nazca lines ( lineas de nazca ) in the desert of nazca – Peru. , licencja: shutterstock/By Bitenkav2

Objev kreseb

První známá písemná zmínka o geoglyfech je v knize “Kronika Peru“ od conquistadora Pedra Cieza de León z roku 1553.

Vědecky podloženější objev lze připsat peruánskému antropologovi Toríbio Mejía Xesspeovi, který jejich výskyt oznámil v roce 1927.

První studii geoglyfů naopak provedl americký historik Paul Kosok.

Popis geoglyfů
Základní informace

Geoglyfy z Lineas de Nazca jsou fascinujícím mistrovským dílem kultury Nazca, jejíž vznik se datuje mezi roky 300 př. n. l. a 900 n. l..

Jak byly vytvořeny

Aby mohli indiáni z Nazky vytvořit tyto kresby, odstranili z povrchu pouště červený štěrk a odhalili tak světlejší, žlutobílou půdu. Výsledné světlé linie byly dobře a zřetelně viditelné z velké výšky na tmavém pozadí okolní půdy kreseb.

Charakteristika

Na náhorní plošině Nazca se nachází mnoho geoglyfů, které zobrazují jak soubory různých geometrických obrazců, tak i vyobrazení zvířat a rostlin. Nejznámějšími vyobrazeními zvířat v Nazce jsou kresby kolibříka, kondora, opice, velryby, mravence, psa a volavky.

Drawings, Nazca lines ( lineas de nazca ) in the desert of nazca - Peru. High quality photo
Drawings, Nazca lines ( lineas de nazca ) in the desert of nazca – Peru. High quality photo, licencja: shutterstock/By Bitenkav2
Výklady

Geoglyfy z Nazky jsou předmětem intenzivního výzkumu a debat vědců o jejich výkladu. Rozmanitost teorií jistě podtrhuje tajemnost tohoto starobylého kulturního dědictví a vzbuzuje zájem mnoha lidí.

Jednou z interpretací je ta, která souvisí s myšlenkou, že geoglyfy fungují jako obrovský astronomický kalendář. Peruánská matematička Maria Reiche, známá svými výzkumy linií Nazca, přijala archeoastronomickou hypotézu amerického antropologa Paula Kosoka. Podle této teorie se některé linie, dlouhé stovky metrů, shodují s oběžnými drahami hvězd. Gigantické obrysy zvířat zase věrně odrážejí souhvězdí. Souvislosti mezi kresbami a souhvězdími odpovídají důležitým datům agrárního kalendáře, spojeným se setím a sklizní. Zoomorfní vzory zase měly odrážet zodiakální zobrazení kosmu.

Další výklad souvisí s rituálními praktikami místních komunit. Podle tohoto výkladu mohly být geoglyfy projevem duchovních zážitků šamanů, kteří se účastnili magických praktik pod vlivem halucinogenních látek. Některé z drog užívaných během rituálů mohly u účastníků vyvolat pocit, že se vznášejí ve vzduchu, což by mohlo vysvětlovat, proč byly kresby navrženy tak, aby byly viditelné z oblohy.

Se zajímavou koncepcí přišel také švýcarský historik umění Henri Stierlin, který v roce 1983 publikoval teorii spojující linie v Nazce s výrobou starověkých textilií. Stierlin tvrdil, že lidé mohli používat provazy a lichoběžníky jako obří primitivní tkalcovské stavy k výrobě extrémně dlouhých šňůr a širokých kusů textilií typických pro tuto oblast. Ačkoli tato teorie není obecně přijímána, někteří vědci zaznamenali určité podobnosti mezi vzory na místních textiliích a liniemi z Nazky.

The astronaut , Nazca lines ( lineas de nazca ) in the desert of nazca - Peru
The astronaut , Nazca lines ( lineas de nazca ) in the desert of nazca – Peru, licencja: shutterstock/By GustavoPostal

Cesta z Nazky do Iky

Po prohlídce kreseb v Nazce se vydáme do města Ica, které leží sto čtyřicet kilometrů severně od Nazky. Trasu mezi městy překonáme jízdou po dálnici 1S.

Cesta autem trvá dvě a půl hodiny.

Hotel Villa Jazmin (rezervujte zde)

Hotel Villa Jazmin je jedním z nejluxusnějších zařízení ve městě Ica, které se nachází pět a půl kilometru severozápadně od přísného centra obce. Hotel nabízí apartmány vhodné pro různé skupiny cestovatelů. K dispozici jsou apartmá s jednou a dvěma manželskými postelemi, třemi samostatnými lůžky nebo hybridní apartmá v různých konfiguracích. Do posledně jmenované kategorie lze zařadit rodinné pokoje se dvěma samostatnými lůžky a jednou manželskou postelí a rodinný bungalov se třemi manželskými postelemi ve dvou ložnicích a rozkládací pohovkou v obývacím pokoji. K vybavení hotelu Villa Jazmin patří přístup do dvou venkovních bazénů, wellness centra s posilovnou a veřejných lázní. Kromě toho mohou hoteloví hosté využívat bezplatné Wi-Fi a soukromé parkoviště.

Prohlídka oázy Huacachina

Huacachina je vesnice postavená kolem malé oázy, obklopená půvabnými písečnými dunami, vzdálená devět kilometrů od našeho hotelu.

Oasis Huacachina in Peru
Oasis Huacachina in Peru, licencja: shutterstock/By IURII+BURIAK
Léčivé účinky vody a bahna v oáze

Mezi mnoha místními obyvateli i turisty panuje přesvědčení, že voda a bahno z okolí oázy mají schopnost léčit různé neduhy. Mnoho lidí se do oblasti jezdí koupat do zdejší vody nebo se pokrývat bahnem, protože věří v léčivou sílu těchto přírodních zdrojů. Přisuzují jim účinek zmírňující bolesti a utrpení způsobené artritidou, revmatismem, astmatem nebo bronchitidou.

Zajímavosti spojené s venkovními aktivitami

Obliba oázy Huacachina však není spojena pouze s údajnými potenciálními zdravotními účinky. Poměrně častou atrakcí mezi turisty přijíždějícími do oblasti je sandboarding, tedy sjíždění písečných dun, které v některých částech oblasti dosahují výšky až pěti set metrů. Oblíbenou zábavou je zde také vzrušující jízda po dunách v buginách, což jsou lehká rekreační vozidla vybavená velkými koly s tlustými pneumatikami.

Druhý den

Návštěva rezervace Reserva Nacional de Paracas

Osmdesát kilometrů od Ici se nachází Národní rezervace Paracas (Reserva Nacional de Paracas), která zahrnuje oblast zálivu a poloostrova Paracas a souostroví Ballestas Islands.

Toto místo je jistě zajímavé díky bohaté fauně, která se zde vyskytuje. Kromě živočichů, se kterými jsme se dosud na cestě setkali, jako jsou kondoři obrovští, se v parku vyskytují albatrosi, tučňáci peruánští, kormoráni a lachtani, kteří jsou charakterističtí pro oceánský ekosystém.

Na poloostrově Paracas, uvnitř rezervace, se nachází také obří geoglyf, zvaný Paracaský svícen. Měří sto devadesát metrů a byl vytesán do kamenité země na úbočí pobřežního útesu. Předpokládá se, že geoglyf mohl plnit navigační funkci a pomáhat námořníkům při plavbě po vodách Paracaského zálivu. Ačkoli se o něm běžně hovoří jako o svícnu, není přesně známo, co představuje.

Stejně jako geoglyfy v Nazce byl i on předmětem různých pseudovědeckých teorií, které spojují přítomnost tohoto typu struktury s vlivem mimozemských bytostí. Jedním z nejznámějších autorů propagujících tyto koncepce je Erich von Däniken.

 the Candelabra geoglyph is unknown, archaeologists have found pottery around the site dating to around 200 BCE. This pottery likely belonged to the Paracas people.
the Candelabra geoglyph is unknown, archaeologists have found pottery around the site dating to around 200 BCE. This pottery likely belonged to the Paracas people. , licencja: shutterstock/By BETO+SANTILLAN

Den třetí

Cesta z Iky do Limy

Poslední den našeho roadtripu po Peru bude věnován cestě do Limy, kterou jsme na začátku cesty opustili, abychom prozkoumali tuto úžasnou zemi.

Cesta po dálnici 1S z Ica nám zabere čtyři hodiny (vzdálenost: tři sta kilometrů).

Cesta vlakem Amtrak California Zephyr z Chicaga do San Francisca

Amtrak California in and around Martinez CA. Train could be Capitol Corridor or San Joaquin

Cestování vlakem po Spojených státech může být fascinujícím dobrodružstvím, které vám umožní vychutnat si krásnou krajinu různých států, užít si řadu zajímavostí a ubytovat se v pohodlných hotelech. V tomto článku se dozvíte nejdůležitější informace o zajímavých místech, která je třeba navštívit před cestou vlakem Amtrak California Zephyr v Chicagu. Ve zbytku článku se seznámíte s nejlepšími hotely dostupnými v Chicagu, ve městech na trase z Chicaga do San Francisca a v San Franciscu. Najdete zde také všechny informace, které potřebujete vědět o cestování vlakem Amtrak California Zephyr (ceny jízdenek, jízdní doby).

Co vidět v Chicagu před cestou vlakem Amtrak California Zephyr

Chicagský Millennium Park

Tento park je jedním z nejatraktivnějších míst ve městě a oslavuje příchod třetího tisíciletí naší éry (otevřen byl v roce 2004). Rozkládá se na úctyhodné ploše 24,5 akrů a je součástí většího komplexu Grant Park ve čtvrti Loop. Nachází se v samém srdci centra města, na břehu Michiganského jezera, a přitahuje mnoho turistů i místních obyvatel, mimo jiné díky četným uměleckým instalacím, kulturním akcím, které se zde konají, a úžasné přírodě.

Jay Pritzkerův pavilon

Jednou z hlavních atrakcí Millenium Parku je pavilon Jay Pritzkera. Tato moderní a originální koncertní skořápka je kulturním centrem parku a slouží také jako domov Grant Park Symphony Orchestra.

Jay Pritzker Pavilion je také místem konání mnoha hudebních koncertů, včetně slavného pěveckého sboru a Grant Park Music Festivalu – jediného venkovního cyklu koncertů klasické hudby v zemi, kam je vstup zdarma.

Za návštěvu stojí i proto, že je otevřen posluchačům všech preferencí a nabízí mnoho nezapomenutelných kulturních zážitků. Kromě vystoupení klasických hudebníků a operních pěvců se v pavilonu konají mimo jiné i vystoupení rockových umělců.

Brána do oblak

Cloud Gate, známá také pod názvem “The Bean“, protože má charakteristický tvar fazole, je další neobvyklou atrakcí v chicagském parku Millenium. Jedná se o ocelovou sochu inspirovanou tekutou rtutí od Anishe Kapoora, která je skutečnou dominantou parku a jednou z nejrozpoznatelnějších soch ve veřejném prostoru města.

Její povrch odráží a zkresluje panorama města a vytváří tak mimořádné vizuální efekty. Návštěvníci se mohou procházet kolem a pod jejím obloukem, který dosahuje výšky 3,7 metru. Ve spodní části sochy se navíc nachází „omphalos“ (řecky „pupek“), konkávní komora, která zkresluje a znásobuje odrazy.

Socha stylově odkazuje na různé umělecké motivy a díky svým fyzikálním vlastnostem je častým cílem turistů pro pořízení jedinečných fotografií.

Korunní fontána

Pokud hledáte další interaktivní umělecká díla, určitě navštivte Korunní fontánu. Jedná se o jedinečnou instalaci, která obohacuje veřejnou uměleckou krajinu a skládá se ze dvou věží postavených ze skleněných cihel a také z bazénu z černé žuly.

Jedním z nejvýraznějších prvků Korunní fontány jsou filmy promítané na věže pomocí světelných diod LED.

Instalace byla oceněna uměleckými kritiky i obyvateli za inovativní přístup k funkčnosti vodních prvků.

Lurieho zahrada

Žádný opravdový park si nemůže dovolit chybět zahradní atrakce, tvořená neobvyklou kombinací rostlin.

Lurieho zahrada se v podstatě skládá ze dvou ploch (Dark a Light Plate) obklopených živými ploty. První z nich (Dark Plate) je spojena s ranou historií Chicaga a vyznačuje se bujnou zelení. Druhá, symbolizující budoucnost města, je sušší, světlejší a posetá nižšími rostlinami.

Dá se tedy říci, že tento návrh zahrady nese jedinečné poselství, které má zvýšit povědomí lidí o ekologii a ochraně životního prostředí.

Skydeck Chicago

Pokud hledáte místa v Chicagu, která by stála za to, abyste na nich využili Instagram, rozhodně byste měli zamířit na Skydeck, atrakci, která nabízí neuvěřitelný výhled ze sto třetího patra (412,4 m) Willis Tower, třetí nejvyšší budovy v Severní Americe (tuto impozantní stavbu překonávají pouze One World Trade Center a Central Park Tower v New Yorku).

Jak již bylo zmíněno, Skydeck Chicago je místo, které umožňuje přístup k neobvyklým vizuálním atrakcím. Při pohledu z tohoto jedinečného místa za dobrých atmosférických podmínek pokrývá prostor až čtyři státy (Illinois, Indiana, Michigan a Wisconsin).

Nejzajímavějším prvkem Skydeck Chicago je bezpochyby „The Ledge“, prosklený balkon s výhledem na hlavní část budovy. Vstup na tuto plošinu je zážitek, který vám vyrazí dech. Umožňuje totiž návštěvníkům stát na průhledném skle a obdivovat výhledy z různých perspektiv. Vzniká tak pocit, že stojíte ve vzduchu, a tím se zvyšuje adrenalin a vzrušení.

Důležité je, že Willis Tower dbá na přístupnost pro osoby s pohybovým postižením a nabízí zařízení, které umožňuje návštěvu budovy vozíčkářům.

Další atrakcí ve Willis Tower je restaurace, kterou mnozí považují za ideální místo pro rande. Není nad výhled na město z takové výšky v romantickém prostředí.

Námořní molo

Navy Pier je rozlehlé dvacetihektarové molo nacházející se v Near North Side u Michiganského jezera. Vzhledem ke své rozloze je místem plným různých atrakcí, z nichž ty nejdůležitější si zde popíšeme.

Zvláště atraktivním místem pro rodiny s dětmi je Navy Pier Park. Jedná se o oblast, kde najdete mnoho různých druhů zábavy, podobných těm, které si užijete v zábavním parku. Mezi atrakce, které jsou zde k dispozici, patří kolotoče, a to jak ty extrémnější, jako je Pepsi Wave Swinger, tak i ty určené pro mladší, jako je Teacups. Ti, kteří touží po ještě větším vzrušení, by měli využít věž s volným pádem Light Tower Ride. V parku Navy Pier se navíc nacházejí dálkově ovládané lodě, které jsou skvělou zábavou pro ty, kteří se zajímají o námořní vědu.

Velmi oblíbené u návštěvníků je také chicagské bludiště Funhouse Maze, které zaručuje nevšední smyslový zážitek v bezpečném prostoru. Toto místo je jistě vhodné pro rodiny s dětmi, které mají zájem o netriviální atrakce.

Této skupině turistů je určeno také Chicagské dětské muzeum. Toto muzeum zpřístupňuje interaktivní výstavy a vzdělávací hry pro nejmenší.

Navy Pier nabízí návštěvníkům také přístup do botanické zahrady s výraznou klenutou skleněnou stříškou nazvané Crystal Gardens.

Navy Pier je také místem, kde si můžete vychutnat úžasná divadelní představení. Milovníci tohoto druhu umění totiž mohou navštívit Chicagské shakespearovské divadlo.

Institut umění v Chicagu (AIC)

Institut umění v Chicagu (AIC) je jedním z největších a nejstarších muzeí na světě. Bylo založeno v roce 1879 a je skutečnou pokladnicí umění a kultury. Je nespornou chloubou Chicaga a jedním z nejvýznamnějších míst, které přitahuje milovníky umění z celého světa.

Muzeum se může pochlubit obrovskou sbírkou, která zahrnuje až 300 000 uměleckých děl ve stálé expozici. Je místem, kde lze obdivovat díla umělců z mnoha kulturních okruhů, různých epoch a historických období. Sbírka muzea je mimořádně rozmanitá a představuje umění z Indie, Blízkého a Dálného východu, jihovýchodní Asie, Afriky, předkolumbovské Ameriky a Spojených států, antiky, Byzance, ale i sochy a obrazy největších evropských mistrů včetně impresionistů, postimpresionistů a umělců tvořících současné umění. Kromě toho je v muzeu k vidění také množství fotografií, textilií a kreseb.

Sbírka Institutu umění v Chicagu obsahuje mimořádná a mezinárodně uznávaná umělecká díla. Mezi nejvýznamnější z nich patří postimpresionistický obraz Georgese Seurata „Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte“, který je ikonou puentilismu (tečkování v umění). Nelze zde nezmínit ani slavný autoportrét Vincenta van Gogha z roku 1887, který upoutává pozornost optickou směsicí barev.

V muzeu se nachází také dílo Pabla Picassa Starý kytarista, které vyzařuje melancholii a svědčí o oblibě tématu utrpení a pomíjivosti v umění. Nachází se zde také dílo Granta Wooda „Americká gotika“ z roku 1930, které je jedním z nejrozpoznatelnějších obrazů v dějinách amerického umění.

Akvárium Shedd

Akvárium Shedd je stejně jako chicagský Institut umění jedním z největších a nejvýznamnějších zařízení ve své kategorii. Je třetím největším akváriem na západní polokouli a všem návštěvníkům poskytuje nezapomenutelný zážitek z podmořského světa. Pro milovníky bohaté fauny oceánů, moří a řek je to skutečná povinnost.

Sheddovo akvárium nabízí několik fascinujících stálých expozic, z nichž každá je věnována jinému aspektu vodního světa. „Vody světa“ je první a nejstarší výstava, která nás vezme na cestu po různých ekosystémech oceánů, moří, řek a také jezer celého světa. Můžeme zde vidět mimo jiné chobotnice, aligátory, mořské koníky nebo štíry supy.

Další výstava, „Karibský útes“, umožňuje návštěvníkům objevit fascinující svět korálových útesů Karibiku. Můžete zde obdivovat zelené mořské želvy, kladivouny nebo murény. Pozorování těchto úžasných živočichů poskytuje zážitek podobný potápění v tropických vodách.

Výstava „Amazon Rising“ je zase věnována divoké a tajemné fauně amazonské džungle. Můžeme se zde setkat s rejnoky, kajmany, elektrickými hady nebo rozmanitými exotickými želvami, které se vyskytují v povodí nejdelší řeky světa. Návštěva tohoto místa je jistě skvělou příležitostí, jak se ponořit do prostředí džungle, aniž byste museli cestovat a v bezpečném prostředí.

„Divoký útes“ je naopak místo, které nás zavede na filipínský (rekonstruovaný) korálový útes, který se nachází v mořské rezervaci ostrova Apo. V této části akvária můžete obdivovat korály, mnoho druhů ryb a rejnoků a fascinující sbírku žraloků.

Poslední z hlavních expozic je „Abbottovo oceanárium“, které umožňuje bližší setkání s působivými mořskými savci. Můžeme zde obdivovat běluhy, tichomořské delfíny, mořské vydry nebo lachtany. Je to také místo, kde najdeme nádrže, které jsou domovem sépií, krabů, mořských perutýnů a sasanek.

Kde přespat v Chicagu před cestou, nejlepší hotely a ubytování

Tato část článku popisuje nejlepší ubytování v Chicagu. Uvádí náklady v nízké (únor) a vysoké (červenec) sezóně, takže snadno zjistíte cenové rozdíly mezi oběma obdobími. Srovnání těchto dvou měsíců z hlediska nákladů na ubytování vám jistě také pomůže lépe se na pobyt připravit. Podobně byly rozebrány hotely ve městech na trase Chicago-San Francisco (Omaha, Denver, Salt Lake City) a v San Franciscu.

Hampton Inn & Suites Chicago-Downtown

Typy dostupných apartmánů

 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king-size (jedna, extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 100 do 120 EUR. Cena za noc v červenci – od 315 do 343 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).
 • Pokoj s manželskou postelí velikosti King a vanou – přizpůsobený pro osoby se zdravotním postižením – nekuřácký (jedna, extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 110 do 130 EUR,. Cena za noc v červenci – od 315 do 343 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a platnosti zálohy).
 • Pokoj Deluxe s manželskou postelí velikosti king size – nekuřácký (jedna, extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 110 do 130 EUR. Cena za noc v červenci – od 324 do 352 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).
 • Apartmá s manželskou postelí velikosti king size (jedna extra velká postel a jedna rozkládací pohovka. Cena za noc v únoru – od 159 do 187 EUR. Cena za noc v červenci – od 356 do 421 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a platnosti zálohy).
Apartmá
 • Rohové apartmá s jednou ložnicí a dvěma manželskými postelemi velikosti queen (dvě velké manželské postele. Cena za noc v únoru – od 206 do 243 EUR. Cena za noc v červenci – od 407 do 487 EUR. Rozdíly v cenách závisí především na datu bezplatného zrušení rezervace a platnosti zálohy).
 • Apartmá s jednou ložnicí a dvěma manželskými postelemi velikosti queen size (dvě velké manželské postele a jedna rozkládací pohovka. Cena za noc v únoru – od 200 do 232 EUR. Cena za noc v červenci – od 377 do 454 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).

Vybavení hotelu

Hosté hotelu Hampton Inn & Suites Chicago-Downtown mohou zdarma využívat krytý bazén. Ten je otevřen po celý rok a je určen pro všechny věkové kategorie. Navíc je vybaven příslušenstvím, jako jsou osušky, lehátka a plážová křesla.

Ti, kteří si chtějí během svého prázdninového pobytu v hotelu udržet vypracovanou postavu, mohou využít také fitness centrum, které je v hotelu k dispozici.

V celém hotelu je také k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu.

Personál hotelu má kladný vztah k domácím mazlíčkům. Přestože jsou v areálu hotelu přijímána, může být jejich přítomnost zpoplatněna.

Veřejné parkoviště je k dispozici v přilehlých ulicích (bez nutnosti rezervace) za cenu pětašedesáti dolarů na den. Je zde také možné najmout si obsluhu parkoviště.

Co se týče služeb pro zdravotně postižené, v zařízeních a na dalších klíčových místech hotelu jsou k dispozici pokyny pro nevidomé v Braillově písmu. Kromě toho mají vozíčkáři snadný přístup do vyšších pater hotelu.

Acme Hotel Company Chicago

Typy dostupných apartmánů

 • Nekuřácký pokoj s manželskou postelí velikosti king-size (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 132 EUR. Cena za noc v červenci – 265 EUR).
 • Pokoj s manželskou postelí velikosti queen size a také s výhledem na město (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 132 EUR. Cena za noc v červenci – 265 EUR).
 • dvoulůžkový pokoj se sprchou – přizpůsobený pro osoby se zdravotním postižením (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 132 EUR. Cena za noc v červenci – 265 EUR).
 • Pokoj se dvěma manželskými postelemi (dvě velké manželské postele. Cena za noc v únoru – 198 EUR. Cena za noc v červenci – 332 EUR).
 • pokoj se dvěma manželskými postelemi velikosti queen size a sprchovým koutem – přizpůsobený pro osoby se zdravotním postižením (dvě, velké manželské postele. Cena za noc v únoru – 198 EUR. Cena za noc v červenci – 332 EUR).
 • Apartmá s manželskou postelí velikosti king size a rozkládací pohovkou – nekuřácké (cena za noc v únoru – 243 EUR. Cena za noc v červenci – 376 EUR).
 • Apartmá s manželskou postelí King a sprchovým koutem – bezbariérové (Jedna, mimořádně velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 243 EUR. Cena za noc v červenci – 376 EUR)
 • Apartmá s jednou ložnicí, manželskou postelí velikosti Queen a rozkládací pohovkou – nekuřácké (Jedna rozkládací pohovka a dvě velké manželské postele. Cena za noc v červenci – 421 EUR).

Vybavení hotelu

V hotelu Acme Company Chicago je k dispozici fitness centrum. K dispozici je také připojení k internetu, a to zdarma.

V blízkosti hotelu je k dispozici veřejné parkoviště za cenu třiceti pěti dolarů na den.

V areálu hotelu je možné ubytovat domácí zvířata. Za tuto službu však mohou být účtovány další poplatky.

citizenM Chicago Downtown

Typy dostupných apartmánů

 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king-size (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 132 do 183 EUR. Cena za noc v červenci – od 298 do 349 EUR. Cena závisí především na přítomnosti zahrnuté snídaně v rezervační variantě).
 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king size a výhledem na město (jedna, velmi velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 154 do 205 EUR. Cena za noc v červenci – od 321 do 371 EUR. Cena závisí především na přítomnosti zahrnuté snídaně v rezervační variantě).

Restaurace v hotelu

V hotelu citizenM Chicago Downtown se můžete stravovat v hotelové restauraci canteenM, která je otevřená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a podává snídaně, obědy a večeře a nabízí pokrmy mezinárodní kuchyně. V nabídce restaurace jsou také vegetariánská jídla.

Vybavení hotelu

V areálu hotelu je k dispozici posilovna.

Tento hotel je přizpůsoben potřebám podnikatelů a lidí cestujících za obchodem. Za příplatek jsou zde totiž k dispozici banketové a konferenční prostory.

Kromě toho je v celém objektu k dispozici bezplatné Wi-Fi.

Jak dlouho trvá cesta vlakem Amtrak z Chicaga do San Francisca

Cesta vlakem Amtrak z Chicaga do San Francisca trvá přibližně 52 hodin.

Kolik stojí cesta vlakem Amtrak California Zephyr z Chicaga do San Francisca?

Přestože vlaky Amtrak nemají stanovenou cenu jízdenky a částka se liší v závislosti na několika faktorech (sezóna, dostupnost, délka nákupu jízdenky v předprodeji), lze předpokládat, že jízdné z Chciaga do San Francisca nás bude stát přibližně 225 EUR (150 až 300 USD).

Kde koupit jízdenky Amtrak California Zephyr z Chicaga do San Francisca

Nejlepší způsob, jak si koupit jízdenky na cestu vlakem Amtrak, je rezervovat si cestu na oficiálních stránkách vlakové společnosti, která danou trasu provozuje.

Kolik stojí lůžkový vůz Amtraku z Chicaga do San Francisca?

Soukromé kupé v lůžkovém voze stojí od 670 do 890 EUR (včetně romety, jídla, vody a kávy). Za rodinný pokoj musíte zaplatit více než 1345 EUR.

Jaká je trasa vlaku Amtrak California Zephyr z Chicaga do San Francisca?

EVEN Hotel Omaha Downtown – Old Market, an IHG Hotel (Omaha, Nebraska)

Typy dostupných apartmánů

 • Wellness King s proskleným sprchovým koutem (jedna, extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 100 do 121 EUR. Cena za noc v červenci – od 130 do 155 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace, jakož i na platnosti zálohy a přítomnosti nabízené snídaně).
 • Apartmá Accomplish More King (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 120 do 166 EUR. Cena za noc v červenci – od 160 do 211 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace, jakož i na platnosti zálohy a přítomnosti nabízené snídaně)
 • Active Bunk Bed King Suite (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 119 do 189 EUR. Cena za noc v červenci – od 160 do 233 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace, jakož i na platnosti zálohy a přítomnosti snídaně v nabídce)
 • Wellness King Accessible Shower (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 100 do 121 EUR. Cena za noc v červenci – od 130 do 155 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace, jakož i na platnosti zálohy a přítomnosti snídaně v nabídce).

Restaurace v areálu hotelu

V areálu hotelu se nachází restaurace Cork & Kale. Nabízí pokrmy americké kuchyně.

Vybavení v areálu hotelu

EVEN Hotel Omaha Downtown – Old Market, an IHG Hotel má bezplatný krytý bazén, který je celoročně přístupný všem věkovým kategoriím. V bazénu jsou pro hosty k dispozici také osušky na plavání.

V hotelu je také fitness centrum, které umožňuje návštěvníkům udržovat se během dovolené v kondici.

K dispozici je zde také bezplatné Wi-Fi připojení k internetu.

Na místě je k dispozici také soukromé parkoviště (bez nutnosti rezervace) za cenu patnácti dolarů na den. K dispozici jsou mimo jiné i místa pro tělesně postižené.

V hotelu je k dispozici řada zařízení pro tělesně postižené a zrakově postižené. V mnoha zařízeních jsou k dispozici hmatové pokyny pro zrakově postižené, včetně těch v Braillově písmu, a také zvukové pokyny. Uživatelé invalidních vozíků mají zase zajištěn snadný přístup do vyšších pater budovy a k dispozici další vybavení umístěné v koupelnách.

V hotelu a jeho okolí jsou k dispozici také zařízení pro volný čas. V okolí se nachází řada hospod, které často nabízejí happy hours. V okolí se také hraje živá hudba a velmi oblíbený je stand-up. Zájemci o poněkud sofistikovanější zábavu se mezitím mohou vydat na golfové hřiště, které se nachází v okruhu tří kilometrů od hotelu.

Domácí zvířata jsou v areálu hotelu vítána. Jejich přítomnost však může být zpoplatněna.

Vīb Hotel by Best Western Denver RiNo (Denver, Colorado)

Dostupné typy apartmánů

 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king size (jedna, extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 240 do 272 EUR. Cena za noc v červenci – od 191 do 218 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).
 • Pokoj King – bezbariérový (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 240 do 272 EUR. Cena za noc v červenci – od 191 do 218 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohové platby).
 • Pokoj se dvěma manželskými postelemi velikosti queen size (dvě velké manželské postele. Cena za noc v únoru – od 240 do 272 EUR. Cena za noc v červenci – od 191 do 218 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).
 • Apartmá s manželskou postelí velikosti King a výhledem na hory (jedna extra velká manželská postel a jedna rozkládací pohovka. Cena za noc v únoru – od 336 do 382 EUR. Cena za noc v červenci – od 288 do 327 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a platnosti zálohy).

Restaurace v areálu hotelu

Hoteloví hosté mají k dispozici restauraci McDevitt Taco Supply. Ta podává mexickou kuchyni k obědu i večeři. Jídelní lístek restaurace je určen pro osoby s vegetariánskou, veganskou, bezlepkovou a bezmléčnou dietou.

Vybavení hotelu

Stejně jako v dříve popsaném hotelu jsou zde k dispozici zařízení pro vozíčkáře a nevidomé.

Kromě toho jsou v hotelu Vīb by Best Western Denver RiNo k dispozici banketové a konferenční prostory, které lze využít za příplatek.

Mezi další hotelové vybavení patří bezplatné Wi-Fi připojení k internetu a také přítomnost soukromého parkoviště za cenu patnácti dolarů na den. Nachází se v podzemí a zahrnuje i místa pro tělesně postižené.

V areálu hotelu najdete také terasu a dostatek prostoru pro táborák nebo piknik. Trávení času venku jistě zpříjemní přístup k zahradnímu nábytku.

Vīb Hotel by Best Western Denver RiNo je také vhodný pro domácí mazlíčky. Majitelé domácích mazlíčků, kteří chtějí v tomto hotelu trávit dovolenou se svými mazlíčky, však budou muset zaplatit další poplatky.

Hyatt Regency Salt Lake City (Salt Lake City, Utah)

Dostupné typy apartmánů

 • pokoj s manželskou postelí velikosti king size a také sprchou – bezbariérový (jedna extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 325 do 412 EUR. Cena za noc v červenci – od 361 do 448 EUR. Rozdíly v cenách závisí především na přítomnosti snídaně v nabídce).
 • Pokoj Queen se dvěma manželskými postelemi Queen a přístupnou vanou – bezbariérový přístup (dvě, velké manželské postele. Cena za noc v únoru – od 325 do 412 EUR. Cena za noc v červenci – od 361 do 448 EUR. Rozdíly v cenách závisí především na přítomnosti snídaně v nabídce)
 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king size a výhledem do okolí (jedna, velmi velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 352 do 439 EUR. Cena za noc v červenci – od 388 do 475 EUR. Rozdíly v cenách závisí především na přítomnosti snídaně v nabídce)
 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king size – se vstupem do klubu (jedna extra velká manželská postel a jedna velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 379 do 466 EUR. Cena za noc v červenci – od 415 do 475 EUR. Rozdíly v cenách závisí především na přítomnosti snídaně v nabídce).

Restaurace v areálu hotelu

Hoteloví hosté mají k dispozici tři, gastronomicky rozmanité restaurace: Muntanya, The Salt Republic a Contribution. V první z nich budeme mít možnost vychutnat si španělskou kuchyni a ve zbylých dvou americkou. Restaurace Salt Republic je otevřena na snídaně, obědy a večeře, Mar | Muntanya na pozdní snídaně a večeře a Contribution pouze na večeře. V posledních dvou jmenovaných je k dispozici také bar. Pokud jde o další stravovací zařízení, v restauraci The Salt Republic jsou k dispozici veganská, bezlepková a bezmléčná jídla.

Vybavení v areálu hotelu

Hotel nabízí venkovní bazén, který je k dispozici zdarma. Kromě toho je otevřen po celý rok pro osoby všech věkových kategorií. Jeho umístění na střeše budovy navíc poskytuje krásný výhled do okolí. U bazénu jsou k dispozici také lehátka, plážová křesla a slunečníky.

V hotelu Hyatt Regency Salt Lake City je k dispozici také fitness centrum.

Kromě toho je na pokojích k dispozici bezplatné Wi-Fi. Za příplatek (36 dolarů na den) je možné využít také veřejné parkoviště přímo na místě. Parkování je možné v podzemí, k dispozici je dobíjecí stanice pro elektromobily a k dispozici jsou i místa pro tělesně postižené. K dispozici je zde také služba parkování s obsluhou.

V areálu hotelu jsou vítáni všichni domácí mazlíčci. Upozorňujeme však, že jejich přítomnost může být zpoplatněna.

Který měsíc je nejlepší pro cestování vlakem California Zephyr?

Nejlepším obdobím pro cestování vlakem California Zephyr se zdá být podzim. Tehdy obvykle cestuje méně lidí (ceny jízdenek jsou proto nižší), často se konají propagační akce a během cesty můžete pozorovat krásnou podzimní krajinu.

Kde se ubytovat v San Franciscu, nejlepší hotely a ubytování

Cornell Hotel de France

Typy apartmánů, které jsou k dispozici

 • Standardní pokoj s manželskou postelí velikosti queen-size (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 187 EUR. Cena za noc v červenci – 229 EUR).
 • Pokoj Deluxe s manželskou postelí velikosti queen-size (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 203 EUR. Cena za noc v červenci – 244 EUR).
 • Apartmá Junior s vlastní koupelnou (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 260 EUR. Cena za noc v červenci – 302 EUR).
 • Pokoj Premier s manželskou postelí velikosti Queen (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 218 EUR. Cena za noc v červenci – 260 EUR).

Vybavení hotelu

V hotelu Cornell Hotel de France je k dispozici business centrum a bezplatné Wi-Fi na pokojích. K dispozici je také veřejné parkoviště v přilehlých ulicích (cena za den – 39,90 USD).

Club Quarters Hotel Embarcadero, San Francisco

Dostupné typy apartmánů

 • malý pokoj s manželskou postelí velikosti Queen (jedna velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 213 EUR do 250 EUR. Cena za noc v červenci – od 248 EUR do 306 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).
 • Pokoj Deluxe (jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 224 do 260 EUR. Cena za noc v červenci – od 258 do 317 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a platnosti zálohové platby).
 • Jednopokojový byt s kuchyňským koutem (jedna rozkládací pohovka a jedna, velká manželská postel. Cena za noc v únoru – od 260 do 308 EUR. Cena za noc v červenci – od 295 do 372 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a také na platnosti zálohy).
 • Rodinný pokoj se dvěma manželskými postelemi (dvě velké manželské postele. Cena za noc v únoru – od 303 do 354 EUR. Cena za noc v červenci – od 357 do 467 EUR. Rozdíly v cenách do značné míry závisí na datu bezplatného zrušení rezervace a platnosti zálohy).

Restaurace v hotelu

Hotel Club Quarters Embarcadero má restauraci Fish and Farm, kde se budeme stravovat na pokrmech americké kuchyně.

Vybavení v areálu hotelu

Hoteloví hosté zde mohou mimo jiné využívat fitness centrum.

Ve všech prostorách je také zdarma dostupné Wi-Fi. Cestující autem mohou zaparkovat v blízkosti hotelu v sousedních ulicích za poplatek 37 USD na den.

V areálu hotelu se nachází také terasa.

Hotel Club Quarters Embarcadero je navíc přátelský ke všem domácím mazlíčkům. Jsou zde plně akceptována bez příplatku. Navíc jsou zde k dispozici doplňky v podobě misek a pelíšků pro domácí mazlíčky, díky nimž je zdejší pobyt mnohem pohodlnější jak pro majitele, tak pro domácí mazlíčky.

Columbus Inn

Typy dostupných apartmánů

 • Pokoj s manželskou postelí velikosti king size (jedna, extra velká manželská postel. Cena za noc v únoru – 175 EUR. Cena za noc v červenci – 238 EUR).
 • Dvoulůžkový pokoj (Cena za noc v únoru – od 175 do 196 EUR. Cena za noc v červenci – od 238 do 259 EUR).

Vybavení hotelu

Hosté hotelu Columbus Inn mají na pokoji k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Na místě je k dispozici také bezplatné soukromé parkoviště.

Autor: Michal Jakoniuk – vášnivý milovník cestování a poznávání nových kultur. Svou vášeň pro poznávání nových míst spojil během studií s archeologickými vykopávkami, kterých se účastnil. Ačkoli v současné době cestuje méně často, svůj zájem o cestování a turistiku pěstuje v práci psaním tematických článků. Kromě psaní textů se již několik let aktivně věnuje lektorské činnosti